Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Fokkerijoverleg 2020

Het Fokkerijoverleg dat gepland staat op 10 oktober 2020 gaan we in verband met de Covid-19 regels digitaal houden in plaats van in de Camp in Woudenberg. De zaalcapaciteit daar is zeer beperkt nu.
Nadere informatie en de agenda met bijbehorende stukken vindt u in de Nieuwsbrief die aan de leden wordt toegestuurd.
Wilt u aan het Fokkerijoverleg deelnemen dan kunt u zich uiterlijk 8 oktober 2020 aanmelden via:
Aanmelden Fokkerij Overleg 10 oktober 2020
Hier vult u uw mailadres plus uw naam in. Wij sturen u dan op 9 oktober een link waarmee u toegang krijgt tot de vergadering op 10 oktober.

Op 10 oktober tussen 11 en 12 uur kunt u als u dat wilt een testverbinding maken.
In plaats van de rondvraag hebben we nu een vraag- en antwoordsessie op de agenda staan. Tot donderdagavond 8 oktober 23u59 kunt u vragen en/of opmerkingen die u anders in de rondvraag zou stellen/brengen indienen via een mail aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Tijdens het overleg kunt u tijdens de onderwerpen via de chat vragen stellen en reageren. 
Vergeet niet u bijtijds aan te melden.


——————————————————————————————————————————————————-

Bedankt

Het bestuur van de Nederlandse Herdershonden Club “bedankt” alle vrijwilligers die geholpen hebben onze Nestendag op 20 september 2020 vlot en glad te laten verlopen.
Het was voor ons tot aan vrijdagavond voorbereiden met in het achterhoofd steeds weer de toch best wel angstige gedachte: Misschien moeten we het wel afzeggen en zo nee, wat moeten we nog aanpassen.

Gelukkig kon het evenement doorgaan en dankzij alle vrijwilligers (één van hen had zelfs zijn familie ingeschakeld) hebben wij deze dag succesvol kunnen laten verlopen.

Mijn mooiste moment van de dag was het moment dat ik na afloop 2 keurmeesters tegen elkaar hoorde zeggen: Dit is kynologie met een grote “K”.

Dank u alle aanwezigen. Voor uw komst en het strikt opvolgen van de veiligheidsregels die we hadden moeten nemen. Dit leverde ons een compliment van de ambtenaar op die namens de regionale veiligheid ons evenement heeft gecontroleerd.

Nogmaals bedankt,

Nellie Nugteren

Voorzitter

——————————————————————————————————————————————————-
afbeelding


Zoo Easy
Op 28 september gaat een nieuwe release van ZooEasy Online in productie.
Gedurende de werkzaamheden is Zoo Easy op
maandag 28 september vanaf 8.00 uur t/m 12.00 uur niet beschikbaar.
Zodra de werkzaamheden starten, zal er bij het starten van ZooEasy Online een bericht worden getoond dat de applicatie niet beschikbaar is.
——————————————————————————————————————————————————-


Afgelastingen internationale tentoonstellingen
Alle internationale shows (CACIB) in Nederland die van 1 oktober 2020 tot februari 2021 indoor gehouden zouden worden zijn afgelast, dit betreft onder andere de kerst/Winnershow.


——————————————————————————————————————————————————-

Allemaal Hollanders
Meer dan 900 exemplaren verkocht!

Het boek Allemaal Hollanders is verkrijgbaar op het volgende NHC evenement:
de nestendag van17 april 2021
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


26 september 2020
Actueel

Rectificatie

In de laatste editie van het clubblad staat op bladzijden 21 en 22 het Colofon. De daarin vermelde gegevens over de FokkerijAdviesCommissie, Kortharen zijn niet de meest actuele. Deze kunt u vinden op de site onder het kopje vereniging in de rode balk van de website

De eerdere mededeling over de wijziging in de locatie wordt gecorrigeerd omdat van de Utrechtse Rashonden Vereniging bericht is ontvangen dat de nestendagen 2020 en 2021 én de Kampioenschapsclubmatch 2021 vooralsnog doorgaan op de bekende locatie aan de Burgemeester Norbruislaan, Utrecht, Zuilen.

Excuses voor eventueel veroorzaakt ongemak.


