Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Clubmatch 9 juni 2007 Langharen

NHC Kampioenschapsclubmatch te Volkel - 9 juni 2007
Keurmeester: mevrouw H. Vink
Langharen
Reuen
Open Klasse
    Olliebeer v. Oscarli
- J.P.C. de Bruin
    Drie en een half jaar oude reu. Goede bovenbelijning. Goudgestroomd, mooie
    lange vacht. Prima gestrekt hoofd. Schaargebit compleet, snijtandjes niet geheel
    scharend. Middelbruine goed gevormde ogen. Mooi gevormde en gedragen oren.
    Voor en achter middelmatig gehoekt. Vlot en regelmatig gangwerk, goed
    uitgrijpend. 1U
    Meneer Jip v.d. Sylvester Stee - J.M. Ursem-van Rossum & P.J.J. Ursem
    Ruim 2 jaar oude reu van goed formaat en verhoudingen. Duidelijk
    goudgestroomde aanliggende vacht. Mooi gestrekt hoofd, goed gevormd
    aangelegen oor. Compleet schaargebit. Ietsje wijd gedragen oren. Goed
    gehoekt in voor- en achterhand. Vlot gangwerk. 2U
    Major Cabor v.d. Sylvester Stee - D.C. v. Loenen-Imming
    Ruim 2 jaar oude reu. Goed in verhoudingen. Mooi gestrekt hoofd met lange
    snuit. Schedel zou wat evenwijdiger kunnen aan de snuit. Goed gevormde
    donkere ogen, wat lichte oogranden. Prima gedragen en gevormde oren.
    Schaargebit, twee snijtanden niet scharend. Mooie bovenbelijning, diepe
    borstkas. Voldoende gehoekt in de voorhand, iets hangend bekken. vlot
    gangwerk zou in de achterhand nog wat meer kunnen uitgrijpen. 3U
    Attis de la Source du Montet - R.A. Cordes
    Reu van ruim 2 jaar, goed in verhoudingen. Donker goudgestroomd, die wat
    meer zou kunnen aanliggen. Gestrekt reuenhoofd. Compleet schaargebit.
    Middelbruine ogen. Oren wil hij uiteindelijk stellen, ietsje wijd.
    Schouder iets aan de steile kant, opperarm ook wat steil. Goed, vlot
    gangwerk. Goede bekken, matige kniehoeking. Prettig gedrag. 4U
    Afi Rodi uit het Geffesveld - G.A.M. Jacobs
    Flink stevige reu van 2,5 jaar oud. Licht goudgestroomde aanliggende
    vacht. Gestrekt hoofd maar toch duidelijk een reuenhoofd. Schedel zou iets
    vlakker mogen. Goed gevormde en geplaatste ogen. Goed gedragen oren.
    Gangwerk wat moeilijk te beoordelen. Regelmatig gehoekt, achter wat
    hellend bekken. ZG
    Afi Spick uit het Geffesveld - J. Thielen
    Ruim 2 jaar oude reu met een echt reuenhoofd, wat in het lichaam wat
    mannelijker zou mogen zijn. Goudgestroomd, vacht zou hier en daar wat meer
    mogen aanliggen. Schedel zou wat vlakker mogen. Schaargebit compleet, maar
    wat krap. Goed gevormde en geplaatste oren. Matig gehoekt in de voorhand,
    gematigd in het bekken. Zeer levendig en actief gangwerk. Voor los in de
    ellebogen, leuk actief hondje. ZG
    Anna’s Aramis v. Inlands Akker - Ron Bremmer & Wilma v. Oostrum
    Bijna drie jaar oude reu, die ik in lichaam wat krachtiger zou willen
    zien. Schedel voldoende gestrekt. Scharend gebit, twee snijtandjes niet
    scharend, onderlip zou strakker mogen. Prima ogen. Goed gedragen oren.
    Licht zilvergestroomde vacht die voldoende aanligt. Los in de ellebogen.
    Gangen zouden wat ruimer en gelijkmatiger kunnen. ZG
    Anna’s Atos v. Inlands Akker - Th. Konieczny
    Bijna drie jaar oude, duidelijk goudgestroomde reu met een zekere
    uitstraling. Gestrekte snuit, schedel is wat rond. Compleet schaargebit.
    Mooi gevormde middelbruine ogen. Mooi geplaatste oren, prima gedragen.
