Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Nestendag Langharen 24 september 2017

Keurmeester: Dhr. J. Wauben

L439 v. Henita’s Hoes. Geb. 13-06-2016. Fokker: A. Karsten
V: Cezan Daron v. ‘t Frouwkes Hof
M: Mirrewil’s Iina Wijsneus Wiep
Cézan Daron v.‘t Frouwkeshof - eig. G.H. Karsten & A. Karsten-Brouwer
4 jaar. Goed ontwikkelde reu. Prima rasbeeld. Goede hoogte/lengte. Gestrekt hoofd, redelijk parallel, mag niet breder in schedel. Oor ietsje wijd. Prima expressie. Goede snuit. Correcte rug, matig gehoekt, wat sterk hellend in bekken. Goed lichaam, bone en voeten. Wat zwaar goudgestroomd en wat zachte vacht. Prima temperament. Staart wat laag aangezet, voldoende lang. Mag bij het gaan wat krachtiger.
Mirrewil’s Iina Wijsneus Wiep - eig. A. Karsten-Brouwer & G.H Karsten
7 jaar. Goed ontwikkeld, prima rasbeeld. Voldoende lichaamsverhouding. Gestrekt en parallel in hoofd, mooie expressie. Prima oor, voldoende krachtige snuit. Goede hals en rug. Goede boekingen. Zag poten en voeten graag iets sterker. Goed ontwikkeld lichaam. Goede bone. Mooie goudgestroomde vacht. Prima temperament. Correct gedragen staart. Goede gangen.
Barouch Elroy v. Henita’s Hoes - eig. M.K.E Dekker
15 maand. Mag zich wat minder dominant gedragen. Goed ontwikkeld, zeer goed rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt hoofd, wat ronde schedel, goede expressie. Lichte ramsneus. Goede ruglijn, bekken helt wat sterk. Voldoende gehoekt. Goed ontwikkeld lichaam, goede bone. Staat licht koehakkig en Frans. Staart wat laag aangezet en hoog gedragen. Mag bij het gaan achter krachtiger. Correct goudgestroomde vacht.
Bayro Elroy v. Henita’s Hoes - eig. R.J. de Ruijter & M.C.S v. Woerkom
15 maand. Zeer goed ontwikkeld en zeer goed rasbeeld. Correcte hoogte-lengte. Gestrekt hoofd, wat ronde schedel. Oor ietsje wijd. Correcte snuit. Goede rug, wat aflopend bekken. Correcte hoekingen. Lichaam ontwikkeld nog. Wat zwaar goudgestroomde vacht. Staart wordt hoog gedragen en toont wat spanning aan het einde. Gangwerk mag wat krachtiger.  Staat licht koehakkig en Frans.
Byron Elroy v. Henita’s Hoes - eig. M.G.T.M. v. Herk & M. Smit
15 maanden. Prima ontwikkeld en zeer goed rasbeeld. Vandaag iets vierkant van bouw. Gestrekt hoofd, niet helemaal parallel en mag niet breder in schedel. Lichte ramsneus en snuit mag krachtiger. Goede hals en rug, maar erg aflopend in bekken. Laag aangezette en wat hoog gedragen staart. Goede voorborst en lichaam. Voldoende gehoekt. Licht koehakkig en Frans. Wat zwaar goudgestroomde vacht. Correct temperament. Mag bij het gaan achter krachtiger.
Totaalbeeld:
Best uniform beeld. Goede rastypes. Wat zwaar goudgestroomd. Komt richting vader, net zoals het wat sterk hellend bekken en wat hogere staart. Schedel mag niet breder. En stand in front en achterhand moet wat beter. Over het algemeen leuke pups, die wel wat aan hun temperament moeten werken.
L440 v. Oscarli. Geb. 25-09-2016. Fokker: W. E. v. Ommen
V: On Y Parle’s Quendo Vannila
M: Phaedra Jana v. Oscarli
On Y Parle’s Quendo Vannila - eig. P. Klomp & M. Kokx
4,5 jaar. Goed ontwikkelde reu. Prima rasbeeld. Goede lichaamsverhouding. Gestrekt hoofd, niet helemaal parallel. Goed aangezet oor. Goed gevormd, donkerbruin oog. Prima snuit. Rug mag vaster. Voldoende gehoekt. Goed ontwikkeld lichaam. Staart wat kort, correct gedragen. Goed bone en bespierd. Goede vacht, wat zwaar goud gestroomd. Prima temperament. Gaat voldoende vlot.
Phaedra Jana v. Oscarli - eig. W.E. v. Ommen
Prima rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt, niet helemaal parallel in hoofd. Goed gevormd donker oog. Voldoende krachtige snuit. Goede rug. Correcte hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Staart iets kort. Goede bespiering, goed bone. Zilvergestroomde vacht. Goed gedragen staart. Correct gangwerk.
