Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Pupinfo Dek- en geboorteberichten

Dek- en geboorteberichten

Het formulier voor “Aanvraag pupinformatie” wordt regelmatig opgenomen in het clubblad.
U kunt het ook downloaden van de NHC-website, invullen in Word en na opslaan als bijlage per e-mail versturen.

Als u het (te verwachten) nest van uw teef wilt opnemen op de informatielijst van de NHC, vult u het formulier “Aanvraag pupinformatie” in en stuurt dit per e-mail of post naar uw FC. Na controle stuurt de FC dit door naar de NHC-pupinformatie.

Zodra uw formulier is ontvangen, worden het dekbericht, en later ook het geboortebericht door de NHC-pupinformatie op de pupinformatielijst geplaatst. Deze lijst wordt gepubliceerd in het clubblad en op de website. Melding van een dekking wordt gepubliceerd tot aan de geboorte van het nest. Echter met dien verstande dat de 1ste maal het dekbericht zoals gebruikelijk zal worden vermeld en de eventuele 2de maal alleen de naam van de gedekte teef met naam en telefoonnummer van de fokker.

De fokker van het nest is verplicht binnen 7 dagen aan zijn FC-secretariaat door te geven óf en hoeveel pups er geboren zijn. Blijft de fokker in gebreke dan zal het nest 2 weken na de verwachte geboortedatum van de lijst worden verwijderd. De fokker moet zélf regelmatig de NHC-pupinformatie laten weten of er nog pups zijn. Zónder bericht van de fokker dat er nog pups zijn, gaan de pups vanaf 10 weken van de lijst af.


De NHC hanteert de volgende adviesprijzen:
- verkoopprijs pup € 700,-
- dekgeld € 500,-.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login