Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Amsterdam 10 december 2017 Winnershow

Keurmeester mevr. M. Vermeire (Be)

Kortharen
Reuen
Jeugdklasse
Ids v. Old-Diek
– eig. M. Ponsen.
Volledig schaargebit, licht gebogen neusbrug, schedel nog tikkeltje vlakker, donker oog, goed gedragen oor, bovenbelijning voldoende vast, goede borstdiepte, goed gehoekt voor en achter, goede kleur en vachtstructuur, loopt nog iets los in voorhand, gaat soms in telgang. 1 Uitmuntend, Jeugdwinner ’17, Beste Jeugdhond.
Tussenklasse
Elmo
– eig. V. Blancquaert.
Krap scharend gebit, goede voorsnuit, vrij breed in schedel, die wat vlakker mocht, amandelvormig oog, voldoende donker, goed gedragen oren, lichte bakken vorming, rugbelijning mocht strakker, goede borstdiepte, iets afstaande ellebogen, licht uitdraaiende voorvoeten, goed gehoekt, goede kleur en vachtstructuur. Loopt hakken achter en los voor met onvaste belijning. 1 Zeer Goed.
Openklasse
Akras Kriskras dit Pipeau v.’t. Frouwkes Hof
– eig. R.A. Cordes & J.A. v.d. Berg.
Volledig schaargebit, staat iets mager, goede verhouding in hoofd, maar mist wat paralisme, oog tikkeltje donkerder, goed gedragen oor, goede hals, zwakke rugbelijning, die wat korter mag zijn, voldoende borstdiepte, goede borstbreedte, mag iets meer gehoekt zijn voor, goed gehoekt achter, grijpt voldoende uit, bovenbelijning onvast voor beweging. 1 Zeer Goed.
Gebruikshondenklasse
Jan-Henk v.d. Niwo
– eig. L.J.P.A. van Ee-Muijen.
Volledig schaargebit, goed type, goede verhouding in hoofd, iets rond oog van goede kleur, goed gedragen oor, goede lichaamsverhouding met goede hals en bovenbelijning, goede borstdiepte, mag iets meer ontwikkeld zijn in voorborst, goed gehoekt voor en achter, goede kleur en masker, goede vachtstructuur, loopt iets nauw voor en achter, mocht iets meer uitgrijpen. 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Winner ’17, BOS
Kampioensklasse
Thijs v.h. Pullenland
– eig. H. Graumans & M. Jongenelen-v. Geel.
Volledig schaargebit, hoofd tikkeltje langer maar heeft goede verhouding, donker oog, mag iets amandelvormiger, oor mocht iets hoger aangezet zijn, goede hals, voldoende vaste rugbelijning, borstdiepte mocht iets dieper, goede breedte in front, mag iets meer gehoekt zijn voor, goede vachtstructuur en kleur, uitgrijpend gangwerk en goede stuwing. 1 Uitmuntend, RCAC, RCACIB.
Teven
Jongste Puppyklasse
Ikkemai-Jaapje v.d. Ganzeweide
– eig. H.J.M. Ilmer & CPR Ilmer-Maurer.
Scharend gebit, goed teven type, goede expressie, goede verhouding in het hoofd, donker oog, middelgroot goed gedragen oor, goede hals lengte, rugbelijning iets zwak, staat nog iets overbouwd, goede borstdiepte, goed gehoekt voor en achter, goed masker en kleur, nog iets zwakke pols, uitgrijpend gangwerk, goede stuwing. 1 Veel Belovend, Beste Jongste Pup.
Tussenklasse
Elena
– eig. J.A. Driessen-Smits.
Volledig schaargebit, tamelijk zwaar tevenhoofd, wat iets gestrekte mocht, donker oog, mag iets amandelvormiger, goed gedragen oor, wat breed aan basis, rugbelijning iets vaster, goede borstdiepte, goed gehoekt, iets zwakke pols, staat achter ondergeschoven en iets hakken eng, goede vacht, mist stuwing in achterhand, loopt los in ellebogen. 2 Zeer Goed.
Hebbes v.d. Ganzeweide – eig. L. Faasse.
Volledig schaargebit, goed teventype, vrouwelijk parallel hoofd met goede verhoudingen, oog tikkeltje donkerder, goed gedragen oor, mooie hoofdbelijning, bovenbelijning iets onvast, goede borstdiepte en breedte, zeer goed gehoekt voor en achter, goed masker en kleur en vachtstructuur, uitgrijpend gangwerk, iets meer achter. 1 Uitmuntend.
Openklasse
Akras Hittepetit dit Franca v.’t Frouwkes Hof
– eig. E. de Rapper en C. van Mullem
Volledig schaargebit, goed parallel hoofd, te donker oog, goed gedragen oor. Goede bovenbelijning en verhouding van lichaam. Goede borstdiepte en breedte. Goed gehoekt voor en achter. Sterkte pols, goede vachtstructuur, loopt iets nauw achter, los in ellebogen. 2 Uitmuntend.
Geerke – eig. W.C.M. v/d Horst.
Scharend gebit, goed parallel hoofd, mooi donker oog, oor mocht iets hoger aangezet zijn, belijning iets strakker. Goede borstdiepte, goed gehoekt voor en achter. Goed masker, goede kleur en vachtstructuur. Heeft showtraining nodig. Mocht iets meer uitgrijpen, goede stuwing. 1 Uitmuntend, RCAC, RCACIB.
