Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Nestendag Ruwharen 24 september 2017

Keurmeester: Dhr. J. Wauben

R919 v.d. Merschebergh. Geb. 16-05-2016. Fokker: G.N. Tienkamp-Plant
V: Gait-Bernardus v. Brabantstad
M: Zoëy v.d. Eefdese Enk
Gait-Bernardus v. Brabantstad - eig. Y.T.M. Zandkuyl & J.W. Ganzevles
Goed ontwikkelde reu, goede hoogte-lengte. Parallel in hoofd, maar snuit wat kort. Oog ietsje rond, donkerbruin. Goed oren. Scharend gebit. Goede hals, rug mag vaster. Voor voldoende gehoekt, maar sterk hellend in bekken. Goed lichaam. Goed bot en goede voeten. Vacht is wat zacht. Wat mopperend in temperament. Staart laag aangezet en wat hoog gedragen. Gaat voor wat los in pols, mag achter krachtiger.
Zoëy v.d. Eefdese Enk - eig. H.J. Scholten-Koerselman & H.J. Scholten
4 jaar. Laag op de benen en wat rond in lichaam en lendenen vandaag. Voldoende parallel. Goed aangezet oor. Donkerbruin, maar wat rond oog. Snuit is wat fijn, voldoende lang. Rug moet vaster. Matig gehoekt, maar sterk hellend in bekken. Goed bone en goede voeten. Vacht is wat zacht. Wat recht in pols. Staart is wat kort, correct gedragen, maar wat laag aangezet. Gangwerk is wat los, van achter mag krachtiger.
IJfer v.d. Merschebergh - eig. Q.A.C. Coset-Versteegh & P. Coset
Goed ontwikkelde reu, zeer goed rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt en voldoende parallel in hoofd, schedel moet wat vlakker. Goed gevormd oog, donkerbruin. Goed aangezet oor. Snuit van goede lengte, moet nog voller. Goede rug. Voldoende gehoekt, maar sterk hellend in bekken. Goed ontwikkeld lichaam, goed bone. Wat recht in pols, goede voeten en bespiering. Vacht voldoende hard. Prima temperament. Gangwerk voor los, moet achter krachtiger.
IJsbrecht v.d. Merschebergh - eig. O. Sonneveld
In ontwikkeling zijnde reu, mag hoger op benen. Hoofd gestrekt, maar niet helemaal parallel. Oren goed aangezet, mogen niet groter en moeten steviger. Donkerbruin, wat groot oog. Snuit van goede lengte, nog wat smal. Rug moet vaster. Voor voldoende, achter matig gehoekt. Vrij sterk hellend in bekken. Goed bone. Wat rechte pols. Lichaam is wat rond. Goede voeten. Correct temperament. Vacht is wat zacht. Staart laag aangezet, wat hoog gedragen, niet voldoende lang. Gangwerk wat los, moet van achter krachtiger.
IJwald v.d. Merschebergh - eig. H.J. Scholten-Koerselman & H.J. Scholten
Staat nog volledig in ontwikkeling. Vandaag overbouwd en mag hoger op de benen. Gestrekt hoofd, nog niet helemaal parallel. Goed aangezet oor, donkerbruin oog, goed gevormd. Correcte snuit, die nog wat krachtiger moet. Rug moet vaster, bekken helt vrij sterk. Verder voldoende gehoekt. Goed gevormd lichaam, goed bone. Goede voeten, wat rechte pols. Goede bespiering. Voldoende harde vacht. Prima temperament. Staart laag aangezet, wat hoog gedragen, voldoende lang. Gangwerk wat los, van achter moet krachtiger, en is wat nauw.
Yke v.d. Merschebergh - eig. J.W. Ganzevles
Heel mooi silhouet, maar nog fijn en klein, past wel bij elkaar. Parallel hoofd, goed gevormd middelbruin oog. Goed aangezet oor. Wat fijne snuit. Goede rug. Correcte hoekingen, bekken helt iets sterker. Goed gevormd lichaam. Wat fijne bone, goede voeten. Vacht wat zacht. Prima temperament. Staart wat laag aangezet, hoog gedragen, van goede lengte. Gangwerk voor los, moet achter krachtiger.
Totaalbeeld:
Wat verschillen in kwaliteit. Pas op dat je foutjes van reu en teef niet met elkaar combineert. Wat laag op benen, wat zwak in rug, sterk hellend bekken en rechte polsen. Je ziet het terug in de pups. Denk ook aan de vachten die harder moeten. En de beweging die nog krachtiger moet.
