Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Arnhem 10 mei 2008

Pinkstershow te Arnhem - 10 mei 2008. Keurmeester mevrouw I.Y. Onstenk-Schenk.

Kortharen
Reuen
Open Klasse
    Alesco
- A. Jilderda
    2 jaar goede verhouding, zeer goed hoofd met parallelle lijnen, het oor is
    goed aangezet, maar kan wat kleiner, mooi donker iets schuin geplaatst
    oog, voldoende bone, prima boven- en onderbelijning, goed gespierde
    achterhand, mooie stroming, goed karakter, gangwerk met voldoende stuwing.
    1U CAC - CACIB - Beste Reu
Jeugd Klasse
    Adorian De Korthaar Hollander
- J. Windhorst- van der Heiden
    1 jaar, die in lichaam nog wat moet uitzwaren, hoofd heeft goede
    parallelle lijnen, het oog kan iets amandelvormig en schuiner, het oor
    iets wat klein, smal front, goede bovenbelijning, voor wat steil, goede
    achterhand, mooie kleur, in gang nog wat los. 1Zg
Teven
Open Klasse
    Chira v.d.‘s-Gravenschans
- A.H. Borg
    Goed gebouwde teef met vrouwelijk hoofd, schedel kan iets vlakker, mooi
    oor, goede oogplaatsing, prima gebit, goede benen en voeten, goede
    bovenbelijning, voor en achter in overeenstemming, goede vacht, gangwerk
    voldoende. 1U CAC - CACIB - Beste Teef - BOB
Langharen
Reuen
Jeugd Klasse
    Aspehaugens Bravo Aramis Silverboy
- W. v. Oostrum ,mede eig. R. Bremmer
    Bijna 10 maanden, zilvergestroomde reu, goede maat, goed gestrekt hoofd
    met goede voorsnuit, licht geronde schedel, prima oog, oor, gebit, goede
    benen, goede boven- en onderbelijning, iets hellend bekken, prima staart,
    gaat achter voldoende voor wat los. 1U CAC - Beste Reu
Teven
Puppy Klasse
    Amirah Veunis for Song Dog
- R.R.Y.M. v. Dijk & S. v.d. Waal
    6 maanden, goede ontwikkeld krachtig hoofd, mooie voorsnuit, met iets
    ronde schedel, mooi oog, prima oor, goed bone, boven- en onderbelijning,
    gangwerk voldoende. Veelbelovend
    Ashanti Veunis for Song Dog - S. Scipio
    6 maanden, goed ontwikkeld vrouwelijk hoofd, nog niet geheel parallel,
    mooi oog, prima gebit, oor voldoende hoog aangezet, goed bone, goede
    boven- en onderbelijning. Veelbelovend Beste Pup
Jongehonden Klas
    Jasmijn Asmyrna v. Oscarli
- W.E. van Ommen
    22 maanden, goed gebouwde teef, zeer vrouwelijk hoofd, met wat geronde
    schedel, mooi oog, - oor, prima gebit, benen en voeten, prima boven- en
    onderbelijning, goede staart, hoekingen in verhouding, loopt vlot.
    1U CAC - CACIB - Beste Teef - BOB
Ruwharen
Teven
Open Klasse
    Clara v. Brabantstad
- G. Reker & A. de Regt-Brieffies
    2,5 jaar, goede maat, vrouwelijk hoofd met goede parallelle lijnen, goed
    geplaatst oog, mooi oor, voldoende bone, wat lange nagels, goede
    bovenbelijning, ribben kunnen iets verder doorlopen, gangwerk voldoende.
    1U Res. CAC
Jeugd Klasse
    Jan’s Sira v. Inlands Akker
- Mw. R.A. Bannink & G.H.H. Stevens
    17 maanden, goede teef met mooi type hoofd, goed geplaatst donker oog,
    goed oor, prima gebit, heeft reeds goed ontwikkeld lichaam, diepe borst,
    mooi zwaar bone, achter fractie meer hoeking gewenst, goede beharing, vlot
    gangwerk. 1U CAC - Beste Teef - BOB
    Cefamke Dieuwke de Ruwe Kempenaer - Mw. R. Roosink
    9 maanden, goede maat, moet nog meer substantie krijgen, mooi lang hoofd
    met goede parallelle lijnen, oogkleur in orde, voldoende van vorm, hoog
    geplaatst oor, zowel voor- en achterhand graag iets meer gehoekt, mooie
    kleur maar nu iets minder gehard, afvallende croup, gangwerk meer oefenen. G  


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login