Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Nestendag Kortharen 24 september 2017

Keurmeester: Mw. G. de Wit-Bazelmans

K1502  Geb. 10-05-2016. Fokker: C. Beek
V: Bolle de Vrolijke Hollander
M: Belle
Bolle de Vrolijke Hollander - eig. C.C.D. Oudt
4 jaar. Goede maat, lengte-hoogte verhouding. Goed gevormd reuenhoofd, goed geplaatst oor en oog. Schaargebit. Stevig ontwikkeld in lichaam, evenredige hoekingen. Staat goed op benen. Gaat vlot, iets wijd voor. Fijn gedrag.
Belle - eig. C. Beek
Overenergieke teef van 7,5 jaar. Goede maat, licht gestrekt. Gestrekt hoofd, schedel snuit voldoende parallel. Neusrug niet helemaal recht. Donker amandelvormig oog. Goed aangezet en gedragen oor, tikje groot. Schaargebit met sterk afgesleten tanden. Evenredige hoekingen, passend bone. Enthousiast gangwerk.
Elmo - eig. V. Blancquaert
15 maanden. Goede maat, lengte-hoogte verhouding. Mooi ontwikkeld in lichaam. Passend hoofd, goede verhoudingen. Goed oor. Amandelvormig, zeer donker oog, wat goed geplaatst is. Mooi masker. Correct schaargebit, uitmuntende hoekingen. Prima voorborst, ribwelving en borstdiepte. Prima vacht, mooie kleur. Gaat vlot met goede staartdracht. Fijn gedrag. Mooi rastypisch totaalbeeld.
Eros - eig. C. Beek
15 maanden. Nogal opgewonden reu. Goede maat, reuenhoofd van goede verhoudingen. Schedel mag nog wat uitvlakken. Goed oor, donker oog, correct gebit. Evenredigen hoekingen, mooie hals-ruglijn. Wat hoog aangezette staart. Gaat vlot met voldoende stuwing. Vriendelijk gedrag. Prima vacht en kleur.
Ebbie - eig. E. Buter
15 maanden. Mooi ontwikkelde teef. Goed gevormd tevenhoofd, donker oog. Schedel-snuit, goed parallel, 1:1. Mooie hals/ruglijn, stevige lendenen. Mooie onderbelijning, goed gehoekt voor en achter. Prima staartaanzet en -dracht. Gaat vlot. Prima vacht. Mooi totaalbeeld.
Elena - eig. A. Driessen
15 maanden. Prima ontwikkelde teef. Goede maat, lengte/hoogte verhouding. Mooi gevormd hoofd, prima wigvorm. Schedel snuit mooi parallel en 1:1. Rastypische expressie. Amandelvormig, middelbruin oog. Masker mag wat verder doorlopen. Goed gebit, evenredige hoekingen. Staat goed op de benen. Regelmatig, goed uitgrijpend gangwerk met prima staartdracht. Mooie harde, iets lange vacht.
Evie - eig. P. Zwagemaker
15 maanden. Fijngebouwde teef. Goede maat, iets gestrekt. Wat klein hoofd, wat op zich goed in verhouding is. Schedel mag nog uitvlakken. Goed oor, donker amandelvormig oog. Correct gebit, onderkaak mag krachtiger. Moet in lichaam nog verder uitzwaren, evenredige hoekingen. Fijne bone. Gangwerk nog wat los. Vriendelijk, wel wat opgewonden. Prima kleur en vacht.
Totaalbeeld:
Moeder en twee van haar pups tonen wel erg opgewonden gedrag. In het algemeen goede rasvertegenwoordigers met correcte constructie. Mooi gevormde hoofden.
K1504 v. Rianne’s Erf. Geb. 20-05-2016. Fokker: G. Hagen-Kraak
V: Axel v. Old-Diek
M: Cowley V. Rianne’s Erf
Axel v. Old-Diek - eig. M. v. Houten & H.J. v. Houten
8,5 jaar. Aan de maat, goed in verhouding. Reuenhoofd, goed oor, middenbruin oog, schaargebit. Evenredige hoekingen. Toont iets keelhuid. Goede benen en voeten. Goede staartlengte en -dracht. Wat uitstaande vacht. Gaat vlot. Vriendelijk gedrag.
