Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

Meer dan 750 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in april 2017.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


01 januari 2015
Actueel

Het project Genetische diversiteit

Blij waren we dat alle 30 onderzochte honden uit het DNA-project op alle testen “clear” getest waren. Echter, in augustus bleek dat er een nieuwe test ontwikkeld en toegevoegd is en dat daar een van onze projecthonden als drager uitkomt. Dat wil zeggen dat de hond een erfelijke afwijking door kan geven maar er zelf geen verschijnselen van heeft.

Het gaat om de ziekte Von Willebrandt type I. Von Willebrandt is een afwijking in de bloedstolling en kan in 3 graden voorkomen. Het type dat nu in ons project naar voren is gekomen is de lichtste vorm. Uit navraag bij het meldpunt en de patientenbank van de Universiteitskliniek Utrecht is gebleken dat er geen Hollandse Herders als lijder van een dergelijke ziekte bekend zijn in Nederland. De eigenaar en de fokker van de hond zijn ingelicht. Deze hond is verder op alle onderzoeken “clear”. De andere 29 honden zijn op alle onderzoeken “clear” bevonden.

Inmiddels is in samenwerking met de Universiteit van Utrecht een vervolgonderzoek gestart om te kijken of en hoe het dragerschap verspreid is in de populatie. En of dit een bedreiging is of kan gaan vormen voor de populatie.

De eerste monsters zijn afgenomen en in onderzoek.

De projectgroep.


06 oktober 2016
Actueel

UV examen kringgroep NON 6 november

UV uitnodiging
UV reglement


05 oktober 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Schapen Aanlegtest te Didam 22-10-2016

Lokatie: Fam. Egging, Kollenburgweg 6, 6942 NA Didam Keurmeesters: Sociale deel: Saskia van der Waal en Schapen-gedeelte: Saskia Clahsen-Polman en/of Hanke Karreman
Sluitingsdatum inschrijvingen: 01-10-2016 of eerder indien het vol is.
Bij veel inschrijvingen wordt zondag 23 Oktober er waarschijnlijk bij opgenomen.
De aanlegtest omvat twee onderdelen. Eerst start het sociale gedeelte (welke voor honden vanaf 9 maanden ook geldig is voor het Verenigings Fok Reglement van de NHC).
Indien de hond hiervoor slaagt mag deze door naar het instinct gedeelte bij de schapen.
Alle honden zijn welkom, we moeten echter voorrang geven aan de Hollandse Herders.
We kunnen uw inschrijving daardoor mogelijk pas later bevestigen (of afwijzen, u ontvangt dan uiteraard uw inschrijfgeld terug). contact: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) (indien u geen reactie krijgt mail dan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) Extra informatie: https://docs.google.com/document/d/1c9hLUrdl1pB-YixKk-JLellj_PYrlEihPecqnuD04-o/edit?usp=sharing

Inschrijfformulier


23 september 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Folder DNA controle   
RVB Raadar Special Campagne

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.houdenvanhonden.nl/over-ons/raadar/


22 september 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Noodkreet omtrent de redactie van ons clubblad:

Voor het clubblad zoeken wij op korte termijn een vrijwilliger voor de redactie die artikelen schrijft, redigeert en in staat is via een programma het clubblad samen te stellen en gereed te maken voor de drukker (in ons geval Editoo).

Onze wensen voor de functie zijn:
= goede beheersing van de Nederlandse taal
= bereid zijn met enige regelmaat tijd aan het clubblad te besteden (eens in de twee maanden als het clubblad naar de drukker moet, zal er een piek in de werkzaamheden zijn)
= goed kunnen samenwerken met de overige redactieleden
= bereid zijn NHC evenementen te bezoeken en daarover verslag te doen en foto’s te maken voor publicatie
= goede vaardigheid op de PC met tekst en foto’s

Editoo biedt een instructie aan, die door alle redactieleden zal worden gevolgd.

Inlichtingen bij Mieke Schmid, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Als laatste: dit is een noodkreet, als er zich geen vrijwilligers melden, zal het clubblad niet meer verschijnen of slechts in een noodeditie, opgesteld door een vrijwilliger die al zwaar belast is met NHC werkzaamheden.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van NHC


26 augustus 2016
Actueel

^ Terug naar boven

Kampioenschapsdiploma’s nu online beschikbaar

De Raad van Beheer heeft hard gewerkt aan de applicatie die het mogelijk maakt de kampioenschapsdiploma’s voor exposanten online beschikbaar te stellen.
De FCI bevestigd de Internationale kampioenschapsdiploma’s al geruime tijd op deze wijze.
De verwachting was dat deze applicatie aan het eind van deze zomer online zou zijn maar we zijn verheugd te kunnen melden dat de digitale kampioenschapsdiploma’s al vanaf Dog show De Baronie (4 en 5 juni 2016 Tilburg) beschikbaar zijn!

