Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Nestendag Langharen 23 april 2022

Keurmeester: Dhr. J. Ebels en mw. M. v Viegen-Rappange

L457 v.d. Dorestee. Geb. 08-02-2020. Fokker: S.A. Brand
V: Ivar Di-Famke v. Neerlands Erf
M: Laxko Sansa v.d. Dorestee
Laxko Sansa v.d. Dorestee - eig. S.A. Brand
Forse teef, iets over de maximum maat, mag een tikje vrouwelijker zijn. Fors hoofd wat past bij lichaam en is niet grof. Mooi gedragen oren, oog kan wat donkerder, correct schaargebit, goede rugbelijning. Bekken iets hellend. Goed gehoekte voor- en achterhand, staartlengte net voldoende, overvloedige wat uitstaande vacht. Mooie stroming. Stabiel gedrag. Gangwerk mooi vast.
Sansa’s Borka v.d. Dorestee - eig. R.W.J. Goldak & J. Goldak
Stevige reu van prima type. Echt reuenhoofd, iets breed in schedel, tikje rond oog en wat licht. Prima oren, compleet schaargebit, mooie hals/rug. Bekkenligging voldoende. Staartlengte en dracht goed, ballen aanwezig, voor goed gehoekt, achter goed gehoekt. Goede vachtstructuur, maar is erg in de verharing. Prima gangwerk, vriendelijk ringgedrag
Sansa’s Pipeau v.d. Dorestee - eig. F. Bras & R.M.S. Bras-Huliselan
Grote forse reu boven de maximum maat 65cm. Mooi van verhoudingen, lichaam en hoofd. Fors mannelijk hoofd, iets geronde schedel, goed gedragen oren. Ogen te licht van kleur, correct schaargebit. Goede nek, rechte rug, goed gevormd lichaam met goede hoekingen voor en achter. Goed liggend bekken, staart goede lengte, ballen aanwezig. Aanliggende vacht, kastanje gestroomd. Prachtig, soepel evenwichtig gangwerk. Gedraagt zich wat vervelend naar de keurmeester. Vanwege grote maat voldoet hij niet aan het rasbeeld.
Sansa’s Higgy vd. Dorestee - eig. M. Struik & J. v. Vliet
Forse en zware teef, zou meer vrouwelijkheid moeten vertonen. Hoofd goed van lengte, wat breed in schedel, goede oren, ogen wat licht en rond. Prima harmonisch gehoekt met een goed lichaam dat te zwaar gevoerd is. Staart is net niet voldoende van lengte. Goede zware, aanliggende vacht, goede stroming met zandkleurige ondergrond. Laat een prachtig soepel en ruim gangwerk zien. Zou zich wat vriendelijker mogen tonen naar de keurmeester. Onvoldoende type vanwege zwaarte en geslachtsbeeld.
Sansa’s Hasse v.d. Dorestee - eig. S.C.V.M. v.d. Schoor-Stolk
Forse teef, mooi formaat en vrouwelijk. Mooi ras- en geslachtstype. Mooi vrouwelijk hoofd met masker, middelbruin en goed gevormd oog. Goed gedragen oren, correct schaargebit, mooie stop, mooie hals- rugbelijning, bekken helt te veel, mooi evenredig gehoekt. Staartlengte goed, mooie aanliggende vacht met goede stroming. Goed rastypisch gangwerk. Hanteerbaar in gedrag.
Totaalbeeld:
Twee reuen, twee teven aanwezig. Vrij homogeen nest, forse en grote honden met voor Hollanders nogal forse hoofden op de laatste teef na. Zwaar in de vacht, goede oren en ogen qua vorm. Ogen mogen donkerder over het geheel genomen. Enkele honden mogen beter ringgedrag vertonen. Gangwerk en bouw goed.
L459 v.h. Eigen Land. Geb. 21-12-2020. Fokker: E.G.M. de Rapper-van der Velden
V: Laxko Jaqen v.d. Dorestee
M: Faimshey’s Jubelende Juultje Icky
Laxko Jaqen v.d. Dorestee - eig. L.M. Kruis-v.d. Werken
Flinke reu van een mooi type, gestrekt hoofd met iets ronde schedel, goed gevormd oog en wat aan de lichte kant. Goed gedragen oren. Tanggebit, twee tandjes ondervoor. Mooie lengte lichaam, goed gehoekte voor- en achterhand. Goede staartlengte, mooie aanliggende vacht. Kan goed lopen, maar laat dit niet geheel goed zien.
Faimshey’s Jubelende Juultje Icky - eig. E.G.M. de Rapper & F.K. de Rapper
Goed type Hollandse herder. Goed geslachtstype, vrouwelijk hoofd, iets gekromde neus. Goed gedragen oren, correct schaargebit. donkerbruin oog. Goede nek, rechte rug, goed gehoekte voor- en achterhand. Staat wat breed in front. Goed liggend bekken. Los in de voorhand. Voldoende gestroomde vacht, vacht kan beter aanliggen. Beetje teruggetrokken in gedrag.
Piet Pim v.h. Eigen Land - eig. J. Mahieu & P. Henzen
Goed ras- en geslachtstype. Goed type reu. Mooi gestrekt hoofd, goed gevormd donker oog, correct gebit, goed gedragen oor. Schedel iets gerond. Voldoende voorborst, harmonisch gehoekt, mooie bovenbelijning, sterke rug, goed liggend bekken. Goede staartlengte en goed gedragen. Mooie aanliggende vacht. Momenteel chemisch gecastreerd, dus kleine teelballetjes. Goed gedrag, is nog erg speels, maar kan soms mooi soepel lopen.
