Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Clubmatch 2008 Ruwharen

Kampioenschapsclubmatch te Arnhem 1 juni 2008. Keurmeester Mevrouw R. v. Veen-Keur

Reuen
Open Klasse
    Baron v. Neerlands Pracht
- F. v. Gennip
    5 jaar. Goed rastype, goede verhoudingen, goed hoofd, compleet
    schaargebit. Lippigment en slijmvliezen van de binnenkant van de lippen
    mag donkerder. Middenbruin oog, heel mooi oor. Goede ribvorm en
    borstdiepte. Voor voldoende, achter goed gehoekt, goede voeten. De vacht
    is voldoende hard. Gangwerk is gemakkelijk en regelmatig met goede passen. 1U  
    Hendrik Koekoek v.d. Vinkenburcht - H.J. Scholten
    2 jaar, temperamentvolle jonge reu, goed gevormd hoofd, compleet
    schaargebit. Voldoende donker oog, hoog geplaatst oor, goede ribvorm.
    Matige hoekingen. De vacht mag op de rug nog iets harder worden. Gaat
    gemakkelijk in gangwerk. 2U
    Brandy Balèze du Pré aux Vanneaux - B. Pouvesle
    27 maanden. Goed type. Goed hoofd met net voldoende lengte in de
    voorsnuit. Compleet krap schaargebit. Middelbruin oog. Goed oor, goed
    lichaam en hoekingen. Goede vachtstructuur, goede aanzet staart. Rug
    matig, goed gangwerk. 3U
    Jan’s Swieber v. Inlands Akker - R.M. Vermaat
    18 maanden. Goed rastype, goede verhoudingen, goed hoofd, krachtig krap
    schaargebit, lippigment kan zich nog wel iets verdiepen. Middelbruin oog,
    goed hoog geplaatst, ietsje groot oor. Goede ribvorm. Goed gehoekt, goede
    voeten, goede vachtstructuur, goed regelmatig gangwerk. 4U
    Arent - G. v.d. Zwaag
    Bijna 7 jaar, goede maat en verhoudingen, goed gevormd hoofd, krachtige
    onderkaak, compleet schaargebit. Voldoende donker oog, mooi oor. Goed
    lichaam, goede hoekingen. Goede vacht en staart. Gaat regelmatig met goede
    paswijdte. Van voor gezien wat breed in front. U
    Brabant Bourgogne du Pré aux Vanneaux - M.J. Serton-Wellink
    2 jaar, jonge reu, goed getypeerd. Goed hoofd, compleet schaargebit.
    Voldoende donker oog, goed hoog geplaatst oor. Goede ribvorm. Goed
    gehoekt. Iets sterk hellend kruis, goede voeten. Goede vachtstructuur,
    gaat met ruime pas en laat bij het gaan, iets veel zijn staart zien. U
    Jan’s Shrek v. Inlands Akker - J.H. Kirpenstein &C.A. Priëto-Degen
    2 jaar, flinke maat, goed hoofd, compleet schaargebit, middelbruin oog,
    hoog geplaatst oor. Goede ribvorm, goed gehoekt, in stand soms wat
    overbouwd, iets hoog aangezette staart, goede vachtstructuur. Bij het gaan
    toont hij nogal onregelmatig, soms in telgang, en voor gezien wijd. ZG
    Santos v.d. Eefdese Enk - P.G.M. Wouters
    4 jaar, krachtig gebouwd. Hoofd is wat klein, voorsnuit te kort, compleet
    schaargebit, wat licht oog, mooi klein oor, wat iets hoger geplaatst kan
    zijn. Goed gevormde body, regelmatig gehoekt, goed pigment, harde vacht.
