Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in september 2014.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


16 juni 2014
Actueel

Besluit AV 28 juni t.a.v. Fokken met Niet Erkende Kleuren

Geachte leden,
Naar aanleiding van vragen die binnenkomen in verband met het genomen besluit tijdens de Algemene Vergadering op 28 juni jl. berichten wij u het volgende:
Op 28 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel om het verbod op het fokken met honden met een Niet Erkende Kleur (NEK) op te heffen. Reden is dat het verbod leidde tot een beperkte inzet van voor de fokkerij geschikte honden, daar waar de gezondheid van veel rassen vraagt om een brede inzet van honden. Het onnodig uitsluiten van voor de fokkerij geschikte honden staat daarmee op gespannen voet met het beleid dat de Raad van Beheer voor staat, namelijk dat gezondheid en welzijn leidend moeten zijn. Overigens zal de aanduiding NEK wel gewoon op de stamboom blijven staan, maar personen zijn niet meer in overtreding als ze een hond met een NEK inzetten voor de fokkerij. De Raad van Beheer ziet de stamboom als een afstammingsbewijs. Op de stamboom zal de Raad van Beheer aangeven of de kleur erkend is of niet.

De afschaffing van dit verbod is niet in strijd met de FCI breeding rules. De breeding rules spreken over ‘eliminating faults’ (zoals ‘improper coat colors’), dat is wat anders dan niet erkende kleuren in de rasstandaard. Voor de goede orde: de rasstandaard blijft leidend als het gaat om het erkennen van de kleuren. Indien de rasstandaard aangeeft dat een bepaalde kleur eliminerend dan wel diskwalificerend is, zal hier in de fokkerij naar gehandeld moeten worden.
Als de rasvereniging(en) van mening is (zijn) dat door het fokken met Niet Erkende Kleuren gezondheidsproblemen bij het ras kunnen ontstaan, dan kan (kunnen) zij met de Raad van Beheer voor dat ras een convenant afsluiten. Een aantal rasverenigingen heeft al aangegeven gebruik te willen gaan maken van die mogelijkheid. Indien een convenant wordt afgesloten, dan is dit convenant van toepassing op alle honden die worden ingeschreven in het NHSB. Wellicht ten overvloede merken wij op dat per ras slechts één convenant gesloten wordt, waarbij de betrokken rasverenigingen en de RvB met elkaar tot overeenstemming moeten komen.

Om verenigingen de ruimte te bieden om een verzoek in te dienen om een convenant af te sluiten zal de afschaffing NEK-verbod (=schrappen artikel VI.23A lid 1 KR)  ingaan per 1 januari 2015.
Let op: het fokken van merle x merle blijft verboden!
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf
directie


17 juli 2014
Actueel

Best in Show Kampioenschapsclubmatch 28 juni 2014

BEST IN SHOW
Phaedra Jana van Oscarli


Beste korthaar
Brix met Strepen

Beste langhaar
Phaedra Jana van Oscarli

Beste ruwhaar
Thirza van Treekzicht

14de editie van de Survival K.N.O.N

Gezien het jaarlijks groeiende aantal deelnemers hebben wij een maximum ingesteld van 100 deelnemers.
Om iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven, dient men zich individueel op te geven en deelname geschiedt op volgorde van betaling. Het is dus niet mogelijk om een hele groep tegelijk op te geven of te reserveren. Natuurlijk kun je wel aangeven dat je in een bepaalde groep wilt meedoen.

Zo gauw de limiet van 100 deelnemers is bereikt, zal dit op onze website vermeld worden.
Er zal een korte reservelijst worden aangelegd, waarvan je dan bericht krijgt.
Bij evt. latere afmeldingen van deelnemers zullen we de eerstvolgende op de reservelijst benaderen om alsnog deel te nemen.

