Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Clubmatch 2008 Kortharen

Clubmatch 2008 Kortharen

NHC Kampioenschapsclubmatch te Arnhem 1 juni 2008
Keurmeester Mevrouw I.Y. Onstenk-Schenk

Reuen
Open Klasse
    Mees Mazzel v.h. Oude Landras
- M.C.P.J. Vermeeren
    Zilvergestroomde reu van 3 jaar. Goede verhouding van lengte. Zeer goed
    hoofd met goede snuitlengte, praktisch parallel. Middelgroot goed gedragen
    oor, goed geplaatst oog. Volledig schaargebit. Voldoende bone, prima
    voeten. Toch graag wat meer voorborst. Goede onder- en bovenbelijning.
    Goede staartlengte en goed gespierde gehoekte / achterhand. Voldoende
    kraag. Vlot gangwerk met prima stuwing achter, kan voor tikje vaster. 1U
    Doerak v.d. Molengors - M.M.M. Oerlemans-de Wachter
    3 jaar oude met goede verhouding hoogte / lengte. ‘t Hoofd is mannelijk
    maar wat breedte schedel die licht gewelfd is. Goede voorsnuit, mooi
    donker goed geplaatst oog. Volledig schaargebit. Oren wat wijd gedragen.
    Goed bone, pols kan wel iets sterker. Rugbelijning voldoende, staartlengte
    kan iets beter. Elleboog mag wat vaster goede hoekingen en spieren, zeer
    goede beharing, fijn temperament. Gangwerk vlot doch zou iets meer
    paslengte kunnen hebben. 2U
    Mats v.d. Swiepdrift - S. Polman
    2 jaar en 1 maand, zilvergestroomde reu met goede massa, zeer goed hoofd
    met juiste stop, mooi donker oog. Kan ‘t iets grote oor af en toe goed
    dragen. Mooi donker oog, volledig gebit, middelzwaar bone, opperarm kan
    wat schuiner liggen, goede schouder, ribben lopen goed verder door, goed
    gehoekte en gespierde achterhand. Goede staarlengte, loopt goed in balans.
    3U  
    Beer - M. le Borgne-M. Castrec
    2,5 jaar oude reu. Goede maat, mag iets meer gewicht hebben. Prachtig
    reuenhoofd met volle voorsnuit, iets meer stop gewenst. Mooi donker
    geplaatst oog, goed gebit en oor, goed bone en goede voeten. Voor iets
    meer hoeking gewenst, goede gspierde achterhand, goede kleur, maar is in
    de rui. Lendenpartij kan fractie korter, gaat achter vorrect, voor wat los. 4U  
    Alesco - A. Jilderda
    2 jaar oude reu, flinke reu. Goede verhouding hoogte / lengte. Heeft een
    goed kosthuis. Vlakke tamelijk brede schedel met juiste stop, goede
    voorsnuit, iets meer onderkaaklijn, mooi donker goed geplaatst oog, zeer
    goed oor. Tikje wijd gedragen, goed bone, zeer goede borstdiepte, goede
    bovenbelijning, goed gespierd, heel fijn temperament, goede beharing en
    kleur, loopt in balans, kan tikje meer stuwing hebben. U
    Arris des Fonds de Gueule - Jan Reuvekamp
    3 jaar oude reu, middelgroot. Goed hoofd met hoog aangezet oor. Bijna
    parallel. Goed geplaatst oog, mooi schuin. Volledig schaargebit, met
    voldoende bone doch de polsen zijn onvoldoende sterk en de voeten staan
    uitdraaiend. Goede boven- en onderbelijning. Staart kan fractie langer, is
    voor wat steil, achter goed gehoekt. Goud gestroomd met goede onderwol.
