Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Nestendag Langharen 13 april 2019

Keurmeester: Mw. M. v. Viegen-Rappange

L444 v.d. Tiendschuur. Geb. 27-12-2017. Fokker: F. v. Dijk-Krantz
V: Django
M: Ee Bobbie v.d. Tiendschuur
Ee Bobbie v.d. Tiendschuur - eig. F.F. v. Dijk-Krantz
5 jaar oude teef. Harmonisch gebouwd. Goede lengteverhouding in het hoofd. Mooi geplaatst oog van goede kleur. Goed gedragen oor wat breed aan de basis. Harmonisch gehoekt. Goede rug. Bekken helt iets. Goede staart. Kan heel mooi gangwerk laten zien. Lichtvoetig en vrolijk. Prima gedrag.
Friso v.d. Tiendschuur - eig. E.C. de Jong
Ras- en geslachtstypische reu met een mooie aanliggende vacht. Gestrekt hoofd. Licht geronde schedel. Mooi gevormd donker oog. Prima gedragen oor. Correct gebit. Harmonisch gehoekt. Mooi lichaam. Mooie hals- en rugbelijning. Goede staartlengte en dracht. Kan heel mooi lopen maar heeft de neiging voor te steppen. Vriendelijk gedrag maar onzeker.
Fanny v.d. Tiendschuur - eig. A.H.M. Kuiper
Tengere teef. Goed gestrekt hoofd. Middelbruin goed gevomd en geplaatst oog. Prima oortjes. Gebit niet te beoordelen. Kan voor meer hoeking hebben. Mooie sterke rug. Zag graag iets meer lengte in lichaam. Achter goed gehoekt. Bekken helt te veel. Goede staart. Tijdens het gaan wil ze niet in draf maar loopt te springen en te steppen. Heeft vreselijk veel plezier, hond heeft meer leiding nodig.
Floortje v.d. Tienschuur - eig. C.R. Kranen
Goed type Hollandse Herder. Mooie verhoudingen. Aantrekkelijk hoofd. Goed schuingeplaatst middelbruin oog. Mooie oortjes. Correct gebit. Mooie hals- en ruglijn. Bekken helt te veel. Voor prima gehoekt, achter goed gehoekt. Goede staartlengte. Gaat vlot en regelmatig door de ring. Nog los in ellebogen.
Totaalbeeld:
2 teven en moeder, waarvan er 1 de goede bouw van de moeder heeft. Goede hoofden. Mooi gevormde en geplaatste ogen. Nr. 65 laat een prima gangwerk zien. Goede aanliggende vachten. Moeten nog zelfverzekerder worden.
L445 de Edele Vriend. Geb. 22-03-2018. Fokker: M. Moerman-Reugebrink
V: Hesko Nabowja v. Oscarli
M: Silver Luca v.‘t Frouwkes Hof
Silver Luca v.‘t Frouwkes Hof - eig. M. Moerman-Reugebrink
7 jaar oude teef. Goed ras- en geslachtstype. Heel licht goud gestroomd met een afstaande vacht momenteel. Mooi tevenhoofd, iets bolle schedel. Mooie verhouding. Goed gevormd middelbruin oog. Evenredig gehoekt. Goede staart en staartdracht. Lief gedrag. Mag iets meer power met lopen hebben.
Meester Jhulian de Edele Vriend - eig. P.L. Bax & A.C.A.M. Bax-v.d. Meer
Flinke jongen, goed rastype. Mooi aanliggende vacht, licht goud gestroomd. Mooi gestrekt reuenhoofd. Goed gevormd middelbruin oog. Goed gevormd en gedragen oor. Gebit moeilijk te beoordelen. Mooie lichaamsverhoudingen. Rechte rug. Bekken helt iets teveel. Mooie staart. Gangwerk niet te beoordelen. Staat een beetje onwennig in de ring.
Juf Jannah de Edele Vriend - eig. M. v. Elsdingen & A. Toubman
Mooi geslachtstype. Goede stroming en vachtstructuur maar totaal uit vacht. Mooie hoofd- en lichaamsverhoudingen. Voor goed, achter iets teveel gehoekt. Goede staartdracht en -lengte. Bekken helt wat veel. Fijn tevenhoofd. Mooi gevormd middelbruin oog.Prima gedragen oor, compleet schaargebit. Gaat vlot door de ring maar stept heel erg. Goed gedrag.
Juf Jerrinah de Edele Vriend - eig. I.M. de Jong & A.D.J. de Ruiter
Aantrekkelijk type. Goede lichaamsverhoudingen. Wat zwaar tevenhoofd met bolle schedel. Middelbruin oog mag iets schuiner. Prima oortjes. Harmonisch gehoekt. Sterke rug, iets hellend bekken. Vrolijk gedragen staart. Gaat vlot door de ring met goede paslengte. Prachtige vacht. Prima gedrag.
