Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Inventarisatie 30 september 2018

Korthaar
Xavi v. Valesca’s Home

Langhaar
v. Sophars Hof Benzo Wajom

Om een beter idee te krijgen waar we op moeten letten bij het aankeuren van look-alikes zijn de volgende honden als test beschreven door de keurmeesters A. Beenen-Sluijters en J. de Gids
Foekje
Magnum
Eames


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login