Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Clubmatch 2008 Langharen

NHC Kampioenschapsclubmatch te Arnhem 1 juni 2008
Keurmeester: M. v. Viegen-Rappange

Reuen
Puppy Klasse
    Trajectum ad Mosam Amber’s Caju
- Sigrid Koch
    Bijna 7 maanden oude pup. Goed type, prima vachtstructuur en kleur. Goed
    van verhoudingen, mannelijk hoofd, schedel loopt iets terug, goede stop.
    Goed geplaatst oog wat donkerder mag. Oren wat wijd gedragen. Goede
    hoeking voor, borst moet zich nog ontwikkelen. Prima rug, bekken helt te
    veel. Goede staart. Regelmatig gangwerk voor de leeftijd. Correct gebit.
    1 Veel Belovend  
    Dooran Cabor Alvero Bize Arkadas - P. Miske
    6 maanden oude pup. Goed kosthuis. Goede vacht en kleur. Wat zwaar hoofd
    met een prachtig donker masker. Mooi donker oog, prima oor. Correct gebit.
    Mooie hoeking voor, weinig voorborst, prima rug. Bekken helt te veel. Moet
    achter meer hoeking hebben, goede staart. Kan mooi springen. Moet achter
    nog sterker worden. Prima gedrag. 2 Veel Belovend
    Amigo Veunis for Song Dog - R. Ballhaus
    Pup van 6 maanden, mooi type, prachtige vacht met prima stroming. Echt
    reuenhoofd. Goede lengte voorsnuit, schedel loopt iets terug. Goed gevormd
    donker oog, prima oor. Mooi bone. Rastypisch goed, voor en achter, bekken
    helt te veel. Gangwerk niet te beoordelen, erg gespannen en angstig,
    daarom vandaag een belovend. Correct gebit. 3 Belovend
    Don Diego Alvero Bize Arkadas - D.C. v. Loenen-Imming
    6 maanden oude pup, goed van verhoudingen. Met een mooie vacht en mooie
    kleur. Zwaar reuenhoofd. Mooi donker oog, de oren zijn nog niet strak.
    Correct gebit. Voor en achter harmonisch goed, voldoende voorborst. Sterke
    rug. Bekken helt iets te veel. Goede staart. Regelmatig gangwerk als hij
    wil lopen. 4 Belovend
Open Klasse
    Faimshey’s Cailin Doerack
- C.R. Kranen & J.C. v. Buuren
    2,5 jaar oude rastypische hond. Goed van verhoudingen, prachtige vacht.
    Goed reuenhoofd, goede neuslengte. Goed gevormd licht oog. Goed gedragen
    oortje. Goed gehoekte voorhand, prima rug. Goed liggend bekken. Staart mag
    tikje langer. Achter voldoende gehoekt. Prima gangwerk met vrolijk
    gedragen staart. Schaargebit door een ongelukje niet geheel compleet. 1U
    Armani Bowie v.d. Limburgse Bodem - I. Verrijp
    Vijf jaar oude imposante reu. Donker gestroomd. Hoofd van goede
    verhoudingen, schedel gerond. Goed geplaatst oog wat donkerder mag. Prima
    oor. Krap scharend gebit. Voor en achter harmonisch gehoekt. Rug kon
    iets sterker. Goede staart. Gaat vlot. 2U
    Gjeter - J.L. & E.G.M. de Rapper
    Vier jaar oude rastypische reu. Prima type. Mooi gestroomde vacht, mist
    momenteel ondervacht. Gestrekt hoofd, goed van verhoudingen. Schedel licht
    gerond. Prima oor, mooi gedragen. Goed geplaatst oog maar te licht. Prima
    boven- en onderbelijning. Voldoende borst ontwikkeling. Bekken helt iets
    te veel. Harmonisch gehoekt. Goede staart. Vlot regelmatig gangwerk. 3U
    Mijn Joran’s Luka v.d. Sylvester Stee - P.H. Roeland
    Drie jaar oude reu. Prima type, goed van verhoudingen, mooi reuenhoofd.
