Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

Reeds meer dan 600 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in april 2016.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


01 januari 2015
Actueel

Wijziging in het VFR per 1 januari 2016

document wijziging VFR 01-01-2016


19 november 2015
Actueel

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07

RVB Raadar 2015 0102 special houders fairfok
RvB Raadar 2015 09
RVB Raadar 2015 10
RVB Raadar 2015 11 special website
RVB Raadar 2015 12
RVB Raadar 2015 13
RVB_Raadar 2015 14

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.houdenvanhonden.nl/over-ons/raadar/


19 november 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Cursus Erfelijkheidsleer & fokken van honden

Deze cursus is ontwikkeld door Cursuscentrum Dierverzorging in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
VOOR WIE

Iedereen die zich wil verdiepen in de erfelijkheidsleer en het fokken van honden.
Eigenaren van honden die er mee (willen gaan) fokken, leden van foktechnische commissies en bestuursleden die een ras willen verbeteren.

RESULTAAT

Inzicht in de wetmatigheden van de erfelijkheidsleer en de toepassingen daarvan in het fokken van dieren. Kennis over het fokken op een verantwoorde manier van een volgende generatie. Mogelijkheden van de moleculaire genetica. Kennis over verwantschap en inteelt die nodig is om een ras in stand te houden.

INHOUD

In deze eendaagse cursus wordt in het eerste deel de theorie behandeld die geldt voor alle diersoorten. Voorafgaand aan de cursusdag ontvangt u ter introductie en voorbereiding een inleidend document over erfelijkheidsleer, populatie genetica en kwantitatieve genetica. Vragen hierover kunt u stellen bij aanvang van de cursusdag.

In het tweede deel wordt de aandacht gericht op de fokkerij van honden.

DATUM en PLAATS
21 november 2015, Barneveld

INFO
www.cursuscentrum.nl/cursus/hond-en-kat/erfelijkheidsleer fokken-hond/


25 oktober 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer kennis tour

RAAD VAN BEHEER KENNIS TOUR: NU INSCHRIJVEN!


Wegens groot succes maakt de Raad van Beheer ook dit jaar weer een kennistour door het land.
Heette de tour vorige jaren nog ‘Fokkerstour’, dit jaar hebben de naam aangepast tot de Raad van Beheer Kennis Tour.
Hij is immers niet alleen voor fokkers bedoeld, maar ook voor hondenbezitters en -liefhebbers, dierenartsen, paraveterinairen, (aspirant-) keurmeesters, leden van fokadviescommisies, exposanten, hondensporters, bestuursleden van kynologische verenigingen en overige geïnteresseerden.
De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen door toonaangevende sprekers.
Dit jaar zijn er drie verschillende sessies:
1.        ‘Beter weten over beter eten: fabels en feiten over gezonde voeding voor de hond’ door
          dr. Esther Hagen-Plantinga.
2.        ‘Rasgebonden KNO-problemen; van (Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten’
          door dr. Gert ter Haar.
3.        ‘Huidige inzichten over vaccinaties bij de hond’ door dr. Herman Egberink.
De Kennis Tour sessies vinden in november en december ’s avonds plaats op drie verschillende locaties door het land.
Mede dankzij onze partners Proteq Dier & Zorg en Eukanuba kunnen we deze sessies tegen een aantrekkelijk tarief (€ 19,50 incl. BTW) organiseren.
Meer informatie en inschrijven
Voor data, locaties én inschrijvingen zie www.houdenvanhonden.nl/kennistour


20 oktober 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Bureau NHC

Op de ALV op 13 juni j.l. is onze secretaris Mieke Schmid afgetreden.
Zij had zich niet herkiesbaar gesteld.

Mieke heeft aangegeven het administratieve deel van de secretariaatsfunctie te zullen blijven verzorgen tot een nieuwe secretaris is gevonden.
Wie wil en kan ons bestuur komen versterken?
De bestuursleden zijn bijna allemaal aanwezig op de Nestendag op 13 september a.s. om met eventueel geinteresseerde leden over een bestuursfunctie te praten.

Het bestuur heeft, met instemming van de ALV, besloten dat Mieke het Bureau van de NHC zal gaan beheren.
Dit Bureau zal alle administratieve secretariaatstaken verzorgen.
Het postadres voor de NHC wordt: Bureau NHC, Ree 4, 7958TL Koekange.
Het digitale adres blijft: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


10 augustus 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 80 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2014 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.

Actie Raad van Beheer op wijziging invoereisen pups

In de vorige edities van Raadar informeerden wij u al over de aanpassing van de invoereisen voor pups. Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben.
Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening.
De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës.
Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa.
Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.
Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. 
Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben.
De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. 
De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


22 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login