Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Help beroofde KNON-Hondenschool Borger

Van Janine Schopmeijer, secretaris van de Kringgroep Noord Oost Nederland ontvingen wij een email dat in de nacht van 13/14 maart de NHC Kringgroep NON - Hondenschool Borger slachtoffer is geweest van inbraak, diefstal en vandalisme.
De schade wordt geschat op 8000 à 10.000 Euro
Het bestuur van de NHC heeft besloten een bedrag van 1.000 euro te doneren om de Kringgroep te helpen bij het herstellen van de schade.
Als u ook wilt helpen met het herstel van het Clubhuis: elke bijdrage hoe klein ook is welkom.
Voor meer nieuws zie https://www.facebook.com/hondenschoolborger

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


26 maart 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login