Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Nestendag Kortharen 19 oktober 2008

Nestendag Kortharen 19-10-2008

Keurmeester Mevrouw M. v. Viegen-Rappange
Nest K1311 Geb.dat.: 16-04-2007 Fk.: D. Marks
Vader: Co v.d. Molengors
Moeder: Eelke v.d.‘s-Gravenschans
    Co v.d. Molengors - Mw. C.C.D. Oudt-Brons
    Tanggebit. Testikels: ja. 4,5 jaar oude reu, rastypisch en
    geslachtstypisch. Goede vachtstructuur en kleur. Hoofd mocht iets
    gestrekter, linker oog iets horizontaal, prima oren, voldoende masker,
    opperarm voor is steil, achter rastypisch gehoekt, goede rug, goed bekken,
    goede staartlengte en dracht. Loopt vlot en regelmatig, voor iets wijd.
    Zoete reu.
    Eelke v.d.‘s-Gravenschans - D. Marks
    Gebit compleet schaar. 3,5 jaar oude grote teef, vrouwelijk hoofd, goed
    parallel, goed van verhoudingen, volop in verharing. Voldoende gestroomd,
    vooorsnuit mag meer opvulling, mooi geplaatst en gevormd oog, goede lengte
    voorsnuit, goed gevormd oor, hoekingen voor steil, rug mag sterker, goed
    bekken. Achter goed gehoekt, goede staartdracht. Soepel gangwerk, gaat
    graag in telgang.
    Ibo-Marley v.d.‘s-Gravenschans - D.A.J.G. van Baal
    Gebit: compleet schaargebit. Testikels: ja. Grote reu, 1,5 jaar oud, mooi
    gestroomde vacht, al mannelijk hoofd, schedel gerond, mooi gevormd en
    geplaatst middelbruin oog, goed oor. voor matig gehoekt, voldoende
    voorborst, achter iets te veel hoeking, wat soms wisselt. Mooie rechte
    benen, goede borstkorf, gaat lichtvoetig en met goede paslengte neigt naar
    telgang. 
    Ivar v.d.‘s-Gravenschans - N. Dussel
    Gebit: compleet schaar. Testikels: gecastreerd. Flinke reu, 1,5 jaar, goed
    rastype, mooie vacht en kleur, goed hoofd, practisch parallel mooi
    geplaatst en gevormd oog. Goede lengte voorsnuit, prima oortje, rechte
    benen. Opperarm wat steil, goede voorborst, goed ontwikkeld lichaam, mag
    achter iets meer hoeking hebben. Gangwerk niet te beoordelen. Lieve
    vriendelijke reu.
    Itske v.d.‘s-Gravenschans - B. Zdrowowicz
    Gebit: compleet schaar. 1,5 jaar goed type, vrouwelijk hoofd, goed van
    verhoudingen, vlakke schedel, goede voorsnuit, mag iets meer opvulling,
    goed oog, goed gevormd oor, goede hals- rugbelijning. Voor iets steil,
    goede voorborst, al goed lichaam. Achter prima gehoekt, goede staart,
    prachtig gangwerk met goede paslengte en eenparig
    Izaa v.d.‘s-Gravenschans - S. Wiggers & H. Keizer
    Gebit: compleet schaar. 1,5 jaar, die net aan de maat is, prachtig
    regelmatig gestroomd met mooie vachtlengte. Hoofd mag gestrekter, schedel
    wat rond, oog goed gevormd, maar te licht, goed oor, goede rechte benen,
    voor en achter harmonisch gehoekt. Voldoende voorborst, goede hals -
    rugbelijning, goede staart, mooi vlot gangwerk met goede paslengte. Lief
    vriendelijk gedrag.
    Ines v.d.‘s-Gravenschans - Y. Boomert
    Gebit mist rechtsonder P1, schaar. 1,5 jaar, oranje-rood gestroomde vacht.
    Vrouwelijk hoofd, mag iets gestrekter, goed parallel, goed gevormd oog,
    middelbruin, goed oor, voor steil in hoeking, achter goed gehoekt. goede
    ruglijn, lichaam in ontwikkeling, passend bij de leeftijd, goede staart,
    rechte benen. Vlot soepel gangwerk, prima gedrag, is vriendelijk.
