Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Door onvoorziene omstandigheden is de gezondheidsenquete nog niet online beschikbaar.
We werken er hard aan deze zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken.

Bestuur en Fokkerijcommissie

==============================================================

Allemaal Hollanders

Reeds meer dan 600 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de KCM in juni 2015.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


01 januari 2015
Actueel

Inschrijving KCM

De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch sluit op 4 juni.
Indien u een advertentie in de catalogus wilt plaatsen of een klasse wilt sponsoren,
dan onderstaand formulier opsturen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Antwoordformulier sponsoren en adverteren


25 mei 2015
Actueel

NHC Kampioenschapsclubmatch 2015

Op zondag 21 juni 2015 organiseren we weer onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch op het terrein van de Utrechtse Rashonden Vereniging gelegen aan Sportpark Zuilenselaantje, Burgermeester Norbruislaan te Utrecht/Zuilen. Routebeschrijving URV
Als keurmeesters ontvangen we dit jaar Hans Häberli uit Zwitserland die de kortharen zal keuren.
Jo Schepers keurt de langharen en Rony Doedijns zal de ruwharen voor zijn rekening nemen.

Tijdens deze kampioenschapsclubmatch zijn per variëteit weer mooie titels, bekers én punten voor de showcup 2015 te winnen.
In de klassen jongste puppen en ook de puppen wordt voor elke klasse de beste gekozen.
Daarnaast ontvangen alle deelnemende puppen een leuke herinnering. Uit de deelnemende veteranen wordt de beste veteraan gekozen. En natuurlijk wordt aan het eind van de dag uit de beste korthaar, de beste langhaar en de beste ruwhaar de Best in Show gekozen

Ook is er weer de mogelijkheid tot sponsoren: Antwoordformulier sponsoren en adverteren
Dit formulier opsturen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Inschrijfkosten zijn € 35,00 per hond. Schrijft u meer dan 1 hond in dan zijn de inschrijfkosten voor de 2e en volgende honden € 30,00 per hond.
Betalingen moeten uiterlijk 4 juni 2015 binnen zijn op rekening: NL11 INGB 0000159387 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club in Bosch en Duin, BIC: INGBNL2A. Graag onder vermelding van KCM en het NHSB-nummer van uw hond.

Ook de certificaten die uw hond toegang geven tot het deelnemen in de kampioens- of de gebruikshondenklasse moeten 4 juni 2015 ontvangen zijn.
Bij te laat of niet ontvangen van het certificaat wordt uw hond in de open klasse geplaatst.

N.B. Inentingsboekje/dierenpaspoort moet aanwezig zijn en op verzoek worden getoond.
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing.
Deze regels zijn een onderdeel van het inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

Let op: na het verzenden van de inschrijvingsgegevens sturen we u een bevestigingsmail van de inschrijving naar het door u opgegeven mailadres. Check ook uw spambox of deze bevestiging misschien daar aangekomen is.

De inschrijving sluit 04-06-2015 om 00:00 uur.

Aanmelden: http://www.hollandseherder.nl/details/aanm/

De clubmatchcommissie

CAC-show Nederlandse rassen 2015

Via de site www.nederlandsehondenrassen.nl is de inschrijving geopend voor de 2e Show Nederlandse Hondenrassen,
die op 27 juni 2015 gehouden zal worden op het terrein van het Kynologisch Centrum Zwolle,
Anth. Fokkerstraat 11, 8013 NS Zwolle.

Hollandse Nieuwe Nr 17
Hollandse Nieuwe Nr 18
Hollandse Nieuwe Nr 19
Hollandse Nieuwe Nr 20
Hollandse Nieuwe Nr 21
Hollandse Nieuwe Nr 22
Hollandse Nieuwe Nr 23
Hollandse_Nieuwe Nr 24

Raad van Beheer Fokkerstour

Onderstaand nieuwsbericht over de extra sessie van de bekende Raad van Beheer Fokkerstour hebben wij zojuist op onze website en social media geplaatst. De sessie morgen tijdens Animal Event heeft veel aanmeldingen opgeleverd en er zijn veel aanvragen binnengekomen voor een extra sessie. Vandaar dat wij besloten hebben de lezing op 3 juni te herhalen in Zwolle, Hotel Mercure. Aangezien deze lezing met name ook geschikt is voor eigenaren en niet alleen voor fokkers vragen wij u vriendelijk dit onder uw leden en overige geïnteresseerden te verspreiden.
——————————————————-
De hond lust ‘em rauw
Lezing voor hondeneigenaren over voeding
De lezing wordt verzorgd door een van dé experts in Nederland op het gebied van voeding, dr. Esther Hagen-Plantinga van de Universiteit Utrecht. De lezing wordt georganiseerd door de Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie voor alles over houden van honden.
Hoewel de lezing onderdeel uitmaakt van de zogenaamde Raad van Beheer Fokkerstour, is deze lezing bij uitstek geschikt voor alle hondeneigenaren die meer over voeding willen weten.
Titel sessie: De hond lust em rauw; over verse voeding, calcium en botgroei, en andere veelgehoorde voedingsadviezen
Inhoud sessie
Vers vlees voeding, volgens velen de beste manier van voeren en de oplossing voor al uw hond zijn problemen. Maar wat houdt het in, wat zijn de beoogde voordelen, en met welke risico’s moet rekening gehouden worden? Is het daadwerkelijk beter dan brokvoeding? De voor- en nadelen op een rij. En hoe zit het nou precies met voeding en botontwikkeling? Daarnaast zal aandacht worden besteed aan veelgehoorde bakerpraatjes rondom voeding; wat is waar en wat is niet waar?
Aanmelden en kosten
Toegangsprijs is € 19,50 inclusief koffie, thee en fris. Aanvang is 20.00 uur. Locatie is Hotel Mercure in Zwolle. Voor meer informatie en aanmelden zie http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour.
www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour.

