Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Goes 15 april 2017

Keurmeester Mevr. N. Janger

Kortharen
Reuen
Kampioensklasse
Therru Sun Shine Per-Bene
– B. Zdrowowicz.
4 years old, excellent proportions. Very masculine, very nice male. Moving nicely.  Good coat and colour. But dog tried to bite me. Diskwalificatie.
Teven
openklasse
Achaja Tiger Lilly Per-Bene
– B. Zdrowowicz.
3 years old, excellent proportions. Correct bite, nice feminine head. A little round eyes, good ears. Good topline and bone. Excellent body. Well angulated behind, enough in front. Good tail. Moving : long enough steps from the side. A little bit reserved. Good coat and colour. 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Beste teef, BOB.
Veteranenklasse
Itske van de ’S-Gravenschans
– B. Zdrowowicz.
10 years old, very strong bitch. With nice proportions. Good bite but elements worn out. Beautiful head and topline. Good bone, body and tail. Unfortunate bitch is limping behind. But otherwise a very nice bitch. Can not be judged. Niet te beoordelen.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login