    Ischka v.d.‘s-Gravenschans - K. van Mol-Cools
    Gebit: compleet schaar. 1,5 jaar, rastypische teef, vrouwelijk hoofd,
    goede lengteverhouding, schedel wat breed wel mooi parallel, oog mag wat
    donkerder, prima oor. Goede hals - ruglijn, mooie rechte benen, voor en
    achter goed gehoekt. Borst loopt wat snel op, goede staart en
    staartdracht. Mooi bespierd, ze is wat voorzichtig maar vriendelijk in
    gedrag. 
    Ieke v.d.‘s-Gravenschans - S. de Meyer
    Gebit: mist P1 linksboven, schaargebit. 1,5 jaar rastypisch en
    geslachtstypische teef, rood gestroomd, goede vachtstructuur, vrouwelijk
    hoofd, rechte neus, goed parallel, mooi oog gevormd en kleur, goede
    oortjes, goede rug - halslijn, voor en achter evenredig gehoekt. Goede
    borstkorf, goede staartlengte en -dracht. Rechte benen voor, draait achter
    voeten uit, wel uit bij.. Vriendelijk en hanteerbaar.
    Algemeen beeld van het nest: Nest met twee grote reuen en teven van goed
    formaat. Goed gestroomde vachten, sommige zag ik graag iets langer. Vader
    heeft zijn stempel gedrukt op ‘t hoofd, schedels wat breed, waardoor ook
    de mooie oortjes wat wijd gedragen worden, oogvorm goed, van heel licht
    tot donker. Allemaal korte steile opperarm. Geweldige karakters.
Nest K1315 Geb.dat.: 28-05-2007 Fk.: K.J. Stienstra
Vader: Holland Excellent v. Le Dobry
Moeder: Bayca
    Holland Excellent v. Le Dobry - T.C.T.J. Ottevanger
    Gebit: mist P4 rechtsonder, schaar. Bijna 4 jaar oude reu, goed
    geslachtstype, moet gestrekter in lichaam zijn. Mannelijk hoofd, goed
    parallel, wat te zwaar in bakken, hoofd mag gestrekter, goed oor, goed
    gevormd schuin geplaatst oog, goede hoeking voor, goede voorborst, achter
    goed gehoekt, goede staart en -dracht. Gangwerk niet te beoordelen,
    vriendelijk zelfverzekerd gedrag.
    Bayca - K.J. Stienstra
    Gebit: compleet. 6,5 jaar stevige teef, goed van verhoudingen, prachtige
    vacht, goede stroming, goede lengte in hoofd, schedel loopt terug, diep
    ingesneden bek, rechte neusrug, donker oog, goed oor, halshouding te
    opgestrekt, voor en achter goed gehoekt, goede voorborst, goed lichaam,
    rug geeft wat na. Goede staart, draait achter voeten uit, vlot gangwerk,
    maar mag meer voorwaarts gericht zijn.
    Holland Galant v. Le Dobry - H.L.M. van Bommel
    Gebit: compleet schaar. Testikels: ja. 16 maanden, erg grote reu, zwaar
    reuenhoofd niet geheel typisch, mooi masker, oog mag donkerder en beter
    van vorm, goed gedragen grote oren, diepe vang. Goede hals - ruglijn, voor
    voldoende gehoekt, achter spaarzaam, rug goed, goede staart, gangwerk wat
    kort, wat korte pas, vriendelijk hanteerbaar gedrag.
    Holland Gino v. Le Dobry - T. Vink-van Houten
    Gebit: compleet schaar. Testikels: ja. 16 maanden oude voor leeftijd al
    erg zware reu, mooie vacht en kleur. Zwaar hoofd, goed van lengte
    verhoudingen, maar te breed, mooie oogkleur, maar geen amandelvorm, goed
    oor, goede hals - rugbelijning, harmonisch gehoekt, goede staart, gaat met
    wat korte pas, enthousiast vriendelijk gedrag.
    Holland Gringo v. Le Dobry - Y.M. Verbrugge
    Gebit: compleet schaar. Testikels: 1, monorchide. 16 maanden te zware
    hond, die gestrekter moet zijn, mooie vacht, goede stroming, mannelijk
    maar te zwaar hoofd, oog moet donkerder, voor goed gehoekt, sterke rug,
    goede hals - ruglijn, achter goed gehoekt, goede staart, gaat met korte
    pas en stept door opkijken, vriendelijk zelfverzekerd gedrag.
