Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

NHC Nieuws 20 maart 2020

Beste NHC leden,

Het coronavirus blijft nog steeds het nieuws van de dag en sinds donderdag 19 maart zijn er extra maatregelen van kracht geworden. Gezien die maatregelen heeft het bestuur besloten ALLE evenementen gedurende de maanden maart, april en mei 2020 af te gelasten.
Het Fokkerijoverleg van 21 maart en de Nestendag van 18 april waren al vervallen maar gezien de ernst van de situatie is besloten ook de volgende evenementen te laten vervallen:
30 april 2020 Theorieavond rasexamen, Woudenberg
1, 2 en 3 mei 2020 Herding Trials Traditional Style, Groede
16 mei 2020 Algemene Leden Vergadering, Woudenberg
25 mei 2020 Praktijkavond rasvereniging, Woudenberg

Nu de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de geldende richtlijnen niet mogelijk is een ALV in mei te houden, is deze afgelast. Er zal alleen een najaarsvergadering worden gehouden.
Wij kunnen nu dus niet voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen.
Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen.
Tevens doet het bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid en overmacht, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Voor de andere evenementen gaan we kijken of deze verplaatst kunnen worden.
Houdt er ook rekening mee dat mogelijk ook de evenementen in juni geen doorgang kunnen vinden.
Over het al dan niet doorgaan van de Kampioenschapsclubmatch op 14 juni wordt overleg gepleegd met de Werkgroep Clubmatch.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Daniëlle Fama, secretaris


20 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login