Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Nestendag Langharen 14 april 2018

Keurverslagen Nestendag Langharen 14 april 2018

Keurmeester: Mw. M. v. Viegen en Dhr. J. de Gids

K1513 v.d. Dorestee. Geb. 14-11-2016. Fokker: S.A. Brand
V: Akras Kriskras v.‘t Frouwkes Hof
M: Merel’s Marit v.d. Dorestee
Akras Kriskras v.‘t Frouwkes Hof - eig. R.A. Cordes & J.A. v.d. Berg
3 jaar oude, grote reu, met een hoofd dat helemaal parallel is. Middelbruin oog, correct schaargebit. Mooie lange voorsnuit, mooi goedgevormd oor en goed gedragen. Voorborst voldoende. Mooie rechte benen, mooi bone. Goed lichaam, rug kan sterker. Goede lendenpartij, correcte achterhand. Staartlengte goed. Gangwerk zou vandaag beter gepresenteerd kunnen worden.
Merel’s Marit v.d. Dorestee - eig. S.A. Brand & M.H. v.d. Baan
4 1/2 jaar oude teef, goed geslachts- en rastype. Goed aangezette oren, goedgevormd tevenhoofd, vlakke schedel. Goedgevormd, wat licht oog. Schaargebit en dierenartsverklaring voor missende P1 en P2 linksonder. Goedgehoekte voorhand, voldoende voorborst. Voldoende lichaam, prima rug, bekken helt te veel. Achterhoeking correct. Goede vachtstructuur, correcte kleur, staart van goede lengte. Gangwerk mocht wat ruimer en krachtiger.
Langharen
Laxko Benjen v.d. Dorestee - eig. M. v. Overveld
17 maanden oude reu van goed ras- en geslachtstype. Goed reuenhoofd, met goede verhoudingen, bruin goedgevormd oog. Schedel mag iets vlakker. Prima oor, correct gebit. Harmonisch gebouwd, mocht een fractie langer in lichaam. Sterke rug, mooie vacht en kleur, stroming kan regelmatiger. Harmonisch gehoekt. Bekken helt iets, staart voldoende lengte. Gangwerk gaat met voldoende stuwkracht, passend bij de bouw, schept in de polsen. Lieve hond, maar erg opgewonden.
Laxko Jaqen v.d. Dorestee - eig. L.M. Kruis-v.d. Werken
Reu van 17 maanden, goed ras- en geslachtstype. Goed reuenhoofd met geronde schedel. Lichtbruin oog, prima oor, correct gebit. Mooie lichaamsverhoudingen. Harmonisch gehoekt, sterke rug. Mooi ontwikkeld lichaam, correct bone, iets hellend bekken.  Goede staartlengte, mooie vachtlengte, maar wat warrelig op schoft en kruis. Kan vlot gaan, los in front, vriendelijk gedrag.
Laxko Daenerys v.d. Dorestee - eig. S. Riedel- Luttge & Dhr. R.F.M. Luttge
Prima rastype, 17 maanden oude teef. Mooi hoofd, middelbruin oog, mooi van vorm en plaatsing. Goede stop en vlakke schedel. Scharend gebit, dubbele P1 onderlinks, rechtsboven mist P2. Oren beetje wijd aangezet. Mooie lichaamsverhoudingen, voorborst aanwezig. Mooie hoeking voor, achter goed. Goede rug, bekken helt iets teveel. Staartlengte en staartdracht goed. Regelmatig gangwerk, goede paslengte. Vriendelijk gedrag.
Laxko Nymeria v.d. Dorestee - eig. P. Muilwijk
17 maanden oude teef van goed type. Lief tevenhoofd, mooie neuslengte, lichtbruin goedgevormd oog. Mooi gedragen oor. Mooi harmonisch gehoekt. Goede lichaamslengte, bekkenligging voldoende. Lichaam goed ontwikkeld voor leeftijd, mooie aanliggende vacht. Goede staartlengte, mooie rechte aanliggende beharing. Mooie kleur. Kan mooi gangwerk laten zien.
Laxko Sansa v.d. Dorestee - eig. S.A. Brand & R. v.d. Baan
17 maanden oude teef, van prima ras- en geslachtstype. Gestrekt tevenhoofd, mooie stop en goed parallellisme. Goedgevormd en geplaatst oog, correct gebit. Oren mochten hoger aangezet zijn. Voldoende voorborst, mooie hals- rugbelijning. Prima lichaamsverhoudingen, rug mag strakker. Bekken helt teveel. Voor en achter harmonisch gehoekt. Goede staartlengte met mooie beharing. Prima vachtstructuur, mooi aanliggend, mooie kleur. Kan vlot gaan, met goede paslengte, maar nog los in de ellebogen. Prima gedrag.
Kortharen
Laxko Rhaegar v.d. Dorestee - eig. P. Muller & Mw. M. Broeders
17 maanden oude reu, van een goed geslachtstype. Gestrekt hoofd, goede stop, lichtbruin goedgevormd oog. Mooi gevormd en gedragen oor. Correct gebit. Weinig voorborst, voor voldoende gehoekt, achter goed. Mooi ontwikkeld lichaam, voldoende sterke rug, bekken helt teveel. Goede staartdracht en -lengte.  Prima bone, goede voeten. In gangwerk laat hij veel opwaartse kracht zien en erg los. Fijn karakter.
Laxko Walder v.d. Dorestee - eig. J. IJntema
17 maanden oude, magere jonge reu, die nog uit moet zwaren. Mag meer lichaamslengte hebben. Gestrekt hoofd, mooie lange neus, mooi schuinliggend oog, maar mag donkerder. Mooie gevormde oren die hij goed kan stellen. Correct schaargebit. Voor steil, achter goed gehoekt, steil front. Rechte rug, bekken helt teveel. Goede staartlengte, onderbelijning zou beter moeten. Goede stroming, mooie kleur. Vachtstructuur lijkt goed. Vlot en regelmatig gangwerk, maar wel gebonden. Lief gedrag.
Laxko Missandei v.d. Dorestee - eig. H. Stiemer & C. Grandiek
17 maanden oude teef, goed ras- en geslachtstype. Dubbele P1, links- en rechtsonder, verder correct gebit. Lange neus, mooie stop, iets geronde schedel. Lichtbruin goedgevormd oog. Goedgevormd oor, mag ze iets hoger dragen. Prima voorborst, mooie schouder. Harmonisch gehoekt, goede lichaamslengte, goede rug, bekken helt iets teveel. Gaat makkelijk in telgang. Lief gedrag.
Totaalbeeld:
Eenvormig nest in verkeerde en goede raspunten. Gestrekte langhaarhoofden, nogal wat lichte ogen, wel goed van vorm en plaatsing. Bij de langharen 2 met wat warrelige vachten. Gebitten scharend, 2 met missende elementen. Goede lichaamslengte in ‘t algemeen, voor langharen tamelijk pittige karakters.