    Holland Gandor v. Le Dobry - M.P. Fekken-de Kleijn & J.R. Fekken
    Gebit: compleet tang. Testikels: ja. 16 maanden oude te zware reu,
    prachtige vacht, mooie stroming, mannelijk hoofd, goed van verhoudingen,
    goede stop, goed oog, goed gedragen oren, vlakke wangen. Schouderblad is
    wat steil, goede voorborst, goede opperarm, goede rugbelijning, achter
    goed gehoekt, goede staart en staartdracht, gangwerk nog iets korte pas,
    prima vriendelijk gedrag, goede presentatie
    Holland Gina v. Le Dobry - R.F. Benus
    Gebit: schaar, mist rechtsboven P1. 16 maanden, teef van een goed formaat,
    goede vachtstructuur, veel zwarte stroming, elegant vrouwelijk hoofd, maar
    niet geheel rastypisch, oog moet donkerder, goed gedragen oor,k voor en
    achter harmonisch gehoekt, goede rug, goede staart en dracht, gangwerk met
    hoog gedragen hoofd, dus korte pas, goed gespierd, prima gedrag.
    Holland Girl v. Le Dobry - M.C. v.d. Waal & J.R. Blokland
    Gebit: compleet schaar. 16 maanden oude zeer vrouwelijke teef, ze mag meer
    lichaamslengte hebben. Mooi gestroomd, maar wat kort in vacht, vrouwelijk
    hoofd, goed gevormd donker oog, rechte neusrug, goed gevormd en geplaatst
    oor, voor en achter spaarzaam gehoekt, lichaamsontwikkeling passend bij
    leeftijd, goede staart en -dracht, gaat soepel maar met korte pas, prima
    gedrag.
    Algemeen beeld van het nest: Nest met enthousiaste en super vriendelijke
    honden. Reuen te groot en voor leeftijd al te zwaar ontwikkeld, prachtige
    vachten , goed van kleur. Hoofden niet geheel typisch voor ‘t ras. Ze
    zijn allemaal te kort in lichaam. Gandor en Girl benaderen de verlangde
    bouw voor een Hollandse herder, dit heeft invloed op het gangwerk.   

Keurmeester de heer D. Rutten
Nest K1314 Geb.dat.: 20-05-2007
Vader: Biko
Moeder: Calli v.d.‘s-Gravenschans
    Biko - O.P. Geuskens
    Testikels: ja. 9 jaar licht gestrekt, goed rasbeeld, aan de maat, hoofd
    voldoende parallel, goede oren, ogen, compleet schaargebit. Goede ribben
    in front wat smal en in achterhand hakkeneng. Krachtig bone, gangwerk
    evenredig en wat nauw achter, wat open vachtstructuur, goudgestroomd.
    Calli v.d.‘s-Gravenschans - O.P. Geuskens
    Uitmuntend rasbeeld, licht gestrekt hoofd met goede lijn. Correct ogen,
    oren en gebit, goed lichaam met goede voorborst en correcte hoeken, prima
    beenwerk. Donker goudgestroomde vacht, rastypisch gangwerk.
    Adorian De Korthaar Hollander - J.  Windhorst- van der Heiden
    Licht gestrekte reu, zeer goed rasbeeld. Krachtig hoofd, schedel zou iets
    vlakker mogen en wat breed in bakken. Goede oren, ogen en gebit, sterk
    lichaam wat smal front en prima gehoekte achterhand. Rug belijning iets
    aflopend, krachtig beenwerk, gaat met voldoende stuwing, donker
    goudgestroomde vacht, goede structuur.
    Azza De Korthaar Hollander - A.E. van Peet
    Zeer licht gestroomde teef, licht gestrekt, schedel voorsnuit niet geheel
    parallel, goede oren, ogen en gebit. Prima lichaam met goede hoekingen,
    iets lange schenkels, goed breed front, gangwerk goed stuwend.
    Vachtstructuur in orde, mocht iets meer masker hebben.
    Algemeen beeld van het nest: Moeder qua rasbeeld meer Hollandse Herder dan
    vader. Vader qua bouw zowel voor als achter wat nauw. Bij de jonge reu kwam
    dit weer terug. de jonge teef heeft veel meer eigenschappen qua bouw als
    moeder. Deze combinatie is niet meer wenselijk.