    Vlotte regelmatige gangen, voor en achter evenredig gehoekt. Iets los in
    de ellebogen, bekken helt iets. Mooi totaalbeeld. U
    Aragorn - Mevr. E. de Jong. Absent
    Armani Bowie v.d. Limburgse Bodem - I. Verrijp
    Vier jaar oude, donker gestroomde grote reu. Goede bovenbelijning.
    Gestrekt hoofd met wat bakken. Schaargebit compleet. Middelbruine ogen,
    ietsjes rond. Goed gedragen, gevormde en geplaatste oren. Schouder wat aan
    de steile kant, opperarm goed. Vlot gangwerk. zou wat meer training mogen
    hebben. ZG
    Mijn Joran’s Luka v.d. Sylvester Stee - P.H. Roeland. Absent
Jeugd Klasse
    Jolly Darco v. Oscarli
- G. Cleuren & K. Debacker
    Flinke reu van 11 maanden. Mooi gestrekt met een prima bovenbelijning.
    Gestrekte snuit, ietwat gevulde bakken. Compleet schaargebit. Mooie
    donkere ogen. Goed gedragen oren. Prima aanliggende goudgestroomde vacht.
    Goed gehoekt in voor- en achterhand. Prima gangwerk. 1U
    Faimshey’s Cailin Doerack - C.R. Kranen & J.C. v. Buuren
    15 maanden duidelijk goudgestroomde reu. Mooie bovenbelijning. Goed
    gestrekt hoofd, prima schedel. Compleet schaargebit. Goed gedragen oren.
    Prima gehoekt in voor- en achterhand. Regelmatig gangwerk, wat uitdraaien
    in de ellebogen. Vriendelijk gedrag. 2U
    Trajectum ad Mosam Amber’s Bo-Noran - R. van Hoof
    Nog jeugdige 13 maanden oude reu. Duidelijk gestroomde vacht, maar geen
    masker aanwezig. Mooi gestrekt hoofd. Mooie middelbruine ogen. Goed
    gevormde oren, goed geplaatst. Voor en achter goed gehoekt. Prima
    gelijkmatige gangen. 3U
    Jan Fosse v. Oscarli - J.A.M. Vellenga-Wind
    Mooi goudgestroomde reu van 11 maanden. Mooi gestrekt hoofd, voldoende
    vlakke schedel. Compleet gebit, twee snijtanden niet geheel scharend. Goed
    gevormde en gedragen oren. Middelbruine ogen. Voor wat steil en achter
    ietwat hellend bekken. Tijdens het gaan, overbouwd. Linksvoor gooit hij de
    voet naar buiten toe. Is wat terughoudend bij het betasten. 4ZG
Jongehonden Klas
    Zoran v.d. Tiendschuur
- H. Bannink
    Reu van 20 maanden met een rustige uitstraling. Goed gestrekt van lichaam.
    Licht goudgestroomde prima aanliggende vacht. Goed gestrekt reuenhoofd.
    Compleet schaargebit. Prima ogen. Goed gevormde oren, die goed gedragen
    worden. Goed gehoekt in voor- en achterhand. Soepele vlotte gangen.
    1U Res. CAC
    Anna’s Benno Aak v. Inlands Akker - H.J.A.M. Wouters-Beenen
    Goed gestrekte reu van 18 maanden. Gestrekt hoofd ietwat ronde schedel.
    Compleet schaargebit. Middelbruine goed gevormde ogen. Goed gedragen oren.