Cowley v. Rianne’s Erf - eig. G. Hagen-Kraak
7 jaar. Goede maat, lengte-hoogte verhouding. Hoofd met vrouwelijke expressie. Goed oor, amandelvormig donker oog, correct gebit. Zag voorsnuit graag wat langer. Evenredig gehoekt. Wat breed in front. Regelmatig gangwerk. Prima vacht. Fijn temperament.
Famke v. Rianne’s Erf - eig. G. Hagen-Kraak
16 maand. Rastypische teef. Goede maat en verhouding. mooi gevormd tevenhoofd. Goed oor, middenbruin oog, correct gebit. Goed gehoekt voor en achter. Goede ribwelving en borstdiepte. Bij het gaan rechtsachter niet helemaal zuiver na trauma (gebroken poot). Mooie vacht. Vriendelijk gedrag.
Frouke v. Rianne’s Erf - eig. P. de Bruijn & M. Knippenberg
16 maanden. Goede maat en lengte-hoogte verhouding, in wat te goede conditie. Passend hoofd, voldoende parallel. Goed oor, donker oog, krap sluitend gebit. Evenredige hoekingen, goede ribwelving en borstdiepte. Lange, goede staart. Wat breed in front. Wat onwennig in de ring. Gangwerk hierdoor moeilijk te beoordelen. Prima vacht.
Totaalbeeld:
Echte Hollanders. Goed gevormde hoofden. Prima maat en verhoudingen. Veel temperament.
KL016  Geb. 04-06-2016. Fokker:
V: Izikel Angel of the Moon
M: Aika’s Mystery Devil Joia
Aika’s Mystery Devil Joia - eig. N. Henin
5,5 jaar. Mooie maat, lengte-hoogte verhouding. Passend hoofd, mooi parallel. Prima wigvorm. Klein goed aangezet en gedragen oor. Middenbruin, tikje rond oog. Correct gebit. Uitmuntend gehoekt voor en achter. Goede benen en voeten. Staart is te kort. Ze wordt in te zware conditie voorgebracht. Gaat vlot. Fijn gedrag.
Aika’s Mystery Devil Nevis - eig. N. Henin & C. Khan
15 maand. Grote reu, nog smal en volop in ontwikkeling. Hoofd, mooie wigvorm, mag nog wat breder worden. Goed oog, oor en gebit. Goede schouderligging, opperarm rechtop. Mist voorborst, borst mag nog breder en dieper worden. Achter wat sterker gehoekt. Goede staartaanzet en -dracht. Gaat achter nauw en voor erg los. Prima vacht. Fijn gedrag.
Aika’s Mystery Devil Nox - eig. N. Raddatz
15 maanden. Aan de maat, goed in verhouding. Mooi gevormd reuenhoofd. Prima wigvorm, parallel, stop ligt iets naar voren. Goede hals-rugbelijning. Goed gehoekt voor en achter. Gaat vlot met goede staartdracht. Fijn gedrag.
Aika’s Mystery Devil Neyla - eig. J. Plier
15 maanden. Prima maat, lengte-hoogte verhouding. Mooi gevormd tevenhoofd. Goede verhoudingen en prima parallel. Goed oog, oor, gebit. Goed gehoekt voor en achter. Voor leeftijd al goed ontwikkeld in lichaam. Gangwerk nog jeugdig los. Prima vacht, masker mag meer doorlopen. Fijn gedrag.
Aika’s Mystery Devil Noia - eig. J.H.W. v. Nuland-Goossens
15 maanden. Goede maat en lengte-hoogte verhouding. Passend hoofd, goed wigvormig. Goed oor, middenbruin oog. Correct gebit. Zag graag meer voorhandhoeking. Achter voldoende gehoekt. Ellebogen moeten beter aansluiten. Gaat vlot, los voor, goede staartdracht. Fijn gedrag. Prima vacht.
