Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Allemaal Hollanders

De vernieuwde uitgave van het boek Allemaal Hollanders is nu verkrijgbaar.
Bij het volgende NHC evenement is het boek te koop: op de nestendag in april 2015.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


16 juni 2014
Actueel

Kalender 2015: een buitenkansje!


Onze vrijwilligers hebben als dank voor hun inzet de kalender 2015 ontvangen. 

Er zijn nog 20 stuks over en die verkopen wij.
Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Datum en tijd van ontvangst van de email bepaalt de volgorde.

De kalender heeft 12 bladzijden met telkens per maand een verrassende Hollandse Herder foto.
Afmetingen: 24,5 cm bij 31 cm.
Prijs: eur 10,00 plus eur 2,50 bijdrage in de verzendkosten binnen Nederland. (tarief buitenland op aanvraag)

Bestelling bij de penningmeester Aart Heijkamp, email .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Betaling van het verschuldigde bedrag per bankrekening NL11 INGB 0000 1593 87 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin.
Na ontvangst van de betaling wordt de kalender thuisgestuurd.


15 december 2014
Actueel

Oproep aan alle fokkers

Tot 1 juni 2014 werd de afname van het DNA-profiel via de NHC geregeld. Het Van Haeringen Laboratorium stuurde de uitslag van de testen naar de NHC. De uitslag van de testen (datum van opmaak etc.) kon dan in ZooEasy worden ingevoerd.
De originele uitslagen werden naar de eigenaar van de betreffende hond gestuurd.
Nu sinds 1 juni 2014 het DNA wordt afgenomen via de Raad van Beheer krijgt de NHC geen uitslagen meer en weten wij niet of de afname/opslag van het DNA-profiel is gelukt.
Daarom het verzoek aan onze fokkers/eigenaren van honden waarvan het DNA pas op latere leeftijd werd vastgelegd om een kopie/scan van de certificaten te maken en dat naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) te sturen.
Opname in het ZooEasy programma is ook in het belang voor de buitenlandse fokkers die via ZooEasy de gegevens van de honden willen controleren alvorens ze te gebruiken.

Francisca Callemeijn


01 december 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Projectplan fairfok RvB

Een PDF versie van het plan vindt u op de pagina ‘Fokkerij, Gezondheid, Gedrag & Welzijn’ http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/plan-gezonde-hond-in-nederland


30 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Verlenging startlicen​ties

Betreft: Verlengen startlicenties

Vanaf 1 december aanstaande is het voor uw leden mogelijk om de startlicentie te verlengen voor 2015. De huidige startlicentie is geldig tot en met 31 januari 2015. Tevens kunnen nieuwe licenties vanaf 1 december aangevraagd worden.
Verlengen en aanvragen gaat, net als in 2014, online en kan door uw leden zelf gedaan worden.
Alle handlers die in 2014 reeds een geldige licentie hadden, krijgen ook per email bericht dat verlengen mogelijk is.
De licentie voor 2015 kost €13,50.
Het verlengen en het aanvragen van de licentie gebeurd online, door in te loggen op de account op https://licenties.cynophilia.nl (dit wordt: https://sport.raadvanbeheer.nl), met het emailadres en wachtwoord.
Indien het wachtwoord vergeten is, kan deze opnieuw worden aangevraagd door middel van de link in het inlogscherm.
Er wordt dan een mail verzonden waarmee het wachtwoord opnieuw ingesteld kan worden.
Indien de mail niet in de Inbox wordt ontvangen, adviseren wij de ‘Ongewenste mail’-folder te controleren. 
Indien het een geheel nieuwe sporter betreft, moet deze eerst een account aanmaken. Let op: als de eigenaar en de handler niet dezelfde persoon staan, wordt de account aangemaakt door de handler.
Na het inloggen kan per hond de licentie verlengd worden.
Betalen gaat online door middel van iDeal, waarna de licentie voor 2015 geldig is.
Mochten er problemen zijn met het verlengen van de licentie kan contact opgenomen worden via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken). Na 1 januari 2015 loopt contact via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).
Wij wensen u en uw leden een sportief en succesvol 2015!

