Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

Reeds meer dan 600 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in september 2015.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


01 januari 2015
Actueel

Nestendag

Filmpje over het voorbrengen van de hond

Impressie van een nestendag


Wat is een Nestendag?

De Nestendag is een van de grotere evenementen die de NHC twee keer per jaar organiseert.  Op een Nestendag worden jonge Hollandse Herdershonden, van ongeveer 12 tot 18 maanden, samen met hun nestgenoten en de vader- en moederhond gekeurd.
Voor de fokadviescommissies en voor de fokkers is het belangrijk te weten hoe de keurmeester over de fokcombinatie denkt. Dit speelt een rol bij het uitstippelen van het fokbeleid. De eigenaars krijgen zo een goede indruk van wat een raskeurmeester van hun hond vindt, in vergelijking met de rasstandaard.
Daarnaast is het natuurlijk voor fokker en eigenaars een bijzondere ervaring om het hele ‘hondengezin’ nog eens bij elkaar te zien. Hoe zijn de pupjes uitgegroeid, lijken ze op elkaar, hebben ze dit of dat trekje nu van vader of van moeder…...de antwoorden vindt u op de nestendag!
U krijgt een uitnodiging in de brievenbus wanneer het nest van uw hond gekeurd gaat worden.
Bezoekers zijn op deze dag van harte welkom, en niet-ingeschreven honden mogen ook gerust meekomen. Op de website van de NHC, en in het clubblad, kunt u onder “Agenda” vinden wanneer de volgende nestendag gehouden wordt.
Op de nestendag zijn informatiestands aanwezig van:
- de NHC, voor informatie over lidmaatschap, pupinformatie, clubartikelen enz.
- de NHC-Kringgroepen, voor trainen met uw Hollander
- hondengedragstherapeuten, voor vragen over gedrag en opvoeding
Ook wordt er meestal in de lunchpauze een demonstratie gegeven van het een of ander. Soms alleen om naar te kijken, soms een ‘workshop’ waar u zelf ook met uw hond aan mee kunt doen. Meer hierover bij de aankondiging van de eerstvolgende nestendag.

Hoe gaat het toe op een nestendag? 
Download hier een beschrijving met tips voor deelnemers.
Wat gebeurt er op een nestendag      Litter Day

Dat doet ie anders mooit!
Das macht er sonst nie!
he’s never done that before


26 augustus 2015
Actueel

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07

RVB Raadar 2015 0102 special houders fairfok
RVB Raadar 2015 03
RVB Raadar 2015 04
RVB Raadar 2015 05
RVB Raadar 2015 06
RVB Raadar 2015 08
RvB Raadar 09 2015
RVB Raadar 10 2015

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer


21 augustus 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Uitnodigingen voor de Nestendag

Uitgenodigde nesten van 13 september 2015


20 augustus 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Gezondheidsenquête


19 augustus 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Bureau NHC

Op de ALV op 13 juni j.l. is onze secretaris Mieke Schmid afgetreden.
Zij had zich niet herkiesbaar gesteld.

Mieke heeft aangegeven het administratieve deel van de secretariaatsfunctie te zullen blijven verzorgen tot een nieuwe secretaris is gevonden.
Wie wil en kan ons bestuur komen versterken?
De bestuursleden zijn bijna allemaal aanwezig op de Nestendag op 13 september a.s. om met eventueel geinteresseerde leden over een bestuursfunctie te praten.

Het bestuur heeft, met instemming van de ALV, besloten dat Mieke het Bureau van de NHC zal gaan beheren.
Dit Bureau zal alle administratieve secretariaatstaken verzorgen.
Het postadres voor de NHC wordt: Bureau NHC, Ree 4, 7958TL Koekange.
Het digitale adres blijft: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


10 augustus 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Persbericht

Aan alle betrokkenen,

Op zaterdag 18 juli 2015 is door de NHC, NHC Kringgroep Midden Nederland en de Werkgroep Herderen van de NHC besloten om de HWT en IHT trials op 29-30 augustus 2015 die gepland waren in Graauw naar een andere locatie te verplaatsen.
Reden hiervan is dat de heer Weesie, ondanks de wettelijke verplichting hiertoe, zijn schapen niet op tijd heeft laten enten voor Q-koorts.
De Werkgroep Herderen heeft hem hierop meerdere malen gewezen en de heer Weesie had toegezegd dit te zullen doen.
Er is voorgesteld andere dieren in te zetten voor het evenement, maar om binnen een maand in de nabije omgeving dieren te vinden die aan alle eisen voldoen en ook nog eens biologisch zijn (de wedstrijd zou plaatsvinden op het terrein van een biologische telende boer)  zou te lang kunnen duren.*).
Bovendien zouden de transportkosten hoog zijn en te zwaar op het budget drukken. Het voorstel is wel aan de heer Weesie gedaan, maar hij is daar zowel per mail als telefonisch niet op ingegaan.
De NHC erkent dat tijdens het gehele traject de communicatie vertraging heeft opgelopen.
Het feit dat sommige beslissingen door meerdere commissies van alle betrokken partijen moesten worden genomen (Raad van Beheer, Commissie Werkhonden en Werkgroep Herderen) was hiervan de oorzaak.
De communicatie met de heer Weesie verliep moeizaam, het vertrouwen in hem werd minder, zeker toen bleek dat hij terugkwam op eerder gemaakte afspraken, waaronder het voldoen aan de vaccinatieplicht m.b.t. Q-koorts.

Het bestuur van de NHC betreurt het dat zij nu door de heer Weesie op sociale media de zwarte piet toebedeeld krijgt zonder te benoemen waar het werkelijk om draait: nl.  het niet op tijd enten van schapen tegen Q-koorts. (factsheet maatregelen q-koorts 24-11-2011). Immers ook de Vestingtrial die een week eerder zou worden gehouden is afgelast om dezelfde reden: het niet enten van de schapen tegen Q-koorts. Was dit gebeurd dan waren alle wedstrijden gewoon in Graauw gehouden.


Namens het bestuur NHC
Nellie Nugteren
Voorzitter

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 80 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2014 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.

Symposium Genetica voor de Kynologie

Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren verzorgt in samenwerking met de Raad van Beheer ieder jaar in juni een symposium en een workshop om de kynologie goed op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in de genetica.
Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische mogelijkheden die daardoor ontstaan voor de kynologie om gezond fokken ook daadwerkelijk inhoud geven.
U kunt het programma en de weblectures van het Symposium Genetica 2014 vinden op de website. Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/04/24/symposium-genetica-voor-de-kynologie/


23 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Actie Raad van Beheer op wijziging invoereisen pups

In de vorige edities van Raadar informeerden wij u al over de aanpassing van de invoereisen voor pups. Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben.
Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening.
De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës.
Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa.
Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.
Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. 
Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben.
De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. 
De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


22 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login