Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

Reeds meer dan 600 exemplaren verkocht!

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in april 2015.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


16 juni 2014
Actueel

Laatste kans: DNA-afname bij NHC

Op 1 juni 2014 is de nieuwe bepaling van de Raad van Beheer voor DNA-afname ingegaan die inhoudt dat van alle (toekomstige) ouderdieren het DNA-profiel bekend en opgeslagen moet zijn zodat op de pups afstammingscontrole uitgevoerd kan worden.
Daartoe wordt bij het chippen van een nest door de medewerker van de Raad ook DNA-materiaal van de puppen afgenomen. Voor alle honden die geboren zijn voor 1 juni 2014 en waarmee gefokt gaat worden, moet de eigenaar zelf zorgdragen voor het beschikbaar zijn van het DNA-profiel.
Alle profielen die de afgelopen jaren opgemaakt (en opgeslagen) zijn bij van Haeringen voldoen aan de eisen die de Raad aan een dergelijk profiel stelt.
Om ook de honden geboren voor 1 juni 2014 van een juist DNA-profiel te voorzien heeft de Raad de mogelijkheid geboden als overgangsregeling DNA-materiaal af te komen nemen op een NHC-evenement zoals de nestendag.
Daarvoor moeten wel minimaal 15 honden aangemeld zijn anders kan deze DNA-afname niet tegen gereduceerd tarief aangeboden worden.
Tijdens de Nestendag op 18 april 2015 zal de NHC nog eenmaal de mogelijkheid bieden DNA-materiaal af te laten nemen tegen “NHC-tarief”. Aanmelden van uw hond hiervoor kan vanaf 20 december 2014 tot uiterlijk 15 februari 2015 via de website van de NHC.
Zijn op 15 februari 2015 minder dan 15 honden definitief aangemeld, d.w.z incl. betaling ontvangen door de NHC, kan deze afnamesessie niet doorgaan! Heeft uw hond nog geen geldig DNA-profiel en wilt u later toch een DNA-profiel van uw hond laten opstellen dan moet u dat laten doen door een medewerker van de Raad langs te laten komen of uw dierenarts daarvoor te bezoeken. Met natuurlijk extra kosten als voorrijkosten of consultkosten Dus grijp deze kans en meldt uw hond aan.
De kosten bedragen EUR 30,50 per hond. Betalingen dienen uiterlijk 15 februari 2015 ontvangen te zijn uitsluitend op IBAN nr. NL11INGB0000159387, BIC: INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin onder vermelding van: DNA en NHSB-nummer hond.
N.B. Er wordt alleen materiaal afgenomen voor DNA-profiel met opslag.
Alleen opslag zoals in het verleden wel gedaan is, is niet mogelijk.
Deze afnamesessie geldt niet voor honden met buitenlandse stambomen waarvoor nog geen overschrijvingsprocedure is gestart.
Voor het testen van uw hond op Brindle kunt u aanmelden bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken). Dit is een aparte procedure.

Aanmelden: http://www.hollandseherder.nl/details/dna_afname_bij_nhc_actie_18_april_2014/


18 januari 2015
Actueel

Kalender 2015: een buitenkansje!


Nog enkele exemplaren beschikbaar.

Onze vrijwilligers hebben als dank voor hun inzet de kalender 2015 ontvangen. 

Er zijn nog 20 stuks over en die verkopen wij.
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Datum en tijd van ontvangst van de email bepaalt de volgorde.

De kalender heeft 12 bladzijden met telkens per maand een verrassende Hollandse Herder foto.
Afmetingen: 24,5 cm bij 31 cm.
Prijs: eur 10,00 plus eur 2,50 bijdrage in de verzendkosten binnen Nederland. (tarief buitenland op aanvraag)

Bestelling bij de penningmeester Aart Heijkamp, email .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Betaling van het verschuldigde bedrag per bankrekening NL11 INGB 0000 1593 87 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin.
Na ontvangst van de betaling wordt de kalender thuisgestuurd.


17 januari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.

De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.
De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. 
Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen.
Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.

Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

1.    De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte
      afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:

·      Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;

·      Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;

·      Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale
        routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.

2.    Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de
        dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.

3.    Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de
        overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft.
        De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt
        zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren
        gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling
        en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

4.    Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de
      dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.


17 januari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07
RVB Raadar 2014 08
RVB Raadar 2014 09
RVB Raadar 2014 10
RVB Raadar 2014 11
RVB Raadar 2014 12
RVB Raadar 2014 13
RVB Raadar 2015 1

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer


16 januari 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Projectplan fairfok RvB

Een PDF versie van het plan vindt u op de pagina ‘Fokkerij, Gezondheid, Gedrag & Welzijn’ http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/plan-gezonde-hond-in-nederland


30 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

RVB info houders van dieren

Het Besluit houders van dieren gaat over het bedrijfsmatig houden van honden.
Ten opzichte van het Honden- en kattenbesluit 1999 is er wat betreft het begrip “bedrijfsmatig honden houden”  niet wezenlijk iets gewijzigd.
Zolang u niet bedrijfsmatig bezig bent en minder dan 20 honden per jaar fokt, hoeft u zich als hobbyfokker geen zorgen te maken.