Symposium Genetica voor de Kynologie

Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren verzorgt in samenwerking met de Raad van Beheer ieder jaar in juni een symposium en een workshop om de kynologie goed op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in de genetica.
Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische mogelijkheden die daardoor ontstaan voor de kynologie om gezond fokken ook daadwerkelijk inhoud geven.
U kunt het programma en de weblectures van het Symposium Genetica 2014 vinden op de website. Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/04/24/symposium-genetica-voor-de-kynologie/


23 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07

RVB Raadar 2015 0102 special houders fairfok
RVB Raadar 2015 03
RVB Raadar 2015 04
RVB Raadar 2015 05
RVB Raadar 2015 06

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer


21 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Actie Raad van Beheer op wijziging invoereisen pups

In de vorige edities van Raadar informeerden wij u al over de aanpassing van de invoereisen voor pups. Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben.
Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening.
De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës.
Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa.
Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.
Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. 
Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben.
De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. 
De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


22 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Projectplan fairfok RvB

Een PDF versie van het plan vindt u op de pagina ‘Fokkerij, Gezondheid, Gedrag & Welzijn’ http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/plan-gezonde-hond-in-nederland


30 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Plan van Aanpak Variëteitskruising Hollandse Herdershond goedgekeurd.

De Raad van Beheer heeft het door de NHC en VVHH gezamenlijk opgestelde plan van aanpak voor het uitvoeren van variëteitskruisingen bij de Hollandse Herdershond op 1 oktober 2014 goedgekeurd.
Het plan geeft een kader waarbinnen een aantal generaties Hollanders gefokt kunnen worden als een uitbreiding van de beschikbare genenpool
De toegestane variëteitskruisingen zijn: Langhaar x Korthaar en Ruwhaar x Korthaar.
In het plan van aanpak staat beschreven aan welke voorwaarden de beoogde ouderhonden moeten voldoen met als uitgangspunt het VerenigingsFokReglement van de betreffende rasvereniging en volgens welke procedure de nakomelingen aan het stamboek worden toegevoegd.
Ook is vastgelegd hoe met de nakomelingen verder gefokt zal worden. Een selectiecommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de NHC en de VVHH en twee door de Raad aangewezen onafhankelijke leden beoordeelt de voorgestelde oudercombinaties.
Bij toestemming van de selectiecommissie stuurt de fokker van het kruisingsnest samen met de dekaangifte de schriftelijke toestemming van de betreffende rasvereniging voor deze variëteitskruising mee. Deze schriftelijke toestemming is nodig voor alle nesten die gefokt worden met een Bijlage-hond.
Bijlage-honden afkomstig uit de variëteitskruisingen Langhaar x Korthaar uitgevoerd voor 1 oktober 2014 hebben alleen een schriftelijke verklaring van de rasvereniging nodig dat zij niet onder het Plan van Aanpak vallen.
De kruising Ruwhaar x Korthaar kan alleen het bestand van de Ruwharen ten goede komen.
Voor de kruising Langhaar x Korthaar is een traject voorzien dat niet alleen bij de Langharen de genenpool kan verbreden. Maar dit traject geeft, indien nodig, ook de mogelijkheden die van de populatie Kortharen uit te breiden.
Met dit plan van aanpak voor de variëteitskruising bij de Hollandse Herdershond beogen de NHC en de VVHH dat het ras met zijn 3 variëteiten een gezonde toekomst tegemoet kan blijven zien.
De eerste dekking van een Langhaar door een Korthaar is inmiddels een feit.
Langhaarteef Oma’s Parel van het Eigen Land is gedekt door Korthaarreu Kras van de ’s-Gravenschans.
Begin december worden de eerste “variëteitspuppen” volgens het Plan van Aanpak verwacht die als Kortharen door het leven zullen gaan. Net zoals ze eruit gaan zien.

Het begin is er…..
Bestuur en Fokkerijcommissie

http://www.hollandseherder.nl/details/plan_van_aanpak/


07 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login