Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

IPO reglement 2012

afbeelding

Bijgaand treft u aan de Nederlandse vertaling van het nieuwe IPO examenreglement dat op 1 januari 2012 van kracht wordt.

De originele versie in de Duitse taal zal op onze website worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Gerard Besselink
Secretaris CWH

Examenreglement Nederlandse vertaling IPO 1-1-2012 definitieve versie juli 2011


01 augustus 2011
Hondensport

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login