30 augustus 2020
Actueel

Help! Redactielid gezocht.

Wij zoeken een nieuw redactielid voor ons clubblad.

Op dit moment bestaat de redactie uit 3 leden, waarbij twee leden (Margreet Bolwijn en Mieke Schmid) de inkomende mails beantwoorden, de ingekomen stukjes redigeren en zelf soms iets schrijven in het blad. Het derde redactielid, Anneke Driessen, verzorgt de plaatsing van de stukjes en foto’s.
Anneke heeft te kennen gegeven dat ze wegens drukke werkzaamheden op de komende ALV in november niet herkiesbaar is. Zij zal tot het einde van dit jaar meewerken aan het clubblad en is bereid iemand in te werken.

Het clubblad verschijnt iedere twee maanden en we werken met het eigen systeem van drukker Editoo. Alle redactieleden kunnen in het bestand van Editoo mutaties invoeren en het prettige is, dat je ook vooruit kunt werken aan het blad. Het plaatsen van de stukjes, voordat het blad naar de drukker gaat, is een vaardigheid, die op een ander gebied ligt dan een stukje schrijven of redigeren. Je moet handig zijn met de computer en gevoel hebben voor design.

Uiteraard hebben wij ook Editoo gevraagd of zij het clubblad voor ons kunnen maken op basis van ons nu gebruikte sjabloon. Dat kost alleen wat nl € 25,—per pagina. We hebben 24 pagina’s, dus rekent u zelf maar uit. Deze optie is beslist onhaalbaar, het zou ons clubblad onbetaalbaar maken.

Indien je er iets voor voelt om bovengenoemde werkzaamheden op je te nemen, met eens in de twee maanden een piekje als het clubblad naar de drukker moet, neem dan contact op met de redactie: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Help mee om ons mooie clubblad te behouden!

Anneke Driessen, Margreet Bolwijn, Mieke Schmid
redactie clubblad NHC


15 augustus 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Consultatie amvb verbetering I&R honden

De overheid is al langere tijd bezig met verbetering van de identificatie en registratie van honden.
Daarvoor is er een concept amvb - besluit verbetering identificatie en registratie van honden in consultatie gegaan.
De internetconsultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

De Raad van Beheer adviseert fokkers en houders van honden om de concept maatregel te lezen en eventueel te reageren naar de overheid.
Wij verzoeken u dan ook om deze informatie onder uw leden en andere mogelijke belanghebbenden te delen.
De Raad van Beheer is vanuit haar rol als officiële databank en als grootste professionele identificatie & registratie-organisatie van honden in het voortraject betrokken geweest en zal dat uiteraard ook in het vervolgtraject zijn.

Deze AMvB beoogt het verbeteren van het identificatie- en registratiesysteem voor honden (I&R-hond). In het vernieuwde I&R-hond worden meer betrokkenen bij I&R-hond geregistreerd, is het hondenpaspoort verplicht voor alle honden en zijn technische verbeteringen gedaan. Ook is er een sluitende chiplogistiek en paspoortlogistiek gerealiseerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn:

Houders van honden
Leveranciers van hondenpaspoorten
Leveranciers van chips met de Nederlandse landcode (528-chips)
Aangewezen databanken
Dierenartsen en andere diergeneeskundigen
Beroepsmatige chippers van honden
Hondenfokkers en particulieren die een nestje fokken
Importeurs van honden

Verwacht wordt met deze AMvB de misstanden in de hondenhandel terug te kunnen dringen.

Deze consultatie is te vinden door te klikken op de volgende link:
https://www.internetconsultatie.nl/identificatieregistratiehonden

De consultatie duurt tot 19-08-2020.

Met vriendelijke groeten,
Raad van Beheer

Herding evenement. 2-3-4 oktober

Op 2-3-4 Oktober organiseert de Werkgroep Herderen van de NHC weer een Herding evenement.
Zowel aan de NHAT als aan de HWT, IHT-1, IHT-2 en IHT-3 kan deze dagen twee maal deelgenomen worden.

De NHAT is een aanlegtest (instincttest) voor ongetrainde honden en het sociale gedeelte er van is ook geldig voor het VFR van de NHC,
mits behaald op een leeftijd van >= 9 maanden.

