Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in september 2014.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


16 juni 2014
Actueel

Nestendag 6 september 2014

Zaterdag 6 september is weer de halfjaarlijkse NHC nestendag. Dit evenement zal worden gehouden op het terrein van de Utrechtse Rashonden Vereniging gelegen aan Sportpark Zuilenselaantje, Burgermeester Norbruislaan te Zuilen.
De volgende keurmeesters zijn bereid gevonden de honden te keuren: Mieke van Viegen-Rappange (KH), Godelieve de Wit-Baselmans ((LH), John Wauben (RH)
De te verwachten nesten in de leeftijd gemiddeld tussen de 12 en 18 maanden zijn inmiddels uitgenodigd.
De keuringen beginnen ‘s ochtends om 10.00 uur tot 12.30 uur en de middagkeuringen beginnen om 13.00 tot halverwege de middag.
Aanmelden Nestendag: http://www.hollandseherder.nl/details/nestendag_6-9-2014/
Ook het vernieuwde boek “allemaal Hollanders” zal beschikbaar zijn en is een aanwinst voor iedere Hollander eigenaar.

Tijdens de Nestendag op 6 september 2014 is er weer de mogelijkheid DNA van uw hond af te laten nemen. Nu volgens de nieuwe regels van de Raad van Beheer die op 1 juni 2014 ingegaan zijn. Voor alle honden waarmee gefokt wordt, is het sinds 1 juni j.l. verplicht dat een DNA-profiel opgemaakt is. Wangslijm voor het vaststellen van het DNA-profiel wordt door een buitendienstmedewerker van de Raad afgenomen.
De kosten bedragen EUR 30,50 per hond. Betalingen dienen uiterlijk 29 augustus 2014 ontvangen te zijn, uitsluitend op IBAN nr. NL11INGB0000159387, BIC: INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin onder vermelding van: DNA en NHSB-nummer hond.
Ca. 1 week voor de Nestendag ontvangt u per e-mail de bevestiging en de tijd waarop u verwacht wordt voor de DNA-afname.
Aanmelden voor dna-afname via het inschrijfformulier voor de Nestendag:
http://www.hollandseherder.nl/details/nestendag_6-9-2014/

In verband met de organisatie van de afname graag aanmelden voor 25 augustus 2014.
Wilt u ook Brindle van uw hond laten testen, dan moet u daarvoor apart een aanvraag indienen bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) Brindlemateriaal afnemen gebeurt niet volgens de regels van de Raad maar volgens de regels van de NHC.
N.B. Er wordt alleen materiaal afgenomen voor het opmaken van het profiel incl. opslag. Moet van uw hond alleen nog materiaal opgeslagen worden dan moet per 1 juni 2014 ook opnieuw het profiel opgemaakt worden. In de nieuwe procedure is niet voorzien in alleen opslag.


20 augustus 2014
Actueel

Raad van Beheer fokkerstour 2014

INSCHRIJVING RAAD VAN BEHEER FOKKERSTOUR 2014 OPEN: TWEE SESSIES BEKEND – FOKKERS BEPALEN DERDE SESSIE
De Raad van Beheer gaat ook in 2014 weer haar jaarlijkse Fokkertour organiseren. Deze vindt plaats in oktober en november. 
Uit de evaluatie van de Fokkerstour 2013 bleek dat vrijwel alle deelnemers buitengewoon te spreken waren over de sprekers Iaira Boissevain en Paul Mandigers. Daarom zullen deze sprekers ook tijdens de Fokkerstour 2014 acte de présence geven.

Tijdens de fokkerstour van 2013 gaf advocate Iaira Boissevain uitleg over recht en onrecht in de fokkerswereld. Fokkers kregen uitleg over het Nederlandse rechtssysteem, en de gevolgen daarvan voor de kynologie. De vervolgvraag is logisch: kan de fokker zelf iets doen om zijn rechtspositie beter te waarborgen? In haar sessies geeft zij als antwoord op die vervolgvraag: Ja dat kan!

Paul Mandigers zal in 2014 ingaan op de meest voorkomende neurologische aandoeningen in de hondenfokkerij en op de diagnostiek daarvan.

Het derde thema en de daarbij behorende spreker kan in 2014 door de fokkers zelf worden bepaald.
Op de website staat onder http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour op de pagina ‘wensen sessies’ een formulier dat men in kan sturen.
Hier kunnen fokkers zelf aangeven welk thema ze voor een sessie zouden willen en een mogelijke spreker aangeven.
Op basis van de wensen zal er dan een thema bepaald worden en een spreker worden uitgenodigd.

Het programma van de Raad van Beheer Fokkerstour ziet er als volgt uit:
Paul Mandigers, Sessie: Neurologie
Dinsdag 14 oktober 2014 - Zwolle (Mercure)
Donderdag 30 oktober 2014 - Berlicum (Den Durpsherd)
Donderdag 13 november 2014 - Woudenberg (De Camp)

Iaia Boissevain, Sessie: Confrontatie of Contract
Woensdag 22 oktober 2014 - Berlicum (Den Durpsherd)
Donderdag 6 november 2014 – Woudenberg (De Camp)
Dinsdag 18 november – Zwolle (Mercure)
Inschrijven via www.raadvanbeheer.nl/fokkerstour


16 augustus 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 01
RVB Raadar 2014 02
RVB Raadar 2014 03
RVB Raadar 2014 04
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 06
RVB Raadar 2014 07
RVB Raadar 2014 08