    Fijn temperament. Gaat achter met voldoende stuwing, maar voor met losse pols. ZG  
    Bruno v.d.‘s-Gravenschans - R. Japink
    Absent
    Coda v.d. Vastenow - K. van Dalen
    2 jaar en 4 maanden, goede maat en verhoudingen, stroming op de rug zou
    wat beter moeten zijn. Krachtig mannelijk hoofd, middellang met wat aanleg
    voor bakken. Hoog aangezet goed gevormd oor, goed geplaatst oog. Voldoende
    bone, goede borstdiepte, ellebogen kunnen beter aansluiten. Goede boven-
    en onderbelijning, achter goed gespierd en gehoekt, gedraagt zich wat
    onstuimig, achter voldoende, voor uitdraaiend uit de ellebogen. ZG
    Geron-Basko v.d.‘s-Gravenschans - H. Ostbomk
    Absent
    Gus-Troy v. Stavast - C. Tubbs
    Goede maat, goede verhouding hoogte / lengte met prima hoog gedragen, goed
    geplaatst oor, goed gebit, licht bone, zou meer hoeking in de voorhand
    mogen hebben en meer voorborst, daardoor sluiten de ellebogen niet aan.
    Goede bovenbelijning, iets hellende kroep, juiste hoeking met goede
    bespiering, mooie kleur. Achter voldoende stuwing en voor los en
    uitdraaiend, zeer goed temperament. ZG
    Habor v.h. Pullenland - M. de Zwart
    Een wat welgedane reu van 6 jaar, die een goed kosthuis heeft. Het hoofd
    is middellang met goed parallelle lijnen , maar zou in ‘t totaal wat
    gestrekter moeten zijn. Donker oog, goed geplaatst, middelgroot goed
    gedragen oor, compleet schaargebit. Goede benen en voeten. Hoekingen zijn
    middelmatig en goede verhoudingen. Goede bovenbelijning, wat rechte
    buikbelijning, iets hellend bekken met iets laag aangezette staart, goede
    kleur en beharing. Gangwerk zou wat krachtiger mogen zijn. Z
    Jef v.h. Pullenland - P. Meininger & D. Meininger
    Reu van 2,5 jaar, die wat meer geslachtstype mocht hebben. Zou voor de
    leeftijd wat meer substantie mogen hebben. ‘t Hoofd is middellang, ‘t
    mocht wat gestrekter zijn. Schedel heel licht gerond met iets grote oren,
    die iets hoger gedragen konden worden. Donker goed geplaatst oog, goede
    vorm, iets meer opvulling onder de ogen. Licht bone, goede boven- en
    onderbelijning. Voetjes wat uitdraaiend, achter goed gespierd, in gangen
    voor wat uitdraaiend. ZG
Jeugd Klasse
    Ibo-Marley v.d.‘s-Gravenschans
- D.A.J.G. van Baal
    Attente hoog gestelde reu, 14 maanden, goudgestroomd. Mooi hoofd met goede
    parallel lijnen, vlakke schedel. Prima oor, goede oogvorm, mooi donker.
    Middelzwaar bone, goede boven- en onderbelijning. Voor met en achter goed
    gehoekt, prima staart, gaat goed voor de leeftijd. 1U Jeugd CAC
    Kjellt v.h. Pullenland - B. van Dijk & E.S. Hoefste
    Goudgestroomd 15 maanden. Hoog gestelde reu, die tijd nodig heeft om uit
    te zwaren. Zeer goed gestrekt hoofd met goede parallelle lijnen. Mooi
    aangezet goed gedragen oor. Prima oog, goede plaatsing. Voldoende bone,
    polsen kunnen sterker, goede boven- en onderbelijning moet meer voorborst
    krijgen, staart is iets kort. Achter voldoende gehoekt, prima kleur, loopt
    vlot maar moet nog vaster worden. 2ZG
    Adorian De Korthaar Hollander - J. Windhorst- van der Heiden
    Goede maat, goede verhouding hoogte / lengte. Zeer goed hoofd met volle
    voorsnuit, middelgroot hoog geplaatst oor, prima geplaatst oog, goed
    gebit. Staat nog wat smal in front, voor wat meer hoeking gewenst, achter
    minimaal gehoekt. Goede bespiering, rechte rug iets hellend bekken.
