Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Samenwerkingsovereenkomst NHC met Laboklin
Laboklin en de NHC hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Zoals in de nieuwsbrief over het Fokkerijoverleg te lezen is, is er een ernstige erfelijke afwijking naar voren gekomen in nesten in Nederland en Frankrijk. Deze afwijking, Cerebellaire Ataxie, is te testen in het DNA met de SDCA1- en SDCA2-test. De overeenkomst omvat alle door Laboklin aangeboden testen. . De resultaten van deze testen helpen ons op een verstandige wijze te fokken zonder honden uit te sluiten.

Belangrijkste punten uit de overeenkomst:
• een extra korting op de prijzen van de testen
• monsterafname tijdens een NHC evenement geldt als een afname waarbij chipcontrole geautoriseerd is zodat een officieel certificaat met de uitslag bijbesteld kan worden zonder naar de dierenarts te hoeven
• verzendkosten zijn in de prijs inbegrepen

datum afname:
13 april
van de eigenaar van de hond:
achternaam, voorletters, geboortedatum,  straat, nummer, postcode, plaats, land, email, telefoonnummer
van de hond:
stamboomnaam, ras en variëteit, stamboomnummer, chipnummer, geboortedatum, geslacht
Wil je een officieel certificaat met de uitslag ja of nee. Gaat je hond bijvoorbeeld dekken in het buitenland dan is een officieel certificaat met de uitslag nodig.
Geef in de mail ook aan welke test(en) je wilt laten doen. SDCA is een test op beide varianten, 1 + 2. DM is de Exon2 test. Wil je ook andere testen laten doen, neem dan eerst contact op via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Je ontvangt z.s.m. een bevestiging van je aanmelding met daarin de kosten voor de aangevraagde testen. Die kun je overmaken op rekening NL11 INGB 0000159387 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club in Bosch en Duin. Als de betaling ontvangen is, plannen we de afname van het monstermateriaal van je hond.
Prijs per test per hond incl. afname en verzendkosten :
DM: €52,50
SDCA1 + SDCA2: €70,00
Certificaat: €10,00

De resultaten worden per mail naar de eigenaar gestuurd. En in ZooEasy opgeslagen onder Extra velden, DNA profiel.
Bestuur NHC en Fokkerijadviescommissie

Heb je al een resultaat binnen van een van deze testen en je wilt deze uitslag openbaar hebben?
Mail de uitslag dan naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) Deze uitslag wordt dan tevens geregistreerd in ZooEasy

****************************************************************

Allemaal Hollanders
Meer dan 800 exemplaren verkocht!

Het boek Allemaal Hollanders is verkrijgbaar op het volgende NHC evenement:
de nestendag van 13 april 2019.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


09 maart 2019
Actueel

Help beroofde KNON-Hondenschool Borger

Van Janine Schopmeijer, secretaris van de Kringgroep Noord Oost Nederland ontvingen wij een email dat in de nacht van 13/14 maart de NHC Kringgroep NON - Hondenschool Borger slachtoffer is geweest van inbraak, diefstal en vandalisme.
De schade wordt geschat op 8000 à 10.000 Euro
Het bestuur van de NHC heeft besloten een bedrag van 1.000 euro te doneren om de Kringgroep te helpen bij het herstellen van de schade.
Als u ook wilt helpen met het herstel van het Clubhuis: elke bijdrage hoe klein ook is welkom.
Voor meer nieuws zie https://www.facebook.com/hondenschoolborger

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


26 maart 2019
Actueel

Aanpassing reglementen Cup en Bokaalcompetitie.

