Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Door onvoorziene omstandigheden is de gezondheidsenquete nog niet online beschikbaar.
We werken er hard aan deze zo spoedig mogelijk beschikbaar te maken.

Bestuur en Fokkerijcommissie

==============================================================

Allemaal Hollanders

Reeds meer dan 600 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de KCM in juni 2015.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


01 januari 2015
Actueel

NHC Kampioenschapsclubmatch 2015

Op zondag 21 juni 2015 organiseren we weer onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch op het terrein van de Utrechtse Rashonden Vereniging gelegen aan Sportpark Zuilenselaantje, Burgermeester Norbruislaan te Utrecht/Zuilen.
Als keurmeesters ontvangen we dit jaar Hans Häberli uit Zwitserland die de kortharen zal keuren.
Jo Schepers keurt de langharen en Rony Doedijns zal de ruwharen voor zijn rekening nemen.

Tijdens deze kampioenschapsclubmatch zijn per variëteit weer mooie titels, bekers én punten voor de showcup 2015 te winnen.
In de klassen jongste puppen en ook de puppen wordt voor elke klasse de beste gekozen.
Daarnaast ontvangen alle deelnemende puppen een leuke herinnering. Uit de deelnemende veteranen wordt de beste veteraan gekozen. En natuurlijk wordt aan het eind van de dag uit de beste korthaar, de beste langhaar en de beste ruwhaar de Best in Show gekozen

Inschrijfkosten zijn € 35,00 per hond. Schrijft u meer dan 1 hond in dan zijn de inschrijfkosten voor de 2e en volgende honden € 30,00 per hond.
Betalingen moeten uiterlijk 4 juni 2015 binnen zijn op rekening: NL11 INGB 0000159387 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club in Bosch en Duin, BIC: INGBNL2A. Graag onder vermelding van KCM en het NHSB-nummer van uw hond.

Ook de certificaten die uw hond toegang geven tot het deelnemen in de kampioens- of de gebruikshondenklasse moeten 4 juni 2015 ontvangen zijn.
Bij te laat of niet ontvangen van het certificaat wordt uw hond in de open klasse geplaatst.

N.B. Inentingsboekje/dierenpaspoort moet aanwezig zijn en op verzoek worden getoond.
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing.
Deze regels zijn een onderdeel van het inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

Let op: na het verzenden van de inschrijvingsgegevens sturen we u een bevestigingsmail van de inschrijving naar het door u opgegeven mailadres. Check ook uw spambox of deze bevestiging misschien daar aangekomen is.

De inschrijving sluit 04-06-2015 om 00:00 uur.

Aanmelden: http://www.hollandseherder.nl/details/aanm/

De clubmatchcommissie


24 april 2015
Actueel

Symposium Genetica voor de Kynologie

Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren verzorgt in samenwerking met de Raad van Beheer ieder jaar in juni een symposium en een workshop om de kynologie goed op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in de genetica.
Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische mogelijkheden die daardoor ontstaan voor de kynologie om gezond fokken ook daadwerkelijk inhoud geven.
U kunt het programma en de weblectures van het Symposium Genetica 2014 vinden op de website. Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/04/24/symposium-genetica-voor-de-kynologie/


23 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07

RVB Raadar 2015 0102 special houders fairfok
RVB Raadar 2015 03
RVB Raadar 2015 04
RVB Raadar 2015 05

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer


21 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Clubmatchcommissie en vrijwilligers: Bedankt!

Met plezier kijken we terug op de Nestendag van 18 april j.l
‘s Morgens al vroeg werd er opgebouwd door de vrijwilligers en toen de eerste exposanten en bezoekers zich meldden was alles klaar en konden we op tijd beginnen met de keuringen.
Namens het bestuur bedankt voor jullie harde werken.
Nellie Nugteren
Voorzitter.