Nest: K1316  Geb.dat.: 28-05-2007 Fk.: H.A. Castelijns
Vader: Cupido v.d. Strooming
Moeder: Myra v.d. Nourkim
    Cupido v.d. Strooming - C.D.L. Oosterbaan-Desitter
    Testikels: ja. Compacte krachtige reu, zeer goed rasbeeld, hoofd is een
    tikje breed in schedel, hierdoor staan oortjes wijd. Lichtbruin oog,
    compleet schaargebit, korte hals, sterk lichaam met krachtig beenwerk,
    gangwerk evenredig, zou iets meer mogen stuwen. Uitmuntende vacht met
    mooie kraag en broek.
    Myra v.d. Nourkim - H.A. Castelijns
    Licht gestrekt donker goudgestroomde teef, uitmuntend rasbeeld, hoofd in
    verhouding, neusrug niet helemaal recht, correcte oren, mooi donker oog,
    schaargebit, krachtig lichaam met goede hoekingen, mooie voorborst, staat
    goed op de benen, prima vacht, gangwerk in orde. Donker goudgestroomde
    vacht die niet donkerder mag.
    Ayke - E. Huitema
    Testikels: ja. Fraaie jonge reu, uitmuntend rasbeeld. Hoofd met mooie
    parallelle lijnen, correcte oren, mooi donker oog, compleet schaargebit.
    Krachtig lichaam met goede voorborst en borstdiepte, evenredig gehoekt
    voor en achter, staat mooi op de benen. Gangwerk evenredig met voldoende
    stuwing. Donker goudgestroomde vacht, mag niet donkerder worden.
    Amos - F. Jacquemont
    Testikels: ja. Compacte jonge reu, goed rasbeeld. Schedel / voorsnuit in
    verhouding, goede oren, mooi donker oog, schaargebit, krachtig lichaam,
    goede voorborst, krachtig beenwerk, goede voeten. In stand een beetje
    hakkeneng en ‘t bekken mocht vlakker. Donker goudgestroomde vacht, gaat
    met korte passen. (Beetje keelhuid). Toont uitbundig pubergedra
    Astor - M.P. Struik
    Testikels: nee. Krachtige reu, zeer goed rasbeeld, donker goudgestroomde
    vacht, hoofd dat in schedel wat vlakker mocht, goede oren, goed donker
    oog, compleet schaargebit, goede voorborst en borstdiepte, bekken mocht
    vlakker. Krachtig beenwerk en goede voeten, gangwerk zou meer mogen
    stuwen, uitmuntende vacht met mooie kraag.   
    Arkos - M. Habiballah
    Absent
    Axel - M.J. Latham & S.J.M. v. Oirschot
    Testikels: ja. Licht gestrekte goudgestroomde reu. Uitmuntend rasbeeld,
    hoofd in verhouding, correcte oren, mooi donkerbruin oog, compleet
    schaargebit. Bovenbelijning mocht wat strakker en het bekken vlakker.
    Goede voorborst, goede benen en voeten, mooie vachtstructuur. Ruim
    voldoende gangwerk.
    Agor - M. de Nood-v.d. Berg
    Testikels: ja, een bal is minder ontwikkeld. Licht gestrekte donker
    goudgestroomde reu, die iets mannelijker mocht zijn, hoofd in verhouding,
    goede oren, voldoende donker oog, compleet schaargebit, atletisch lichaam
    met goede voorborst en borstdiepte, goede benen en voeten. Uitmuntend
    gangwerk. Vacht mag niet donkerder en ik zag graag minder keelhuid.
    Amber - G.J.A. Kokke & J. Kokke-Klaassen
    Elegante licht gestrekte teef, licht goudgestroomd, een echte teef, hoofd
    in verhouding. Correcte oren, mooi donker oog, compleet schaargebit.
    Bovenbelijning mocht strakker en ze mocht wat sterker in de lendenen.
    Voorvoeten tikje frans, gangwerk evenredig, iets meer stuwing gewenst.   
    Abel - M.D. Klumpers
    Licht gestrekte goudgestroomde teef, zeer goed rasbeeld, wigvormig hoofd,
    correcte oren, goed donker oog, schaargebit, rugbelijning mocht wat
    strakker en een correct liggend bekken, licht opgelopen onderbelijning,
    goede benen en voeten, gangwerk erg nauw in de achterhand, goede
    vachtstructuur, prima kraag en broek.