Het bestuur heeft besloten om de regels met betrekking tot het melden van uitslagen voor alle competities gelijk te trekken.
Voor de activiteitencup en sportbokaal verandert er niets. Voor de showcup wel.
De resultaten van de showcup werden altijd automatisch verwerkt.
Helaas worden de keurverslagen steeds later en soms zelfs helemaal niet meer aangeleverd door de Raad van Beheer zodat automatische verwerking niet langer mogelijk is.
Dit beteken voor onze leden die willen deelnemen aan de competitie voor de showcup, dat vanaf April 2019 men zelf de resultaten moet melden binnen een maand na deelname aan de show.
Dit moest altijd al voor de resultaten behaald op een buitenlandse show, maar gaat nu dus gelden voor alle shows.
Het melden kan door een mailtje te sturen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) waarin vermeld wordt aan welke show men heeft deelgenomen, het behaalde resultaat en een kopie van het keurverslag.
We hopen op veel meldingen van alle deelnames zowel in de showring, in de sport of bij activiteiten.

Daniëlle Fama


26 maart 2019
Actueel

^ Terug naar boven

In Memoriam Gea Nauta-Wijker

Op 27 februari 2019 is na een kort ziekbed Gea Nauta-Wijker overleden. Zij werd 75 jaar.
Zij was sinds de jaren tachtig binnen de NHC actief in vele functies.

Zij en haar man Hans hadden, op een langhaar na, altijd de kortharige variëteit, waarmee ook twee keer een nestje werd gefokt onder de kennelnaam “van Hagaemundi” (in 1994 en 1998).
Gea maakte in de negentiger jaren deel uit van het bestuur onder voorzitter Jan Kleiman met als hoofdtaak de pupbemiddeling, zoals dat toen nog heette. In een tijd zonder internet betekende dat talloze telefoontjes op een dag en dat ging door tot laat in de avond.
In 1998 bestond de NHC honderd jaar en Gea had een groot aandeel in de organisatie van dit evenement (open dag in het Openluchtmuseum en CAC-show), samen met de toenmalige voorzitter Jolanda Prijs en Nellie Nugteren, een goede kennis van Gea, die door Gea was overgehaald om secretaris te worden in 1997 toen Mieke Clemens naar Zwitserland vertrok.
Ter gelegenheid van het jubileum bracht de NHC in 1998 een boek uit “Allemaal Hollanders”. De auteurs waren Lia Helmers, Gea Nauta en Jolanda Prijs.
Verder heeft Gea enige tijd in de FAC Kortharen gezeten.
In 2011 verscheen een gemoderniseerde versie van het boek dat ook nu de titel “Allemaal Hollanders” kreeg en weer was Gea Nauta een van de auteurs, naast Mieke Schmid-Clemens en Miriam Vermeeren.

Gea en Hans genoten van hun honden, die altijd meegingen in de caravan, meestal naar Drenthe, waarbij de honden tijdens tochten op de fiets in een karretje achter de fiets werden meegenomen, zoals ook afgelopen zomer. Verder waren ze druk met tekenen en schilderen o.a. voor het kerkblad. Afgelopen kerst kreeg ik nog een enthousiaste kaart van haar, die ze zoals gebruikelijk zelf had getekend.

Wij wensen Hans, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit plotselinge verlies.

Mieke Schmid


11 maart 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Testen en fokken

Er komen steeds meer testen beschikbaar die je als fokker bij je hond kunt laten doen. Niet alleen de röntgenfoto’s maar ook de ontwikkelingen bij DNA-testen geven ons steeds meer informatie over de gezondheid van je hond en wat je hond aan het nageslacht kan meegeven.
Gezondheidstesten zijn voor de Hollandse Herder niet verplicht, maar dat wil niet zeggen dat het verstandig is om ze dan ook maar niet te laten doen Of te wachten tot er bij een variëteit een erfelijke afwijking vastgesteld wordt die al bij een andere variëteit voorkomt. Al is het alleen maar om als fokker aan de kopers van je puppen te kunnen laten zien dat je je verantwoordelijkheid hebt genomen en zoveel mogelijk hebt gedaan om gezonde puppen geboren te laten worden. Alleen voor de Ruwhaar geldt dat de ogen getest moeten worden volgens het ECVO-onderzoek en dan inclusief de ICAA test.

