Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

Reeds meer dan 600 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in september 2015.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


01 januari 2015
Actueel

Gezondheidsenquête


01 juli 2015
Actueel

De Nationale 27 juni 2015

De naam van de show voor de Nederlandse rassen is gewijzigd in De Nationale, die nu ook zijn eigen website heeft: www.denationale.org
Op 23 juni komt Piet Paulusma het weerbericht presenteren op het showterrein. Het zou mooi zijn als hier zoveel mogelijk Nederlandse hondenrassen aanwezig zouden zijn. Ieder vereniging wordt gevraagd om binnen het ledenbestand te kijken naar leden die in de buurt van Zwolle wonen en het leuk vinden om hierbij aanwezig te zijn. Opgeven kan bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).
Ook heeft Hart van Nederland interesse getoond.
De werkende honden krijgen tijdens deze show extra aandacht, de Stichting Zeldzame Huisdieren sponsort dit.

Hollandse Nieuwe Nr 30
Hollandse Nieuwe Nr 31
Hollandse Nieuwe Nr 32
Hollandse Nieuwe Nr 33
Hollandse Nieuwe Nr 34

Einduitslagen Kampioenschapsclubmatch NHC 21 juni 2015

titel catnr. var naam eigenaar land
BIS 92 rh Anne’s Vrouwke Amber v.‘t Bikseland J.B. Huisman-Peters Nederland
BOB 12 kh Simon v.h. Pullenland A. Makkink Nederland
65 lh Rioja Jasnamy v. Oscarli M. Blaser Zwitserland
92 rh Anne’s Vrouwke Amber v.‘t Bikseland J.B. Huisman-Peters Nederland
BJP 23 kh Betske de Goude Hollander M. Hakkesteegt Nederland
BP 58 lh Herder little Devils`A winner is Ayumi-Rijana M. Blaser Zwitserland
BJ 27 kh Tjitte v.h. Pullenland A.C. Wiemer Nederland
BV 48 kh Anouk-Maja von der Mark Lüderich R. Then Duitsland
BJP = Beste Jongste Puppy            
BP = Beste Puppy            
BJ = beste Jeugdhond            
BV = Beste Veteraan            
           

 

 

Bureau NHC

Op de ALV op 13 juni j.l. is onze secretaris Mieke Schmid afgetreden.
Zij had zich niet herkiesbaar gesteld.

Mieke heeft aangegeven het administratieve deel van de secretariaatsfunctie te zullen blijven verzorgen tot een nieuwe secretaris is gevonden.
Wie wil en kan ons bestuur komen versterken?
De bestuursleden zijn bijna allemaal aanwezig op de Kampioenschapsclubmatch.om me t eventueel geinteresseerde leden over een bestuursfunctie te praten.

Het bestuur heeft, met instemming van de ALV, besloten dat Mieke het Bureau van de NHC zal gaan beheren.
Dit Bureau zal alle administratieve secretariaatstaken verzorgen.
Het postadres voor de NHC wordt: Bureau NHC, Ree 4, 7958TL Koekange.
Het digitale adres blijft: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC

Herdingtrials

Op 29 en 30 augustus 2015 zullen in Graauw, Zeeuws Vlaanderen de eerste Nederlandse Herdingtrials worden gehouden.
Keurmeester: M. Voigt, Duitsland
Programma, dagindeling en inschrijfformulier volgen later.

Namens het bestuur:
Nellie Nugteren
voorzitter

Symposium Genetica voor de Kynologie

Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren verzorgt in samenwerking met de Raad van Beheer ieder jaar in juni een symposium en een workshop om de kynologie goed op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in de genetica.
Er wordt veel aandacht besteed aan de praktische mogelijkheden die daardoor ontstaan voor de kynologie om gezond fokken ook daadwerkelijk inhoud geven.
U kunt het programma en de weblectures van het Symposium Genetica 2014 vinden op de website. Voor meer informatie en inschrijven gaat u naar http://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2015/04/24/symposium-genetica-voor-de-kynologie/


23 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07

RVB Raadar 2015 0102 special houders fairfok
RVB Raadar 2015 03
RVB Raadar 2015 04
RVB Raadar 2015 05
RVB Raadar 2015 06
RVB Raadar 2015 08

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer


21 april 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Actie Raad van Beheer op wijziging invoereisen pups

In de vorige edities van Raadar informeerden wij u al over de aanpassing van de invoereisen voor pups. Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben.
Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening.
De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës.
Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa.
Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.
Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. 
Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben.
De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. 
De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


22 februari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 80 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2014 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login