    Algemeen beeld van het nest: Vader en moeder aanwezig, zowel vader als
    moeder zeer donker gestroomd en vrijwel alle kinderen, dus donker
    gestroomd. Vader wat breed in schedel, is niet doorgegeven aan de
    kinderen. Moeder heeft een lichte welving in de neusrug en dit is aan
    diverse kinderen doorgegeven, moeder was moeilijk benaderbaar en de
    kinderen niet geheel vrij.
Nest K1318 Geb.dat.: 25-06-2007 Fk.: E. Bakker
Vader: Heer Presto v.h. Pullenland
Moeder: Bambi
    Ebony v. Treekzicht - E. Bakker
    Compacte teef, goed rasbeeld, maar mist helaas een masker. Hoofd voldoende
    parallel, correcte oren, lichtbruin oog, compleet schaargebit. Voldoende
    krachtig lichaam, sterk gehoekte achterhand met lange schenkels, voorhand
    goed gehoekt. Gangwerk met voldoende stuwing, goudgestroomde vacht met
    goede structuur.
    Eshra v. Treekzicht - F. Heidinga
    Absent
    Eileen v. Treekzicht - M.P. Aerts
    Licht gestrekte teef, zeer goed rasbeeld. Hoofd voldoende parallel, maar
    mocht meer opvulling onder de ogen, correcte oren, voorsnuit mocht voller,
    mist P1 links- en rechtsonder. Lichaam met sterk oplopende onderbelijning,
    prima gehoekte voorhand, bekken mocht vlakker, goede benen en voeten. Vlot
    gangwerk, goudgestroomde vacht met goede kraag.
    Algemeen beeld van het nest: niet te geven, geen ouders aanwezig.
Nest: K1320  Geb.dat.: 04-08-2007 Fk.: P. Butter
Vader: Mees Mazzel v.h. Oude Landras
Moeder: Femke Christa v. Stavast
    Mees Mazzel v.h. Oude Landras - M.C.P.J. Vermeeren
    Testikels: ja. Compacte reu, uitmuntend rasbeeld, licht goudgestroomd,
    goede maat, staat goed op de benen, correct hoofd met goede oren, mooi
    donker oog, compleet schaargebit. Evenredige hoekingen, goed lichaam.
    goede rechte benen, goede voeten, prima pigment, soepele gangen, zou iets
    meer masker mogen hebben.
    Hugo v. Stavast - P. Butter
    Testikels: ja. Compacte reu, zeer goed rasbeeld. Hoofd in verhouding
    schedel - voorsnuit, correct oren, ogen en compleet schaargebit. Toont
    zich niet geheel vrij, staat goed op de benen. Bovenbelijning niet geheel
    strak. Zou iets meer voorborst mogen, opperarm is wat recht, goede benen
    en voeten, prima gangwerk, goede vacht, draagt de staart erg, dominant.
    Hessel v. Stavast - A.A. Hengeveld
    Absent
    Hiske Jody v. Stavast - Mw. C. Hes & G. ter Buurkes
    Testikels: ja. Licht gestrekte goudgestroomde jonge reu, uitmuntend
    rasbeeld, mooi wigvormig hoofd, correcte oren, mooi donker oog, compleet
    schaargebit, prima lichaam, opperarm wat recht, correct bekken, goede
    benen en voeten, gangwerk, prima evenredig met goede staart actie, prima
    vachtstructuu
    Hidde v. Stavast - A.G.J. Sijbers
    Testikels: ja. Licht gestrekte reu, uitmuntend rasbeeld, hoofd in
    verhouding, goed parallel, tikje breed in schedel, oren tikje wijd, donker
    oog, goed schaargebit, krachtig lichaam, goede voorborst en borstdiepte.
    Voorvoeten wat recht, licht goudgestroomde acht goede structuur, gangwerk
    ruim voldoende.
    Hannes v. Stavast - G.L. v.d. Meijden-Bloemen & W. v.d. Meijden
    Testikels: ja. Licht gestrekte reu, zeer goed rasbeeld, wat spits in
    voorsnuit. Het rechteroor is iets korter dan het linker. Mooi donkerbruin
    oog. Compleet schaargebit. Goed lichaam, evenredige hoekingen voor en
    achter. Borst moet zich nog ontwikkelen, gangwerk prima, goudgestroomde
    vacht, prima structuur.