    Prachtig oog, prima oor. Prima voorhand, rug kan iets sterker. Achter goed
    gehoekt, bekken helt iets te veel. Goede staartaanzet. Kan vlot gaan, maar
    nog erg los en met hoog gedragen staart. 4U
    Afi Spick uit het Geffesveld - J. Thielen
    Drie jaar oude heel licht goudgestroomde reu. Goed type, goed van
    verhoudingen. Goed hoofd, leuke expressie. Goed oog, prima oor. Schouder
    lgt tikje steil. Goed lichaam, goede rug. Bekken helt iets te veel. Achter
    goed gehoekt. Goede staartaanzet. Niet sluitend tanggebit. Kan vlot lopen
    maar erg los en met een vrolijke staart. U
    Anna’s Benno Aak v. Inlands Akker - H.J.A.M. Wouters-Beenen
    2,5 jaar oude reu. Goed type die nog erg jong aandoet. Hoofd goed van
    verhoudingen. Goed gevormd en geplaatst oog, mag donkerder. Prima gedragen
    oor. Schaargebit mist linksboven P2. Voor en achter voldoende gehoekt.
    Voldoende voorborst. Lichaam moet zich nog ontwikkelen, sterke rug. Bekken
    helt veel. Goede staart. Tijdens het gaan loopt hij onregelmatig en wijdbeens. ZG
Jeugd Klasse
    Aspehaugens Bravo Aramis Silverboy
- W. v. Oostrum, mede eig. R. Bremmer
    Tien maanden oude reu van een prima rastype. Mooi gestrekt hoofd van goede
    verhoudingen. Mooi donker oog, goed van vorm en goed geplaatst. Goed
    gedragen oren. Voor en achter harmonisch gehoekt. Prima voorborst. Lichaam
    moet zich nog ontwikkelen. Mooie strakker rug. bekken helt licht. Goede
    staart en staartaanzet. Gaat vlot en soepel door de ring. Mooie
    vachtstructuur licht goud, waarbij de stroming zich nog moet verdichten.
    Compleet schaargebit, 2 x P1. 1U Beste Langhaar - CAC - Clubwinner 2008
    Job - J. & R. Nooijen
    Absent
Jongehonden Klas
    Jolly Darco v. Oscarli
- G. Cleuren & K. Debacker
    2,5 jaar oude reu van een goed type. Goed van verhoudingen. Reuenhoofd met
    iets te diepe stop en gewelfde schedel. Goed oog en oor. Goede
    rugbelijning, goede schouder, opperarm mag iets schuiner. Voldoende
    voorborst. Lichaam voor leeftijd voldoende. Bekken helt iets. Achter
    voldoende gehoekt, goede staart. Vlot vloeiend gangwerk met goede
    stuwkracht. Compleet schaargebit. Heerlijk vrolijk vriendelijk karakter.1U  
Kampioens Klasse
    Zoran v.d. Tiendschuur
- H. Bannink
    2,5 jaar oude rastypische reu. Mooi gestroomde vacht zonder onderwol.
    Prima hoofd mooi van verhoudingen praktisch parallel. Mooi donker oog,
    goed oor. Compleet schaargebit. Mooie hals en rugbelijning. Voor goed
    gehoekt. Voldoende voorborst. Lichaam kan zich nog ontwikkelen. Achter wat
    veel hoeking. Goede staart. Gaat vlot door de ring maar trekt daarbij
    achter de hakken op. Goed gedrag. 1U Res.CAC
    Kobus v. Oscarli - R.R.Y.M. Dijk & S. v.d. Waal
    3,5 jaar oude reu. Goed van verhoudingen. Goede vachtstructuur donker
    gestroomd. Grof reuenhoofd met geronde schedel. Mooi donker oog. Prima
    oor. Compleet schaargebit. Voor en achter goed gehoekt. Goede rug. Prima
    lichaam. Goede staart. Moet tijdens het gaan meer stuwkracht laten zien.