Gandalff Arrakis v. Oscarli - eig. E. Kwiatek
1 jaar. Goed ontwikkelde reu van prima rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt, redelijk parallel hoofd, schedel nog wat rond. Goed aangezet oor, goed gevormd donker oog. Snuit voor leeftijd oké. Goede hals en vaste rug. Goede hoekingen, goed ontwikkeld lichaam. Goed bone en goede voeten. Al heel behoorlijk bespierd. Wat zwaar goed gestroomd. Prima temperament. Staart wat kort, correct gedragen. Gangwerk voor ietsje los, verder voldoende stuwing.
Gideon Antares v. Oscarli - eig. E.C. de Jong
1 jaar. Voor leeftijd prima ontwikkeld en mooi rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt hoofd, wat rond en aflopend in schedel. Snuit voor leeftijd oke, oor ietsje wijd, maar goed gevormd. Prima expressie. Goede rug, goede hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Goed bone en voeten en bespiering. Mooi zilvergestroomde vacht. Prima temperament. Staart ietsje kort, maar goed gedragen. Gaat voor wat los, maar met voldoende stuwing.
Guntur Alnilam v. Oscarli - eig. M.J.M. Peperkamp-Langedijk
1 jaar. Goed ontwikkelde reu van zeer goed rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt hoofd, nog wat rond en aflopend in schedel. Goed aangezet oor. Prima expressie. Snuit moet nog iets krachtiger worden, heel lichte ramsneus. Goed ruglijn. Goede hoekingen, wat sterk hellend in bekken. Goed ontwikkeld lichaam. Goed bone en goede voeten. Staart voldoende lang en correct gedragen. Mooie goudgestroomde vacht. Prima temperament. Gangwerk lijkt voldoende stuwend, maar nog echte slungel.
Gwenno Arctures v. Oscarli - eig. C. Vijlbrief & D.F. v. Schrevendijk
1 jaar. In ontwikkeling zijnde reu van zeer goed rasbeeld. Moet nog wat meer reu worden. Goede hoogte-lengte. Gestrekt, redelijk parallel hoofd, nog wat rond in schedel. Prima expressie. Snuit voor leeftijd ok. Goede rug. Voldoende gehoekt, iets aflopend in bekken. Lichaam in ontwikkeling. Goed bone en goede voeten. Warme goudgestroomde vacht. Prima temperament. Staart is wat kort en wordt wat hoog gedragen. Mag achter nog iets krachtiger bij het gaan.
Galeshka Alrisha v. Oscarli - eig. B. Luks
1 jaar. Goed ontwikkelde teef van prima rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt hoofd met al redelijk vlakke schedel, niet helemaal parallel. Mooie expressie. Voldoende vast rug met aflopend bekken. Matige hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Goed bone en correcte voeten. Warm goudgestroomd. Temperament moet nog wat vrijer. Loopt niet helemaal regelmatig vandaag.
Guinevere Aquila v. Oscarli - eig. R. Keizer
1 jaar. Prima ontwikkeld en prima rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt hoofd, nog iets rond in schedel. Prima expressie. Goed gevormd oog. Snuit moet nog wat krachtiger. Goede rug, licht aflopend bekken, verder correcte hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Nog wat open in ellebogen. Goede bone en voeten. Behoorlijke bespiering. Warme goudgestroomde vacht. Prima temperament. Gaat al behoorlijk vlot. Staart wat kort, goed gedragen.
Gwynnaeth Ascella v. Oscarli - eig. J.S. Wever
1 jaar. In ontwikkeling zijnde teef, nu nog iets fijn in hoofd en bone, ze komt er wel. Goede hoogte-lengte. Gestrekt hoofd met redelijk vlakke schedel. Goed aangezet oor, mooie expressie. Nog wat fijne snuit. Goede hals en rug, wat aflopend in bekken. Matig gehoekt. Lichaam ontwikkelt nog. Goed bone en goede voeten. Wat zwaar goudgestroomd. Prima temperament. Staart wat kort, wordt wat hoog gedragen. Moet bij het gaan wat krachtiger.
Totaalbeeld:
Compliment aan de fokker voor de presentatie van het hele nest en vooral de kwaliteit. Prima rasbeelden. In het algemeen goede hoekingen en gangwerken. Goed bone en goede lichamen. Super temperamenten. Mooie vachten. De foutjes bij reu en teef (wat ronde schedel en wat korte staart) zie ik ook, maar wel wat minder, terug in de pups. De wat zwakkere rug van pa is bij de pups verbeterd. Kortom een goede keuze en combinatie.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login