Kampioensklasse
Tjitte v. h. Pullenland
– eig. A.C. Wiemer.
Volledig schaargebit, mooi teventype, vrouwelijk hoofd en expressie, donker oog maar iets rond. Goed gedragen oor, goede halspartij. Rugbelijning iets onvast, goede borstdiepte, goed gehoekt voor en achter. Goede kleur en vachtstructuur. Vlot uitgrijpend gangwerk 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Winster ‘17, BOB.
Veteranenklasse
Nena
– eig. L.J.P.A. van Ee-Muyen.
Scharend gebit, parallel hoofd, oog tikkeltje donkerder, groot oor maar goed gedragen. Goede halspartij, goede bovenbelijning, goed ontwikkelde borst in breedte en diepte, goed gehoekt voor en achter, goede kleur en vachtstructuur. Loopt wat hakkend achter, voor goed. 1 Uitmuntend, Veteranenwinster ’17
Langharen
Reuen
Jeugdklasse
Bayro Elroy v. Henita’s Hoes
– eig. R.J. de Ruijter.
Scharend gebit, mannelijk hoofd met goede voorsnuit, licht gewelfde schedel, zeer donker oog, goed geplaatst oor, goede hals- en ruglijn. Licht afvallend kruis, goed ontwikkeld borstdiepte, goede breedte front, iets uitdraaien en goed gehoekt. Goede vachtstructuur. Gangwerk voldoende uitgrijpend maar los in voorhand. 1 Uitmuntend, CAC, Jeugdwinner ’17, Winner ’17,  BOB.
Veteranenklasse
Neef Nizza Nice v.h. Eigen Land
– eig. R.A. Cordes & J.A. v.d. Berg.
Scharend gebit, hoofd mocht meer parallel, licht gewelfde schedel, iets rond oog, goed aangezet oor, iets gestrekt in rug, maar vaste bovenbelijning en goed kruis, goed ontwikkelde borst, goed gehoekt voor, mocht iets meer kniehoeking. Goede vachtstructuur aan ondervacht. Uitgrijpend gangwerk, maar mocht iets stuwen. 1 Uitmuntend, RCAC, Veteranenwinner ’17,
Teven
Jeugdklasse
Laxko Sansa v.d. Dorestee
– eig. S.A. Brand.
Volledig schaargebit, goed type, hoofd goede verhoudingen, oog mocht donkerder, goed gedragen oor wat breed aan basis, goede belijning die iets korter mocht, goede borstdiepte, moet ontwikkelen in front, uitdraaien voorvoeten, goed gehoekt voor en achter, goede kleur, mist momenteel ondervacht. Loopt nog nauw achter en los in front. 1 Zeer Goed.
Empress Franka v.h. Meerhuisje – eig. A. Karsten-Brouwer.
Scharend gebit, moet totaal nog ontwikkelen, donker oog, goed gedragen oor, maar wat breed in basis, goede hals, rugbelijning onvast, goede borstdiepte maar mist ontwikkeling in front, goed gehoekt achter, volledig uit vacht. Loopt nog eng achter en voor. 2 Zeer Goed.
Ruwharen
Reuen
Jeugdklasse
Ygbert-Sibold v.d. Bothof
– eig. A. Oord.
Scharend gebit, goed reuentype met typisch hoof van goede verhouding, oog van goede kleur en vorm, goed gedragen oor, mocht iets meer halspartij hebben. Goede bovenbelijning, licht afvallend kruis, zeer goede borstdiepte, goed gehoekt voor en achter, sterke pols, harde vachtstructuur, uitgrijpend gangwerk en goede stuwing. 1 Uitmuntend, CAC, Jeugdwinner ’17, Winner ’17,
Teven
Puppyklasse
Hiske v.d. Zilverstroom
– eig. J.S. Oostra.
Scharend gebit, goed teventype met parallel hoofd, donker oog, oor nog onvast gedragen, goede hals en ruglijn, goede lichaamsverhouding,  goede borstdiepte en gehoekt, nog zwakke pols, vachtstructuur moet nog harder worden, loopt nog wat nauw achter en voor los. 1 Veel Belovend, Beste pup.
Jet v.d. Zilverstroom – eig. L. Raphaël-Ruijgt.
Scharend gebit, hoof goede verhouding, donker oog, oor iets hoger gedragen hebben, mag iets meer hals hebben, goede bovenbelijning, licht afvallend kruis, goede borstdiepte. Mag meer gehoekt zijn als voor.  Voor en achter goed gehoekt. Vachtstructuur moet harder worden. Loopt nog los, voor breed, voldoende uitgrijpend. 2 Veel Belovend.
Tussenklasse
Vrouw Baltika v.’t Cluyn’s Erf
– eig. J.H.M. Engelen.
Volledig schaargebit, vrouwelijk parallel hoofd met goede uitdrukking, zeer donker oog, goed gedragen oor, goede hals en bovenbelijning. Goede borstontwikkeling in de breedte, iets uitdraaiende voorvoeten, zeer goede harde vachtstructuur. Uitgrijpend gangwerk in stuwing. 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Winner ’17, BOB.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login