    Hester Anouk v. Stavast - S. Wesseling
    Compact teefje, zeer goed rasbeeld. Hoofd in verhouding schedel -
    voorsnuit. Correcte oren, mooi donker oog, en compleet schaar gebit. De
    bovenbelijning mocht wat strakker en onderbelijning loopt sterk af,
    evenredige hoekingen voor en achter, rechte opperarm. Hierdoor sluit
    elleboog niet goed aan, goede benen en voeten, goed gangwerk. Licht
    goudgestroomde vacht, goed masker.
    Hummer Femke v. Stavast - Mw. J. H. van Donselaar
    Compact, teef, zeer goed rasbeeld, snuit zou onder de ogen iets meer
    opvulling mogen, correcte oren, mooi donker en compleet schaargebit.
    Voldoende masker, goed lichaam, net voldoende voorborst en borstdiepte.
    Het bekken mocht iets vlakker, goede benen en voeten. Draagt bij het gaan
    de staart hoog, licht goudgestroomde vacht, goede structuur, mocht meer
    stuwen bij het gaan.
    Algemeen beeld van het nest. Helaas is de moeder niet aanwezig, hierdoor
    moeilijk conclusies trekken, wat kleur betreft heeft vader wel invloed
    gehad, want vrijwel alle kinderen hebben licht gekleurde vachten, qua bouw
    goed nest op een enkele uitzondering na met betrekking tot het bekken,
    goede gebitten, met betrekking tot het gedrag was er een hondje door
    omstandigheden niet te benaderen en een moeilijk te benaderen (opvoeding)
Nest K1321  Geb.dat.: 15-08-2007 Fk.: L.L.G. Egging
Vader: Alesco
Moeder: Jacky v.h. Oude Landras
    Jacky v.h. Oude Landras - L.L.G. Egging
    6 jaar, licht gestrekt hoofd met goede lijnen, goed oor, oog en compleet
    schaargebit. Rugbelijning mocht strakker, bekken mocht vlakker, goede
    voorborst, staat goed op de benen, tijdens het gaan mocht ze iets meer
    stuwen, prima vacht, licht goudgestroomd.   
    Onno v.h. Oude Landras - C.M. Helmers-de Regt
    Testikels: ja. Licht goudgestroomde reu, zeer goed rasbeeld, aan de maat,
    hoofd goed parallel, correct oren, ogen en gebit. Zeer krachtig lichaam,
    evenredig gehoekt voor en achter. Prima gangwerk, vacht licht
    goudgestroomd.
    Otje v.h. Oude Landras - M.G. Fleer
    Licht goudgestroomd teefje, zeer goed rasbeeld, hoofd met goede lijnen,
    correct oog, oor, compleet schaargebit, rugbelijning mocht wat strakker en
    het bekken vlakker, zou iets meer voorborst mogen, goede benen en voeten,
    gangwerk licht ondergeschoven, goede vachtstructuur.
    Olleke-Mika v.h. Oude Landras - L.L.G. Egging
    Licht gestrekte goudgestroomde teef, zeer goed rasbeeld. Correcte oren,
    ogen en gebit. Zou iets meer voorborst mogen, goede benen en voeten.
    Bekken mocht wat vlakker, moet in lendenen nog wat krachtiger worden.
    Gangwerk zou iets meer mogen stuwen, goede vachtstructuur.
    Oase-Diesel v.h. Oude Landras - J.A. Alberts
    Licht gestrekte teef, goudgestroomd, zeer goed rasbeeld, hoofd met goede
    lijnen, wigvormig, goede oren, voldoende donker oog, compleet schaargebit,
    goede hals, lichaam mocht iets sterker in de lendenen, goede benen en
    voeten, gangwerk zou in achterhand vaster mogen zijn.
    Algemeen beeld van het nest: Alleen moeder aanwezig, in kleur een
    gevarieerd nest met anatomisch weinig onvolkomenheden en prima gedrag.
    Een hondje is licht gestroomd (te licht) achterhand verdient aandacht in
    verband met bekkenligging, hierdoor onvoldoende stuwing. 
