Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

***************************************************************************

Allemaal Hollanders

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in april 2015.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


16 juni 2014
Actueel

Laatste kans: DNA-afname bij NHC

Op 1 juni 2014 is de nieuwe bepaling van de Raad van Beheer voor DNA-afname ingegaan die inhoudt dat van alle (toekomstige) ouderdieren het DNA-profiel bekend en opgeslagen moet zijn zodat op de pups afstammingscontrole uitgevoerd kan worden.
Daartoe wordt bij het chippen van een nest door de medewerker van de Raad ook DNA-materiaal van de puppen afgenomen. Voor alle honden die geboren zijn voor 1 juni 2014 en waarmee gefokt gaat worden, moet de eigenaar zelf zorgdragen voor het beschikbaar zijn van het DNA-profiel.
Alle profielen die de afgelopen jaren opgemaakt (en opgeslagen) zijn bij van Haeringen voldoen aan de eisen die de Raad aan een dergelijk profiel stelt.
Om ook de honden geboren voor 1 juni 2014 van een juist DNA-profiel te voorzien heeft de Raad de mogelijkheid geboden als overgangsregeling DNA-materiaal af te komen nemen op een NHC-evenement zoals de nestendag.
Daarvoor moeten wel minimaal 15 honden aangemeld zijn anders kan deze DNA-afname niet tegen gereduceerd tarief aangeboden worden.
Tijdens de Nestendag op 18 april 2015 zal de NHC nog eenmaal de mogelijkheid bieden DNA-materiaal af te laten nemen tegen “NHC-tarief”. Aanmelden van uw hond hiervoor kan vanaf 20 december 2014 tot uiterlijk 15 februari 2015 via de website van de NHC.
Zijn op 15 februari 2015 minder dan 15 honden definitief aangemeld, d.w.z incl. betaling ontvangen door de NHC, kan deze afnamesessie niet doorgaan! Heeft uw hond nog geen geldig DNA-profiel en wilt u later toch een DNA-profiel van uw hond laten opstellen dan moet u dat laten doen door een medewerker van de Raad langs te laten komen of uw dierenarts daarvoor te bezoeken. Met natuurlijk extra kosten als voorrijkosten of consultkosten Dus grijp deze kans en meldt uw hond aan.
De kosten bedragen EUR 30,50 per hond. Betalingen dienen uiterlijk 15 februari 2015 ontvangen te zijn uitsluitend op IBAN nr. NL11INGB0000159387, BIC: INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin onder vermelding van: DNA en NHSB-nummer hond.
N.B. Er wordt alleen materiaal afgenomen voor DNA-profiel met opslag.
Alleen opslag zoals in het verleden wel gedaan is, is niet mogelijk.
Deze afnamesessie geldt niet voor honden met buitenlandse stambomen waarvoor nog geen overschrijvingsprocedure is gestart.
Voor het testen van uw hond op Brindle kunt u aanmelden bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken). Dit is een aparte procedure.

Aanmelden: http://www.hollandseherder.nl/details/dna_afname_bij_nhc_actie_18_april_2014/


23 december 2014
Actueel

Belangrijke wijziging pups importeren/exporteren

Per 29 december worden er in EU verband nieuwe regels van kracht omtrent het importeren en exporteren van pups.
Tot nu toe konden pups probleemloos tot de leeftijd van 13 weken worden aangeschaft uit een land binnen de EU dan wel worden verkocht vanuit Nederland aan iemand woonachtig in de EU.

De nieuwe regels schrijven voor dat pups pas VANAF de leeftijd van 15 weken, voorzien van het nieuwe dierenpaspoort, welke dient als identificatiemiddel inclusief rabiës inenting, verkocht cq. aangeschaft mogen worden.

Er is geen overgangsregeling van toepassing.

Meer info op de site van de LICG: http://www.licg.nl/6jm/nieuw-dierenpaspoort-vanaf-29-12-2014.html

Fokkerijcommissie NHC

***************************************************************************

Important message for breeders and future dog owners.