    Prima gedrag. 2ZG
Teven
Puppy Klasse
    Brenna v.d. Tiendschuur
- F. v. Dijk-Krantz & B.M. v. Dijk
    7 maanden oude rastypische pup. Mooie vacht, mooie stroming. Gestrekt
    vrouwelijk hoofd. Prima verhoudingen. Schedel moet nog iets vlakker
    worden. Prima geplaatst donker oog. Goed oor. Compleet schaargebit.
    Schouder ligt tikje steil. Goede voorborst, prima rug. Bekken helt iets te
    veel. Goede achterhandhoeking. Prima staart en gedrag. Gaat vlot en
    regelmatig door de ring, al vast voor leeftijd. 1VB - Beste Pup Langhaar
    Dinthe v.h. Meerhuisje - F.J.M. Vermeulen
    6 maanden oude pup. Goed van verhouding. Vrouwelijk hoofd. Prima oog en
    oor. Compleet schaargebit. Schouder ligt steil. mag meer voorborst hebben.
    Sterke rug. Bekken helt wat veel. Goede achterhand hoeking. Prima staart.
    Gaat voor haar leeftijd al vast door de ring. Prima gedrag. 2 Veel Belovend
    Dimma v.h. Meerhuisje - R. v.d. Bosch & W. v.d. Bosch-Ruis
    8 maanden oude pup. Goed type, goed van verhoudingen. Gestrekt hoofd met
    iets geronde schedel. Mooie stop. Prachtig oog, prima oor. Compleet
    schaargebit. Goede voorhand, goede rug. Bekken helt te veel, goede hoeking
    achter. Goede staart. Ze wil niet echt goed lopen, rommelt maar wat. Prima
    gedrag. 3 Veel Belovend
    Amirah Veunis for Song Dog - R.R.Y.M. Dijk & S. v.d. Waal
    7 maanden oude pup. Harmonisch gebouwd. Mooi gestroomde vacht, prima
    structuur. Hoofdje passend bij het lichaam. Schedel mag iets smaller. Goed
    gevormd oog, maar erg ontstoken en tranend. Goed oor. Correct gebit. Prima
    voorhand, goede rug. Achter goed gehoekt. Mooi bone. Bekken helt te sterk.
    Goede staart. Vlot gangwerk, al vast voor leeftijd. Voor de oogjes vandaag
    een belovend. 4 Belovend
    Ashanti Veunis for Song Dog - S. Scipio
    7 maanden oud pupje van goede verhoudingen. Mooi parallel hoofdje. Goed
    oog, prima oor. Compleet schaargebit. Goed gehoekt, voldoende voorborst.
    Goede rug, achter goed gehoekt, goede staartaanzet. Prima gedrag. Gaat
    braaf en vlot door de ring maar draagt de staart daarbij consequent opzij.           
    Belovend  
    Depp v.h. Meerhuisje - H.J.J. Vullings & V.E.M. Geurts
    6 maande oude zeer donkere pup. Mooi vrouwelijk hoofd. Mooie neuslengte.
    Mooi donker oog. Compleet schaargebit. Goed gedragen oortjes. Voor
    voldoende gehoekt, goede rug. bekken helt te veel. Achter goed gehoekt,
    goede staart. Tijdens het gaan wat los. Belovend
    Di Aisa Alvero Bize Arkadas - P. Klomp & M. Kokx
    6 maanden oude al flink uit de kluiten gewassen pup. Hoofd passend bij het
    lichaam. Mooi oog, compleet scharend gebit. Schedel mocht smaller. Oren
    tippen nog. Mooie voorhand, voldoende voorborst. Goede rug, staat achter
    koehakkig. Goede staart, prima gedrag, mooie vacht met mooie kleur.
    Gangwerk nog los. Belovend
    Trajectum ad Mosam Amber’s Ciara - F. Callemeyn
    8 maanden oude teef. Mooie vacht, prima stroming. Voelt zich niet op haar
    gemak, valt uit. Smal hoofd goed gevormd wat licht oog, goed oor. Compleet
    schaargebit. Voor en achter spaarzaam gehoekt. Prima rug. Hellend bekken.