RCZ001 Vla-Maj Bohemia. Geb. 06-06-2016. Fokker: P. Cerna
V: Dogcab’s Texas Ranger
M: Bintu vom Airport Frankfurt
Barnett Vla-Maj Bohemia - eig. A. Kistemaker-Strik
15 maanden, voor leeftijd goed ontwikkelde reu. Goede lichaamsverhoudingen, licht gestrekt. Voldoende gestrekt hoofd, nog niet helemaal parallel. Goed gevormd donkerbruin oog, oor ietsje wijd geplaatst. Goede snuit en gebit. Rug mag vaster. Voor wat steiler gehoekt, achter vrij sterk in het bekken. Goed bone en voeten. Vacht van goede structuur. Bespiering is voldoende. Prima temperament. Correct gedragen staart, voldoende lang. Moet bij het gaan nog wat krachtiger in de achterhand.
R920 v.d. Bothof. Geb. 29-07-2016. Fokker: H. Jansen
V: Sibold-Ids v.d. Bothof
M: Uniek-Beertje V.d. Bothof
Sibold-Ids v.d. Bothof - eig. H.G.A. Jansen
10,5 jaar. Prima ontwikkeld en prima rasbeeld, goede hoogte-lengte. Gestrekt en parallel hoofd, mag niet breder in schedel. Oren wat breed en oogt wat groot. Goede snuit. Goede rug, wat sterk aflopend bekken. Correct lichaam, correcte hoekingen. Prima vacht. Prima temperament. Correct gedragen staart. Gaat met wat korte pas.
Uniek-Beertje v.d. Bothof - eig. H.G.A. Jansen
5 jaar. Prima rasbeeld. Iets lang in lendenen en wat zwak in rug. Parallel en gestrekt hoofd. Goed aangezet oor, correcte expressie. Goede snuit. Achter sterker gehoekt dan voor. Goed ontwikkeld lichaam. Goed bone en goede voeten. Prima temperament. Correcte vacht. Loopt licht hackney en mag krachtiger achter. Staart wordt wat hoog gedragen.
Ygbert-Sibold v.d. Bothof - eig. A. Oord
14 maand. Prima ontwikkeld, prima rasbeeld. Mooi gestrekt en parallel hoofd. Goed aangezet oor en prima expressie. Goede snuit. Goede hals, rug moet nog wat vaster. Prima hoekingen, lichaam moet nog wat dieper en voller. Goed bone, goede hoekingen en voeten. Prima temperament. Vacht van goede structuur. Loopt vlot met goed gedragen staart.
Yke-Sibold v.d. Bothof - eig. J. Eskes
14 maand. In ontwikkeling zijnde reu, zeer goed rasbeeld. Vandaag iets compact gebouwd. Mooi gestrekt en parallel in hoofd. Goed gedragen oren. Prima snuit. Goede rug. Sterker gehoekt achter. Goed ontwikkeld lichaam. Goed bone en goede voeten. Prima temperament. Vacht van goede, harde structuur. Staart wordt hoog gedragen. Voor licht steppend en achter moet krachtiger.
Yvo-Sibold v.d. Bothof - eig. R. Jans
14 maand. Voor leeftijd prima ontwikkeld. Zeer goed geslachtsbeeld. Goede hoogte-lengte. Parallel, gestrekt hoofd. Goede expressie. Al behoorlijke snuit. Rug moet vaster. Goed lichaam, goed bone en goede voeten. Behoorlijk bespierd. Vacht van goede structuur. Prima temperament. Wat sterk aflopend in bekken, staart wat hoog gedragen. Gaat met korte pas en los voor.
Yfke-Uniek v.d. Bothof - eig. N. Ünlen & H.K. Weinreder
14 maand. Zeer goed ontwikkeld geslachtsbeeld. Goede hoogte-lengte. Parallel, gestrekt hoofd. Prima expressie. Goede snuit. Rug moet vaster. Achter sterker gehoekt dan voor. Al goed ontwikkeld lichaam. Goed bone en goede bespiering. Vacht voldoende hard. Prima temperament. Staart wordt wat hoog gedragen. Voor licht steppend, mag achter krachtiger.
