Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

Meer dan 700 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in september 2016.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


01 januari 2015
Actueel

Kampioenschapsdiploma’s nu online beschikbaar

De Raad van Beheer heeft hard gewerkt aan de applicatie die het mogelijk maakt de kampioenschapsdiploma’s voor exposanten online beschikbaar te stellen.
De FCI bevestigd de Internationale kampioenschapsdiploma’s al geruime tijd op deze wijze.
De verwachting was dat deze applicatie aan het eind van deze zomer online zou zijn maar we zijn verheugd te kunnen melden dat de digitale kampioenschapsdiploma’s al vanaf Dog show De Baronie (4 en 5 juni 2016 Tilburg) beschikbaar zijn!

‘Online beschikbaar’ houdt in dat de kampioenschapsdiploma’s na iedere tentoonstelling als Pdf-bestand op de website staan, waarna de exposant ze kan downloaden en printen.
Hiermee wordt, sneller dan verwacht, een enorme professionalisering slag gemaakt en geven wij invulling aan de wensen van onze leden om onze dienstverlening zoveel als mogelijk te digitaliseren.
Tot nu toe werden alle kampioenschapsdiploma’s nog uitgeprint en per post verzonden – dit ging om enkele honderden diploma’s per tentoonstelling.
Van Dog show De Baronie zullen wij de kampioenschapsdiploma’s voor de laatste keer tevens in een papieren versie per reguliere post versturen.
Hierna zullen de kampioensdiploma’s alleen nog digitaal beschikbaar zijn.
Je kunt je diploma opzoeken en downloaden via onze website op: www.houdenvanhonden.nl/certificates
Voor alle duidelijkheid: de betaalde kampioenstitels (zoals NJK-, NVK- en de Benelux-titels) zullen wij vooralsnog per post blijven versturen.
De bevestiging (diploma) van de definitieve Nederlandse kampioenschapstitel zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld en niet meer per post worden verzonden.

Met deze extra service verwachten we alle exposanten nog sneller van dienst te kunnen zijn!


09 juli 2016
Actueel

Promotie van de PETscan fairfok

Als onderdeel van Fairfok heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen.
In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn.
Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.

PETscan

Kampioenschapsclubmatch 2016 NHC einduitslag

Kortharen:
CAC reu: 9 Leroy of Crazy Stripes
CAC teef: 30 Disney met Strepen
BOB: 30 Disney met Strepen

Langharen
CAC reu: 66 Cézan Djairo v. ‘t Frouwkeshof
CAC teef: 72 Hannah Phaeja v. Oscarli
BOB: 72 Hannah Phaeja v. Oscarli

Ruwharen
CAC reu: 92 Anne’s Jurre v. ‘t Bikseland
CAC teef: 100 Yfke-Bente v.d. Eefdese Enk
BOB: 100 Yfke-Bente v.d. Eefdese Enk

Beste jongste pup: KH Moh’ea des Estives des Eternys
Beste pup:  KH Holland Qay v. le Dobry
Beste jeugdhond: LH Hannah Phaeja v. Oscarli
Beste veteraan: LH Dinthe v.h. Meerhuisje

Best in Show: LH Hannah Phaeja v. Oscarli

GEZOCHT SECRETARIS

De bestuurssecretaris is de spil van een vereniging. Zij/hij heeft een compleet overzicht over wat er zich afspeelt in de vereniging. 

Na vele jaren de secretariaatswerkzaamheden voor de NHC te hebben verricht had Mieke Schmid-Clemens zich bij haar aftreden in 2015 niet meer herkiesbaar gesteld.
Een kandidaat had en heeft zich nog niet gemeld en daarom zijn wij nog steeds op zoek naar een lid dat het aanspreekpunt voor de NHC wil en kan zijn.

De volgende taken behoren bij het secretariaat maar de uitvoering hiervan gebeurt uiteraard in samenwerking met de overige leden van het bestuur:

• organiseren ledenvergaderingen
• organiseren bestuursvergaderingen
• verslaglegging vergaderingen
• verenigingspost beheren
• archief beheren
• beheren officiële stukken
• contacten gedragstherapeuten beheren
• planningen en activiteitenlijst maken
• beheer lijst kennelvermelding voor de website
• gezondheidsmeldingen (meldpunt)
• clubblad en advertenties beheren, aanspreekpunt redactie
• contacten onderhouden met de buitenlandse zusterverenigingen
• beheren en bestellen bureau-artikelen zoals briefpapier en enveloppen

Bent u dat lid dat ons bestuur wil komen versterken? Neemt u dan contact op met Nellie Nugteren, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of telefonisch 010 4722793, mobiel 0640481391.

In memoriam Hans Kropman

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 20 juni 2016, in de leeftijd van 84 jaar Hans Kropman is overleden.

Hans is heel veel jaren actief geweest voor de NHC: bestuurslid, lid van de Jubileumcommissie, lid Geschillencommissie en voorzitter van de Kringgroep Midden Nederland.
Samen met de vorig jaar overleden Leo Otten heeft hij meer dan 20 jaar geleden, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Vademecum voor de Kringgroepen geschreven.

Wij herinneren Hans als een goed bestuurder, maar vooral als een vriendelijke man die altijd klaar stond om te helpen.