Met vriendelijke groet,
Anne Plomp
Bureaumanager KNK Cynophilia


20 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer

RVB Raadar Stamboek online
RVB Raadar 2014 05      RVB Folder DNA controle    http://www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole
RVB Raadar 2014 07
RVB Raadar 2014 08
RVB Raadar 2014 09
RVB Raadar 2014 10
RVB Raadar 2014 11
RVB_Raadar 2014 12

Alle voorgaande edities van Raadar kunt u teruglezen op
www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer


19 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

RVB info houders van dieren

Het Besluit houders van dieren gaat over het bedrijfsmatig houden van honden.
Ten opzichte van het Honden- en kattenbesluit 1999 is er wat betreft het begrip “bedrijfsmatig honden houden”  niet wezenlijk iets gewijzigd.
Zolang u niet bedrijfsmatig bezig bent en minder dan 20 honden per jaar fokt, hoeft u zich als hobbyfokker geen zorgen te maken.

Bestuur NHC


RVB info houders van dieren

Het artikel is ook via de website te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/


13 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Nieuwsbericht voor (langhaar)fokkers

Sinds 1 oktober 2014 is het Plan van Aanpak variëteitskruisingen (PvA) voor de Hollandse Herdershond goedgekeurd door de Raad van Beheer. Dit houdt in, dat variëteitskruisingen in de toekomst volgens een bepaalde vaste procedure worden uitgevoerd. Het voordeel is, dat niet telkens een aanvraag voor zo’n kruising opnieuw bij de Raad moet worden gemotiveerd. De inhoud van het Plan kunt u vinden op onze website.
Bij een dekking volgens dit PvA krijgt de fokker een verklaring van het bestuur dat de dekking aan de voorwaarden voldoet met daarin ook vermeld de gewenste variëteit van de pups.

In het verleden hebben al diverse variëteitskruisingen plaatsgevonden, steeds van langhaar met korthaar en altijd ten behoeve van de langharige variëteit.
De nakomelingen van deze kruisingen worden regelmatig voor de langhaarfokkerij ingezet. Zij zitten soms nog in Bijlage G-1 of G-2 van het NHSB.

Honden die zullen worden gefokt via het PvA komen eerst in de Bijlagen van het NHSB terecht.
Omdat er ook nog Bijlage-honden van vroegere variëteitskruisingen worden gebruikt, kan dit tot fouten bij de administratie van de Raad van Beheer leiden.
De Raad vraagt daarom bij de dekaangifte van honden van variëteitskruisingen van voor het PvA ook een verklaring van het bestuur. Dit houdt dus niet in, dat deze honden onder het PvA vallen, het is enkel bedoeld om vergissingen te voorkomen.

Langhaarfokkers die een bijlagehond gebruiken (reu of teef) van variëteitskruisingen van voor 1 oktober 2014 moeten met de dekaangifte een verklaring van het bestuur aan de Raad meesturen.

De Fokkerijcommissie zal de fokker normaal gesproken hierop attent maken, maar er zijn wel eens dekkingen die heel laat of niet worden doorgegeven, dus fokkers let hier op, maar nog liever communiceer uw plan om te gaan fokken tijdig met de sectie langharen van de FC, dan krijgt u voor de dekking de verklaring automatisch van de secretaris NHC toegezonden.

Buitenlandse fokkers die een variëteitskruising overwegen moeten de FCI regels in acht houden en daarbij geldt dat goedkeuring moet worden verkregen door “country of Origin/Applying country”. Buitenlandse fokkers, die een bijlage hond uit Nederland willen gebruiken dienen te voldoen aan de eisen van de eigen nationale kennelclub

Meer informatie kunt u krijgen bij de sectie langharen van de FC: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


10 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Plan van Aanpak Variëteitskruising Hollandse Herdershond goedgekeurd.