Nest: KLevi’s Grand Geb.dat.: 16-08-2007 Fk.: Levi Snirr-orr
Vader: Koen
Moeder: Isis
    Levi’s Grand Raya Hoetske - N. Nugteren-v.d.Hooven
    Licht gestrekte goudgestroomde teef, uitmuntend rasbeeld. Hoofd in
    verhouding schedel - voorsnuit wigvormig. Correcte oren en ogen, compleet
    schaargebit. Goed lichaam met evenredige hoekingen voor en achter. Staat
    mooi op de benen, Zeer goede vachtstructuur, uitmuntend gangwerk en zeer
    stabiel gedrag.
    Levi’s Grand Golda Famke - G.W. Nauta-Wijker
    Absent
Nest : K1322 Geb.dat.: 21-08-2007 Fk.: D. Marks
Vader: Floris
Moeder: Emmie v. Stavast
    Floris - M.R. Langevoort
    11 jaar compacte reu, zeer goed rasbeeld. Draagt de oren wat wijd, goed
    donker oog, schaargebit, krachtig lichaam, evenredig gehoekt, bekken zou
    wat vlakker mogen, goede benen en voeten. Vacht mocht meer aangesloten
    zijn, maar voor de leeftijd voldoende. Gangwerk rastypisch met voor en
    achter evenredige passen.
    Emmie v. Stavast - D. Marks
    Compacte teef, uitmuntend rasbeeld, hoofd in verhouding, correcte oren.
    Lichtbruin oog, compleet schaargebit, goede hals, krachtig lichaam, prima
    beenwerk, goede voeten. Correct liggend bekken, evenredig gangwerk. In
    achterhand wat nauw.
    Jarka v.d.‘s-Gravenschans - D. Marks
    Licht gestrekte teef, goudgestroomd, zeer goed rasbeeld. Schedel - snuit
    parallel, goede oren, lichtbruin oog, goed compleet schaargebit.
    Rugbelijning mocht wat strakker. Mist voorborst en daardoor wat smal in
    het front, goed gehoekte achterhand, prima vacht en vlot gangwerk.
    Algemeen beeld van het nest: Vader, moeder en een kind compleet aanwezig.
    Vader al op leeftijd, maar vertoont zeer typisch gangwerk. Moeder mooi
    type met correct liggend bekken, iets te licht oog, hetgeen ook
    doorgegeven is aan de dochter. Dochter is wat smal in front, hetgeen bij
    ouders niet het geval is.
Nest: K1323  Geb.dat.: 01-09-2007 Fk.: J.H. Cramer
Vader: Astor v.d.‘s-Gravenschans
Moeder: Donya v.d. Boermastreek
    Astor v.d.‘s-Gravenschans - J. Akkerman
    Testikels: ja. Compacte krachtige reu, goudgestroomd, zeer goed rasbeeld,
    krachtig hoofd, goed parallel, goede oren, ogen en gebit. Sterk lichaam
    met goede voorborst, voor en achter evenredig gehoekt, goede benen en
    voeten. Gangwerk met voldoende paslengte, zijn gedrag laat te wensen over.
    Donya v.d. Boermastreek - J.H. Cramer
    Licht gestrekte donker goudgestroomde teef, zeer goed rasbeeld, hoofd met
    goede lijnen, goede oren, ogen en compleet schaargebit, krachtig lichaam,
    goede voorborst, rugbelijning mocht wat strakker, iets rond in ribben,
    evenredig gehoekt, goede benen en voeten, tijdens het gaan nauw in de
    achterhand en een oplopende rugbelijning.   
    Rex v.d. Boermastreek - P. Aikema
    Testikels: ja. Compacte reu, zeer goed rasbeeld, Hoofd voldoende parallel,
    maar wat breed in bekken, goede oren, mooi donker oog, compleet
    schaargebit, iets ruime lippenpartij. Voldoende sterk lichaam, goede
    ribben, voldoende gehoekt voor en achter, goede benen en voeten. Gangwerk
    evenredig, goede vachtstructuur.
    Max v.d. Boermastreek - D.R. Hoezen
    Testikels: nee, gecastreerd. Compacte reu, goed rasbeeld. Hoofd voldoende
    parallel met goede ogen, oren, compleet schaargebit. voldoende krachtig
    lichaam, bekken zou wat vlakker mogen, goede benen en voeten, iets
    opgetrokken onderbelijning. Evenredig gangwerk, goede vachtstructuur.