Keurmeester: Mw. M. van Viegen

L441 v.h. Meerhuisje. Geb. 28-11-2016. Fokker: M. Portanger
V: Mirrewil’s Iina Wijsneus Wessel
M: Azuricoyotes Niva Valithria
Mirrewil’s Iina Wijsneus Wessel - eig. J.F. v. Lunsen
7 jaar, goed geslachtstype, goede verhoudingen. Gestrekt reuenhoofd met iets te veel stop, mooi donker oog, schaargebit, mooi formaat oor. Mooie vacht met goede stroming, voorborst wat weinig.
Azuricoyotes Niva Valithria - eig. M.J. Portanger
4 1/2 jaar, goed ras- en geslachtstype, goede verhoudingen. Gestrekt tevenhoofd, oog kan donkerder, correct gebit, oren iets wijd gedragen. Voldoende voorborst, mooi harmonisch gehoekt, bekken helt teveel. Goede staartlengte, gaat vlot maar maakt achter de pas niet af.
Emmes v.h. Meerhuisje - eig. M. v. Schuppen
Goed type hollander. Voldoende lichaamslengte, prima hoekingen.  Moet in hoofd meer reu worden, oog mag donkerder, scharend gebit, goede stop, goed oor, schedel wat rond. Mooie rijke vacht, goede stroming, voldoende staartlengte. Vlotte gangen, voor en achter nog wat jeugdig. Goed gedrag.
Eefje Woola v.h. Meerhuisje - eig. J.M. de Ruijter-de Hart
Rastypische en geslachtstypische teef. Aantrekkelijk tevenhoofd, prima oog, stop, neuslengte en gebit, wat wijd oor, mag hoger gedragen worden. Opperarm mag iets schuiner liggen, achter prima gehoekt, sterke rug, goede staartlengte, bekken helt iets te veel. Goede vachtstructuur, zandkleurig gestroomd, gaat vlot met goede staartdracht.
Ella Yara v.h. Meerhuisje - eig. M.J.A. Bolder
Fijn teefje, voldoende type. Gestrekt hoofd met prima stop, mag wat meer opvulling in de voorsnuit, mooi gevormd te licht oog, kan de oren goed dragen. Goede lichaamslengte, voor en achter harmonish gehoekt, mooi lichaam. Goede vachtstructuur en staartlengte. Compleet schaargebit. Prima gangwerk.
Empress Franka v.h. Meerhuisje - eig. A. Karsten-Brouwer & G.H. Karsten
Prima geslachts- en rastype, goede lichaamsverhoudingen. Mooi tevenhoofd met prima stop, goedgevormd, middelbruin oog, correct gebit. Prima hoekingen, rug mag iets sterker, goede staartlengte, bekken helt iets. Goed gedragen en lengte van de staart, prima gangwerk. Fijn gedrag en prima voorgebracht.
Enneke v.h. Meerhuisje - eig. S. Wolters
Goed ras- en geslachtstype, flink aan de maat, prima lichaamslengte. Gestrekt tevenhoofd, prima stop, mooi gevormd donker oog, correct schaargebit, goed gedragen oren. Prachtige voorborst, goed lichaam, bekken helt teveel, goed bone, achter iets te veel hoeking. Goede staartlengte, gaat vlot en soepel door de ring, moet achter de pas beter afmaken. Zelfverzekerd gedragen staart, heel fijn karakter.
Enora v.h. Meerhuisje - eig. D.A. v.d. Broeke & A. v.d.  Broeke
Voldoende type, heeft een goed kosthuis, goede lichaamsverhoudingen. Goed hoofd met goede stop en neuslengte, mooi oog, correct gebit, wijd gedragen oor. Prima hoekingen, bekken helt teveel, goede staart, mooie vachtsrtructuur, gangwerk niet te beoordelen.
Ester v.h. Meerhuisje - eig. F.J.M. Vermeulen
Rastypische teef. Aantrekkelijk tevenhoofd, goedgevormd middelbruin oog, goede stop, praktisch parallel, goedgedragen oren, goed gebit. Goed gehoekt, goede rug, bekken helt wat veel. Goede staart, maakt tijdens het gaan de pas achter niet af, wel al vast voor de leeftijd.
Eusje v.h. Meerhuisje - eig. M. Duivenbode