‘Online beschikbaar’ houdt in dat de kampioenschapsdiploma’s na iedere tentoonstelling als Pdf-bestand op de website staan, waarna de exposant ze kan downloaden en printen.
Hiermee wordt, sneller dan verwacht, een enorme professionalisering slag gemaakt en geven wij invulling aan de wensen van onze leden om onze dienstverlening zoveel als mogelijk te digitaliseren.
Tot nu toe werden alle kampioenschapsdiploma’s nog uitgeprint en per post verzonden – dit ging om enkele honderden diploma’s per tentoonstelling.
Van Dog show De Baronie zullen wij de kampioenschapsdiploma’s voor de laatste keer tevens in een papieren versie per reguliere post versturen.
Hierna zullen de kampioensdiploma’s alleen nog digitaal beschikbaar zijn.
Je kunt je diploma opzoeken en downloaden via onze website op: www.houdenvanhonden.nl/certificates
Voor alle duidelijkheid: de betaalde kampioenstitels (zoals NJK-, NVK- en de Benelux-titels) zullen wij vooralsnog per post blijven versturen.
De bevestiging (diploma) van de definitieve Nederlandse kampioenschapstitel zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld en niet meer per post worden verzonden.

Met deze extra service verwachten we alle exposanten nog sneller van dienst te kunnen zijn!

Promotie van de PETscan fairfok

Als onderdeel van Fairfok heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen.
In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn.
Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.

PETscan

GEZOCHT SECRETARIS

De bestuurssecretaris is de spil van een vereniging. Zij/hij heeft een compleet overzicht over wat er zich afspeelt in de vereniging. 

Na vele jaren de secretariaatswerkzaamheden voor de NHC te hebben verricht had Mieke Schmid-Clemens zich bij haar aftreden in 2015 niet meer herkiesbaar gesteld.
Een kandidaat had en heeft zich nog niet gemeld en daarom zijn wij nog steeds op zoek naar een lid dat het aanspreekpunt voor de NHC wil en kan zijn.

De volgende taken behoren bij het secretariaat maar de uitvoering hiervan gebeurt uiteraard in samenwerking met de overige leden van het bestuur:

• organiseren ledenvergaderingen
• organiseren bestuursvergaderingen
• verslaglegging vergaderingen
• verenigingspost beheren
• archief beheren
• beheren officiële stukken
• contacten gedragstherapeuten beheren
• planningen en activiteitenlijst maken
• beheer lijst kennelvermelding voor de website
• gezondheidsmeldingen (meldpunt)
• clubblad en advertenties beheren, aanspreekpunt redactie
• contacten onderhouden met de buitenlandse zusterverenigingen
• beheren en bestellen bureau-artikelen zoals briefpapier en enveloppen

Bent u dat lid dat ons bestuur wil komen versterken? Neemt u dan contact op met Nellie Nugteren, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of telefonisch 010 4722793, mobiel 0640481391.

Intrekking erkenning OKHS

Bij het bezoeken van de website van onze zusterverening in Oostenrijk, de Österreichischer Klub für Holländische Schäferhunde ÖKHS bleek dat op deze website een nest werd aangekondigd met voor ons volledig onbekende namen/kennelnamen van Hollandse Herders.
Wij verzochten het bestuur van OKHS ons voor 20 mei j.l.te laten weten of deze honden FCI-stambomen hebben en bovendien ons een bewijs toe te sturen dat de OKHS door de Oostenrijkse Kennel Club is erkend. Wij hebben hen laten weten dat wij onze erkenning als zusterclub zouden intrekken mocht deze informatie niet worden gegeven.
Her bestuur van de OKHS heeft ons niet geantwoord en gezien de twijfel of de honden waarmee is gefokt raszuivere Hollandse Herders zijn heeft het bestuur van de NHC besloten de erkenning van de OKHS als zusterclub met onmiddellijke ingang in te trekken.

==================================================================

Während dem Besuch an der Webseite unseres Schwestervereins, der Österreichischer Klub für Holländische Schäferhunde ÖKHS in Österreich, erwies sich, dass auf dieser Webseite einen Wurf mit für uns völlig unbekannten Namen/Zwingernamen der Holländischen Schäferhunden, erwähnt wurde.
Wir baten den Vorstand vom ÖKHS uns vor dem 20. Mai 2016 zu informieren, ob diese Hunde FCI-Stammbäume haben und außerdem uns einen Beweis zu senden, dass der ÖKHS durch den Österreichischen Kynologenverband ist anerkannt.
Wir haben ihnen geschrieben, dass wir unsere Anerkennung als Schwesterverein einziehen würden, indem sie diese Information nicht geben würden.
Der Vorstand vom ÖKHS hat uns nicht geantwortet und wegen dem Zweifel ob die Hunde, womit gezüchtet wurde, rassenreine Holländische Schäferhunde sind, hat der Vorstand vom NHC entschieden die Anerkennung vom ÖKHS als Schwesterverein sofort ein zu ziehen.

==================================================================

Visiting the austrian Hollandse Herder’s website, the Österreichischer Klub für Holländische Schäferhunde ÖKHS we noticed an born litter published with dam and sire completely unknown (names / kennel names) to us.
We requested the OKHS to send us proof those dogs have FCI pedigrees and moreover to send us the documents ro proof the OKHS is recognized by the Austrian Kennel Club. We also told them we would withdraw our recognition as a sister club if those papers were not received by us by May 20th, 2016.
The OKHS-board has not replied to our requests and keeping in mind the above-mentioned litter’s doubtful lineage the NHC-board has decided to withdraw recognition of the OKHS as sister club with immediate effect.

Nellie Nugteren/voorzitter NHC

Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login