    Voldoende gehoekt in voor- en achterhand. Vlot gangwerk. 2U
    Arvensis’ Wibaut - Chr. W. Berndes & L.L.H. Linthorst
    Reu van 1,5 jaar met een mooie aanliggende goudgestroomde vacht. Goed
    gestrekt. Schedel voldoende gestrekt, echter schedel niet parallel met
    snuitbrug. Compleet schaargebit. Goed gevormde lichte ogen. Matig gehoekt
    in de voorhand, ietwat hellend bekken. Ruime gangen, ellebogen zouden wat
    beter moeten aansluiten. Oren goed gevormd en goed gedragen. 3U
    Zoëy v.d. Tiendschuur - S. Jurriansen
    Flinke reu van 20 maanden, zonder masker. Duidelijk volle goudgestroomde
    vacht. Brede schedel. Compleet schaargebit. Goed gevormde en geplaatste
    ogen. Goed gedragen oren, wat breed van vorm. Ietsjes steil in de
    voorhand. Tijdens het gaan zou achter wat ruimer mogen zijn. Vriendelijk
    gedrag. ZG
Kampioens Klasse
    Cordesia Lupercus’ Equinox Exquis
- Mevr. L. v.d. Wielen
    6 jaar oude reu van mooie verhoudingen en typisch totaalbeeld. Gestrekte
    schedel, mooi vlak. Compleet schaargebit. Mooie donkere ogen. Goed
    gevormde en gedragen oren. Goed gehoekt in voor- en achterhand. Goed
    aanliggende vacht. Vlot gangwerk. 1U Beste Reu - CAC
    Ohmiobello Oro Olandese v. Oscarli - P.& D. van Toledo
    3,5 jaar oude reu van goed formaat. Mooie bovenbelijning. Prima gestrekte
    schedel met mooie vlakke schedelgedeelte. Donker amandelvormige ogen. Oren
    van goed formaat en goed gedragen. Evenredig gehoekt in voor- en
    achterhand. Volle licht goudgestroomde vacht, die voldoende aanligt. Vlot
    gangwerk. 2U
    Kobus v. Oscarli - R.R.Y.M. Dijk & S. v.d. Waal
    Flinke reu van 2,5 jaar. Goed ontwikkeld lichaam, mooi gestrekt. Passend
    reuenhoofd. Goed gestrekte snuit en schedel, die goed vlak is. Goed
    schaargebit. Mooie ogen. Goed gedragen oren. Goed gehoekt in voor- en
    achterhand. Goudgestroomde volle vacht. Vlot gangwerk. 3U
Teven  
Puppy Klasse
    Hjiris Heidi v.d. Dorestee
- S.A.Brand
    Bijna 8 maanden grote teef. Mooi gestrekt hoofd, schedel voldoende vlak.
    Compleet schaargebit. Donkere, mooie amandelvormige ogen. Goed gedragen
    oren. Goed gehoekt in voor- en achterhand. Vlot gangwerk. Goudgestroomde
    goed aanliggende vacht, zonder masker. 1VB      
    Hjiris Hiske v.d. Dorestee - E.D. Vogel-v. Groningen
    Bijna 8 maanden oud teefje met een goudgestroomde, goed aanliggende vacht,
    zonder masker. Gestrekt hoofdje met een mooie rechte neus. Amandelvormige
    middelbruine ogen. Compleet schaargebit. Goed gedragen oren. Ietwat steil
    in de voorhand. Voldoende goed in de achterhand. Goed gangwerk.
    Vriendelijk gedrag. 2 VB
    Zomao v.d. Norden Nol - M.C.J.P. Vermeeren & J.M.A.Vreman
    7,5 maand oud, zeer donker gekleurde teef met hier en daar de goudkleurige
    vacht. Mooi gestrekt hoofdje. Compleet schaargebit. donker mooi gevormde
    ogen. Ietwat aflopende schedel. Goed gedragen oren. Schouder iets steil.
    Tijdens het gaan iets overbouwd, gerond bekken. Nog wat los in de
    voorhand. Vlot gangwerk. 3VB
Open Klasse
    Merylinda Alvero v.d. Sylvester Stee
- L. Spaan & J.M. Ursem-v. Rossum
    Ruim 2 jaar oude rastypische teef. Goed goudgestroomde aanliggende vacht.
    Gestrekt hoofd, voldoende vlakke schedel. Compleet schaargebit. Donker
    amandelvormige ogen. Goed gevormde oren, ietsje wijd gedragen. Goed
    gehoekt in voor- en achterhand. Vlotte gangen. Fijn gedrag. 1U
    Anna’s Brina Basra v. Inlands Akker - R.B. Spanjersberg
    Teefje van 1,5 jaar, die helaas vandaag een beetje uit vacht is. Mooi
    formaat. Gestrekt hoofd, zeer mooie vlakke schedel. Schaargebit, mist
    rechtsboven de P1. Mooie donkere amandelvormige ogen, juiste expressie.
    Goed gedragen oren. Goede bovenbelijning. Steil in de voorhand, ietwat
    hellend bekken. Vlot gangwerk, los in de voorhand. 2U
    Amber Di Verena v. Neerlands Erf - M.Y.J. Eerland
    Goudgestroomde teef van 8 jaar met een overvloedige vacht. Mooi formaat,
    gestrekt hoofd, schedel ietsje rond. Compleet schaargebit. Mooie
    amandelvormige ogen met de juiste expressie. Goed gedragen oren. Schouder
    ietwat steil. Prima ligging van de opperarm. Goed gehoekt in de
    achterhand, vlotte gangen. Goed gedrag. 3U
    Afi Flair uit het Geffesveld - J. Paashuis & D. Jagers
    Ruim 2 jaar oude stevige teef. donker goudgestroomd. Voldoende gestrekt
    hoofd. Compleet schaargebit. Middelbruine ogen. Goed gedragen oren. Goed
    gehoekte voorhand. Goed gehoekt in de achterhand. Wat los in de ellebogen.