Goed type, goed geslachtstype, voldoende lichaamslengte, goed bone. Vrouwelijk hoofd, correct gebit, goedgevormd middelbruin oog. Voor mooi gehoekt, achter rastypisch, bekken helt iets teveel, goede staart. Kan waarschijnlijk goed draven, goed gedrag.
Totaalbeeld:
Moeder heeft stempel op het nest gedrukt, mooie lichaamsverhoudingen, goed gestrekte hoofden. Helaas ook het hellende bekken van de moeder, goede gebitten, oren mogen strakker gedragen worden, prima oog en stop en mooie lange voorsnuiten. Allemaal lieve honden, maar op een na nog wat onzeker.
L442 v.d. Binnenvoort. Geb. 05-01-2017. Fokker: I. Vogels
V: Victo Palouk v. Kevin’s Cot
M: Pastora Izarra v. Oscarli
Victo Palouk v. Kevin’s Cot - eig. M. Taal
Stevige reu van 7 jaar. Ronde schedel, mooi donker oog. Goede rug, goede hoekingen, bekken helt iets, mooi soepel gangwerk. Goed gedrag.
Pastora Izarra v. Oscarli - eig. I.A.M. Vogels-Rooijakkers
Stevige teef van 7 jaar. Mag wat meer opvulling van de voorsnuit, mooi donker oog, correct gebit, prima oor. Goede lichaamsverhoudingen, moet meer bespiering krijgen, gaat met prima paslengte en regelmaat. Fijn karakter.
Cesaro Izarra v.d. Binnenvoort - eig. M.G. v. Middelkoop & I. Bikker
16 maanden, grote donkere reu, met een fijn temperament. Goede lichaamsverhoudingen. Reuenhoofd met geronde schedel, goede snuitlengte, mooi schuingeplaatst donker oog, compleet schaargebit, lippen kunnen wat strakker, oren goed gesteld. Voor goed gehoekt met voldoende voorborst, sterke rug, bekken helt te veel en achter te veel hoeking. Goede staartlengte, aanliggende praktisch zwarte vacht. Gaat vlot met lange passen, maar maakt achter de pas niet af, en is nog jeugdig los. Heel braaf gedrag.
Cruz Izarra v.d. Binnenvoort - eig. J.A. Klaassen-Buitendijk & A. Klaassen
Grote reu, van goed geslachtstype, goede lichaamsverhoudingen. Gestrekt hoofd, goede stop, ronde schedel, mooi gevormd donker oog, gebit niet te beoordelen, lippen moeten strakker. Goede rug, mooi bone, gaat graag in telgang. Kan de oren goed stellen. Voor en achter goed gehoekt, goede staartlengte, bekken helt te veel, gaat graag in telgang. Brave hond.
Coco Izarra v.d. Binnenvoort - eig. B. de Craen
Teef van goed ras- en geslachtstype. Gestrekt hoofd, mooi donker oog, mooie expressie, correct gebit, kan de oren goed stellen. Voldoende lichaamslengte, voor en achter harmonisch gehoekt, sterke rug, bekken helt te veel, goede staartlengte. Erg donkere vacht, goed aanliggend met goede structuur. Gaat lichtvoetig met goede paslengte. Goed gedrag.
Crisanna Izarra v.d. Binnenvoort - eig. J.J.W. Daams
Aantrekkelijke teef die niet te betasten is, wel heel vriendelijk. Lief tevenhoofd, goede staartlengte, iets geronde schedel, goedgevormd en geplaatst oog, prima oordracht. Staat op rechte benen en achter harmonisch gehoekt, mag iets meer lichaamslengte hebben. Zandkleurig gestroomd, met zwart masker. Tijdens het gaan kan ze mooi springen, is nog heel erg los.
Totaalbeeld:
Nest bestaande uit 2 reuen en 2 teven. De reuen zijn aan de grote kant, goede types, mooie aanliggende vachten, maar op 1 na erg zwart. Fijne karakters. Gestrekte hoofden, schedels allemaal wat rond, goede gebitten, mooi gevormde donkere ogen. Gangwerk erg los op deze leeftijd.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login