Voor de Herding Working Test moet uw hond al bij de schapen getraind hebben.
Zowel deelnemers als publiek zijn deze dagen van harte welkom bij Speel- en Infopark Groede Podium in Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie en de link naar de inschrijving vind u via:
https://docs.google.com/document/d/1cePe5EdaroIBFMuQy10byKQcdEWxjVDurUuxYJhVvpM/edit?usp=sharing

De inschrijving opent 1 Augustus.

Bericht Raad van Beheer

Aan de aangesloten verenigingen Raad van Beheer

In het voorjaar wilden wij informatieavonden organiseren, om met onze leden, fokkers en geïnteresseerden een aantal conceptvoorstellen op het gebied van gezondheidsbeleid te bespreken. Wegens corona konden deze informatieavonden niet doorgaan.

In overleg met de leden is gekozen voor een andere vorm die wij nu op onze website hebben gepubliceerd.

De voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurslid, de handout van de presentatie en het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt.

We verzoeken u om dit bericht met uw leden en overige belanghebbenden te delen en om deze presentaties te bekijken en de voorstellen te lezen. Vragen en suggesties hierover door uw achterban kunnen dan worden gestuurd naar de aangesloten verenigingen.

Wij verzoeken de verenigingen de vragen en suggesties te bundelen en uiterlijk voor 1 augustus a.s. naar ons te sturen. Op basis van deze terugkoppeling zullen de voorstellen, eventueel met aanpassingen op basis van de reacties, opgenomen worden voor besluitvorming tijdens onze Algemene Vergadering die op 5 september wordt gehouden.

Kortsnuiten & KR

De presentaties en de voorstellen voor de kortsnuiten en aanpassingen in het kynologisch reglement zijn op dit moment niet gepubliceerd. De presentaties en de conceptvoorstellen waarnaar wordt verwezen in de video’s ontbreken voor nu. Deze kunnen namelijk nog wijzigen op basis van lopende gesprekken hierover met de rasverenigingen. Vandaar dat wij deze nog niet hebben opgenomen op deze pagina. Deze volgen later.

Alle informatie vindt u via onze website:  http://www.houdenvanhonden.nl/concept-gezondheidsbeleid
U kunt op de items onder ieder hoofdstuk klikken om deze te bekijken.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer

Leeftijd van de inzet van honden in de fokkerij

Beste leden,

Zoals al te lezen was in de nieuwsbrief van de Raad van Beheer is er voorgesteld om de maximale leeftijd van een teef voor het krijgen van haar laatste nest (een tweede of volgend nest) te zetten op 108 maanden. Dit voorstel tot wijziging van het K.R. zou in juni op de ALV van de Raad worden ingebracht, maar deze ALV is afgelast. Het bestuur van de Raad heeft besloten in verband met de Coronacrisis deze wijziging per 17 april jl. in te voeren. Rasverenigingen kunnen hiervan afwijken in hun VFR.

Het bestuur van de NHC heeft in overleg met de FokkerijAdviesCommissie besloten per direct deze wijziging in de leeftijdsgrens over te nemen. De eventuele definitieve verhoging van de leeftijd naar 108 maanden zal op onze Algemene ledenvergadering in het najaar als agendapunt worden opgevoerd, zodat leden hierover kunnen stemmen,

Hieronder de tekst van de Raad van Beheer met betrekking tot dit voorstel:
Algemene Vergadering 2020, datum n.n.b. 1 van 2 update versie 21 april 2020

Leeftijd van de inzet van honden in de fokkerij

Inleiding

Het bestuur heeft van diverse aangesloten verenigingen, waaronder die uit rasgroep 3, de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden en de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers, het verzoek ontvangen om de mogelijkheden om een teef op oudere leeftijd in te zetten voor de fokkerij te verruimen.
De maximumleeftijd is nu (voor alle rassen) gesteld op 96 maanden.

Advies Commissie Gezondheid
De Commissie Gezond is van mening dat honden, mits in goede gezondheid, ook op latere leeftijd ingezet kunnen worden. Zij adviseren om de maximale leeftijd te verhogen.
De rasverenigingen hebben de mogelijkheid om hier van af te wijken via hun VFR en/of de normenmatrix.
De Commissie Gezondheid is van mening dat een dierenartsverklaring niet overlegd hoeft te worden na het passeren van bijvoorbeeld 8 jaar. Het is arbitrair om dat pas bij de oudere teef te vragen. Ook op jongere leeftijd kunnen er gezondheidsproblemen spelen. Een dierenartsverklaring zou daarbij een schijnveiligheid creëren.