Welke testen raden wij sterk aan als je met je hond wilt fokken:
1. Röntgenologische testen
  • HD en ED foto’s laten maken en die officieel laten beoordelen door de Raad van Beheer
  • Rugfoto laten maken en een verslag bij die foto vragen met daarin of de rug zonder of met afwijkingen
      is en zo ja welke
2. Genetische testen:
  • SDCA1 en SDCA2 als DNA-test om te zien of de afwijking die verantwoordelijk is voor Cerebellaire
      Ataxie in het genetisch materiaal van je hond voorkomt
  • DM, de DNAtest om te zien of de afwijking voorkomt die gekoppeld wordt aan Degeneratieve
      Myelopathie een neurologische afwijking aan de achterhand die op oudere leeftijd naar voren kan
      komen.  En dan de test op SOD2
  • de test op von Willebrand type I omdat bij de Langharen deze genetische afwijking is gevonden. Dat de
      afwijking samenhangt met de bijbehorende ziekte, een stollingsprobleem in het bloed, hebben we niet
      aan kunnen tonen maar bij het fokken is het sterk aan te raden een drager alleen te combineren met
      een hond die de afwijking niet in zijn DNA heeft
  • MyDogDNA, een behoorlijk uitgebreid genetisch profiel van je hond waarbij SDCA1, DM en von
      Willebrand type I ook getest worden. Het wachten is nu op het toevoegen van de test voor SDCA2

Hoe ga je nu om met een hond die uit een van de gedane testen drager of lijder blijkt te zijn?
Het feit dat je hond drager is van een erfelijke afwijking betekent nog niet dat je niet met je hond kunt/mag/moet fokken. Zoek alleen een partner uit die die afwijking niet heeft en ook niet als drager de aanleg ervoor door kan geven. Dan kunnen de puppen, die van vader én moeder allebei hun deel van het genetisch materiaal doorgegeven krijgen, hooguit weer drager zijn. Want ze hebben alleen van één ouder de afwijking in het DNA kunnen erven.
Deze vererving, autosomaal recessief, geldt alleen voor een afwijking die je niet opmerkt als ze van één ouder komt waarbij dragers ervan geen verschijnselen of ziekte krijgen die aan zo’n afwijking gekoppeld wordt. De resultaten van deze testen helpen ons op een verstandige wijze te fokken zonder honden uit te sluiten.
Uit bovenstaande blijkt dat zowel de eigenaar van de teef als de eigenaar van de reu de verantwoordelijkheid heeft om bij de te maken afspraken over een gepland nest open en eerlijk te zijn over de uitkomsten van de gedane testen.


09 maart 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Resultaat onderzoek Genetische Diversiteit gepubliceerd

De resultaten van het onderzoek naar de (nog) aanwezige Genetische Diversiteit en daaruit voortvloeiend onderzoek naar von Willebrand Disease type I zijn door Sylvia Keijser et al. gepubliceerd in Canine Genetics and Epidemiology (2018, 5:12)

Begonnen zijn we met 30 Hollandse Herders, 10 uit iedere variëteit, om te zien hoe het met de genetische diversiteit staat. Na het vinden van een mutant op de plek waar bij andere rassen waar die mutant voorkomt von Willebrand Type I, een verminderde stolling van het bloed, vastgesteld is, zijn we uiteindelijk uitgekomen op een onderzoek gebaseerd op genetisch materiaal van zo’n 150 honden. De mutant is alleen bij de Langharen gevonden.

Heel blij zijn we met het eindresultaat dat het aanwezig zijn van de mutant geen ziekteverschijnselen bij de onderzochte Hollandse Herders veroorzaakt. Honden die vrij waren van de mutant lieten bloedwaarden zien die varieerden van slechte tot heel goede stolling. En de honden die drager zijn van de mutant hadden vaak een betere stolling dan honden die de mutant helemaal niet hadden. De twee lijders die we gevonden hebben lieten wel een lage stollingswaarde zien. Kortom: de klinische relevantie van de mutant op von Willebrand Type I is bij de Hollandse Herders niet vastgesteld.