    Gangwerk mag wat vaster. 3ZG
    Hiske Jody v. Stavast - Mw. C. Hes & G. ter Buurkes
    Vrij kort gebouwde reu van 17 maanden, middellang hoofd wat een fractie
    langer mocht zijn. Vrij hoog aangezet oor. Mooi donker goede oogvorm, meer
    onderkaak gewenst. Middelzwaar bone, goede voeten. Rug voldoende vast,
    voldoende kroep, heeft voor en achter onvoldoende hoeking, maakt te korte
    pas en heeft niet genoeg stuwing. Voldoende beharing. G
    Pepijn v.d. Nourkim - W. & N. Hek
    10 maanden zilvergestroomde reu. Middellang hoofd met wat gewelfde
    schedel. Oor kan iets hoger gedragen worden. Goede diepte van voorsnuit.
    Goed oog, gebit volledig. Goede benen en voeten, moet nog meer voorborst
    krijgen, goede borstdiepte, wil niet showen, staat wat gedrukt. Voor
    matig, achter goed gehoekt, fijn temperament, loop wat onregelmatig. 4ZG
Jongehonden Klas
    Owen-Kobus v.d. Nourkim
- L.L.G. Egging
    Zilvergestroomde reu van 2 jaar, prachtig gebouwd. Middellang, krachtig
    reuenhoofd. Schedel licht gewelfd, goede oog plaatsing, mooi donker.
    Draagt af en toe ‘t oor goed. Goede benen en voeten. Diepe borst, goede
    bespiering achter, heeft veel substantie, goede vacht, grijpt goed uit. 1U  
    Hylke v.d.‘s-Gravenschans - W. Ytsma & Mv. R. Rintjema
    Goede maat, middellang hoofd, wat iets gestrekter mocht zijn, schedel
    licht gewelfd. Kan ‘t oor goed dragen. Goede borstdiepte. Voldoende bone,
    zou graag wat meer voorborst, goede belijning en achterhand, staart mocht
    langer, goede beharing, gangwerk voldoende, voor wat vaster gewenst. 2U
Kampioens Klasse
    Cobber-Dingo v.d.‘s-Gravenschans
- M. van den Berg
    Hoog gestelde reu met goede verhouding, mooi lang hoofd met parallelle
    lijnen en vlakke schedel, prima oog en hoog geplaatst oor, sterk volledig
    scharend gebit. Goede benen en voeten. Voor voldoende, achter goed
    gehoekt, prima bespiering, goede en mooie kleur vacht. Gaat goed in balans
    met vaste rug. 1U Beste Korthaar Reu - CAC
    Cybe v.d.‘s-Gravenschans - J. Akkerman
    4,5 jaar reu. Goede maat, hoofd passend bij lichaam, zeer goed hoofd met
    praktisch parallelle lijnen, prima oor, oog. Volledig schaargebit. Iets
    meer onderkaak gewenst. Voldoende bone, opperarm kan wat langer, goede
    onder- en bovenbelijning, goede staart, die iets langer kon, goed
    temperament, loopt vlot, goede vacht. 2U Res.CAC
    Zebbe v.d.‘s-Gravenschans - D. Marks
    Reu van 9 jaar in prima conditie, mooi hoofd met goede parallelle lijnen,
    prachtige voorsnuit, heel mooi oog, prima oor, gebit niet helemaal schaar.
    Goede boven en onderbelijning, met borstdiepte, goede benen. Voor- en
    achterhandhoeking in balans, staart kon iets langer, mooie kleur, is in
    welgedane conditie. Goed gangwerk, zeker voor de leeftijd. 3U
    Van Helsing of Saint John’s - G. Castrec-le Borgne
    Goede maat, 4 jaar oude reu, mooi hoofd. Goede parallelle lijnen, prima
    oog, goed oor, volledig gebit, voldoende bone, pols mocht iets sterker.
    Goede bovenbelijning, iets opgetrokken buikbelijning, kan een paar kg meer
    gewicht hebben, goede bespiering. Beharing is in de rui. Gangwerk achter
    voldoende stuwing en voor wat uitdraaiend. 4U
    Co v.d. Molengors - C.C.D. Oudt
    Middelgroot 4 jaar reu. ‘t Hoofd heeft goede parallelle lijnen, maar mocht
    wat gestrekter zijn, vlakke brede schedel, mooi oog, goed gedragen oor.