Bestuur NHC


RVB info houders van dieren

Het artikel is ook via de website te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/


13 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Nieuwsbericht voor (langhaar)fokkers

Sinds 1 oktober 2014 is het Plan van Aanpak variëteitskruisingen (PvA) voor de Hollandse Herdershond goedgekeurd door de Raad van Beheer. Dit houdt in, dat variëteitskruisingen in de toekomst volgens een bepaalde vaste procedure worden uitgevoerd. Het voordeel is, dat niet telkens een aanvraag voor zo’n kruising opnieuw bij de Raad moet worden gemotiveerd. De inhoud van het Plan kunt u vinden op onze website.
Bij een dekking volgens dit PvA krijgt de fokker een verklaring van het bestuur dat de dekking aan de voorwaarden voldoet met daarin ook vermeld de gewenste variëteit van de pups.

In het verleden hebben al diverse variëteitskruisingen plaatsgevonden, steeds van langhaar met korthaar en altijd ten behoeve van de langharige variëteit.
De nakomelingen van deze kruisingen worden regelmatig voor de langhaarfokkerij ingezet. Zij zitten soms nog in Bijlage G-1 of G-2 van het NHSB.

Honden die zullen worden gefokt via het PvA komen eerst in de Bijlagen van het NHSB terecht.
Omdat er ook nog Bijlage-honden van vroegere variëteitskruisingen worden gebruikt, kan dit tot fouten bij de administratie van de Raad van Beheer leiden.
De Raad vraagt daarom bij de dekaangifte van honden van variëteitskruisingen van voor het PvA ook een verklaring van het bestuur. Dit houdt dus niet in, dat deze honden onder het PvA vallen, het is enkel bedoeld om vergissingen te voorkomen.

Langhaarfokkers die een bijlagehond gebruiken (reu of teef) van variëteitskruisingen van voor 1 oktober 2014 moeten met de dekaangifte een verklaring van het bestuur aan de Raad meesturen.

De Fokkerijcommissie zal de fokker normaal gesproken hierop attent maken, maar er zijn wel eens dekkingen die heel laat of niet worden doorgegeven, dus fokkers let hier op, maar nog liever communiceer uw plan om te gaan fokken tijdig met de sectie langharen van de FC, dan krijgt u voor de dekking de verklaring automatisch van de secretaris NHC toegezonden.

Buitenlandse fokkers die een variëteitskruising overwegen moeten de FCI regels in acht houden en daarbij geldt dat goedkeuring moet worden verkregen door “country of Origin/Applying country”. Buitenlandse fokkers, die een bijlage hond uit Nederland willen gebruiken dienen te voldoen aan de eisen van de eigen nationale kennelclub

Meer informatie kunt u krijgen bij de sectie langharen van de FC: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


10 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Plan van Aanpak Variëteitskruising Hollandse Herdershond goedgekeurd.

De Raad van Beheer heeft het door de NHC en VVHH gezamenlijk opgestelde plan van aanpak voor het uitvoeren van variëteitskruisingen bij de Hollandse Herdershond op 1 oktober 2014 goedgekeurd.
Het plan geeft een kader waarbinnen een aantal generaties Hollanders gefokt kunnen worden als een uitbreiding van de beschikbare genenpool
De toegestane variëteitskruisingen zijn: Langhaar x Korthaar en Ruwhaar x Korthaar.
In het plan van aanpak staat beschreven aan welke voorwaarden de beoogde ouderhonden moeten voldoen met als uitgangspunt het VerenigingsFokReglement van de betreffende rasvereniging en volgens welke procedure de nakomelingen aan het stamboek worden toegevoegd.
Ook is vastgelegd hoe met de nakomelingen verder gefokt zal worden. Een selectiecommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de NHC en de VVHH en twee door de Raad aangewezen onafhankelijke leden beoordeelt de voorgestelde oudercombinaties.
Bij toestemming van de selectiecommissie stuurt de fokker van het kruisingsnest samen met de dekaangifte de schriftelijke toestemming van de betreffende rasvereniging voor deze variëteitskruising mee. Deze schriftelijke toestemming is nodig voor alle nesten die gefokt worden met een Bijlage-hond.
Bijlage-honden afkomstig uit de variëteitskruisingen Langhaar x Korthaar uitgevoerd voor 1 oktober 2014 hebben alleen een schriftelijke verklaring van de rasvereniging nodig dat zij niet onder het Plan van Aanpak vallen.
De kruising Ruwhaar x Korthaar kan alleen het bestand van de Ruwharen ten goede komen.
Voor de kruising Langhaar x Korthaar is een traject voorzien dat niet alleen bij de Langharen de genenpool kan verbreden. Maar dit traject geeft, indien nodig, ook de mogelijkheden die van de populatie Kortharen uit te breiden.
Met dit plan van aanpak voor de variëteitskruising bij de Hollandse Herdershond beogen de NHC en de VVHH dat het ras met zijn 3 variëteiten een gezonde toekomst tegemoet kan blijven zien.
De eerste dekking van een Langhaar door een Korthaar is inmiddels een feit.
Langhaarteef Oma’s Parel van het Eigen Land is gedekt door Korthaarreu Kras van de ’s-Gravenschans.
Begin december worden de eerste “variëteitspuppen” volgens het Plan van Aanpak verwacht die als Kortharen door het leven zullen gaan. Net zoals ze eruit gaan zien.

Het begin is er…..
Bestuur en Fokkerijcommissie

http://www.hollandseherder.nl/details/plan_van_aanpak/


07 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 80 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2014 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login