Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Kampioenschapsclubmatch op 10 juni 2017 te Utrecht
Inschrijving geopend.

Zaterdag 17 juni 2017 Bijzondere Algemene Ledenvergadering:
op de agenda de tweede behandeling van de wijziging in de Statuten en de stemming daarover.
Aanvang 13:00 uur.

Verenigings Fokreglement (VFR) vernieuwd
Het Verenigings Fokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Raad van Beheer en is per 1 januari 2017 van kracht. Het VFR kunt u inzien via deze link VFR NHC

*********************************************************************

Allemaal Hollanders
Bijna 800 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de kampioensclubmatch in juni 2017.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


04 januari 2017
Actueel

De Nationale

DE NATIONALE adv.

Kampioenschapskeuring voor Nederlandse Hondenrassen zondag 25 juni 2017

www.denationale.org

Aantal inschrijvingen per 17 mei


18 mei 2017
Actueel

Informatie NHC Clubmatch 10-06-2017

Kampioenschapsclubmatch 2017 van de Nederlandse Herdershonden Club

Op zaterdag 10 juni 2017 organiseren we onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch op het terrein van de Utrechtse Rashonden Vereniging gelegen aan Sportpark Zuilenselaantje, Burgermeester Norbruislaan te Utrecht/Zuilen. De keuringen starten om 10:00 uur.

Keurmeesters op deze Kampioenschapsclubmatch zijn: Marion ten Cate (KH) en Hannie Vink (LH en RH)
Tijdens deze Kampioenschapsclubmatch zijn per variëteit weer mooie titels, bekers én punten voor de showcup 2017 te winnen. In de klassen jongste puppen en ook de puppen wordt voor elke klasse de beste gekozen. Uit de deelnemende veteranen wordt de beste veteraan gekozen. En natuurlijk wordt aan het eind van de dag uit de beste korthaar, de beste langhaar en de beste ruwhaar de Best in Show, de Clubwinnaar 2017, gekozen.
Een hond kan in één klasse aangemeld worden en moet op de dag van de Kampioenschapsclubmatch voldoen aan de leeftijd die voor die klasse geldt.
Inschrijfkosten zijn € 35,00 per hond. Schrijft u meer dan 1 hond in, én achter elkaar, dan zijn de inschrijfkosten voor de 2e en volgende honden € 30,00 per hond.

Betalingen moeten uiterlijk 27 mei 2017 binnen zijn op rekening: NL11 INGB 0000159387 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club in Bosch en Duin, BIC: INGBNL2A. Graag onder vermelding van het stamboom-nummer van uw hond. Ook de certificaten die uw hond toegang geven tot het deelnemen in de kampioens- of de gebruikshondenklasse moeten uiterlijk 27 mei 2017 ontvangen zijn. Is het certificaat te laat of niet ontvangen dan wordt uw hond automatisch in de open klasse geplaatst.

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van het inschrijfformulier. Door de aanmelding in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan. Voor de inhoud zie hieronder

Let op: na het verzenden van de inschrijvingsgegevens sturen we u een bevestigingsmail van de inschrijving naar het door u opgegeven mailadres. Check ook uw spambox of deze bevestiging misschien daar aangekomen is. Heeft u de bevestigingsmail niet ontvangen, laat dat dan weten aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

De inschrijving sluit 27 mei 2017 om 23:59. uur.

Aanmelden: http://www.hollandseherder.nl/sub/aanmelden_clubmatch_10-06-2017/

De Clubmatchcommissie

De KCM is een evenement dat buiten gehouden wordt. Houdt rekening met het te verwachten weer.
Het terrein van de URV is voorzien een flinke kantine waar u ook terecht kunt voor een hapje en een drankje.
De stand van Hondenspul zal aanwezig zijn.


Inschrijven houdt in dat:

A. Inzender verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de kampioensclubmatch mochten voordoen.
B. Inzender verklaart dat hij/zij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen en statuten van het reglement van de Raad van beheer en van de clubmatch en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
C. Gecastreerde, monorchide of cryptorchide reuen of drachtige of zogende teven zullen niet worden toegelaten. Niet-ingeschreven honden voor de clubmatch kunnen alleen worden toegelaten tot de expositieruimte als de eigenaar de gezondheidsverklaring bij de ingang heeft ingevuld en ondertekend.

N.B. Inentingsboekje/dierenpaspoort moet aanwezig zijn en op verzoek worden getoond.