Ysolde-Uniek v.d. Bothof - eig. H.G.A. Jansen & D. Bakker
14 maand. Goed ontwikkelde teef, zeer goed rasbeeld. Nog wat compact gebouwd vandaag. Mooi parallel in hoofd, goede expressie. Donker oog, goede snuit, goed aangezet oor. Rug moet nog wat sterker. Sterker gehoekt achter. Goed ontwikkeld lichaam. Prima temperament. Goed bone en goede voeten. Vacht van goede, harde structuur. Staart wordt wat hoog gedragen. Voor licht steppend, achter mag krachtiger.
Totaalbeeld:
Pups tonen nu een redelijk uniform beeld. Goede geslachtstypes. Prima temperamenten. Het wat mindere gangwerk van de moeder en de wat zwakkere rug komt in een aantal pups terug. Aandacht voor de toekomst. Let ook op de staartdracht die wat hoog is. Mooie hoofden in veel onderdelen. In het algemeen goede vachten.
R921 v. mijn vlakke Land. Geb. 01-08-2016. Fokker: E. Lamers
V: Usskelte-Rodo V.d. Bothof
M: Anne’s Puck V.‘t Bikseland
Usskelte-Rodo v.d. Bothof - eig. A. Brandsma & E.H. Dijkstra
5 jaar. Prima ontwikkeld rastype en rasbeeld. Goede hoogte-lengte, mag niet langer in lendenen. Parallel in hoofd, prima expressie. Oor wat wijd, goede snuit. Rug mag vaster. Goede hoekingen. Wat aflopend in bekken. Staart niet lang genoeg. Goed lichaam, bone en goede voeten. Prima harde vacht. Prima temperament. Staart wat laag aangezet en hoog gedragen. Moet bij gaan achter wat krachtiger.
Anne’s Puck v.‘t Bikseland - eig. E.C. Lamers
4,5 jaar. Prima rasbeeld, goede hoogte-lengte. Heel mooi en parallel hoofd. Prima expressie. Goed aangezet oor. Goede hals, rug mag wat vaster. Goede hoekingen, correct bekken. Goed ontwikkeld lichaam. Goed bone, prima bespierd. Vacht van goede harde structuur. Prima temperament. Goed gedragen staart. Vlotte gangen.
Bram v. mijn vlakke Land - eig. M. Gosparini
1 jaar. Zeer goed ontwikkeld, prima geslachtstype. Mooi parallel hoofd, prima expressie. Goede snuit. Goed geplaatst oor. Rug mag wat vaster, correcte hoekingen. Goed bone. Lichaam mag niet zwaarder en dieper. Goede voeten. Prima bespierd. Vacht van goede structuur. Prima temperament. Goed gedragen staart. Gangwerk best vlot.
Dirk v. mijn vlakke Land - eig. B.A. de Roo
1 jaar. Prima geslachtstype en goed ontwikkeld. Goede hoogte-lengte. Parallel, gestrekt hoofd. Iets grote oren, goed geplaatst. Prima expressie. Rug moet wat vaster, wat aflopend bekken. Voldoende gehoekt. Lichaam en front in ontwikkeling. Wat hoge hak. Goed bone. Wat recht in pols. Goede bespiering. Vacht van goede structuur. Prima temperament. Staart wordt wat hoog gedragen. Voor wat los, achter mocht krachtiger.
Gijs v. mijn vlakke Land - eig. F.P. Tepper-Oosting
1 jaar. Zeer goed ontwikkeld en zeer goed rasbeeld. Goede hoogte, nog iets lang in lendenen. Nog niet helemaal parallel in hoofd. Goed aangezet, ietwat groot oor. Prima expressie, goede snuit. Correcte rug. Sterker gehoekt achter. Lichaam ontwikkelt zich nog. Wat hoge hak. Goede voeten en bone. Prima temperament. Staart mag iets langer en wordt wat hoog gedragen. Vacht van goede structuur. Gaat voor licht steppend en achter mag krachtiger.
Jelle v. mijn vlakke Land - eig. G.J. Zwart & M. Zwart
1 jaar. Mag wat hoger op benen. Niet helemaal parallel in hoofd. 1 oor nog niet recht. Goed gevormd, maar wat licht oog. Snuit is wat kort. Rug moet vaster. Al behoorlijk lichaam, maar wat breed in front en open. Goed bekken, maar matig gehoekt. Wat hoge hak. Vacht van goede structuur. Prima temperament. Mag achter iets krachtiger.