De Raad van Beheer heeft het door de NHC en VVHH gezamenlijk opgestelde plan van aanpak voor het uitvoeren van variëteitskruisingen bij de Hollandse Herdershond op 1 oktober 2014 goedgekeurd.
Het plan geeft een kader waarbinnen een aantal generaties Hollanders gefokt kunnen worden als een uitbreiding van de beschikbare genenpool
De toegestane variëteitskruisingen zijn: Langhaar x Korthaar en Ruwhaar x Korthaar.
In het plan van aanpak staat beschreven aan welke voorwaarden de beoogde ouderhonden moeten voldoen met als uitgangspunt het VerenigingsFokReglement van de betreffende rasvereniging en volgens welke procedure de nakomelingen aan het stamboek worden toegevoegd.
Ook is vastgelegd hoe met de nakomelingen verder gefokt zal worden. Een selectiecommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de NHC en de VVHH en twee door de Raad aangewezen onafhankelijke leden beoordeelt de voorgestelde oudercombinaties.
Bij toestemming van de selectiecommissie stuurt de fokker van het kruisingsnest samen met de dekaangifte de schriftelijke toestemming van de betreffende rasvereniging voor deze variëteitskruising mee. Deze schriftelijke toestemming is nodig voor alle nesten die gefokt worden met een Bijlage-hond.
Bijlage-honden afkomstig uit de variëteitskruisingen Langhaar x Korthaar uitgevoerd voor 1 oktober 2014 hebben alleen een schriftelijke verklaring van de rasvereniging nodig dat zij niet onder het Plan van Aanpak vallen.
De kruising Ruwhaar x Korthaar kan alleen het bestand van de Ruwharen ten goede komen.
Voor de kruising Langhaar x Korthaar is een traject voorzien dat niet alleen bij de Langharen de genenpool kan verbreden. Maar dit traject geeft, indien nodig, ook de mogelijkheden die van de populatie Kortharen uit te breiden.
Met dit plan van aanpak voor de variëteitskruising bij de Hollandse Herdershond beogen de NHC en de VVHH dat het ras met zijn 3 variëteiten een gezonde toekomst tegemoet kan blijven zien.
De eerste dekking van een Langhaar door een Korthaar is inmiddels een feit.
Langhaarteef Oma’s Parel van het Eigen Land is gedekt door Korthaarreu Kras van de ’s-Gravenschans.
Begin december worden de eerste “variëteitspuppen” volgens het Plan van Aanpak verwacht die als Kortharen door het leven zullen gaan. Net zoals ze eruit gaan zien.

Het begin is er…..
Bestuur en Fokkerijcommissie

http://www.hollandseherder.nl/details/plan_van_aanpak/


07 november 2014
Actueel

^ Terug naar boven

Rectificatie

In het zojuist verschenen clubblad van oktober staat op bladzijde 5 een oproep aan de leden om medewerking bij het realiseren van een nieuw boekje over de Hollandse Herdershond.
Deze oproep eindigt met:
U kunt uw reactie sturen naar het (voorlopige) verzameladres: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).
Wij hopen op uw medewerking.

Terwijl de kopij van het clubblad al naar de drukker was verstuurd is dit e-mailadres echter vervallen en nu niet meer in gebruik.
Het adres is nu geworden: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Een ongelukkige, maar onvoorziene samenloop van omstandigheden.
Na het versturen van de digitale uitgave van het clubblad, ongeveer een week voordat de papieren versie in de bus valt, is er al een aanbod om mee te werken aan het nieuwe boekje ontvangen.
Alle verdere reacties, die na 22 oktober aan het oude adres zijn verstuurd, zijn dus niet meer ontvangen.
Wilt u uw bericht nog eens doorgeven naar het nieuwe adres?
Mijn excuses voor het ongemak.

Casper Hilvers


24 oktober 2014
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login