Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

Reeds meer dan 600 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in april 2015.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


16 juni 2014
Actueel

Informatie Nestendag 18-04-2015

Begin februari zijn de uitnodigingsmails voor de nestendag van 18 april 2015 verzonden.
uitgenodigde nesten

Aanmelden kunt u op: http://www.hollandseherder.nl/details/nestendag_18-04-2015/

Tijdens deze Nestendag komen honden die geboren zijn vóór 1 juni 2014. Van de Langharen en de Ruwharen is nog geen DNA-materiaal in het nest afgenomen. Wilt u van uw hond nog een DNA-profiel laten opmaken dan kan dat als er op 28 februari al meer dan 15 honden definitief aangemeld zijn d.w.z. aanmelding én betaling ontvangen.
Bij aanmelding van 15 honden of meer komt de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer het DNA-materiaal afnemen volgens de procedure van de Raad. Kosten: € 30,50 per hond.
Denkt u er aan de officiële stamboom van uw hond en het registratiebewijs mee te nemen?
Deze Nestendag is het de laatste keer dat de NHC de mogelijkheid kan bieden DNA-materiaal af te laten nemen.
Of het afnemen wel of niet doorgaat kunt u op de website vinden na 28 februari 2015.

Ook bieden we tijdens de Nestendag de mogelijkheid een gedragstest af te laten nemen bij honden die geboren zijn na 1-nov-2011, waarmee gefokt gaat worden en die geen cursus of alleen een puppy cursus hebben gevolgd (zie VFR art. 5.2.2.). Aanmelden voor deze test, het sociale deel van de Herdingtest, kan gelijk met de aanmelding voor de nestendag. Kosten: € 10,00 per hond.

Voor honden ouder dan 18 maanden die nog nooit gekeurd zijn of alleen op jonge leeftijd is er de mogelijkheid ze aan te melden voor de inventarisatiekeuring. Deze keuring wordt door 2 keurmeesters samen gedaan. Inschrijfkosten inventarisatiekeuring: €10,00 per hond.
Ontspannen kunt u samen met uw hond tijdens een van de workshops Treibball of Behendigheid. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Locatie:Terrein URV, Burgemeester Norbruislaan 680, 3555 EZ Utrecht/Zuilen.
Keurmeesters Roel van Veen (KH), Jan Ebels (LH), en Anne-Marie Beenen (RH

De keuringen beginnen ‘s ochtends om 10.00 uur tot 12.30 uur en de middagkeuringen beginnen om 13.00 tot halverwege de middag.
Ook het vernieuwde boek “allemaal Hollanders” zal beschikbaar zijn en is een aanwinst voor iedere Hollander eigenaar.

Routebeschrijving URV


25 maart 2015
Actueel

Laatste kans: DNA-afname bij NHC

Op 1 juni 2014 is de nieuwe bepaling van de Raad van Beheer voor DNA-afname ingegaan die inhoudt dat van alle (toekomstige) ouderdieren het DNA-profiel bekend en opgeslagen moet zijn zodat op de pups afstammingscontrole uitgevoerd kan worden.
Daartoe wordt bij het chippen van een nest door de medewerker van de Raad ook DNA-materiaal van de puppen afgenomen. Voor alle honden die geboren zijn voor 1 juni 2014 en waarmee gefokt gaat worden, moet de eigenaar zelf zorgdragen voor het beschikbaar zijn van het DNA-profiel.

Alle profielen die de afgelopen jaren opgemaakt (en opgeslagen) zijn via de NHC bij van Haeringen voldoen aan de eisen die de Raad aan een dergelijk profiel stelt.
Om ook de honden geboren voor 1 juni 2014 van een juist DNA-profiel te voorzien heeft de Raad de mogelijkheid geboden als overgangsregeling DNA-materiaal af te komen nemen op een NHC-evenement zoals de nestendag.

Tijdens de Nestendag op 18 april 2015 zal de NHC nog eenmaal de mogelijkheid bieden DNA-materiaal af te laten nemen tegen “NHC-tarief”.
Aanmelden van uw hond hiervoor kan tot 4 april 2015 via het inschrijfformulier voor de Nestendag op de website van de NHC.
De kosten bedragen EUR 30,50 per hond. Betalingen dienen uiterlijk 10 april 2015 ontvangen te zijn uitsluitend op IBAN nr. NL11INGB0000159387, BIC: INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin onder vermelding van: DNA en NHSB-nummer hond.

N.B. Er wordt alleen materiaal afgenomen voor DNA-profiel met opslag.
Alleen opslag zoals in het verleden wel gedaan is, is niet mogelijk.

Deze afnamesessie geldt niet voor honden met buitenlandse stambomen waarvoor nog geen overschrijvingsprocedure is gestart.