    Goede staart. Tijdens het gaan is ze achter erg nauw. Hard werken aan
    onzeker gedrag. Daarvoor vandaag een belovend. Belovend
Open Klasse
    Girang
- E.G.M. & J.L. de Rapper
    4 jaar oude rastypische teef. Prima vacht en vachtstructuur. Mooi gestrekt
    hoofd met goede verhoudingen. Parallellisme. Prima oog en oor. Harmonische
    voor- en achterhandshoeking. Bekken helt te veel. Goede staart. Gaat vlot
    en regelmatig met voldoende stuwkracht door de ring. 1U
    Cyp v.h. Meerhuisje - V.E.M. Geurts & S. Floor
    6 jaar oude teef. Goede vacht, donker gestroomd. Rastypisch hoofd, goede
    stop. Mooi parallellisme. Prima oog en oor. Schoon compleet schaargebit.
    Mooie voorhandshoeking, sterke rug. Achter goed gehoekt, licht hellend
    bekken. Goede staart. Prima bespiering, gaat vlot, goed stuwend door de
    ring. Prima presentatie. 2U
    Afi Flair uit het Geffesveld - J. Paashuis & D. Jagers
    Drie jaar oude rastypische teef met goede verhoudingen. Goede
    vachtstructuur met lichte golf. Vrouwelijk hoofd praktisch parallel. Goed
    gevormd oog wat donkerder mag. Goed gedragen oor. Voor en achter
    harmonisch gehoekt. Goed liggend bekken. Sterke rug, goede staart. Vlot en
    regelmatig door de ring, voor een tikje wijd. Goed gedrag. 3U
    Anna’s Brina Basra v. Inlands Akker - R.B. Spanjersberg
    2,5 jaar oude teef. Goed type, goede vacht, mooie kleur. Gestrekt hoofd,
    goed van verhouding. Goede stop, vlakke schedel. Prima geplaatst oog. Goed
    oor. Schaargebit mist rechtsboven P1. Mooie hals, rug. Schouder ligt een
    tikje steil. Goed opperarm. Goede voorborst. Erg hellend bekken. Achter
    voldoende gehoekt. Gaat vlot maar voor erg los. Goed gedrag. 4ZG
    Luhta v.d. Sylvester Stee - J.M.  Ursem-v.Rossum
    6 jaar oude teef. Zeer donkere gestroomde vacht. Gestrekt hoofd, goede
    stop, hoofd licht gerond. Mooi donker oog, goed oor. Compleet schaargebit.
    Goede voorhandhoeking, voldoende voorborst. Goede rug. Sterk hellend
    bekken, achter spaarzaam gehoekt. Lage staartaanzet. Staat met de
    voorvoeten uitgedraaid, vlot gangwerk, loopt voor met de voeten breed. ZG
    Trajectum ad Mosam Amanda - H. de Zeeuw
    Bijna 5 jaar oude teef. Goed gestroomde vacht met goede structuur. Goed
    van verhoudingen. Tevenhoofd met voldoende neuslengte, goede stop, geronde
    schedel. Prima oog. Oren wat wijd gedragen. Compleet schaargebit. Voor en
    achter harmonisch gehoekt, wat wijde voorborst, borst mag wat dieper.