    Volledig schaargebit, goede benen en voeten, goede rug, maar iets hellend
    bekken, achter goed gehoekt. Zeer goede beharing, gaat achter goed, voor
    wat los. U
    Koen - E. Rejnartová
    3 jaar oude reu, goede maat. Zeer goed hoofd, iets meer stop gewenst, mooi
    oog. Krap scharend gebit, veel aanslag, mooi oog, prima geplaatst oor,
    goede benen. Meer voorborst gewenst, onderbelijning goed, wat opgetrokken
    lendenen, goede bespiering van achteren, staart kan langer, gangwerk met
    goede stuwing achter, zag hem graag in gewicht wat meer kg. ZG
Veteranen Klasse
    Moka v. Sarin’s Hof
- Mw. N. Wilhelm
    12 jaar oude reu, zilvergestroomd, ziet er goed verzorgd uit, zeer goed
    hoofd met mooie parallelle lijnen, zeer donker oog, goed geplaatst, goed
    gedragen oor, middelzwaar bone, voeten wat lang, goede borstdiepte.
    Ribwelving, aan de achterhand kun je wel de leeftijd zien, geweldig
    karakter, loopt nog goed voor de leeftijd. 1U Veteranen CAC
    Branco v.d. Limmat - M. & B. Dürr
    Absent
    Frikke - D. Marks
    Absent
Teven          
Puppy Klasse
    Dinelly Noa von Pinn’s Hof
- M.M.M. Oerlemans-de Wachter
    Zilvergestroomd, 7 maanden. Vrouwelijk hoofd, nog niet geheel parallel,
    mooi donker goed geplaatst oog, goed gedragen oor, lijkt nog erg groot,
    meer onderkaak gewenst, goede benen en voeten. Voor matig, achter
    voldoende gehoekt, iets hellende kroep. Mooie beharing, fijn temperament.
    Gangwerk: jammer dat ze hinkt. Belovend
    Kara v.d.‘s-Gravenschans - Roland Eriks Jukums
    7 maanden, goed ontwikkeld voor leeftijd. Vrolijk hoofd met goede
    parallelle lijnen, middelgroot, goed gedragen oor, goede oogvorm, doch oog
    mocht wat donkerder, goed schaargebit, voldoende bone, iets meer kat voet
    gewenst, hoekingen in verhoudingen, goede kleur, gaat goed voor de
    leeftijd. Veel Belovend Beste Pup Korthaar
    Paula v.d. Selsterhof - Mw. F.R.S. Hijenga
    Fijn gebouwd teefje van 7 maanden. Hoofd is voldoende gestrekt, doch zou
    wat krachtiger in voorsnuit mogen zijn. Donker oog, goede vorm. Hoog
    gedragen oor, voldoende bone. Heeft een korte rug maar hellend bekken.
    Goede staart, mooie kleur, goed temperament. Maakt een wat korte pas.
    Belovend  
Open Klasse
    Iente v.h. Pullenland
- M.D.C. Jongenelen-v.Geel
    Zilvergestroomd, 4 jaar teef, teef met massa en adel. Mooi lang hoofd met
    goede parallel lijnen, goede snuitdiepte, prima oog, qua vorm en kleur.