Namens de NHC was Nellie Nugteren en namens de Kringgroep Midden Nederland waren Ineke Scholten en Grethe Tienkamp op 27 juni 2016 tijdens de uitvaartdienst aanwezig.

Nellie Nugteren
voorzitter

Namens de NHC

Foto’s NHC 100 jaar


Intrekking erkenning OKHS

Bij het bezoeken van de website van onze zusterverening in Oostenrijk, de Österreichischer Klub für Holländische Schäferhunde ÖKHS bleek dat op deze website een nest werd aangekondigd met voor ons volledig onbekende namen/kennelnamen van Hollandse Herders.
Wij verzochten het bestuur van OKHS ons voor 20 mei j.l.te laten weten of deze honden FCI-stambomen hebben en bovendien ons een bewijs toe te sturen dat de OKHS door de Oostenrijkse Kennel Club is erkend. Wij hebben hen laten weten dat wij onze erkenning als zusterclub zouden intrekken mocht deze informatie niet worden gegeven.
Her bestuur van de OKHS heeft ons niet geantwoord en gezien de twijfel of de honden waarmee is gefokt raszuivere Hollandse Herders zijn heeft het bestuur van de NHC besloten de erkenning van de OKHS als zusterclub met onmiddellijke ingang in te trekken.

==================================================================

Während dem Besuch an der Webseite unseres Schwestervereins, der Österreichischer Klub für Holländische Schäferhunde ÖKHS in Österreich, erwies sich, dass auf dieser Webseite einen Wurf mit für uns völlig unbekannten Namen/Zwingernamen der Holländischen Schäferhunden, erwähnt wurde.
Wir baten den Vorstand vom ÖKHS uns vor dem 20. Mai 2016 zu informieren, ob diese Hunde FCI-Stammbäume haben und außerdem uns einen Beweis zu senden, dass der ÖKHS durch den Österreichischen Kynologenverband ist anerkannt.
Wir haben ihnen geschrieben, dass wir unsere Anerkennung als Schwesterverein einziehen würden, indem sie diese Information nicht geben würden.
Der Vorstand vom ÖKHS hat uns nicht geantwortet und wegen dem Zweifel ob die Hunde, womit gezüchtet wurde, rassenreine Holländische Schäferhunde sind, hat der Vorstand vom NHC entschieden die Anerkennung vom ÖKHS als Schwesterverein sofort ein zu ziehen.

==================================================================

Visiting the austrian Hollandse Herder’s website, the Österreichischer Klub für Holländische Schäferhunde ÖKHS we noticed an born litter published with dam and sire completely unknown (names / kennel names) to us.
We requested the OKHS to send us proof those dogs have FCI pedigrees and moreover to send us the documents ro proof the OKHS is recognized by the Austrian Kennel Club. We also told them we would withdraw our recognition as a sister club if those papers were not received by us by May 20th, 2016.
The OKHS-board has not replied to our requests and keeping in mind the above-mentioned litter’s doubtful lineage the NHC-board has decided to withdraw recognition of the OKHS as sister club with immediate effect.

Nellie Nugteren/voorzitter NHC

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Folder DNA controle   
RVB Raadar 2016 nr 8 campagne stamboomhond

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.houdenvanhonden.nl/over-ons/raadar/

Nieuwe Hondenlogboeken

Tot nu toe waren er meerdere soorten Hondenlogboeken in omloop.
Voor stamboomhonden was er het Rashondenlogboek, waarmee aan alle activiteiten deelgenomen kan worden.
Eigenaren van een rasloze/stamboomloze hond moesten, afhankelijk van welke sport ze willen beoefenen een werkboekje (voor Agility, Gehoorzame Hond, FCI Obedience en Flyball) aanvragen bij de Raad van Beheer of een logboek (VZH, UV, IPO, Speuren, ed) via de Commissie Werkhonden.

Vanaf 1 juni krijgen alle honden, met of zonder stamboom, hetzelfde Hondenlogboek.
Het boekje bevat in totaal 28 pagina’s met onder andere ruimte voor 4 hoogtemetingen (voor verschillende activiteiten), aantekeningen en onderzoeksresultaten.
Het grootste deel van het boekje is uiteraard gewijd aan het noteren van resultaten.
In tegenstelling tot vroeger, zijn deze pagina’s niet meer specifiek aangepast voor diverse activiteiten maar zijn ze neutraal en dus allemaal bruikbaar.
Door de nieuwe handige kaft kan je in één oogopslag zien van welke hond het boekje is.
Ondanks dat alle honden hetzelfde boekje ontvangen, is er nog wel een verschil in de aanvraagprocedure.
Op de website moet de eigenaar nog wel kiezen of hij een Hondenlogboek aanvraagt voor een stamboomhond of een rasloze/stamboomloze hond.
Voor rasloze/stamboomloze honden die Agility, FCI Obedience of Flyball gaan doen, wordt het boekje aangevraagd bij de afdeling Sporten.
Daarnaast geldt voor rasloze/stamboomloze honden die ook deel willen nemen aan de werkhonden-sporten, dat het Hondenlogboek aangevraagd moet worden bij de Commissie Werkhonden.
U vindt alle aanvraagformulieren hier: https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/rashondenlogboek-en-werkboekje/

Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login