Starting from December 29th new EU rules are applicable. When you want to sell a puppy to someone living in another country than your own country or when you want to import a new born puppy, the minimum age will be 15 weeks. A new passport for animals will be available and a vaccination of rabies is obliged.

http://www.evira.fi/portal/en/animals/import+and+export/eu-member-countries—norway-and-switzerland/dogs—cats-and-ferrets/changes+brought+by+the+new+pet+regulation+starting+29th+december+2014/


22 december 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Kalender 2015: een buitenkansje!


Onze vrijwilligers hebben als dank voor hun inzet de kalender 2015 ontvangen. 

Er zijn nog 20 stuks over en die verkopen wij.
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Datum en tijd van ontvangst van de email bepaalt de volgorde.

De kalender heeft 12 bladzijden met telkens per maand een verrassende Hollandse Herder foto.
Afmetingen: 24,5 cm bij 31 cm.
Prijs: eur 10,00 plus eur 2,50 bijdrage in de verzendkosten binnen Nederland. (tarief buitenland op aanvraag)

Bestelling bij de penningmeester Aart Heijkamp, email .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Betaling van het verschuldigde bedrag per bankrekening NL11 INGB 0000 1593 87 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin.
Na ontvangst van de betaling wordt de kalender thuisgestuurd.


21 december 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07
RVB Raadar 2014 08
RVB Raadar 2014 09
RVB Raadar 2014 10
RVB Raadar 2014 11
RVB Raadar 2014 12
RVB Raadar 2014 13

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer


20 december 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Oproep aan alle fokkers

Tot 1 juni 2014 werd de afname van het DNA-profiel via de NHC geregeld. Het Van Haeringen Laboratorium stuurde de uitslag van de testen naar de NHC. De uitslag van de testen (datum van opmaak etc.) kon dan in ZooEasy worden ingevoerd.
De originele uitslagen werden naar de eigenaar van de betreffende hond gestuurd.
Nu sinds 1 juni 2014 het DNA wordt afgenomen via de Raad van Beheer krijgt de NHC geen uitslagen meer en weten wij niet of de afname/opslag van het DNA-profiel is gelukt.
Daarom het verzoek aan onze fokkers/eigenaren van honden waarvan het DNA pas op latere leeftijd werd vastgelegd om een kopie/scan van de certificaten te maken en dat naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) te sturen.
Opname in het ZooEasy programma is ook in het belang voor de buitenlandse fokkers die via ZooEasy de gegevens van de honden willen controleren alvorens ze te gebruiken.

Francisca Callemeijn


01 december 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Projectplan fairfok RvB

Een PDF versie van het plan vindt u op de pagina ‘Fokkerij, Gezondheid, Gedrag & Welzijn’ http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/plan-gezonde-hond-in-nederland


30 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Verlenging startlicen​ties

Betreft: Verlengen startlicenties

Vanaf 1 december aanstaande is het voor uw leden mogelijk om de startlicentie te verlengen voor 2015. De huidige startlicentie is geldig tot en met 31 januari 2015. Tevens kunnen nieuwe licenties vanaf 1 december aangevraagd worden.
Verlengen en aanvragen gaat, net als in 2014, online en kan door uw leden zelf gedaan worden.
Alle handlers die in 2014 reeds een geldige licentie hadden, krijgen ook per email bericht dat verlengen mogelijk is.
De licentie voor 2015 kost €13,50.
Het verlengen en het aanvragen van de licentie gebeurd online, door in te loggen op de account op https://licenties.cynophilia.nl (dit wordt: https://sport.raadvanbeheer.nl), met het emailadres en wachtwoord.
Indien het wachtwoord vergeten is, kan deze opnieuw worden aangevraagd door middel van de link in het inlogscherm.
Er wordt dan een mail verzonden waarmee het wachtwoord opnieuw ingesteld kan worden.
Indien de mail niet in de Inbox wordt ontvangen, adviseren wij de ‘Ongewenste mail’-folder te controleren. 
Indien het een geheel nieuwe sporter betreft, moet deze eerst een account aanmaken. Let op: als de eigenaar en de handler niet dezelfde persoon staan, wordt de account aangemaakt door de handler.
Na het inloggen kan per hond de licentie verlengd worden.
Betalen gaat online door middel van iDeal, waarna de licentie voor 2015 geldig is.
Mochten er problemen zijn met het verlengen van de licentie kan contact opgenomen worden via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken). Na 1 januari 2015 loopt contact via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).
Wij wensen u en uw leden een sportief en succesvol 2015!