    Hoog geplaatst oor, volledig gebit, goede boven- en onderbelijning met
    goede borst en ribben, goede voor- en achterhand, loopt heel gemakkelijk,
    stabiel temperament. 1U
    Chira v.d.‘s-Gravenschans - A.H. Borg
    4,5 jaar, teef, mooi totaalbeeld, zeer goed hoofd, met goede volle
    voorsnuit, prima schaargebit met goede onderkaak. Kan oren goed dragen,
    goed bone. Ellebogen mogen iets meer aangesloten, goede boven - en
    onderbelijning, goede aangezette staart, goede achterhand, beharing goede
    structuur, iets donker dek, goed gangwerk, goed in balans. 2U
    Calli v.d.‘s-Gravenschans - O.P. Geuskens
    4,5 jaar oude teef, goede maat, gestrekt hoofd, schedel met goed parallel,
    mooi oog, goed geplaatst, prima hoog gedragen oor, in schaargebit
    ontbreekt 1 P1. Goede benen, voeten en goede borst. Voor en achter
    voldoende gehoekt, rug kan wat strakker. Goede staart, prima beharing,
    gaat vlot, doch valt iets op de voorhand, voor tikje open. 3U
    Mijntje v.d. Swiepdrift - S. Polman
    2 jaar oude teef, vrouwelijk totaalbeeld, vrouwelijk hoofd, waarbij de
    voorsnuit wat voller mocht zijn. Wel mooi oog, kan ‘t oor goed dragen.
    Voldoende bone, goede ruglijnen. Voor matig, achter goed gehoekt,
    onderbelijning loopt iets op. Mooie kleur, lief karakter, gaat goed in balans. 4U
    Ayke - A. Boskamp-Dekker & P. Boskamp
    3 jaar oude teef niet al te groot met vrouwelijk hoofd, fractie meer stop
    gewenst. Mooi oog, goed oor, iets meer onderkaak. Voldoende bone, maar is
    voor en achter steil. Mist voorborst en de rug zou strakker moeten zijn,
    stroming kan wat zuiverder, vriendelijk temperament. Gaat in gangen wat
    overbouwd. G
    Britta v.‘t Reestveld – A. Kiezenberg-Verswijver
    Absent
    Dido v.d. Molengors - B.C.J. Pronk-Sijl & J. Pronk
    3 jaar oude teef, goede maat. ‘t Hoofd is een tikje zwaar in schedel,
    schedel loopt iets convergerend. Volledig schaargebit, goed oog, oor tikje
    wijd. Lip kan wat strakker, goede benen en voeten, wat steil in opperarm,
    goede belijning, goede hoekingen, mooie kleur, achter voldoende stuwing en
    iets nauw en voor iets open. ZG
Gebruikshondenklas
    Balla d’France Wapini von Folge
- E. Rejnartová
    Attente teef, 4 jaar. Goede verhouding hoogte - lengte, zeer goed hoofd,
    praktisch parallel, mooi oog, goed geplaatst oor, soms tikje wijd,
    volledig schaargebit, voldoende bone, voeten en nagels wat lang. Goede
    boven- en onderbelijning, iets aflopende kroep, achter goed gehoekt en
    gespierd, zeer goed temperament. Kan op de rug iets meer stroming hebben,
    gangwerk: prima, stuwkracht achter, voor iets uitdraaiend, fijn karakter. 1U  
Jeugd Klasse
    Hester Anouk v. Stavast
- S. Wesseling
    Goede maat, zilvergestroomd, vrouwelijk hoofd met goede parallelle lijnen,
    diepe voorsnuit, mooi oog met expressie, goed gedragen wat royaal oor.