Totaalbeeld:
Pups verschillend in type en maat, de ene erg smal, de ander al behoorlijk ontwikkeld. Met ouder worden, zal veel verbeteren. Allemaal fijne karakters.
K1505  Geb. 08-07-2016. Fokker:
V: Jan-Henk Van De Niwo
M: Renske V.h. Pullenland
Jan-Henk v.d. Niwo - eig. L.J.P.A. van Ee-Muijen
5,5 jaar. Prima rastypische maat en verhoudingen. Goed hoofd, mooi wigvormig. Amandelvormig, donker oog. Correct gebit, goed oor, mooi masker. Goede evenredige hoekingen. Goed ontwikkeld in lichaam. Gaat regelmatig, maar wel met korte pas. Prima vacht en kleur. Fijn gedrag.
Renske v.h. Pullenland - eig. A.C. Wiemer
5 jaar. Prima maat, lengte-hoogte verhouding. Passend hoofd met vrouwlijke expressie. Goed oog, oor en gebit. Goed gehoekt, voor en achter. Licht bone. Gaat vlot, achter nauw en wat los in pols voor. Prima vacht.
Hessel v.d. Ganzeweide - eig. E. Moling
14 maanden. Flinke reu, al goed ontwikkeld in lichaam. Passend hoofd, schedel loopt iets terug. Zag ogen graag iets donkerder. Correct schaargebit, toont iets lip. Uitgespr. schoft. Iets aflopende rugbelijning. Goede schouderligging. Opperarm wat rechtop. Achter voldoende gehoekt. Staart mag wat langer. Gaat vlot, jeugdig los, wat nauw achter. Fijn gedrag. Prima vacht, mooi masker.
Hugo v.d. Ganzeweide - eig. C. Welgraven & F. Verbruggen
14 maanden. Grote fijngebouwde reu, nog volop in ontwikkeling. Hoofd met wat gewelfde schedel. Wat fijne voorsnuit. Oog is (nog) te licht van kleur. Schaargebit. Staat wat hoog op benen. Moet in lichaam nog dieper worden. Voor maat fijne bone. In het gaan nauw achter, los voor. Staart is wat kort. Goede vacht. Moet zich in gedrag nog settelen.
Hebbes v.d.  Ganzeweide - eig. L. Faasse
14 maanden. Fijngebouwd teefje, mooi in verhouding. Mooi gevormd hoofd, prima wigvorm en parallel. Goed oor, middenbruin oog. Correct gebit. Mooie hals/ruglijn. Kan zich in lichaam nog verder ontwikkelen. Evenredige hoekingen, passend bot. Regelmatig gangwerk met goede stuwing. Staart net voldoende lang. Prima vacht, mooi masker. Fijn gedrag.
Heike v.d. Ganzeweide - eig. A. Laros & E. Verkooij
14 maanden. Teefje nog volop in ontwikkeling, moet in alles nog wat uitzwaren. Vrouwelijk hoofd, voldoende parallel. Goed oor, donker oog, correct gebit. Zag graag meer voorborst. Ellebogen moeten nog beter uitdraaien. Wat lang in lendenen. Bekken helt wat sterk. Fijn bot. Goede vacht, mooi masker. Gangwerk nog erg los en daarin toont ze ook hoe smal ze nog is. Fijn gedrag.
Totaalbeeld:
Reu aan de maximale maat. Teefjes nog behoorlijk smal. Voorhand hoeking kan beter, evenals staartlengte en oogkleur. Fijne karakters.
K1507 v. Old-Diek. Geb. 04-08-2016. Fokker: A. Egging
V: Aika
M: Amber v. Old-Diek
Aika - eig. C. Kolijn & J.G. Beelaerts
Bijna 12 jaar. Prima maat en lengte-hoogte verhouding. Reuenhoofd met brede schedel. Donker oog, correct gebit. Goed gehoekt, achter en voor. Mooie hals- ruglijn. Goed ontwikkeld in lichaam. Fijn gedrag. Voor leeftijd nog prima gangwerk.