Met vriendelijke groet,
Anne Plomp
Bureaumanager KNK Cynophilia


20 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

RVB info houders van dieren

Het Besluit houders van dieren gaat over het bedrijfsmatig houden van honden.
Ten opzichte van het Honden- en kattenbesluit 1999 is er wat betreft het begrip “bedrijfsmatig honden houden”  niet wezenlijk iets gewijzigd.
Zolang u niet bedrijfsmatig bezig bent en minder dan 20 honden per jaar fokt, hoeft u zich als hobbyfokker geen zorgen te maken.

Bestuur NHC


RVB info houders van dieren

Het artikel is ook via de website te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/


13 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Nieuwsbericht voor (langhaar)fokkers

Sinds 1 oktober 2014 is het Plan van Aanpak variëteitskruisingen (PvA) voor de Hollandse Herdershond goedgekeurd door de Raad van Beheer. Dit houdt in, dat variëteitskruisingen in de toekomst volgens een bepaalde vaste procedure worden uitgevoerd. Het voordeel is, dat niet telkens een aanvraag voor zo’n kruising opnieuw bij de Raad moet worden gemotiveerd. De inhoud van het Plan kunt u vinden op onze website.
Bij een dekking volgens dit PvA krijgt de fokker een verklaring van het bestuur dat de dekking aan de voorwaarden voldoet met daarin ook vermeld de gewenste variëteit van de pups.

In het verleden hebben al diverse variëteitskruisingen plaatsgevonden, steeds van langhaar met korthaar en altijd ten behoeve van de langharige variëteit.
De nakomelingen van deze kruisingen worden regelmatig voor de langhaarfokkerij ingezet. Zij zitten soms nog in Bijlage G-1 of G-2 van het NHSB.

Honden die zullen worden gefokt via het PvA komen eerst in de Bijlagen van het NHSB terecht.
Omdat er ook nog Bijlage-honden van vroegere variëteitskruisingen worden gebruikt, kan dit tot fouten bij de administratie van de Raad van Beheer leiden.
De Raad vraagt daarom bij de dekaangifte van honden van variëteitskruisingen van voor het PvA ook een verklaring van het bestuur. Dit houdt dus niet in, dat deze honden onder het PvA vallen, het is enkel bedoeld om vergissingen te voorkomen.

Langhaarfokkers die een bijlagehond gebruiken (reu of teef) van variëteitskruisingen van voor 1 oktober 2014 moeten met de dekaangifte een verklaring van het bestuur aan de Raad meesturen.

De Fokkerijcommissie zal de fokker normaal gesproken hierop attent maken, maar er zijn wel eens dekkingen die heel laat of niet worden doorgegeven, dus fokkers let hier op, maar nog liever communiceer uw plan om te gaan fokken tijdig met de sectie langharen van de FC, dan krijgt u voor de dekking de verklaring automatisch van de secretaris NHC toegezonden.

Buitenlandse fokkers die een variëteitskruising overwegen moeten de FCI regels in acht houden en daarbij geldt dat goedkeuring moet worden verkregen door “country of Origin/Applying country”. Buitenlandse fokkers, die een bijlage hond uit Nederland willen gebruiken dienen te voldoen aan de eisen van de eigen nationale kennelclub

Meer informatie kunt u krijgen bij de sectie langharen van de FC: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


10 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login