    Krachtig schaargebit, onder de P1’s zijn nog niet door. Voldoende bone,
    goede boven- en onderbelijning, mocht voor wat meer hoeking hebben, achter
    voldoende hoeking, goede stuwing, goede beharing en kleur, gaat achter
    voldoende stuwing, voor licht steppend. 1U Jeugd CAC
    Olleke-Mika v.h. Oude Landras - L.L.G. Egging
    Goede maat, goud gestroomd 10 maanden, gestrekt hoofd met vlakke schedel,
    mooi hoog aangezet oor, tikje groot. Mooi oog, voldoende voorsnuit,
    krachtig schaargebit, voldoende bone, goede bovenbelijning. Voor matig,
    achter voldoende hoeking, mooie kleur en beharing, gangwerk achter
    voldoende, voor iets los, maar valt op de voorhand. 2ZG
    Debria de la Prettis Wapini von Folge - E. Rejnartová
    1 jaar oude grote teef. Middellang krachtig hoofd. Schedel zou vlakker
    kunnen en oog moest wat donkerder, goed gebit. Hoog aangezet oor, goed
    bone en goede voeten, goede bovenbelijning. Voor voldoende en achter goed
    gehoekt, voldoende bespierd. Stugge beharing, vlot gangwerk voor leeftijd. 3ZG  
    Jarka v.d.‘s-Gravenschans - D. Marks
    Middelgroot 9 maanden, goede verhouding, middellang hoofd, waarbij de
    schedel te gerond is. Oor kan goed worden gedragen, goed gebit, voldoende
    bone. Voor en achter voldoende gehoekt, goed gespierd, goede
    bovenbelijning, goede kleur en goede beharing, gaat achter wat nauw, voor
    erg los. 4ZG
    Caya Ronja v.‘t Reestveld - Mevr. M.L. Meulenbroek
    Middelgrote teef 16 maanden, goede verhouding hoogte - lengte, vrouwelijk
    hoofd. Schedel en voorsnuit niet voldoende parallel. Goed oog qua vorm en
    kleur. Ze kan ‘t oor goed dragen. Fijn bone, goede voeten, goede boven- en
    onderbelijning, voor weinig hoeking, achter voldoende, goede bespiering,
    goede kleur, fijn temperament, gangwerk achter los, voor voldoende. ZG
    Holland Girl v. Le Dobry - M.C. v.d. Waal & J.R. Blokland
    Kleine teef van 1 jaar, die iets gestrekter mocht zijn, krachtig hoofd met
    goede voorsnuit, goed parallel lijnen, mooi oog. Volledig gebit, mooi hoog
    aangezet oor. Vrij groot. Voldoende bone, goede voeten, is voor en achter
    steil, mist daardoor voorborst, ribben moesten verder doorlopen, goede
    staartdracht, mooie kleur, vriendelijk karakter, maakt achter wat korte
    pas, voor uitdraaiend. G.
Jongehonden Klas
    Belize of Saint John’s
- G. Castrec-le Borgne
    20 maanden oude teef, goede maat, lang hoofd met vlakke schedel, goed
    parallel, mooi hoog aangezet oor, mooi donker, goed geplaatst oog.
    Volledig schaargebit, goed bone. Voeten iets vaster, goede boven- en
    onderbelijning. Hoekingen in verhouding. Staat soms met iets afgeronde
    kroep, goede structuur. Achter voldoende, voor tikje los. 1U
    Heaven v.d.‘s-Gravenschans - Mw. B. Schulze
    Goede maat, 21 maanden, goede verhouding hoogte / lengte, goede
    ontwikkeling, vrouwelijk hoofd middellang met licht gewelfde schedel,
    goede voorsnuit. Hoog aangezet goed gedragen oor. Voor en achter in goede
    verhouding gehoekt, goede borstbreedte, goede onderbelijning, mooie kleur
    en beharing, loopt vlot, zeer goede conditie, fijn temperament, prima vacht. 2U  
    Knivil v.h. Pullenland - M. van den Berg
    Goede maat, vrouwelijk hoofd, voldoende gestrekt. Fractie meer stop, iets
    meer onderkaak gewenst. Mooi oog. Hoog geplaatst middelgroot oor. Goed
    gebit. Voorhand meer hoeking gewenst, achter voldoende, goede
    bovenbelijning, goede beharing, vriendelijk karakter. Loopt links achter
    niet correct vanwege gebroken poot, voor voldoende. 3ZG
    Nora - J. Jonkers-de Vries & H. Jonkers
    23 maanden, goede maat, goede hoogte - lengte. Middellang hoofd met iets