De inschrijftermijn is van 15 juni t/m 25 juli 2014.

uitnodiging survival 2014

NB: het secretariaat zal afwezig zijn van 25 juli tot 18 augustus. Antwoord op je aanmelding geschiedt dus voor of na deze periode.

In de week voor de Survival ontvangen de deelnemers een definitieve bevestiging met programma en routebeschrijving.

Een foto impressie van eerdere Survival’s is te zien op de websites: www.rhgd.nl of www.knon.nl

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2013 07
RVB Raadar 2013 08
RVB Raadar 2013 09
RVB Raadar 2013 10
RVB Raadar 2013 11
RVB Raadar 2013 12
RVB Raadar 2014 01
RVB Raadar 2014 02
RVB Raadar 2014 03
RVB Raadar 2014 04
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 06
RVB Raadar 2014 07


Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer

6e symposium „wolf versus hond“

Op 11 oktober organiseert Stichting Canidae het 6e symposium „WOLF VERSUS HOND“ in Terheijden (bij Breda).
Hoewel de naam van het symposium doet vermoeden dat de wolf en de hond met elkaar worden vergeleken is dat slechts bij een spreker het geval.
Gedrag, opvoeding, functie van spel, voeding, beinvloeding van gedrag, geurdetectie enz zijn onder andere de onderwerpen op deze dag.
De sprekers zijn zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen.
De opzet is zoveel mogelijk hondenmensen te informeren over de hond in al zijn aspecten tegen een voor bijna iedere beurs te dragen deelnemersbijdrage. Dit laatste is ongetwijfeld mede de reden dat het symposium de laatste jaren voor de inschrijvingsdatum is volgeboekt.
Kijk voor informatie even op onze website www.cuonalpinus.nl
Namens Stichting Canidae,
Jacques Piederiet.

Zeldzame boerderijdieren op de kaart

De zoektocht is begonnen!
We vragen uw aandacht voor deze bijzondere publieksactie ‘zeldzame boerderijdieren op de kaart’.

Persbericht zeldzame boerderijdieren op de kaart 2014

Flyer Zeldzame boerderijdieren op de_kaart 2014

Met vriendelijke groet,

Nonja Remijn
Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 80 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2014 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.

Showuitsla​gen en CACIB online

In het kader van voortschrijdende automatisering binnen de FCI zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat vanaf 31 maart 2014:

1. De resultaten van internationale FCI CACIB shows vanaf 1 januari 2009, officieel bevestigd door de
FCI, online te bekijken zijn.

  Ga hiervoor naar de website van de FCI: http://www.fci.be onder het kopje: “Results”.

2. Eigenaren/exposanten hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun CACIB certificaten ONLINE te printen. (CACIB certificaten zullen derhalve niet langer per post worden verstuurd.)  Let op:De data die beschikbaar is op http://www.fci.be/resultats/IB.aspx wordt eenmaal per week bijgewerkt.

Alleen de CACIB voorstellen die zijn bevestigd door de FCI en de RCACIB voorstellen die worden omgezet naar een CACIB door het FCI kantoor zijn beschikbaar.

Het ontwerp van het originele CACIB certificaat is herzien. Het nieuwe ontwerp (eenzijdig, kleur, op A4 formaat met een QR code onderaan) is bijgesloten ter informatie. Het doel van de QR code is om eigenaren/exposanten/kopers de mogelijkheid te geven om de informatie op het CACIB certificaat te verifieren met de officiele FCI data.
De QR code - Quick Response Code - is een pictogram dat gelezen/gescanned kan worden met een Smartphone. (Iphone, Windows Phone, Android etc.).We vertrouwen erop dat u deze grote stap voorwaarts in de automatisering, met als doel ons allen -FCI kantoor, FCI leden en contractpartners - tijd en geld te besparen en een grote overall-efficiency te creeeren, kunt waarderen.

Raad van Beheer


10 april 2014
Actueel

^ Terug naar boven

CAC-show Nederlandse rassen 2015

Hollandse Nieuwe Nr 16


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login