20 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

CAC-show Nederlandse rassen 2015

Via de site www.nederlandsehondenrassen.nl is de inschrijving geopend voor de 2e Show Nederlandse Hondenrassen,
die op 27 juni 2015 gehouden zal worden op het terrein van het Kynologisch Centrum Zwolle,
Anth. Fokkerstraat 11, 8013 NS Zwolle.

Hollandse Nieuwe Nr 17
Hollandse Nieuwe Nr 18
Hollandse Nieuwe Nr 19


16 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer Fokkerstour

Derde sessie Fokkerstour 2014/2015: Voeding
De derde themasessie van de Fokkerstour 2014/2015 wordt verzorgd door een van dé experts in Nederland op het gebied van voeding, dr. Esther Hagen-Plantinga van de Universiteit Utrecht. De lezing vindt plaats op zaterdag 10 mei in de seminarzaal van het Animal Event in Beekse Bergen, aanvang 17.30 uur.

Tijdens de Fokkerstour 2014 konden de deelnemende fokkers zelf aangeven waar de derde themasessie over moest gaan. Uit de vele reacties bleek er vooral behoefte te zijn aan een sessie over voeding. We denken met de lezing van Esther Hagen uitstekend te voorzien in deze behoefte.

Titel sessie:
De hond lust em rauw; over verse voeding, calcium en botgroei, en andere veelgehoorde voedingsadviezen
Inhoud sessie
Vers vlees voeding, volgens velen de beste manier van voeren en de oplossing voor al uw hond zijn problemen. Maar wat houdt het in, wat zijn de beoogde voordelen, en met welke risico’s moet rekening gehouden worden? Is het daadwerkelijk beter dan brokvoeding? De voor- en nadelen op een rij. En hoe zit het nou precies met voeding en botontwikkeling? Daarnaast zal aandacht worden besteed aan veelgehoorde bakerpraatjes rondom voeding; wat is waar en wat is niet waar?
Aanmelden
U kunt kiezen uit toegang tot alleen de themasessie van Esther Hagen, maar u kunt ook kiezen voor toegang met korting tot het hele Animal Event inclusief deze lezing. Voor meer informatie zie www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour.


14 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Actie Raad van Beheer op wijziging invoereisen pups

In de vorige edities van Raadar informeerden wij u al over de aanpassing van de invoereisen voor pups. Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben.
Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening.
De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës.
Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa.
Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.
Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. 
Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben.
De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. 
De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


22 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

UV examen Kringgroep NON 15 mei 2015

Beste leden, cursisten en andere hondenliefhebbers,
Hierbij nodigen we je uit voor ons jaarlijkse UV-examen.
Zoals gewoonlijk hebben we weer een mooie route uitgezet in het Drentse land.
op vrijdagavond 15 mei 2015, aanvang: 18.30 uur te Borger.
Dit is een uithoudingsvermogen-proef waarbij de hond 20 km. aan de fiets mee moet lopen.
Het is een officieel examen, met een keurmeester van de Commissie Werkhonden.
De hond moet hiervoor minstens 16 maanden en max. 6 jaar oud zijn.
Het is een gezellig en sportief examen, dat wij jaarlijks proberen te organiseren.
Het UV-examen zal worden gehouden vanaf onze trainingslocatie te Borger.
We verzamelen om uiterlijk 18.15 uur op onze trainingslocatie aan de Bronnegerstraat 24 a te Borger. (voor routebeschrijving zie www.knon.nl ) zodat we om 18.30 u op de fiets kunnen stappen.
De Keurmeester van de Commissie Werkhonden is mevrouw Anja Boonemmer. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Bijgaand vind je de uitnodiging met verdere informatie, het UV-reglement en een trainingschema.
UV_uitnodiging 05 2015    Affiche UV 2015    UV reglement

Met vriendelijke groet,
Janine Schopmeijer, secr. Kringgroep Noord-Oost Nederland van de Nederlandse Herdershonden Club
internet: www.knon.nl    email:  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


17 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.
Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

Het artikel is ook via de website te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/


04 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login