Piet Pijke v.h. Eigen Land - eig. P. Roeland
Voor de leeftijd goed ontwikkelde reu. Goed ras- en geslachtstype. Gestrekt hoofd, schedel is nog wat rond, neusbrug kan wat rechter. goed gevormd donker oog, correct gebit, goed gedragen oren. Goede hals- rugbelijning, kruis kan iets minder hellen, goede staartlengte, buikbelijning loopt erg snel op. Evenredig gehoekt. Tijdens het gaan erg los voor en achter. Gaat wat met opgetrokken lenden. Vriendelijk en iets voorzichtig in karakter. Mooie aanliggende vacht.
Piet Paul v.h. Eigen Land - eig. C. Bijl
Middelgrote reu van een goed ras- en geslachtstype. Gestrekt hoofd met iets ronde schedel, goed oog, hoofd mag nog wat uitzwaren/mannelijker worden. Goed gedragen oren, harmonisch gehoekt. Sterke rug, goed liggend bekken, goede staartlengte bij het gaan hoog gedragen. Evenredig gehoekt, sluike vacht iets warrelig op de schoft. Soepel gangwerk, nog jeugdig los. Vriendelijk, maar iets teruggetrokken gedrag. Mag in totaalbeeld wat mannelijker worden.
Pietsje Porsche Pip v.h. Eigen Land - eig. E.G.M. de Rapper
Aantrekkelijk teefje, mooi vrouwelijk hoofd, mooi getrekt hoofd, middelbruin en goed gevormd oog. Goed gedragen langhaaroren, voor goed gehoekt, achter mag ze meer kniehoeking hebben. Wat te sterk hellend kruis en trekt lendenen wat op. Goede staartlengte, goede vacht, lichaam moet zich nog ontwikkelen. Gaat nog los, met name achterhand. Gebit niet te beoordelen…moet nog heel wat zelfbewuster worden.
Pietsje Pien v.h. Eigen Land - eig. J. Bleijenberg
Aantrekkelijk teefje, mooie houding, goed rastype, gestrekt vrouwelijk hoofd, mooie lengteverhoudingen, goed gevormd donker oog. Goed gedragen oren, correct schaargebit, voor en achter goed gehoekt, goede hals- rug, maar kruis helt te veel. Goede staartlengte en aanliggende vacht. Gangwerk voor goed, achter wat los met opgetrokken lendenen. Mag zichzelf zekerder gedragen.
Pietsje Puk v.h. Eigen Land - eig. H. v.d. Kruijs & Y. Gielissen
Krachtige teef van heel mooi type, mooi gestrekt hoofd, stop ligt iets naar voren, mooi donker oog, schedel tikje rond. Goede oorvorm en -dracht, correct schaargebit, mooie bovenbelijning en goed liggend bekken. Mooi evenredig gehoekte voor- en achterhand. Correcte staart en staartdracht. Lichaam nog in ontwikkeling, maar wel mooi. Vacht aanliggend, kan voor leeftijd al goed lopen, mooi gangwerk. Vriendelijk ringgedrag.
Pietsje Pieke v.h. Eigen Land - eig. M. Geurts-Verlinden & J. Geurts
Aantrekkelijke en harmonische teef. Goed gestrekt hoofd, mooi gedragen oren, goed gevormde donkere ogen, correct schaargebit. rechte rug, goed liggend kruis, goed gehoekte voor- en achterhand. Goede vachtstructuur, maar wat aan de donkere kant. Goed gedragen staart van goede lengte. Gangwerk nog jeugdig los en is springerig. Valt uit naar de keurmeester en mag zich beter gedragen in de ring.
Pietsje Pleun v.h. Eigen Land - eig. R. Hubbers & I. v.d. Heijden
Goed type teef, zeer vrouwelijk, goed gestrekt hoofd, goed gevormd licht oog, goed gedragen oren, correct schaargebit, mist een hoektand door een ongeval, goede vacht, goed gehoekte voor- en achterhand. Goede staartlengte, goed lichaam, goede rug, bekken helt iets te veel. Goede vacht en aanliggend met voldoende stroming. Goed maar nog wat los gangwerk. mag zich stabieler vertonen in de ring en mag wat vriendelijker zijn.
Pietsje Phleur v.h. Eigen Land - eig. K.J. Waterlander
Stevige teef van een goed type, goed rastype, goed gestrekt hoofd, schedel iets bol, goed gevormd wat licht oog. Oren goed gedragen, correct schaargebit, voor en achter goed harmonisch gehoekt. Goed lichaam, prima bovenbelijning. Goede bekkenligging. Goede staartlengte. Goede vacht, maar wel erg donker. Soepel moeiteloos gangwerk. Goed gedrag, maar mag nog wel wat stabieler.
Totaalbeeld:
Harmonisch nest, goede kwaliteit en type. Gestrekte hoofden van vader. Allemaal toch wel wat rond in schedel. Hier en daar wat lichte ogen, correcte gebitten. Over het algemeen evenredig gehoekt, veel vaak een wat hellend bekken en opgetrokken rug, wat zich ook uit in het gangwerk. Goede vachten, donkere overheerst. Gedrag mag zelfverzekerder en minder terughoudend zijn. Sommige mogen wat vriendelijker in de ring zijn.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login