Wiebe v. mijn vlakke Land - eig. P. Cleiren
1 jaar. Zeer goed ontwikkeld, prima rasbeeld. Goede hoogte-lengte. Gestrekt hoofd. Goed geplaatst, wat groot oor. Oog is goed gevormd, wat licht. Goede snuit. Voldoende vaste rug. Lichaam moet nog krachtiger. Licht Frans voor, redelijk gehoekt, wat hoge hak. Goed bone. Vacht van goede structuur. Prima temperament. Staart wordt wat hoog gedragen. Mag bij gaan wat krachtiger.
Totaalbeeld:
Redelijk uniform beeld. Goede geslachtstypes. Prima temperamenten. Goede hoofden. Soms wat grote oren en lichte ogen. Ook aandacht voor de soms wat hoge hakken. Ruggen mogen vaster. Gangwerk mag wat krachtiger. Goed bone. Goede bespiering. Goede vachten. Kortom, wat verbeterpunten en best wel veel goede punten.
R922 v.d. Eefdese Enk. Geb. 10-09-2016. Fokker: G. Imming-Lammers
V: Hetto De Blauwe Pastorie
M: Zee-Wolf V.d. Eefdese Enk
Hetto de Blauwe Pastorie - eig. M. Imming-Lammers
6 jaar. Wat hoog, maar in goede lichaamsverhouding. Mag niet krachtiger in bone en body. Gestrekt en parallel in hoofd. Oor ietsjes wijd, maar goed gevormd. Middelbruin oog. Goede snuit. Voldoende vaste rug. Wat sterk hellend bekken, verder goed gehoekt. Wat zwaar bone en wat krachtig in lichaam. Ietsje zacht in vacht. Prima temperament. Gaat achter iets nauw. Voldoende stuwend.
Zee-Wolf v.d. Eefdese Enk - eig. M. Imming-Lammers
Ze moet hoger op benen. Temperament mag vrijer. Hoofd niet helemaal parallel. Oog wat rond, middelbruin. Snuit wat fijn. Voor matig gehoekt, achter vrij sterk hellend bekken. Lichaam wat rond. Wat fijn bone, wat rechte pols. Vacht erg zacht en wollig. Goede voeten. Staart wat laag aangezet en wat kort. Gangwerk moet krachtiger.
Douwe v.d. Eefdese Enk - eig. Y. Mattaar & E. Kamalski
Goed ontwikkelde reu. Goede lichaamsverhouding, wel aan maat. Parallel gestrekt in hoofd. Oog middelbruin, wat rond. Goed aangezet oor. Voldoende krachtige snuit. Rug lijkt wat zwak en gewelfd (tuig- staartbelijning). Goed ontwikkeld lichaam, voldoende gehoekt. Bekken helt wat sterk. Vacht lijkt wat zacht. Advies aan de baas: zorg dat je boos wordt en boos blijft. Staart wat laag aangezet en wat hoog gedragen. Mag achter wat krachtiger.
Driekes v.d. Eefdese Enk - eig. J. Wien & A. Wien
1 jaar. Goed ontwikkeld en zeer goed rasbeeld. Correcte hoogte-lengte. Is wel aan de maat. Parallel gestrekt hoofd. Goed aangezet oor, oog wat rond en middelbruin. Snuit wat fijn en onderkaak moet breder. Hoektanden onregelmatig. Goede rug, bekken helt wat sterker. Matig gehoekt. In front nog wat open en los. Lichaam in ontwikkeling. Goed bone, goede voeten. Vacht net voldoende hard. Correct temperament. Staart correct aangezet, wat kort en hoog gedragen. Gangwerk mag krachtiger.
Diewertje v.d. Eefdese Enk - eig. H. Stoffele & A. Berkelaar
Laaggestelde teef, die wat vrijer en minder angstig moet gaan zijn. Parallel hoofd. Middelbruin, rond oog. Wat fijn in snuit. Goed aangezet, maar afgerond oor. Rug lijkt redelijk vast, hoekingen lijken matig. Correct lichaam, moet nog wat dieper. Voldoende bone. Wat rechte pols. Vacht erg zacht. Staart laag aangezet, wat kort. Gangwerk moet krachtiger.
Totaalbeeld:
Groot verschil in reu en teef. Reuen volgen de vader, teef de moeder. Temperamenten moeten verbeteren en de vachten moeten harder. De hoekingen en beweging moeten typischer.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login