Dat betekent niet dat we nu zonder ons om deze mutant te bekommeren verder kunnen fokken bij de Langharen. Het is raadzaam om van alle Langharen waarmee gefokt wordt te weten of af te kunnen leiden of ouderhonden de mutant hebben. Combineren van twee ouderhonden met beide de mutant moet zoveel mogelijk vermeden worden om niet weer lijders in de populatie te krijgen.

Van bijna alle honden waarvan een MyDogDNA-profiel is opgemaakt gedurende dit onderzoek is inmiddels het profiel openbaar toegankelijk gemaakt. Bovendien is van de honden waar dat relevant voor is ook de Breedertool aangezet. Hiermee krijgen we een extra gereedschap beschikbaar om te kijken hoe een bepaalde combinatie van ouderhonden op DNA-niveau uit gaat pakken. De kracht van deze tool zit hem in het aantal. Hoe meer honden vergeleken kunnen worden hoe beter de uitkomst te gebruiken zal zijn. Het genetisch gemiddelde van de honden in de database per variëteit wordt op 100 gesteld. Honden die (nog) niet openbaar gemaakt zijn, worden wel mee berekend en anoniem getoond.

Project Genetische Diversiteit,

Nellie Nugteren, Ineke Scholten

Keijser et al. 2018 CGE Dutch Shepherd Dog


22 februari 2019
Actueel

^ Terug naar boven

FCI Herding Trials traditional style 19-20-21 April 2019

Op 19-20-21 April 2019 worden er in Groede weer FCI Herding Trials traditional style gehouden.
Gedurende drie dagen worden er op twee velden tegelijk testen en wedstrijden gehouden, en elke proef wordt op 2 verschillende dagen mogelijk gemaakt.
Voor u als Hollandse Herder liefhebber interessant om te weten: het sociale gedeelte van de NHAT is geldig voor het Verenigings Fok Reglement. Indien uw hond hiervoor slaagt, dan komt dit bij zijn of haar naam te staan op de stambomen van de pups (wel even zelf doorgeven bij de RvB).
Voor meer informatie en voor aanmelden:  https://docs.google.com/document/d/1_V2afPPkb3jAGD6oPZ_CxGggxS_AT-QGGbTmpWlyZcY/edit?usp=sharing

Werkgroep Herderen, NHC


19 januari 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen

In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer een nieuw boek over de negen Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’.
Het boek is medio januari 2018 uitgebracht. Auteurs zijn Janny Offereins en Diana Striegel.

Met dit boek willen we de Nederlandse rassen, onderdeel van ons nationaal cultureel erfgoed, extra aandacht geven. 
Voor meer informatie en bestellen van het boek kijk op
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen


06 maart 2018
Actueel

^ Terug naar boven

Oproep

Beste leden NHC,

De secties Kortharen, Langharen en Ruwharen van de Fokkerijadviescommissie willen graag een overzicht krijgen met welke honden er plannen zijn om in de komende 5 jaar te gaan fokken.
Dit om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven voor de juiste combinaties en een zo goed mogelijke verdeling van bloedlijnen.
Daarom een oproep aan jullie om aan de Fokkerijadviescommissie te laten weten of er plannen zijn om je Hollandse Herderteef of -reu in te gaan zetten voor de fokkerij en wanneer.
Ook al zijn de plannen nog vaag, laat ze ons weten.
Stuur je een mailtje met je plannen aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)?


20 februari 2018
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
In het verleden gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 90 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2019 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.
Als de hond is overleden aan ouderdom volstaat een korte melding aan de ca. 
Is hij overleden aan een ziekte, dan kan hij/zij met het verslag van de dierenarts met de doodsoorzaak worden doorgegeven aan het meldpunt, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  dit is vertrouwelijk en de naam van de hond/eigenaar wordt niet bekend gemaakt. 

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.


20 december 2015
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login