Amber v. Old-Diek - eig. L.L.G. Egging & B. Egging
8,5 jaar. Energieke teef. Licht gestrekt. Mooi gevormd hoofd. Goed oor, oog, gebit. Goede hoekingen, goed ontwikkeld in lichaam. Onstuimig gangwerk. Prima vacht. Fijn gedrag.
Ibas v. Old-Diek - eig. R.S. v.d. Veen & D. v. Gerven
13 maand. Goede maat, lengte-hoogte verhouding. Mooi reuenhoofd. Goed oog, oor en gebit. Prima voorborst en borstdiepte. Ellenbogen sluiten mooi aan. Goed gehoekt voor en achter. Bekken helt wat sterk. Gaat makkelijk in telgang. Wat wantrouwend gedrag. Prima vacht, stroming kan beter verdeeld over lichaam.
Ids v. Old-Diek - eig. M. Ponsen & A. Veenboer
13 maand. Mooie maat, lengte-hoogte verhouding. Passend hoofd, wigvorm kan zwaarder. Mannelijke expressie. Stop iets naar voren. Donker amandelvormig oog. Evenredige boekingen, al ver ontwikkeld in lichaam. Gaat vlot met goede staartdracht. Prima vacht, mooi masker. Fijn gedrag.
Iggy v. Old-Diek - eig. C. Kolijn & J.G. Beelaerts
13 maand. Enthousiaste reu. Goede maat, lengte-hoogte verhouding. Mooi gewelfd hoofd, Prima wigvorm. Schedel snuit parallel. Neusrug kon rechter. Goed gehoekt voor en achter. Voor leeftijd al goed ontwikkeld in lichaam. Iets hoge staartaanzet. Door enthousiasme, gangwerk niet te beoordelen. Prima vacht en masker. Fijn gedrag.
Imme v. Old-Diek - eig. D. v. Wely & R. Linnartz
13 maanden. Mooie maat, lengte-hoogte verhouding. Goed gewelfd hoofd, voldoende parallel. Neusrug niet helemaal recht, toont iets bakken. Donker oog, goed oor, correct gebit. Zag graag meer voorhandhoeking, achter voldoende gehoekt. Staart hoog aangezet en gedragen. Al goed ontwikkeld in lichaam. Prima vacht, mooi masker. Gangwerk jeugdig los. Fijn gedrag.
Imke v. Old-Diek - eig. C.C. Birsan & C. Vermeulen-Birsan
13 maand. Goede maat en lengte-hoogte verhouding. Mooi gevormd hoofd met vrouwelijke expressie. Goed parallel, mooie wigvorm. Goed oog, oor en gebit. Evenredige hoeking, goed ontwikkeld in lichaam. Goede staartlengte en -dracht. Kan een goed gangwerk laten zien. Enthousiast vriendelijk gedrag. Prima vacht.
Iris v. Old-Diek - eig. L.M. Harmsen
13 maand. Nog vol in ontwikkeling. Goede maat. Mooi gevormd tevenhoofd. Schedel snuit parallel. Neusrug niet helemaal recht. Donker oog, goed oor, schaargebit. Voor voldoende gehoekt, achter wat sterk. Ellebogen kunnen beter aansluiten. Bij het gaan licht steppend voor en wat nauw achter. Goede staartdracht. Prima vacht, mooi masker. Vriendelijk gedrag.
Totaalbeeld:
13 maanden. Energieke honden die duidelijk behoefte hebben aan leiding. De ene heeft dit al, de ander heeft nog wat training nodig. Duidelijke geslachtstypes. Een paar hoog aangezette en gedragen staarten. Over het algemeen goede hoofdvorm met donkere ogen.