    bekken helt te veel. Loopt wat zwaar maar regelmatig door de ring. Lieve hond. ZG
Jeugd Klasse
    Faimshey’s Cailin Elja Mara
- G.C. v.d. Werf
    Bijna 1 jaar oude teef. Goed ontwikkeld. Zilvergestroomde vacht van goede
    structuur. Vrouwelijk hoofdje. Goed van verhoudingen, schedel mag wat
    vlakker. Goed oog. Compleet schaargebit. Oren mogen strakker en tikje
    rechter op het hoofd. Goede voorhand. Prima rugbelijning, onderbelijning
    loopt wat snel op. Achterhand goed gehoekt, prima staart. Gaat vlot maar
    voor nog wat los. 1U - Jeugd CAC
Jongehonden Klas
    Jasmijn Asmyrna v. Oscarli
- W.E. van Ommen
    Bijna 2 jaar oude teef van een prima type. Mooi gestroomde vacht, mooi
    gestrekt vrouwelijk hoofd, goede stop. Schedel mag iets vlakker. Prima oog
    en oor. Compleet schaargebit. Voor en achter harmonisch gehoekt. Prima
    bovenbelijning. Al goed lichaam, prima staart. Gaat vlot en soepel door de
    ring. Goed gedrag en prima presentatie. 1U Beste Teef Langhaar - CAC
    Jipke v. Oscarli - H. Bronk & M. de Jong
    Bijna 2 jaar oude rastypische teef. Mooie volle vacht en een mooie
    stroming. Goede lichaamverhoudingen. Gestrekt hoofd, mooie neuslengte.
    Schedel licht rond. Goed gevormd oog, mag donkerder. Prima oor. Compleet
    schaargebit. Goede hoeking voor en achter. Voldoende voorborst. Goede hals
    - rugbelijning. Bekken helt te veel. Goede staart. Mooi vlot soepel
    gangwerk. Goed gedrag. 2U
    Brianna - E. Rejnartová
    Bijna 2 jaar oude teef van een prima type. Mooi van verhoudingen. Gestrekt
    hoofd, mooie lange neus, goede stop, Prima oog en oor. Correct gebit.
    Schouder mag wat schuiner, goed opperarm. Voorborst voldoende, borst mag
    nog iets dieper worden. Goede rug. Goed gehoekte achterhand. Goede staart.
    Gaat vlot en soepel door de ring. Vriendelijk gedrag. 3U
    Hjiris Hiske v.d. Dorestee - E.D. Vogel-v. Groningen
    19 maanden oude teef, mooie gestroomde vacht. Goed van verhoudingen.
    Vrouwelijk hoofd. Praktisch parallel. Mooi gevormd oog. Prima oor.
    Compleet schaargebit. Schouder is tikje steil, goed opperarm. Goede
    voorborst. Goede rug. Achter voldoende gehoekt. Goede staart en
    staartdracht. Regelmatige gangen, waarbij ze met het rechterbeen door de
    ring gaat. Prima gedrag. 4U
    Brenna - J. v. Hijum & Y. v. Hijum
    Bijna 2 jaar oude rastypische teef. Prima verhoudingen. Aantrekkelijk
    hoofd van goede verhoudingen, goede stop. Schedel nog licht gerond. Prima
    oor, mooi geplaatst gevormd oog. Schouder steil, goed opperarm. Goede hals
    - rugbelijning. Achter goed gehoekt. Goede staart. kan goed lopen maar
    gaat graag in telgang. Voor het type een uitmuntend. U
    Hjiris Heidi v.d. Dorestee - S.A. Brand
    19 maanden oude teef, uit vacht, mooie warme goudkleur. Mooi gevormd
    hoofd, prima stop, mooie vlakke schedel. Goed gevormd oog mag iets
    donkerder. Goed oor. Compleet schaargebit. Voor steil, weinig voorborst.
    Goede hals - rugbelijning. Achter iets te veel hoeking. Bekken helt te
    veel. Goede staart. Gangwerk nog erg los en onregelmatig. ZG
    Jameelah v. Oscarli - D.A. Rutgers-Geuken
    Bijna 2 jaar oude teef van een goed type, die totaal uit vacht is. Mooi
    hoofd, mooie lengte verhoudingen. Mooi gevormd bruin oog. Prima oor.
    Schaargebit mist twee snijtanden. Mooie rug, voor wat steil opperarm.
    Weinig voorborst. Achter goed gehoekt. Lichaam moet nog uitzwaren. Bekken
    helt veel. Goede staart. Gaat vlot en eensporig door de ring. Prima gedrag. ZG
    Jessie Tyske v. Oscarli - W.M.C. Schmid-Clemens
    Bijna 2 jaar oud, zeer donkere teef. Goed van verhoudingen. Aantrekkelijk
    hoofd. Schedel mag wat vlakker. Mooi gevormd middelbruin oog. Prima oor.
