Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Commissies

Nestendag- en Clubmatchcommissie

Wil van Ommen, tel. 026-3230611
Rita Mensink-Harbers, tel. 06-28126710
Meta Salman
Ineke Scholten
Sieglinde Kluin

E-mail adres clubmatchcommissie
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


01 december 2014
Commissies

Vereniging commissies PR en Clubblad

Het clubblad verschijnt 6 x per jaar.
Leden ontvangen clubbladen vanaf het moment van ontvangst van betaling van het lidmaatschapsgeld.
Ingezonden foto’s worden op verzoek teruggestuurd. Gaarne postzegel bijsluiten!!
De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren.
Bestuur en redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en advertenties.

Samenstelling redactie
Mieke Schmid
Margreet Bolwijn
Anneke Driessen

Redigeren, lay-out en inleveradres copy

E-mail adres redactie:
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


24 september 2014
Commissies

Geschillencommissie

Voorzitter
Petro van Wetten (P.J.M.P)
Rosmolen 56
4761 XC Zevenbergen
Willy v.d. Veldt
Gerard Ros

Emailadres: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


28 februari 2014
Commissies

^ Terug naar boven

Vereniging commissies centrale administratie

De Centrale Administratie houdt alle gegevens van hond, nest, eigenaar en fokker bij.

Informatie en meldingen:
e-mail .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


10 januari 2013
Commissies

^ Terug naar boven

Vereniging commissies meldpunt gedrag en gezondheid

Richtlijn Meldpunt Gezondheid en Gedrag van de Nederlandse Herdershonden Club

1. Inleiding
De Hollandse Herdershond is een ras dat zowel lichamelijk als mentaal over een goede gezondheid beschikt. Om het ontstaan van gezondheidsproblemen vóór te blijven is het van belang deze vroegtijdig te signaleren, zodat hiermee in de fokkerij en bij het bepalen van het fokbeleid rekening kan worden gehouden.

2. Doel van het Meldpunt
Het Meldpunt Gezondheid en Gedrag (hierna te noemen het Meldpunt) is het orgaan


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login