K1508  Geb. 04-09-2016. Fokker: E. Janssen
V: Thijs v.h. Pullenland
M: V.d Zwartewaterhoeve Chenna
Thijs v.h. Pullenland - eig. H. Graumans & M.D.C. Jongenelen-v. Geel
3,5 jaar. Goed ontwikkelde reu, mooie maat en lengte-hoogte verhouding. Wigvormig hoofd, licht gewelfde schedel. Donker, amandelvormig oog. Goed oor, neusrug niet helemaal recht. Goed gehoekt, mooi ontwikkeld in lichaam. Gaat vlot, met goede staartaanzet. Super vriendelijk gedrag. Mooie kleur en vachtkwaliteit.
v.d Zwartewaterhoeve Chenna - eig. H.A.J.M. Jansen & ella jansen
5 jaar. Mooie maat, lengte/hoogte verhouding. Goed tevenhoofd, mooi wigvormig, goed parallel. Goed oor, middenbruin oog. Correct gebit, evenredige hoekingen. Voldoende borstdiepte, ellebogen konden beter aansluiten. Gaat vlot, maar los in front. Goede staartdracht, wat steil in middenvoet. Vriendelijk gedrag. Prima vacht, masker kan wat intenser.
v.d. Dongensehoeve Ako - eig. G.J. Albers
12 maanden. Reu, nog volop in ontwikkeling. Vandaag wat schraal. Passend hoofd, schedel loopt iets terug en mag wat vlakker. Goed oor, middenbruin oog en schaargebit. Lippigment mag intenser, evenals masker. Voor voldoende, achter sterk gehoekt. Moet in lichaam nog wat uitzwaren. Wat sterk hellend bekken. Gaat vlot met vrolijke staartdracht. Vriendelijk gedrag, prima vacht.
v.d. Dongensehoeve Aldo - eig. J. de Klein
12 maanden. Goede maat, lengte-hoogte verhouding. Voor leeftijd al heel ontwikkeld in lichaam. Zag graag meer voorborst. Passend hoofd, schedel mag nog wat vlakker worden, mooie wigvorm. Goed oor, middenbruin oog, schaargebit. Evenredige hoekingen. Gaat vlot met goede staartdracht. Is vriendelijk, maar heeft een eigen willetje. Mooie vacht.
v.d. Dongensehoeve Alwin - eig. M.C. Christiaansen & M. Roks
12 maanden. Mooie maat. Goed gewelfd reuenhoofd. Goed aangezet en gedragen oor. Schedel mag nog wel vlakker. Middelbruin, amandelvormig oog. Correct gebit, uitmuntend lippigment. Evenredige hoekingen. Zag graag meer voorborst. Gaat vlot met goede staartdracht. Mooie vacht, fraaie kleur. Vriendelijke gedrag.
v.d. Dongensehoeve Astor - eig. M. Vosters
12 maanden. Al ver ontwikkelde reu. Goede maat, licht gestrekt. Mooi gevormd reuenhoofd met rastypische expressie. Goed oor en oog. Correct gebit. Goede hoekingen. Goede ribwelving en borstdiepte. Fraaie hals-ruglijn. Na enige moeite laat hij een goed gangwerk zien. Mooi totaalbeeld. Goed gedrag.
v.d. Dongensehoeve Anouk - eig. M.W.J.A. Hesseling-Vrijhoeven & L.J.M. Hesseling
12 maanden. Prima ras- en geslachtstype. Nog volop in ontwikkeling. Mooi gevormd tevenhoofd. Vrouwelijke expressie. Goed oor, middenbruin oog. Correct gebit. Lippigment en masker kunnen intenser. Evenredige hoekingen, maar moet in lichaam nog uitzwaren, nu nog los in ellebogen. Wat sterk hellend bekken. Lange staart wordt vrolijk gedragen. Vriendelijk gedrag.
Totaalbeeld:
Heerlijk relaxt nest. Op en top Hollanders. Zeer gemakkelijk in de omgang met elkaar en de keurmeester. Mooie hoofden, goede maat. In ontwikkelen in verschillende stadiums.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login