Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Een andere overkoepelende organisatie, de UCI

FCI erkent niet stamboek van UCI
Nederland is een van de medeoprichters van de FCI, de Fédération Internationale Cynologique.
Ieder land heeft zijn eigen nationale kennelclub. In Nederland is dat de Raad van Beheer.
De FCI erkent kennelclubs en daarmee het stamboek dat een kennelclub beheert.
Naast de FCI bestaat sinds 1976 ook de UCI, de United Kennel Clubs International.
Deze organisatie staat geheel los van de FCI maar erkent wel de stamboeken van de FCI.
Andersom erkent de FCI niet een stamboek, deel uitmakend van de UCI.

Let op bij verkoop en dekking
Recent is in Duitsland een tweede rasvereniging opgericht, die zich heeft aangesloten bij de UCI. Het gevaar dreigt nu dat er een splitsing gaat ontstaan in het toch al kleine bestand van de Hollandse Herdershond.
Fokkers die een pup overwegen te verkopen aan leden van deze tweede rasvereniging in Duitsland, wil ik erop wijzen dat indien gefokt gaat worden met deze pup, het nest niet erkend wordt door bij
de FCI aangesloten kennelclubs en dus feitelijk als verloren moet worden beschouwd.
Ook zou ik reu eigenaren willen vragen terughoudend te zijn hun reu beschikbaar te stellen voor teven, waarvan de eigenaar aangesloten is bij deze vereniging.
In de vergadering van 18 december jl. heeft de Fokkerijcommissie besloten dat een dekking in bovengenoemde situatie, meetelt voor het maximale aantal dekkingen dat een reu mag hebben in zijn leven. In de fokkerijvergadering van 15 maart as. zal dit onderwerp verder worden besproken.

Indien u uw reu beschikbaar wilt stellen voor een dekking in Duitsland neem dan contact op met de fokkerijcommissie .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of de desbetreffende sectie kort- lang- of ruwharen.

Namens de fokkerijcommisssie
Rob Cordes


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login