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer

Besluit AV 28 juni t.a.v. Fokken met Niet Erkende Kleuren

Geachte leden,
Naar aanleiding van vragen die binnenkomen in verband met het genomen besluit tijdens de Algemene Vergadering op 28 juni jl. berichten wij u het volgende:
Op 28 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel om het verbod op het fokken met honden met een Niet Erkende Kleur (NEK) op te heffen. Reden is dat het verbod leidde tot een beperkte inzet van voor de fokkerij geschikte honden, daar waar de gezondheid van veel rassen vraagt om een brede inzet van honden. Het onnodig uitsluiten van voor de fokkerij geschikte honden staat daarmee op gespannen voet met het beleid dat de Raad van Beheer voor staat, namelijk dat gezondheid en welzijn leidend moeten zijn. Overigens zal de aanduiding NEK wel gewoon op de stamboom blijven staan, maar personen zijn niet meer in overtreding als ze een hond met een NEK inzetten voor de fokkerij. De Raad van Beheer ziet de stamboom als een afstammingsbewijs. Op de stamboom zal de Raad van Beheer aangeven of de kleur erkend is of niet.

De afschaffing van dit verbod is niet in strijd met de FCI breeding rules. De breeding rules spreken over ‘eliminating faults’ (zoals ‘improper coat colors’), dat is wat anders dan niet erkende kleuren in de rasstandaard. Voor de goede orde: de rasstandaard blijft leidend als het gaat om het erkennen van de kleuren. Indien de rasstandaard aangeeft dat een bepaalde kleur eliminerend dan wel diskwalificerend is, zal hier in de fokkerij naar gehandeld moeten worden.
Als de rasvereniging(en) van mening is (zijn) dat door het fokken met Niet Erkende Kleuren gezondheidsproblemen bij het ras kunnen ontstaan, dan kan (kunnen) zij met de Raad van Beheer voor dat ras een convenant afsluiten. Een aantal rasverenigingen heeft al aangegeven gebruik te willen gaan maken van die mogelijkheid. Indien een convenant wordt afgesloten, dan is dit convenant van toepassing op alle honden die worden ingeschreven in het NHSB. Wellicht ten overvloede merken wij op dat per ras slechts één convenant gesloten wordt, waarbij de betrokken rasverenigingen en de RvB met elkaar tot overeenstemming moeten komen.

Om verenigingen de ruimte te bieden om een verzoek in te dienen om een convenant af te sluiten zal de afschaffing NEK-verbod (=schrappen artikel VI.23A lid 1 KR)  ingaan per 1 januari 2015.
Let op: het fokken van merle x merle blijft verboden!
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf
directie

6e symposium „wolf versus hond“

Op 11 oktober organiseert Stichting Canidae het 6e symposium „WOLF VERSUS HOND“ in Terheijden (bij Breda).
Hoewel de naam van het symposium doet vermoeden dat de wolf en de hond met elkaar worden vergeleken is dat slechts bij een spreker het geval.
Gedrag, opvoeding, functie van spel, voeding, beinvloeding van gedrag, geurdetectie enz zijn onder andere de onderwerpen op deze dag.
De sprekers zijn zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen.
De opzet is zoveel mogelijk hondenmensen te informeren over de hond in al zijn aspecten tegen een voor bijna iedere beurs te dragen deelnemersbijdrage. Dit laatste is ongetwijfeld mede de reden dat het symposium de laatste jaren voor de inschrijvingsdatum is volgeboekt.
Kijk voor informatie even op onze website www.cuonalpinus.nl
Namens Stichting Canidae,
Jacques Piederiet.

Zeldzame boerderijdieren op de kaart

De zoektocht is begonnen!
We vragen uw aandacht voor deze bijzondere publieksactie ‘zeldzame boerderijdieren op de kaart’.

Persbericht zeldzame boerderijdieren op de kaart 2014

Flyer Zeldzame boerderijdieren op de_kaart 2014

Met vriendelijke groet,

Nonja Remijn
Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
Tot voor kort gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 80 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2014 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.

Showuitsla​gen en CACIB online

In het kader van voortschrijdende automatisering binnen de FCI zijn wij verheugd u mee te kunnen delen dat vanaf 31 maart 2014:

1. De resultaten van internationale FCI CACIB shows vanaf 1 januari 2009, officieel bevestigd door de
FCI, online te bekijken zijn.

  Ga hiervoor naar de website van de FCI: http://www.fci.be onder het kopje: “Results”.

2. Eigenaren/exposanten hebben vanaf nu de mogelijkheid om hun CACIB certificaten ONLINE te printen. (CACIB certificaten zullen derhalve niet langer per post worden verstuurd.)  Let op:De data die beschikbaar is op http://www.fci.be/resultats/IB.aspx wordt eenmaal per week bijgewerkt.

Alleen de CACIB voorstellen die zijn bevestigd door de FCI en de RCACIB voorstellen die worden omgezet naar een CACIB door het FCI kantoor zijn beschikbaar.

Het ontwerp van het originele CACIB certificaat is herzien. Het nieuwe ontwerp (eenzijdig, kleur, op A4 formaat met een QR code onderaan) is bijgesloten ter informatie. Het doel van de QR code is om eigenaren/exposanten/kopers de mogelijkheid te geven om de informatie op het CACIB certificaat te verifieren met de officiele FCI data.
De QR code - Quick Response Code - is een pictogram dat gelezen/gescanned kan worden met een Smartphone. (Iphone, Windows Phone, Android etc.).We vertrouwen erop dat u deze grote stap voorwaarts in de automatisering, met als doel ons allen -FCI kantoor, FCI leden en contractpartners - tijd en geld te besparen en een grote overall-efficiency te creeeren, kunt waarderen.

Raad van Beheer


10 april 2014
Actueel

^ Terug naar boven

CAC-show Nederlandse rassen 2015

Hollandse Nieuwe Nr 16


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login