Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

Meer dan 700 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de KCM in juli 2016.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


01 januari 2015
Actueel

Kampioenschapsclubmatch 2016 van de NHC

Op zaterdag 2 juli 2016 organiseren we onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch op het terrein van de Utrechtse Rashonden Vereniging gelegen aan Sportpark Zuilenselaantje, Burgermeester Norbruislaan te Utrecht/Zuilen. De keuringen starten om 10u00.

Keurmeesters op deze Kampioenschapsclubmatch zijn: Hans van den Berg (KH), Erica Bakker (LH) en Ricky Lochs-Romans (RH).

Tijdens deze Kampioenschapsclubmatch zijn per variëteit weer mooie titels, bekers én punten voor de showcup 2016 te winnen. In de klassen jongste puppen en ook de puppen wordt voor elke klasse de beste gekozen. Uit de deelnemende veteranen wordt de beste veteraan gekozen. En natuurlijk wordt aan het eind van de dag uit de beste korthaar, de beste langhaar en de beste ruwhaar de Best in Show, de Clubwinnaar 2016, gekozen.

Een hond kan in één klasse aangemeld worden en moet op de dag van de Kampioenschapsclubmatch voldoen aan de leeftijd die voor die klasse geldt.

Inschrijfkosten zijn € 35,00 per hond. Schrijft u meer dan 1 hond in én achter elkaar dan zijn de inschrijfkosten voor de 2e en volgende honden € 30,00 per hond.

Betalingen moeten uiterlijk 22 juni 2016 binnen zijn op rekening: NL11 INGB 0000159387 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club in Bosch en Duin, BIC: INGBNL2A.
Graag onder vermelding van KCM en het NHSB-nummer van uw hond. Ook de certificaten die uw hond toegang geven tot het deelnemen in de kampioens- of de gebruikshondenklasse moeten ook 22 juni 2016 ontvangen zijn. Is het certificaat te laat of niet ontvangen dan wordt uw hond in de open klasse geplaatst.

N.B. Inentingsboekje/dierenpaspoort moet aanwezig zijn en op verzoek worden getoond.

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van het inschrijfformulier. Door de aanmelding in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

Let op: na het verzenden van de inschrijvingsgegevens sturen we u een bevestigingsmail van de inschrijving naar het door u opgegeven mailadres. Check ook uw spambox of deze bevestiging misschien daar aangekomen is. Heeft u de bevestigingsmail niet ontvangen laat dat dan weten aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

De inschrijving sluit 17 juni 2016 om 23u59.

Aanmelden: http://www.hollandseherder.nl/details/aanmelden_nestendag_16-04-2016/

De Clubmatchcommissie


29 mei 2016
Actueel

16de editie van de Survival voor Baas en Hond

Op zaterdag 24 september 2016 te Borger met aansluitend een BBQ.

Ook zit er een affiche bij om evt. op te hangen, bijv. in de kantine van je club.
Gezien het jaarlijks groeiende aantal deelnemers hebben wij een maximum ingesteld van 100 deelnemers.
Om iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven, dient men zich individueel op te geven en deelname geschiedt op volgorde van betaling.
Het is dus niet mogelijk om een hele groep tegelijk op te geven of te reserveren.
Natuurlijk kun je wel aangeven dat je in een bepaalde groep wilt meedoen.
Zo gauw de limiet van 100 deelnemers is bereikt, zal dit op onze website en FaceBook vermeld worden.
Er zal een korte reservelijst worden aangelegd, waarvan je dan bericht krijgt.
Bij evt. latere afmeldingen van deelnemers zullen we de eerstvolgende op de reservelijst benaderen om alsnog deel te nemen.
De inschrijftermijn is van 4 juni t/m 22 juli 2016.
In de week voor de Survival ontvangen de deelnemers een definitieve bevestiging met programma en routebeschrijving.
Een fotoimpressie van eerdere Survivals is te zien op de websites: www.rhgd.nl of www.knon.nl 
Graag tot ziens op zaterdag 24 september!
Met vriendelijke groet,

Janine Schopmeijer
secr. Kringgroep Noord-Oost Nederland van de Nederlandse Herdershonden Club
en Reddingshonden Groep Drenthe
internet: www.knon.nl  of www.rhgd.nl
emaill:  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  of   .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

uitnodiging Survival 2016  Affiche Survival 2016

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07

RVB Raadar 2015 0102 special houders fairfok

RVB Raadar januari 2016
RvB Raadar februari 2016
RVB Raadar maart 2016
RVB Raadar april 2016
RVB_Raadar mei 2016

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.houdenvanhonden.nl/over-ons/raadar/

Kalender 2017

Net als op de kalender voor 2016 willen we ook voor 2017 een kalender met afbeeldingen van onze honden maken.
U heeft nog tot 20 mei 2016 de kans een foto van uw hond in te sturen, alledrie de varieteiten van jong naar oud.
Van diepe sneeuw tot hoge temperaturen. De naam van uw hond graag erbij. En hoe meer foto’s hoe meer keus we hebben natuurlijk.
u kunt uw foto’s sturen naar: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

GEZOCHT SECRETARIS

De bestuurssecretaris is de spil van een vereniging. Zij/hij heeft een compleet overzicht over wat er zich afspeelt in de vereniging. 