    Gangwerk zou in het totaal wat krachtiger mogen. Vriendelijk gedrag. 4U
    Andra Astra v.h. Fluitekamp - M.A.J. Ros-v.d. Zwart
    3,5 jaar oude teef van mooi formaat. Voldoende gestrekt hoofd. Compleet
    schaargebit. Mooie amandelvormige ogen. Goed gevormde oren, goed gedragen,
    ietsje zijwaarts gedragen. Matig gehoekt in de voorhand, iets steil
    bekken. Vacht die goed goudgestroomd is en voldoende aanligt. Vlotte
    regelmatige gangen. U
    Cyp v.h. Meerhuisje - V.E.M. Geurts & S. Floor
    Teefje van 5 jaar, die de lendenpartij omhoog trekt. Gestrekt hoofd,
    voldoende vlakke schedel. Compleet schaargebit. Goed gevormd en geplaatste
    ogen. Wat wijd gedragen oren. Matig gehoekt in de voorhand. Te steil
    bekken, ook tijdens het gaan worden de lendenen opgetrokken. Los in de
    ellebogen. Prima gedrag. ZG
    Golden Shower’s Annie Chess - J. v. Hijum
    Grote teef van 5,5 jaar, gestrekt van lichaam. Mooi hoofd, goed gestrekt.
    Compleet schaargebit. Donkere amandelvormige ogen. Goed gedragen en
    gevormde oren. Vandaag helaas niet in volle vacht. Goudgestroomd met
    duidelijke stroming, maar zonder masker. Zou graag wat meer hoeking in de
    voorhand, wat smal in front. Wat hellend bekken. Vlot gangwerk. ZG
    Goldie - S. Scipio
    Duidelijk gestroomde teef van 3 jaar, die wat meer massa mag hebben.
    Gestrekt hoofd met sterk aflopende schedel. Compleet schaargebit. Lichte
    ogen. Grote oren wat wijd gedragen. Steil in de voorhand, sterk hellend
    bekken. Tijdens het gaan, zeer los in de voorhand. Opwaarts bewegende
    lendenen. Vriendelijk gedrag. Zg
    Juno Di Jazz v. Neerlands Erf - C.J. Bakkes-Versloot
    Teefje van 4 jaar oud. Goudgestroomde vacht, gestrekte snuit met een
    sterke stop en wat ronde schedel. Compleet schaargebit. Donkere mooie
    ogen. Goed gevormde wat wijd gedragen oren. Opperarm ligt wat steil. Iets
    hellend bekken. Vlot gangwerk, wat onwennig in de ring. ZG
    Ostara v. Oscarli - H.H.M. Soen. Absent
Jeugd Klasse
    Breeze
- T. Maris
    Grote teef van 11 maanden. Goudgestroomde vacht, helaas vandaag een beetje
    uit vacht. Goed gestrekt lichaam, prima halslengte. Zeer mooi gestrekt
    hoofd. Compleet schaargebit. Amandelvormige ogen. Goed op het hoofd
    gedragen oren. Voldoende gehoekt in voor- en achterhand. Vlotte gangen.
    Vriendelijk gedrag. 1U Res. CAC    
    Trajectum ad Mosam Amber’s Brindle - Inez ten Pas
    13 maanden oude, zilvergestroomde teef. Goed gestrekt tevenhoofd. Compleet
    schaargebit. Amandelvormige ogen, goed van kleur. Goed gedragen oren.
    Evenredig gehoekt in voor- en achterhand. Vlot gangwerk. Vacht vandaag
    niet in optimale lengte, voldoende aanliggend. 2U
    Trajectum ad Mosam Amber’s Bente - F. Callemeyn
    Licht goudgestroomde teef van 13 maanden. Lange vacht, goed aanliggend,
    helaas geen masker aanwezig. Gestrekt hoofdje, duidelijke stop. Compleet
    schaargebit. Wat lichte ogen passend bij het geheel. Goed gedragen oren.