    Lady v.d. Boermastreek  - E.G. v.d. Worp
    Licht gestrekte goudgestroomde teef, goed rasbeeld. Beetje ongedurig in
    gedrag. Hoofd goed parallel met wat weinig stop, goede oren, ogen en
    gebit. Lichaam met licht opgetrokken buikbelijning en in achterhand
    hakkeneng. Goed botwerk, gangwerk voldoende, moet in gedrag
    zelfverzekerder worden.
    Noa v.d. Boermastreek  - K. Hilbolling-Beuker
    Compacte lichte teef goudgestroomd, die wat hoog op de benen staat, goed
    rasbeeld, hoofd voldoende parallel, zou iets meer stop mogen, goed donker
    oog, compleet schaargebit, oor goed. Toont iets lip, lichaam moet zich nog
    ontwikkelen, elleboog zou wat meer aan mogen sluiten, passend botwerk,
    gangwerk evenredig.
    Lena v.d. Boermastreek - Mw. R.C. van de Vrie
    Licht gestrekt teefje, goudgestroomd, uitmuntend rasbeeld, hoofd met
    parallelle lijnen. Correcte oren, oog en gebit, voldoende sterk lichaam
    met goede hoekingen. Prima benen en voeten, vlot gangwerk, goede vacht.
    Bea v.d. Boermastreek - N.C. Streur
    Licht gestrekte teef, zeer goed rasbeeld, parallel hoofd, voorsnuit wat
    spits, goede oren, ogen, schaargebit, goede hals, rugbelijning mocht
    strakker en het bekken vlakker, voor goed gehoekt, staat in stand achter
    nauw. Loopt met korte passen, goudgestroomde vacht, goede structuur.
    Kim v.d. Boermastreek - J. Brons
    Korte teef, zeer goed rasbeeld, hoofd is parallel met iets te weinig stop.
    Goede oren, mooi donker oog, compleet schaargebit, lichaam moet zich nog
    ontwikkelen, staat nu nog wat hoog op de benen, goede hoekingen voor en
    achter, maar het bekken mocht vlakker, goede benen en voeten, gangwerk met
    korte pas, vacht volop in de rui.
    Sita v.d. Boermastreek - A.C. van der Wegen
    Absent
    Tinka v.d. Boermastreek - J.J. Kluts
    Licht gebouwde teef, die nu nog wat hoog op de benen staat is en in
    lichaam nog wat uit moet zwaren. Voorsnuit zou meer opgevuld mogen, goede
    oren, ogen, compleet schaargebit. Zou iets meer voorborst mogen en het
    bekken mocht vlakker. Gangwerk evenredig met voor en achter korte pas,
    goede vacht.
    Algemeen beeld van het nest: Vader en moeder aanwezig, vader in gedrag
    ongedurig hetgeen bij verschillende kinderen ook het geval is. Moeder heeft
    een niet strakke rugbelijning, hetgeen vrijwel bij alle kinderen terug
    gekomen is. Moeder was in achterhand wat nauw, hetgeen vrijwel bij alle
    kinderen ook het geval was. Nest gedroeg zich onder elkaar niet stabiel en
    er werd niet tegen opgetreden.
Nest: K1310  Geb.dat.: 23-02-2007 Fk.: H.B.J. Slag
Vader: Astor v.d.’s-Gravenschans
Moeder: Erena v.h. Pullenland
    Cobber Kai v.‘t Reestveld - R. Klaassen
    Levendige licht gestrekte jonge reu, zeer goed rasbeeld. Hoofd voldoende
    parallel, correcte oren, ogen, compleet schaargebit, correct lichaam,
    goede hoekingen voor en achter, buigt achter de hakjes dicht bij elkaar.
    Bekken mocht vlakker, goede benen en voeten, goede vacht, voldoende in
    gangwerk. Goede vachtstructuur.
Nest: K1304  Geb.dat.: 15-08-2006 Fk.: A.H. Borg
Vader: Frikke
Moeder: Cindy v.d.’s-Gravenschans
    Hunther v.d.‘s-Gravenschans - Jac. Nouws
    Compacte krachtige goudgestroomde reu, zeer goed rasbeeld, schedel zou wat
    vlakker mogen en wat brede bakken, goede oren, lichtbruine ogen, compleet
    schaargebit. Krachtig lichaam waarbij het bekken wat vlakker mocht, staat
    goed op de benen, loopt correct met wat korte passen, prima gestroomde
    vacht en een gouden gedrag.
 


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login