Na vele jaren de secretariaatswerkzaamheden voor de NHC te hebben verricht had Mieke Schmid-Clemens zich bij haar aftreden in 2015 niet meer herkiesbaar gesteld.
Een kandidaat had en heeft zich nog niet gemeld en daarom zijn wij nog steeds op zoek naar een lid dat het aanspreekpunt voor de NHC wil en kan zijn.

De volgende taken behoren bij het secretariaat maar de uitvoering hiervan gebeurt uiteraard in samenwerking met de overige leden van het bestuur:

• organiseren ledenvergaderingen
• organiseren bestuursvergaderingen
• verslaglegging vergaderingen
• verenigingspost beheren
• archief beheren
• beheren officiële stukken
• contacten gedragstherapeuten beheren
• planningen en activiteitenlijst maken
• beheer lijst kennelvermelding voor de website
• gezondheidsmeldingen (meldpunt)
• clubblad en advertenties beheren, aanspreekpunt redactie
• contacten onderhouden met de buitenlandse zusterverenigingen
• beheren en bestellen bureau-artikelen zoals briefpapier en enveloppen

Bent u dat lid dat ons bestuur wil komen versterken? Neemt u dan contact op met Nellie Nugteren, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of telefonisch 010 4722793, mobiel 0640481391.


10 april 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Mw. C.J. Bakkes-Versloot honderd jaar!!!

Zondag 3 april jl. is ons erelid mw. C.J. Bakkes-Versloot honderd jaar geworden..
Zij kreeg namens de NHC een bloemstuk en bloemenbon. De foto is genomen 3 dagen voor haar honderdste verjaardag.

Bestuur NHC

http://nieuwsbode-zeist.nl/nieuws/mevrouw-bakkes-versloot-100-jaar-en-alles-in-de-hand-1.5888157


06 april 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Informatie rondom “World Dog Show“ 9 t/m 12 augustus 2018


05 april 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Status online HD/ED-applicatie

Hierbij ontvangt u informatie over de status van de online HD/ED-applicatie.
De dierenartspraktijken waarmee wij samenwerken op dit gebied zijn de afgelopen week geïnformeerd.
Ook plannen wij demonstratiesessies in voor de dierenartspraktijken.
In de Raadar nieuwsbrief van maart wordt er een item over de status van de applicatie opgenomen.
Wij verzoeken u deze informatie aan mogelijke belanghebbenden te verspreiden.
———————
Snellere beoordeling door online applicatie voor HD- en ED-onderzoek
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe online applicatie voor het aanleveren en verwerken van HD- en ED-gezondheidsonderzoeken.
Deze applicatie zorgt ervoor dat deze onderzoeken veel sneller beoordeeld kunnen worden en dat de hondeneigenaar dus sneller een uitslag heeft. De nieuwe applicatie is naar verwachting medio 2016 online.
———————
Met de applicatie kan de dierenarts alle gegevens van het onderzoek en de röntgenfoto’s digitaal opslaan en versturen. Ook kan hij de status van de ingediende onderzoeken online volgen. Verder kunnen we straks met de applicatie de gegevens van een hond direct uit
onze database halen, waardoor extra controle van de gegevens van de hond niet meer nodig is.
———————
Klantvriendelijk
Volgens de huidige procedure wordt de beoordeling pas in gang gezet nadat wij de eigenaar hebben gefactureerd en de betaling bij ons binnen is. In de nieuwe procedure betaalt de klant het onderzoek rechtstreeks aan de dierenarts en kan het onderzoek dus direct na binnenkomst ter beoordeling worden aangeboden aan het HD/ED-panel. De hondeneigenaar dient wel een online account aan te maken op de website van de Raad van Beheer. Vervolgens kan de hondeneigenaar direct na de beoordeling het certificaat inzien in zijn online account op onze website en van daaruit downloaden. 


25 maart 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Bureau NHC

Op de ALV op 13 juni j.l. is onze secretaris Mieke Schmid afgetreden.
Zij had zich niet herkiesbaar gesteld.

Mieke heeft aangegeven het administratieve deel van de secretariaatsfunctie te zullen blijven verzorgen tot een nieuwe secretaris is gevonden.
Wie wil en kan ons bestuur komen versterken?
De bestuursleden zijn bijna allemaal aanwezig op de Nestendag op 13 september a.s. om met eventueel geinteresseerde leden over een bestuursfunctie te praten.

Het bestuur heeft, met instemming van de ALV, besloten dat Mieke het Bureau van de NHC zal gaan beheren.
Dit Bureau zal alle administratieve secretariaatstaken verzorgen.
Het postadres voor de NHC wordt: Bureau NHC, Ree 4, 7958TL Koekange.
Het digitale adres blijft: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


16 februari 2016
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login