Aanvullende overwegingen
Dit besluit is reeds lange tijd voorbereid door de werkgroep fokkerij & gezondheid. Het staat dus los van de coronacrisis die nu gaande is. De enige link daarmee is dat het bestuur besloten heeft de wijziging per direct (dus vanaf 17 april 2020) in werking te laten treden.
De reden dat de werkgroep een voorstel tot verhoging van de maximum leeftijd had gedaan, en wat ook onderschreven is in het advies van de commissie gezondheid, is dat een aantal erfelijke aandoeningen zich pas op latere leeftijd openbaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor epilepsie.
Verstandige fokkers van rassen waarin een dergelijke aandoening voorkomt, wachten dan langer met hun eerste nest, wanneer de hond gezond blijkt te zijn. Die honden krijgen dan bijvoorbeeld hun eerste nest op de leeftijd van 3 à 4 jaar.
Juist die honden waarvan is gebleken is dat zij gezond zijn, zijn geschikt om – óók op wat latere leeftijd – in te zetten voor de fokkerij.
Het is natuurlijk altijd aan de fokker om goed te kijken naar zijn hond. Die beoordeling moet zorgvuldig plaatsvinden waarbij de leeftijd een van de criteria is die meegenomen wordt om te beslissen of het verstandig is om met die hond te gaan fokken. De Raad van Beheer geeft nu extra mogelijkheden met betrekking tot de maximumleeftijd, het is aan de fokker om die verantwoord in te zetten.

Bestuursbesluit
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft het advies van de commissie gezondheid met betrekking tot de verhoging van de leeftijd van de teef overgenomen.
Het bestuur heeft besloten de ingangsdatum van dit besluit vooruit te laten lopen op de officiële aanpassing op de AV. Dit om fokkers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis

Met vriendelijke groet,
Daniëlle Fama


28 april 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Gezondheidsonderzoeken in tijden van Corona crisis.

Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona.
Tegelijkertijd proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen.
De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen.
De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren (zie brief van ECVO-panel). Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren. Ook is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteron bepaling). Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel beschikbaar blijft!

De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte. Voor deze rassen geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s. De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren.

Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15 maanden). Ook de leeftijdsgrens voor de MRI-onderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die op drie jarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op maken. De uitslag van het hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020, geldig blijven. Het is dus langer mogelijk om met het eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken.

De MAG-test is een eenmalige test. Hiervoor geldt dat, wanneer deze met goed gevolg is afgenomen, deze levenslang geldig is. Deze testuitslag blijft nodig voor het verwerken van de dekaangifte. Wanneer het nu niet mogelijk is om deze test uit te voeren, dan adviseren wij de dekking uit te stellen tot een volgende loopsheid. Wij zullen geen stambomen afgeven zonder een voldoende testresultaat.

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden is het mogelijk dat wij bovenstaande regels zullen wijzigen. Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer


25 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Bericht Raad van Beheer

Dagelijks worden wij geïnformeerd via de media omtrent de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland.  De gezondheid van onze medewerkers, leden, deelnemers en relaties staat hierbij voorop. Wij willen de continuïteit van onze dienstverlening kunnen blijven waarborgen. Wij begrijpen dat de huidige maatregelen ook voor u persoonlijk enorme impact kunnen hebben. Zeker in bepaalde branches is het nu extreem complex en uitdagend om te kunnen blijven bestaan. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. De maatregelen gelden voor heel Nederland en minimaal tot 6 april a.s. Gezien de enorme impact van dit virus op onze samenleving en alle vergaande maatregelen die landelijk en in de wereld zijn genomen gaan wij ervanuit dat de termijn na 6 april verlengd zal worden.


Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Op 8 april en 18 mei hadden wij klankbordsessies/beleidssessies gepland voor de implementatie van nieuw beleid op het gebied van fokkerij en gezondheid. Dit nieuwe beleid zou dan tijdens de juni AV voor besluitvorming worden aangeboden aan onze leden. Dit zorgvuldige voorbereidingsproces kan nu niet op de geplande wijze plaatsvinden. Tevens kunnen de rasgoepen- en rayon vergaderingen die noodzakelijk zijn voor voorbereiding van de AV niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt of wellicht via digitale communicatie online informatiesessies een optie zouden kunnen zijn. Tevens is het onzeker of dat de juni AV op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure de AV van 27 juni bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen geagendeerd worden. Voor de overige onderwerpen zal een aparte BAV gehouden worden.

Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een AV in juni te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de Raad van Beheer niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de Raad van Beheer dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Het kantoor en de buitendienst werken vooralsnog op de gebruikelijke sterkte. De buitendienst werkt volgens een speciaal protocol. De betrokkenen die de dienstverlening afnemen worden hier vooraf over geïnformeerd.  Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen in onze bereikbaarheid en dienstverlening.

De vragen en antwoorden die volgen uit deze maatregelen vanuit de overheid worden op http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus regelmatig aangevuld.

Namens het bestuur en onze medewerkers wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode.
Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden. Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raad van beheer


20 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer mailing inzake chippen

De Raad van Beheer is deze week benaderd door de Vakgroep VPHD over wie er mag chippen. Wij begrijpen dat zij ook alle aangesloten (ras)verenigingen hebben benaderd en hierbij onjuiste informatie hebben verstrekt.
Het is de Raad van Beheer bekend dat sommige dierenartsen al enkele jaren proberen het monopolie op het chippen te verkrijgen. Onze buitendienstmedewerkers zijn echter door de overheid aangewezen als formele chippers.
De betreffende dierenarts is door de Raad van Beheer aangeschreven. Wij hebben uitgelegd dat wanneer een fokker dek- en geboorteaangifte doet bij de Raad van Beheer, en dus stambomen aanvraagt, het chippen van de pups onderdeel is van het totale pakket van de dienstverlening.
Deze procedure is door de leden en via hen ook de fokkers vanuit de Raad van Beheer vastgelegd, en fokkers gaan akkoord met deze dienstverlening, bij het doen van dekaangifte.

Omdat het chippen en identificeren, alsmede het afnemen van een swab voor het opstellen van een DNA-profiel, onderdeel is van de gehele procedure zijn deze diensten bij de prijs voor stamboomafgifte inbegrepen. Gebleken is dat de fokkers het prettig vinden dat het om een totaal pakket gaat.
Alleen bij hoge uitzondering worden ook chips die door een dierenarts worden gezet, geaccepteerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als de Raad van Beheer de pups niet heeft kunnen chippen vanwege besmettingsgevaar, maar de fokker wel moet voldoen aan de wettelijke verplichting ten aanzien van identificatie en registratie.

Verder heeft de Raad van Beheer aangegeven dat de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer, zoals hiervoor gemeld, door de overheid zijn aangewezen als formele chippers. Ook hebben onze buitendienstmedewerkers veel ervaring met het chippen. Onze buitendienstmedewerkers controleren immers elk nest van stamboomhonden in Nederland. Zij zien ook elke locatie en kunnen – indien nodig – een locatiecontrole uitvoeren. Dat is uniek in de wereld en sluit naadloos aan bij de landelijke wetgeving en controle die wenselijk is om zo compliant mogelijk te kunnen zijn als landelijke koepelorganisatie. 

Daarnaast hebben wij kenbaar gemaakt dat de Raad van Beheer gebruikmaakt van een eigen chipnummerreeks 52814…. Hierdoor is altijd aan het chipnummer te zien of het om een stamboomhond gaat, of niet. Voor de monitoring van rasgebonden ziektes en afwijkingen via o.a. Petscan is de eigen chipnummerreeks eveneens van eminent belang.
Ten slotte heeft de Raad van Beheer de Vakgroep VPHD laten weten het niet op prijs te stellen dat de bij ons aangesloten (ras)verenigingen door hen zijn aangeschreven en dat zij daarbij onjuiste informatie hebben verstrekt. Binnen de georganiseerde kynologie geldt immers dat stamboomhonden door buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer worden gechipt.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


15 februari 2020
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login