    gewelfde schedel, daardoor niet geheel parallel. Prima oog, qua kleur en
    plaatsing. Hoog aangezet oor, prima gebit, goede bovenbelijning, voor en
    achter is met voldoende hoeking, mooie kleur, goede beharing. Vriendelijk
    temperament, gangwerk voor uitdraaiend, achter voldoende. 4ZG
    Heibel v.d.‘s-Gravenschans - Mw. J.H.W. van Nuland
    21 maanden, middelgroot teefje, ‘t hoofd wenste ik me iets gestrekter,
    schedel iets vlakker. In ‘t schaargebit ontbreekt 1 P1, iets brede licht
    gewelfde schedel, mooi oog, zeer goed oor, Voldoende bone, voor matig,
    achter goede hoeking, goede bespiering, goede bovenbelijning en
    staartdracht, goede structuur van beharing, achter voldoende stuwing, kan
    voor iets vaster. ZG
Kampioens Klasse
    Vamp of Saint John’s
- B. Morvan
    4 jaar oude teef, prachtig hoofd met vlakke schedel en prima parallel
    lijnen, mooi oog, prima plaatsing, hoog aangezet oor, goede onderkaak,
    volledig schaargebit, voldoende bone, goede boven- en onderbelijning, voor
    voldoende, achter goed gehoekt, prima beharing en kleur, goed gangwerk,
    voor iets los. 1U Beste Korthaar - CAC - CW’08
    Cézanne Lorrain Wapini von Folge - E. Rejnartová
    Goed belijnde teef van 4 jaar, zeer attent, vrouwelijk hoofd, mooi donker
    oog, goede lengte voorsnuit, prima gebit, voor tikje wijd gedragen door de
    breedte van schedel, prima benen en voeten, goede boven- en
    onderbelijning, voor goed, achter zeer goed gehoekt, goede beharing,
    krachtig gangwerk. 2U Res.CAC
    Cindy v.d.‘s-Gravenschans - A.H. Borg
    Krachtige teef, 4,5 jaar, vrouwelijk hoof met goede parallel lijnen, mooi
    oog, goed gebit, prima aangezet oor, goede benen en voeten. Hoekingen in
    goede verhouding, prima boven- en onderbelijning, goede ribben. Hoekingen
    in verhouding. Fijn temperament. Vlot gangwerk, voor ietsje uitdraaiend. 3U  
    Volty of Saint John’s - G. Castrec-le Borgne
    4 jaar oude middelgrote teef, goed gestrekt middellang hoofd, praktisch
    parallel, compleet gebit, oor voldoende hoog aangezet, voldoende bone,
    meer kat voet gewenst, voldoende bovenbelijning. voldoende en in
    verhouding gehoekt, achterhand kan wat breder, goed gangwerk. 4U
    Amazing - M. Kolder
    Prima maat, goede verhoudingen, de schedel is wel vlak en bijna parallel,
    maar ik zag ‘t hoofd in totaal graag wat gestrekter, prima oog, goed
    gebit, goed aangezet oor, goede benen en voeten. Prima borst en
    bovenbelijning, hoekingen voldoende, zeer goede beharing, rustig
    vriendelijk karakter, maakt achter wat korte pas, voor voldoende. U
    Eefje v.d.‘s-Gravenschans - M. Bastemeijer
    Goede maat hoogte - lengte, 3 jaar middellang hoofd met bijna vlakke
    schedel, mooi oog en expressie, volledig gebit, oren tikje wijd geplaatst,
    voldoende bone, pols kan sterker, goede borst, hoekingen in verhouding,
    rug kan iets strakker. Mooie kleur, loop in balans, maar iets meer afzet gewenst. U
    Tinka v.d. Boermastreek - G.H. Vermeer
    Middelgrote teef, goede verhouding hoogt - lengte. Ik zag ‘t hoofd liever
    iets gestrekter en schedel iets vlakker, mooi oog, goed gebit. Kan ‘t oor
    goed dragen. Wat fijn bone, goede voeten, goede boven- en onderbelijning,
    hoekingen zijn in verhouding, goede staart en beharing. Helaas loopt ze
    links achter niet correct, mankt iets. U
Veteranen Klasse
    Akela Qalt Mercator
- E. Rejnartová
    11 jaar, in perfekte conditie, zeer goed hoofd, prima oog, mooi klein oor,
    goed bone en goede voeten. Goede boven- en onderbelijning, voor goed,
    achter zeer goed gehoekt, prima temperament. 1U Veteranen CAC


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login