    Vlot in gangwerk, maar draagt daarbij de staart erg hoog. G
Gebruikshondenklas
    Arjan-Its v.‘t Smalenbroek
- A. Strik
    5 jaar, goed type, goed gevormd hoofd, compleet schaargebit met
    beschadigde hoektanden, goed pigment. Middenbruin oog, mooi klein oor,
    tikkeltje rond van rib, schouderpunten kunnen dichter bij elkaar liggen,
    goede hoekingen, benen en voeten. Zag hem in lichaam graag wat droger,
    goede harde vacht, gemakkelijk, regelmatig gangwerk. Ik zag hem graag wat
    eleganter. 1U
    Nambygo Fast Faust - Kirsi Viik & R.M. Järvinen
    6 jaar, goed hoofd, compleet schaargebit. Lippigment is onvoldoende,
    middenbruin oog, mooi oor, goede borstdiepte, tikje rond van rib,
    schouderpunten kunnen iets dichter bij elkaar liggen, goede hoekingen,
    benen en voeten, goed aangezette staart. Goede vachtstructuur. Gangwerk
    van achteren gezien wat rond, van voren gezien wat breed in front. 2ZG
Jeugd Klasse
    Sybe-Ids v.d. Bothof - M. Bats-Vroom
    14 maanden. Goed rastype, goed hoofd met goede expressie, krachtig
    schaargebit, mooi donkerbruin oog, goed geplaatst oor. Goed lichaam en
    hoekingen, benen en voeten. Hij gaat heel gemakkelijk, maar achter iets
    gebonden. 1U Jeugd CAC
    Sander-Ids v.d. Bothof - I.C. v. Grunsven & R. v.d. Wal
    14 maanden. Goed rastype, goed hoofd, mooie expressie, krachtig
    schaargebit, goed pigment, donker oog, mooi oor. Goede ribvorm, goede
    hoekingen, benen en voeten, goede vacht, regelmatig gemakkelijk gangwerk
    met goede paswijdte. Bij het gaan is er nog veel beweging in de rug. 2U
Jongehonden Klas
    Dappere Dorus v. Brabantstad
- G. Reker & M. Vermeeren
    23 maanden. Mooi type, goede verhoudingen en goede maat, fraai hoofd,
    compleet krachtig schaargebit, middenbruin, tikkeltje rond oog, mooi oor,
    prima lichaam met voorborst, uitmuntend gehoekt. Goede voeten en
    vachtstructuur. Goed aangezette staart, die hij goed kan dragen. Goed
    gangwerk. 1U Res. CAC
Kampioens Klasse
    Castor v.‘t Piratennest
- Mw. R. Roosink
    4,5 jaar. Goed type, goede maat. Goed hoofd, krachtig schaargebit, goed
    pigment, middenbruin goed geplaatst oog, goed gedragen oor. Goed lichaam,
    voor goede schouderligging, de opperarm mag iets langer zijn. Achter goed
    gehoekt, goede benen, goed kruis. Goede vachtstructuur, soepel regelmatig
    gangwerk met goede stuwing en goed gedragen staart. 1U
    Nambygo Ik ben Ivar - Kirsi Viik & R.M. Järvinen
    4 jaar, goed type, goed gevormd hoofd, krap schaargebit, voldoende
    lippigment, donker mooi geplaatst oog, goed hoog geplaatst oortje, goed
    lichaam met voorborst, goede hoekingen en voeten, iets hellend kruis,
    regelmatig gangwerk, maar toont daarbij iets overbouwd. 2U
Veteranen Klasse
    Quinto v.d. Passchin
- J. Remmerde
    Ruim 11 jaar, prima type in een geweldige conditie, zonder een spoor van
    zwakte. Prachtig gebit, voldoende lippigment, goed gevormd oog dat iets
    donkerder mag zijn, mooi oor, prima lichaam, hoekingen benen en voeten.
    Goed kruis, mooi gedragen staart, goede vachtstructuur. Ruim gemakkelijk
    en soepel gangwerk. 1U Beste Ruwhaar - CAC – Clubwinner 2008
Teven
Open Klasse
    Clara v. Brabantstad
- G. Reker & A. de Regt-Brieffies
    2,5 jaar, vrouwelijk goed type, goede verhoudingen, goed tevenhoofd, mooi
    parallel, krachtig schaargebit, goed geplaatst donker oog, goede
    expressie. Hoog gedragen oortjes. Goed lichaam. Voor voldoende, achter
    goed gehoekt. Goede voeten, mooie harde vachtstructuur. Goed en regelmaat
    in gangwerk met goede staartdracht. 1U Beste Teef Ruwhaar - CAC
    Jan’s Suske v. Inlands Akker - A.C.H. Remmerde-Brugmans & J. Remmerde
    18 maanden, goed type, goed gevormd hoofd, krachtig compleet schaargebit.
    Donker goed gevormd oog, hoog geplaatst oor, goed lichaam en borstdiepte,
    goed gehoekt, harde vachtstructuur, goede staart, gaat gemakkelijk, maar
    nog los in voorhand. 2U
    Black Blossom du Pré aux Vanneaux - B. Pouvesle
    27 maanden. Goed type, feminine, goed tevenhoofd, krachtig schaargebit,
    voldoende lippigment, goed oog en oor. Goed lichaam, hoekingen en voeten.
    Harde vacht, gangwerk goede pas, maar nog los in de voorhand. Goede staart. 3U
    Daisy-Prinses v. Neerlands Pracht - Mw. H. Huisman
    Ruim 2 jaar. Goed rastype. Goed hoofd, compleet krap scharend gebit. het
    lippigment mag nog verbeteren. Goed geplaatst donker oog en goed oor. Goed
    lichaam, hoekingen en voeten. Harde vachtstructuur. Goed gedragen staart.