TENSTOONSTELLINGSREGLEMENT (UITTREKSEL)
• Op de tentoonstelling zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
• Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk 27 mei 2017 ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum der tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
• De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
• Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
• Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
• Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden terug getrokken en/of gewisseld. De betalingsverplichting blijft te allen tijde van kracht.
• Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen en de partners, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
• De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
• De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren is in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was
• Vermelding van behaalde titels in de catalogus voor een ingezonden hond is conform titelvermelding op de stamboom en volgens de regels van CWH.
• Niet toegelaten worden:
a. Honden met een oor- of huidaandoening.
b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
• Het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 (incl. catalogus). Het inschrijfgeld voor een tweede of volgende hond die in dezelfde sessie wordt ingeschreven bedraagt €30,00. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
• De keuringen beginnen om 10.00 uur.
• Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
• Het gebruik van parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen is verboden.
• Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
• Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie


26 april 2017
Actueel

^ Terug naar boven

Herding Working Test HWT 14.04.2017

Keurmeester A. Roller

1. Aagje Hollandse Herder Ruwhaar, eig. A. Trinker

2. Drieka-Mijntje v.d.Swiepdrift, Hollandse Herder Korthaar, eig. S. Clahsen-Polman

3. Olivia d’Ombre et de Lumiere, Berger de Beauceron, eig.L. Piron en L. Aubray

4. Cupra Careltje Hartmann von Bavaria, Hollandse herder Langhaar, eig. R. van Dijk

5. I Zazou Reglisse de la petite Rochette, Berger de Brie, eig. R. Buchweitz

6. L’Gringo de la Bergerie d’Elan, Berger de Beauce, eig. E. Visser

International Herding Trial 3-IHT-3
Keurmeester mw. S. Eichler

1. Gayak Bleu des Drayeres, Chien de Berger des Pyrenees a Poil Long, eig. S. Jaunin CACITR

2. Anne Jurre v.‘t Bikseland, Hollandse Herder Ruwhaar, eig, J.M. Leeuwen-van Dijk RCACITR

3. Lana del casa Elgoche, Gos d’Atura Catala, eig. M. Vervoecke

4. I’m Top Secret of Crazy Stripes, Hollandse Herder Korthaar, eig. E. Stemberova

5 Ado Haaye Bonremi Vemsilumpa, Hollandse Herder Korthaar, eig. E, Stemberova

6. Jazzy des Gardiens d’Apollinaire, Berger de Beauce, eig. A. Fagnoni

7. Kalimero Perla z Polabi, Shetland Sheepdog,, eig. A. Rosiak

8. Hatsya Astra Caninam, Berger de Beauce, eig. J. Chodzen

9. El Bianca Polaris, Chien de Berger Belge, Groenendael, eig, A. Szymaniak


20 april 2017
Actueel

^ Terug naar boven

WDSF promotie filmpje

De World Dutch Shepherd Federation (WDSF), organiseert in 2018 de Wold Cup Werkhonden in Nederland.
Zij roept op te komen helpen bij de organisatie van dit evenement.

Bekijk het promotie filmpje op Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=QZgNiZkj1VA&t=0s


03 april 2017
Actueel

^ Terug naar boven

GEZOCHT SECRETARIS

De bestuurssecretaris is de spil van een vereniging. Zij/hij heeft een compleet overzicht over wat er zich afspeelt in de vereniging. 

Na vele jaren de secretariaatswerkzaamheden voor de NHC te hebben verricht had Mieke Schmid-Clemens zich bij haar aftreden in 2015 niet meer herkiesbaar gesteld.
Een kandidaat had en heeft zich nog niet gemeld en daarom zijn wij nog steeds op zoek naar een lid dat het aanspreekpunt voor de NHC wil en kan zijn.

De volgende taken behoren bij het secretariaat maar de uitvoering hiervan gebeurt uiteraard in samenwerking met de overige leden van het bestuur:

• organiseren ledenvergaderingen
• organiseren bestuursvergaderingen
• verslaglegging vergaderingen
• verenigingspost beheren
• archief beheren
• beheren officiële stukken
• contacten gedragstherapeuten beheren
• planningen en activiteitenlijst maken
• beheer lijst kennelvermelding voor de website
• gezondheidsmeldingen (meldpunt)
• clubblad en advertenties beheren, aanspreekpunt redactie
• contacten onderhouden met de buitenlandse zusterverenigingen
• beheren en bestellen bureau-artikelen zoals briefpapier en enveloppen

Bent u dat lid dat ons bestuur wil komen versterken? Neemt u dan contact op met Nellie Nugteren, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of telefonisch 010 4722793, mobiel 0640481391.

Bureau NHC

Op de ALV op 13 juni j.l. is onze secretaris Mieke Schmid afgetreden.
Zij had zich niet herkiesbaar gesteld.

Mieke heeft aangegeven het administratieve deel van de secretariaatsfunctie te zullen blijven verzorgen tot een nieuwe secretaris is gevonden.
Wie wil en kan ons bestuur komen versterken?
De bestuursleden zijn bijna allemaal aanwezig op de Nestendag op 13 september a.s. om met eventueel geinteresseerde leden over een bestuursfunctie te praten.

Het bestuur heeft, met instemming van de ALV, besloten dat Mieke het Bureau van de NHC zal gaan beheren.
Dit Bureau zal alle administratieve secretariaatstaken verzorgen.
Het postadres voor de NHC wordt: Bureau NHC, Ree 4, 7958TL Koekange.
Het digitale adres blijft: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


16 februari 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 80 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2017 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.


20 december 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login