    Voor en achter voldoende gehoekt. Goede rug, wat weinig voorborst. Lichaam
    moet nog uitzwaren. Goede staart. Bekken helt te veel. Loopt vlot maar
    neigt achter naar koehakkigheid. ZG
    Minanthe’s Thyynilä-Sessy - A.M.Th. Praat
    Bijna 2 jaar oude teef met een mooie vacht, goede stroming. Goed rastype
    en geslachtstype. mooi hoofd, neus stop. Mooie verhoudingen. Prima oog en
    oor. Correct gebit. Schouder tikje steil, met voldoende voorborst. Mooi
    opperarm. Mooie sterke rug. Bekken helt te veel. achter goed gehoekt.
    Goede staart. Loopt regelmatig maar voor erg wijd met losse ellebogen.
    Prima gedrag. ZG
    Stemma’s Aitoo-Xaya - M.C.P.J. Vermeeren
    Bijna 2 jaar oude teef, die wat meer lichaamslengte mag hebben. Mooie
    vacht, mooie stroming. Aantrekkelijk hoofdje. Goede stop, bijna parallel.
    Mooi oog, goed gedragen oortje, wat breed aan de basis. Voor en achter
    voldoende gehoekt, goede rug. De borst mag uitzwaren. Bekken helt te veel.
    Goede staart. Gaat vlot maar is voor nog erg los. Prima gedrag. ZG
Kampioens Klasse
    Kerenza Era v. Oscarli
- W.E. van Ommen
    Ruim 3,5 jaar oude teef. Prima type, tikje welgedaan. Mooi vrouwelijk
    hoofd, parallel. Mooi oog, goede kleur. Goed oor. Correct gebit. Voor en
    achter prima gehoekt. Goede hals - rugbelijning. Mooie staart. Gaat vlot
    en met prima stuwkracht door de ring. Prima gedrag. 1U Res.CAC
    Zinderella Zafira v.h. Fluitekamp - M.A.J. Ros-v.d. Zwart
    3,5 jaar oude rastypische teef. Met een gewassen krullerige vacht. Mooi
    hoofd, schedel licht gerond. Mooi oog, oren mogen tikje hoger opgezet.
    Correct gebit. Mooie hals. Mooie hoeking voor. Goede rugbelijning. Achter
    goed gehoekt. Goed lichaam, goede staart. Prima gangwerk vlot en soepel.
    Prima gedrag. 2U
Veteranen Klasse
    Mirrewil’s Dynamite Ha die Sheperd
- J.M.A. Vreman
    12,5 jarige teef. Mooie lichaamsverhoudingen. Prachtig tevenhoofd,
    praktisch parallel, mooie stop. Eerbiedwaardige vergrijzing op het hoofd.
    Mooi donker oog. Goed oor. Schaargebit mist een snijtand en een P2. Goede
    hoeking voor. Rug verraadt haar leeftijd. Achter weinig hoeking. Soepel
    regelmatig gangwerk. Prima gedrag. 1U Veteranen CAC
    Myra v. Oscarli - W.E. van Ommen
    10,5 jaar oude teef die een goed kosthuis heeft. Goede verhoudingen. Neus
    mag wat langer, schedel gerond. Goed oog, mooi donkerbruin. Prima oortjes.
    Goede hoeking voor. Goede voorborst. Goede rug. Achter goed gehoekt. Goede
    staart. Rechte benen. Goede voeten. Gaat vlot en regelmatig door de ring. 2U  
    Amber Di Verena v. Neerlands Erf - M.Y.J. Eerland
    9,5 jaar oud teefje. Goede stroming, vacht is wat krullerig. Vrouwelijk
    hoofdje. Geronde schedel, rechte neus. Compleet schaargebit. Oren wat laag
    aangezet. Schouder wat steil. Goede rug. Achter wat weinig gehoekt. Goede
    staart. Gaat vlot door de ring. Goed gedrag. 3U


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login