Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Gedrag & Gezondheid

Meldpunt

Meldpunt Gezondheid en Gedrag van de NHC

Het is mij vaker gebleken dat het Meldpunt Gezondheid en Gedrag bij veel leden niet bekend is. Het leek mij goed om dit nog een keer onder de aandacht te brengen.

Op de ALV van 23 november 2008 is de Richtlijn Meldpunt Gezondheid en Gedrag aangenomen.
Hoewel in ons ras geen ernstige lichamelijke of mentale erfelijke ziektes voorkomen, is het goed om hier alert op te blijven, zodat we bij problemen adequaat kunnen reageren. Het is dan wel van belang dat deze problemen gedeeld worden.

Als uw hond een lichamelijke ziekte of een gedragsprobleem heeft, kunt u dit melden bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Degene die de meldingen ontvangt, is geen lid van het bestuur of van enig ander orgaan binnen de NHC. Op dit moment is dit Annelies Vermeer, zij is afgestudeerd als dierenarts en heeft geheimhoudingsplicht en zal uw naam daarom niet naar buiten brengen, tenzij u schriftelijk te kennen heeft gegeven dat uw melding niet onder de geheimhoudingsclausule valt.

Informatie over ingekomen meldingen verstrekt het Meldpunt uitsluitend aan de secretaris en voorzitter van het bestuur van de NHC en de voorzitter van de Fokkerijadviescommissie, die ook geheimhoudingsplicht hebben.
Een maal per jaar ontvangt het bestuur een geanonimiseerd jaaroverzicht van alle meldingen
.
Dit overzicht wordt gepubliceerd bij de jaaroverzichten. Indien zich tussentijds ernstige zaken zouden voordoen, wat tot op heden gelukkig niet is gebeurd, neemt mw. Vermeer contact op met genoemde bestuursleden.

U geeft bij het Meldpunt uw naam op en verder worden de volgende gegevens van de hond geregistreerd: naam, stamboomnummer en geboortedatum.
De beschrijving van het gezondheidsprobleem dient zo uitgebreid mogelijk te zijn. Bij een melding van een lichamelijk gezondheidsprobleem ontvangen wij graag een verklaring van een dierenarts, dit waarborgt de betrouwbaarheid van de melding.

Meldingen zonder verklaring worden wel geregistreerd, maar deze meldingen worden niet in de officiële statistieken opgenomen.

Ook gedragsproblemen kunt u melden, bij voorkeur met een verklaring van een erkende gedragstherapeut, hier geldt hetzelfde als bij de gezondheidsmeldingen, zonder verklaring kan de club hier geen consequenties aan verbinden.

Gewone sterfgevallen van uw hond kunt u melden bij de Centrale Administratie (dhr. Wil van Ommen, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) ) Het is belangrijk dat dit gemeld wordt, omdat we zo een indruk krijgen hoe oud de honden worden en waaraan ze overlijden.

Mieke Schmid
secretaris
aangepast n.a.v. de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement augustus 2017


30 januari 2014
Gedrag & Gezondheid

Gedragstherapeuten Hollandse Herder

Alfred Ballast en Wilmy Verheul
Van Brederodestraat 4
2811 XH Reeuwijk
Tel.: 0182-395597
E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website: www.kynologic.nl

Yvonne Bonnet
Lorentzkade 332
2014 CJ Haarlem
Tel: 06 29 200 771
E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website: www.service4dogs.nl

Anne-Marijke Koier
Hoevesteeg 28
6975 AE Tonden
Tel.: 06-51536482
Email; .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website: www.problemenmethonden.nl

Betty van Montfort - Buijtels
Waterlaat 31
5571 MZ Bergeijk
0497-550267 / 06-10902165
Email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website: www.animalclick.nl

Willie van der Veldt-van der Wal
Maaiersweide 21
3437 DJ Nieuwegein
Tel. 030-6047277
E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
http://www.hondenlogie.nl/index.html

Carolien Ziel-van Kleef
Citroenvlinder 19
7826 GG Emmen
Tel. 06-47158464
E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website: www.dogharmony.nl


Bovengenoemde personen zijn NHC-lid en gediplomeerd gedragstherapeut. Ze zijn in het bezit van een Hollandse Herder of hebben veel ervaring met ons ras. Hoewel gediplomeerde gedragstherapeuten met alle rassen moeten kunnen omgaan, vinden veel Hollandse Herderbezitters het toch prettig iemand te benaderen, die speciaal met ons eigen ras ervaring heeft.
Indien u op de lijst wilt worden geplaatst en ook aan deze criteria voldoet, kunt u zich aanmelden bij het NHC-secretariaat met een kopie van het behaalde certificaat als gedragstherapeut voor honden.

Laatste update 05-01-2015


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login