Juf Joshke de Edele Vriend - eig. R. Lansink
Goed type. Vrouwelijk hoofd, iets te zware stop. Schedel loopt iets terug. Mooi gevormd middelbruin oog, goed gevormd en gedragen oor. Goed gebit. Voor goed gehoekt, mag iets langer in lichaam zijn. Erg hellend. Goed gehoekt achter. Aanliggende vacht maar totaal uit vacht. Tijdens het gaan kan ze mooi springen en steppen.
Totaalbeeld:
Goed type Hollandse Herders. Eenvormig nest. Mooie aanliggende vachten en goed gestroomd. Ogen mogen donkerder. Gestrekte hoofden en sterke ruggen. Bekkens hellen teveel. Prettig gedrag ten opzichte van elkaar. Beetje eenkennig.
L446 v.d. Binnenvoort. Geb. 05-04-2018. Fokker: I.A.M. Vogels-Rooijakkers
V: Cézan Djairo v.‘t Frouwkes Hof
M: Alita Izarra v.d. Binnenvoort
Cézan Djairo v.‘t Frouwkes Hof - eig. F.P.J. v.d. Berg & E.M.J.  v.d. Berg
Zwaar type reu van 5 jaar. Zware vacht maar mooi aanliggend. Zwaar, goed gevormd hoofd. Mooie stop. Mooi oog. Bolle schedel. Goed oor. Goed gehoekt. Schaargebit maar mist een paar voortanden. Rechte rug. Goede staartdracht. Heeft vandaag geen zin om te lopen.
Alita Izarra v.d. Binnenvoort - eig. I.A.M. Vogels-Rooijakkers
Jong volwassen teef. Prima type. Goede neusrug. Schedel iets zwaar. Mooi geplaatst middelbruin oog. Correct gebit. Prima oor. Harmonisch gehoekt. Goede lichaamslengte. Goede rug. Vrolijk gedragen staart. Laat een vlot gangwerk zien. Prima gedrag. Mooie en aanliggende vacht.
Eladio Alita v.d. Binnenvoort - eig. J. v. Hemel
Goed type. Gestrekt hoofd, iets bolle schedel. Oog wat licht bij deze zwarte vacht die goed aanligt. Correct gebit. Mooie oortjes. Voor en achter harmonisch gehoekt. Bekken helt iets teveel. Goede staart. Chemisch gecastreerd. Loopt makkelijk en soepel. Fijn hanteerbaar karakter.
Eloy Alita v.d. Binnenvoort - eig. S. Waalboer
Geen ballen. Jonge harmonische reu. Goede lengteverhoudingen. Gestrekt hoofd. Mooie lange neus. Goede stop. Prima oortjes. Correct gebit. Voor en achter goed gehoekt. Mooie donkere aanliggende vacht. Correct gehoekt. Loopt vlot. Prima gedrag.
Elvio Alita v.d. Binnenvoort - eig. N. v.d. Rijt
Mooi ras- en geslachtsbeeld. Mooie hoofd- en lichaamsverhoudingen. Prachtig reuenhoofd. Mooie stop, mooi belijnd. Licht oog. Prima oor. Al mooi ontwikkeld lichaam. Evenredig gehoekt. Prima rug. Iets hellend bekken. Mooie staartaanzet en -lengte. Prima aanliggende vacht en mooie gouden stroming. Gaat heel lichtvoetig. Fijn gedrag.
Eron Alita v.d. Binnenvoort - eig. W.J.A.M. de Wit
Zwaar gebouwde zilver gestroomde reu met goed gevormd zwaar hoofd. Mooie neuslengte. Oog wat licht. Correct gebit. Correct oor. Mooie lichaamsverhoudingen. Harmonisch gehoekt. Sterke rug. Goede staartlengte. Heel hanteerbaar. Tijdens het gaan loopt hij te steppen en te springen. Vriendelijk gedrag.
Eleena Alita v.d. Binnenvoort - eig. M. Remijnse
Mooi type Hollandse Herder. Prima verhoudingen in lichaam en hoofd. Goed gebouwd tevenhoofd. Middelbruin, goed gevormd oog. Goed gevormd oor. Correct schaargebit. Mooie hoekingen in de voorhand. Rug mag wat sterker. Achter goed gehoekt. Bekken helt licht. Goede staartaanzet en dracht. Mooi aanliggende zandkleurig gestroomde vacht.
Elvira Alita v.d. Binnenvoort - eig. H. de Zeeuw
Mooi type teef. Goede verhoudingen in lichaam en hoofd. Mooie stop, mooi gestrekt tevenhoofd. Middelbruin oog. Goed oor. Correct gebit. Harmonisch gehoekt. Mooie rugbelijning. Bekken helt licht. Goede staartlengte. Mooie goud gestroomde aanliggende vacht. Laat een lichtvoetig gangwerk zien. Prima gedrag.
Totaalbeeld:
Prima nest. Mooie honden. 1 is typisch pa, de anderen hebben het fijnere van moeders. Mooie aanliggende vachten. Met op 1 na goede stroming. Mooie hoofden in het algemeen waarvan een paar er uitspringen. Goed gebouwde typische rasvertegenwoordigers. Prettige karakters.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login