Voor het testen van uw hond op Brindle kunt u aanmelden bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken). Dit is een aparte procedure.


Aanmelden: http://www.hollandseherder.nl/details/nestendag_18-04-2015/


19 maart 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07
RVB Raadar 2014 08
RVB Raadar 2014 09
RVB Raadar 2014 10
RVB Raadar 2014 11
RVB Raadar 2014 12
RVB Raadar 2014 13
RVB Raadar 2015 0102 special houders fairfok
RVB Raadar 2015 03

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer


27 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Actie Raad van Beheer op wijziging invoereisen pups

In de vorige edities van Raadar informeerden wij u al over de aanpassing van de invoereisen voor pups. Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben.
Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening.
De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës.
Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa.
Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.
Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. 
Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben.
De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. 
De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


22 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Onderzoek student

Ik ben Michelle Wahl en ik studeer Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht.
Ik ben bezig met een onderzoeksstage naar bijnierhormonen onder begeleiding van endocrinoloog Sara Galac.
In dit onderzoek richten wij ons op het feochromocytoom (tumor van het bijniermerg) en die willen wij gaan diagnosticeren m.b.v. hormoonwaarden in het bloed, urine en speeksel.
Omdat wij nog geen referentiewaarden hebben van deze bijnierhormonen zijn wij op zoek naar gezonde honden in de leeftijd van 2-8 jaar.

Het onderzoek is voor de hond zelf niet belastend, bestaat namelijk uit 1x bloedprikken en 2x urine en speeksel afname.
Het urine en speeksel wordt eenmaal thuis opgevangen en eenmaal onder begeleiding van mij of Sara.
De eigenaren krijgen een pakket met urinebuisjes en speekselbuisjes. Ook is er instructie voor speekselafname toegevoegd.

U kunt mij een email sturen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) en dan zal ik zo snel mogelijk antwoorden
Michelle Wahl


19 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

UV examen Kringgroep NON 15 mei 2015

Beste leden, cursisten en andere hondenliefhebbers,
Hierbij nodigen we je uit voor ons jaarlijkse UV-examen.
Zoals gewoonlijk hebben we weer een mooie route uitgezet in het Drentse land.
op vrijdagavond 15 mei 2015, aanvang: 18.30 uur te Borger.
Dit is een uithoudingsvermogen-proef waarbij de hond 20 km. aan de fiets mee moet lopen.
Het is een officieel examen, met een keurmeester van de Commissie Werkhonden.
De hond moet hiervoor minstens 16 maanden en max. 6 jaar oud zijn.
Het is een gezellig en sportief examen, dat wij jaarlijks proberen te organiseren.
Het UV-examen zal worden gehouden vanaf onze trainingslocatie te Borger.
We verzamelen om uiterlijk 18.15 uur op onze trainingslocatie aan de Bronnegerstraat 24 a te Borger. (voor routebeschrijving zie www.knon.nl ) zodat we om 18.30 u op de fiets kunnen stappen.
De Keurmeester van de Commissie Werkhonden is mevrouw Anja Boonemmer. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Bijgaand vind je de uitnodiging met verdere informatie, het UV-reglement en een trainingschema.
UV_uitnodiging 05 2015    Affiche UV 2015    UV reglement

Met vriendelijke groet,
Janine Schopmeijer, secr. Kringgroep Noord-Oost Nederland van de Nederlandse Herdershonden Club
internet: www.knon.nl    email:  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


17 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.
Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

Het artikel is ook via de website te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/


04 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

CAC-show Nederlandse rassen 2015

Via de site www.nederlandsehondenrassen.nl is de inschrijving geopend voor de 2e Show Nederlandse Hondenrassen,
die op 27 juni 2015 gehouden zal worden op het terrein van het Kynologisch Centrum Zwolle,
Anth. Fokkerstraat 11, 8013 NS Zwolle.

Hollandse Nieuwe Nr 17
Hollandse Nieuwe Nr 18

 


01 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Kalender 2015: een buitenkansje!


Nog enkele exemplaren beschikbaar.

Onze vrijwilligers hebben als dank voor hun inzet de kalender 2015 ontvangen. 

Er zijn nog 20 stuks over en die verkopen wij.
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Datum en tijd van ontvangst van de email bepaalt de volgorde.

De kalender heeft 12 bladzijden met telkens per maand een verrassende Hollandse Herder foto.
Afmetingen: 24,5 cm bij 31 cm.
Prijs: eur 10,00 plus eur 2,50 bijdrage in de verzendkosten binnen Nederland. (tarief buitenland op aanvraag)

Bestelling bij de penningmeester Aart Heijkamp, email .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Betaling van het verschuldigde bedrag per bankrekening NL11 INGB 0000 1593 87 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin.
Na ontvangst van de betaling wordt de kalender thuisgestuurd.


17 januari 2015
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login