Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Formulier aanmelding lidmaatschap

De contributie voor een heel jaar bedraagt:

  • € 30,00 Gewone leden
  • € 12,00 Gezinsleden
  • € 40,00 Buitenlandse leden

excl. € 5,00 eenmalig inschrijfgeld. Gezinsleden betalen geen inschrijfgeld.

Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat, wordt de contributie pro rata geheven over de resterende periode.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden, daarna is volledige contributie verschuldigd.

Met het inzenden van dit formulier verplicht u zich tot het betalen van de contributie van het lopende jaar. U ontvangt clubbladen vanaf het moment dat de contributie is bijgeschreven.

De Ledenadministratie neemt contact met u op als u zich aanmeldt als vrijwilliger.

* verplicht veld

Hartelijk dank voor uw aanmelding, de Ledenadministratie stuurt u een brief met daarin de wijze van betaling.Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login