    Het gangwerk is wat enthousiast, maar lijkt toch goed te zijn. Bij het
    gaan is ze nog wat los in de rug. In stand zet ze haar voetjes wat naar buiten. 4U
    Maatje De Blauwe Pastorie - H. Uijtdewilligen-van Hest
    Bijna 7 jaar, goed getypeerd. Goed vrouwelijk hoofd, compleet schaargebit.
    Middenbruin oog, mooi oor, goed lichaam, goede hoekingen, benen en voeten.
    Goede vacht, mag iets harder, iets hoog aangezette staart, gemakkelijk in
    gangwerk, waarbij de staart iets hoog gedragen wordt. U
Jeugd Klasse
    Cefamke Dieuwke de Ruwe Kempenaer
- Mw. R. Roosink
    10 maanden. Prima type, goed tevenhoofd met goede expressie, krachtig
    schaargebit. Hoog geplaatst oor, donker oog. Goed lichaam, hoekingen,
    benen en voeten. Vacht mag nog wat harder worden. Gaat makkelijk en vlot
    door de ring met goed gedragen staart. 1U Jeugd CAC
    Anne v.d. Zilverstroom - L. van Leeuwen
    1 jaar, goed type, goed hoofd, compleet schaargebit, lippigment is
    voldoende, donker oog, oor voldoende hoog geplaatst, goed lichaam en
    borstdiepte, goed gehoekt. Opperarm kan wat langer zijn. Voldoende
    beenlengte, achter goed gehoekt, goede staart en vachtstructuur. Al goede
    bewegingen. ZG
Jongehonden Klas
    Jan’s Sira v. Inlands Akker
- Mw. R.A. Bannink & G.H.H. Stevens
    18 maanden. Goed rastypisch, mooi hoofd, compleet schaargebit. Middenbruin
    goed geplaatst oog. Goed oor, goed lichaam, goede hoekingen, benen en
    voeten. Goede vacht en staartdracht. Gemakkelijk en ruim gangwerk. 1U
    Jan’s Sara v. Inlands Akker - A.C.H. Remmerde-Brugmans & R. v. Winsen
    18 maanden. Goed type, goed hoofd, krap schaargebit. Middenbruin oog, hoog
    aangezet oor, goed lichaam en hoekingen, benen en voeten. Goede
    vachtstructuur, goed gedragen staart. Beetje ongecontroleerd in haar
    bewegingen. 2U
    Sofietje v.d. Passchin - H.H.P. Mocking
    17 maanden. Goed rastype, vrouwelijk hoofd, mag in schedel tikje vlakker
    worden. Compleet schaargebit, middenbruin oog, goed geplaatst mooi klein
    oortje, goed lichaam, matig maar evenredig gehoekt. Goede benen en voeten,
    vachtstructuur en staart. Goed stuwend gangwerk. 3U
Kampioens Klasse
    Néna-Iris-Jezs v.d. Bothof
- M. Bats-Vroom
    4 jaar. Goed type, vrouwelijk. Goed hoofd, compleet schaargebit. Goed
    gevormd en geplaatst oog, mooi hoog gedragen oor, goed lichaam, benen en
    voeten. Harde vacht, goed staart, regelmatig en goed gangwerk. 1U
    Süzi-Dog’s Dancing Queen – P. Bergström    
    Ruim 4 jaar. Goed getypeerd, goede verhoudingen en beenlengte. Goed
    gevormd vrouwelijk hoofd, compleet schaargebit, middenbruin oog, goed oor.
    Goed lichaam en hoekingen, goede beenlengte, goede harde vacht, goed
    gedragen staart, makkelijk en vlot in beweging met goede afzet. Voor een tikje los. 2U
    Amarulla - B. Pouvesle
    Bijna 6 jaar, vrouwelijk met goede lichaamsverhoudingen. Compleet
    schaargebit. Middenbruin goed geplaatst oog, schedel voldoende vlak, mooi
    hoog geplaatst oor. Goed lichaam, hoekingen en benen en voeten. Vacht mag
    iets harder zijn, staartdracht goed. Goed gangwerk. 3U
    Bronja v. Neerlands Pracht - D.J.P. Huisman
    6 jaar, krachtige teef, goed hoofd, compleet gebit, lippigment mag wel wat
    beter. Donker goed gevormd oog, mooi gedragen oortje, goede borstdiepte,
    hoekingen, benen en voeten. Goede vachtstructuur en gedragen staart. Goed
    gangwerk. 4U
Veteranen Klasse
    Dieuwertje-Sietske v.d. Bothof
- A. Strik
    13 jaar. Prima type in uitmuntende conditie. Goed gevormd hoofd, krachtig
    schaargebit, goed pigment, middenbruin oog, goed oor, goede boven- en
    onderbelijning, goede ribvorm, benen en voeten. Goed gedragen staart.
    Uitmuntend in gangwerk, goede beenlengte. 1U Res.CAC
    Aura-Bamby v. Neerlands Pracht - D.J.P.  Huisman
    Absent


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login