Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen

In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer een nieuw boek over de negen Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’.
Het boek verschijnt medio januari 2018. Auteurs zijn Janny Offereins en Diana Striegel.
De voorverkoop voor het boek is al gestart.
Met dit boek willen we de Nederlandse rassen, onderdeel van ons nationaal cultureel erfgoed, extra aandacht geven. 
Voor meer informatie en bestellen van het boek kijk op
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login