    Mooie bovenbelijning. Het gangwerk wat nauw en voor wat los in de
    ellebogen. Zou graag wat meer voorhand willen zien. Vlotte gangen. Goed
    liggend bekken, matige kniehoeken. 3U
    Brenna  - J. v. Hijum & Y. v. Hijum-Bolwijn
    11 maanden oude teef met een duidelijk en volle gestroomde vacht. Goed in
    verhoudingen. Gestrekte schedel, rechte snuit. Compleet schaargebit.
    Amandelvormige ogen. Rustige doch attente expressie. Goed gedragen oren.
    Goed gehoekt in voor- en achterhand. Vlot gangwerk. 4U
    Jasmijn Asmyrna v. Oscarli - W.E. van Ommen
    Teefje van 11 maanden, mooi formaat. Goed ontwikkeld lichaam, zou wat meer
    borstdiepte mogen hebben. Prachtig tevenhoofdje. Compleet schaargebit.
    Mooie donkere ogen. Goed op het hoofd gedragen oren. Goed gehoekt in voor-
    en achterhand. Mooi vlak liggenden vacht. Gelijkmatige gangen. Vriendelijk
    gedrag. U
    Minanthe’s Thyynilä-Sessy - A.M.Th. Praat
    Donker gestroomde flinke teef van 11 maanden. Goed gestrekt van lichaam.
    Tevenhoofd met iets vlezige lippen. Compleet schaargebit. Iets aflopende
    schedel. Oren van goed formaat, goed gedragen. Tijdens het gaan los in de
    ellebogen. Regelmatige gangen. Vriendelijk gedrag. U                            
    Faimshey’s Cailin Durske - M.C.J.P. Vermeeren & J.M.A.Vreman
    Mooi gestroomd teefje van 15 maanden, op het moment wat kort in de vacht.
    Typisch tevenhoofdje. Voldoende vlakke schedel. Compleet schaargebit.
    Middelbruine ogen. Wijd gedragen oren van goed formaat. Matig gehoekt in
    de voorhand en achterhand. Regelmatige gangen. Vriendelijk gedrag. ZG
    Jameelah v. Oscarli - D.A. Rutgers-Geuken
    Teef van 11 maanden, hoog op de benen. Gestrekt lichaam. Goed gestroomde
    aanliggende vacht, vandaag echter niet in optimale conditie. Gestrekt
    hoofd, snuit zonder masker. Compleet schaargebit, waarbij 1 snijtand onder
    los zit. Amandelvormige ogen. Goed gedragen oren. Steil in de voorhand.
    Hellend bekken. Veel beweging in de lendenen tijdens het gaan. ZG
    Jessie Tyske v. Oscarli - W.M.C. Schmid-Clemens
    Zeer donker teefje van 11 maanden. Op de achterhand nog wat stroming
    aanwezig en in de hals. Wel een mooi type teefje. Mooi tevenhoofdje met
    ietsje bolling in de schedel. Compleet schaargebit. Amandelvormige ogen.
    Oren die ze goed kan stellen. Attent gedrag. Goed aanliggende vacht. Goede
    schouderligging, opperarm wat steil. Ietsje hellend bekken. ZG
    Wehebe - P.N. Mahieu
    Teef van 15 maanden met goed gestroomde vacht. Fijn tevenhoofdje met
    duidelijke stop, iets geronde schedel. Middelbruine ogen. Ietwat wijd
    gedragen oren. Zou graag wat meer hoeking in de voorhand willen zien. Iets
    hellend bekken. Vlot gangwerk. Vriendelijk gedrag. ZG
Jongehonden Klas
    Zinderella Zafira v.h. Fluitekamp
- M.A.J. Ros-v.d. Zwart
    Stevige 1,5 jaar teef, goudgestroomd, goed in verhoudingen. Rechte snuit,
    ietwat geronde schedel. Compleet schaargebit. Middelbruine amandelvormige
    ogen. Goed gedragen oren. Goed gehoekt in voor- en achterhand, regelmatig
    gangwerk. Volle vacht. Goed gedrag. 1U
    Zowiezo v.h. Fluitekamp - M. Melkert
    Grote zilvergestroomde teef van 1,5 jaar oud. Tevenhoofd met ietwat
    afgeronde schedel. Compleet schaargebit. Goed gedragen en gevormde oren.
    Amandelvormige middelbruine ogen. Vlot gangwerk. voldoende gehoekt in de
    voorhand, goed gehoekt in de achterhand. Vriendelijk gedrag. 2U
    Arvensis’ Wycheetah Chamook - S.C.C.M. v.d. Schoor-Stolk
    Duidelijk goudgestroomde teef van 1,5 jaar. Prima verhoudingen mooi
    gestrekt lichaam. Vandaag wat kort in de vacht, helaas geen masker. Mooi
    tevenhoofdje. Compleet schaargebit. Middelbruine, amandelvormige ogen.
    Goed gedragen oren. Opperarm wat steil, rechte rug, bekken wat hellend.
    Tijdens het gaan wat opwaartse beweging in de achterhand. vlot gangwerk.
    Vriendelijk gedrag. 3ZG
    Arvensis’ Wampie Mea - C.J. Bakkes-Versloot
    Duidelijk gestroomde teef van 1,5 jaar, die nog wat onzeker is in de ring.
    Gestrekte snuit, duidelijke stop. Compleet schaargebit. Amandelvormige wat
    lichte ogen. Goed gevormde en gedragen oren. Voor en achter evenredig
    gehoekt, voor wat steil opperarm, wat hellend in de bekken. Vlot gangwerk.
    Goed aanliggende vacht, prima lengte. 4 ZG
    Anna’s Bette Seren v. Inlands Akker - A.C.H. Remmerde-Brugmans
    Teefje van 18 maanden, die vandaag uit vacht in de ring verschijnt. Mooie
    verschijning, rechte rug mooi gestrekt. Voldoende vlakke schedel. Compleet
    schaargebit. Goed gedragen en gevormde oren. Gooit tijdens het gaan de
    voeten naar buiten en drukt de ellebogen onder het lichaam (peddelen).
    Matig gehoekt in voor- en achterhand. ZG
Kampioens Klasse
    Gheynthe
- R.A. Cordes & J.A. v.d. Berg
    3 jaar oude goed ontwikkelde teef. Goede lichaamsverhoudingen. Prachtig
    gestrekt hoofd met een mooie vlakke schedel. Compleet schaargebit.
    Middelbruine amandelvormige ogen. Goed gedragen en gevormde oren. Prima
    aanliggende vacht. Goed gehoekt in voor- en achterhand. Vlot gangwerk.
    Moeiteloos. Prima gedrag. 1U CAC - Beste Teef - Beste Langhaar    
    Kerenza Era v. Oscarli - C.J. Valen & W.E. v. Ommen
    Bijna 3 jaar oude licht goudgestroomde teef van mooie verhoudingen. Mooi
    tevenhoofd. Amandelvormige ogen. Mooie vlakke schedel. Compleet
    schaargebit. Goed gevormde en gedragen oren. Mooie bovenbelijning. Goed
    gestroomde mooi aanliggende vacht. Goed gehoekt in voor- en achterhand.
    Vlot gangwerk, wat nauw in de achterhand. 2U
    Anna’s Aera v. Inlands Akker - A.C.H. Remmerde-Brugmans
    Donker gestroomde drie jaar oude teef. Mooie verhoudingen. Donker gestrekt
    hoofd. Middelbruine ogen. Goed gevormde en gedragen oren. Compleet
    schaargebit. Prima bovenbelijning. Goed gehoekt in voor- en achterhand.
    Volle voldoende aanliggende vacht. Ietsje losse liphoek. Regelmatige
    gangen. Goed gedrag. 3U
Veteranen Klasse
    Nika Anouk v.d. Breë
- M. de Greef
    Flinke teef van 10,5 jaar. Goed ontwikkeld lichaam met bijpassend hoofd.
    Snuit zou langer mogen. Zware vang. Middelbruine amandelvormige ogen. Goed
    gedragen oren, bijpassend formaat. Rechte strakke rug, ietwat hellend
    bekken. Ietsje steile opperarm, los in haar ellebogen. Vlot gangwerk. 1U
    Myra v. Oscarli - W.E. van Ommen
    Flinke teef van 9,5 jaar. Sterk ontwikkeld lichaam met een bijpassend
    zwaar hoofd. Snuit zou wat gestrekter mogen. Schedel wat bol. Compleet
    schaargebit, wat losse lippartij. Donker amandelvormig oog. Kleine
    goed gedragen oren. Goed gehoekt in voor- en achterhand. Rechte rug. Volle
    goudgestroomde vacht. Vlot gangwerk. Goed gedrag. 2U
    Dlasita v.h. Borufseveld - A.M. Klinkenberg. Absent


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login