Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Rotterdam 30 Juli 2017

Keurmeester Dhr. John Wauben.

Kortharen
Reuen
Kampioensklasse
Cees de Vrolijke Hollander
– eig. P. de Vries & L. Formanoy.
2,5 jaar. Zeer goed geslachtstype. Mag beslist niet krachtiger. Goede lichaamsverhoudingen. Hoofd is in schedel erg breed en krachtig en mag wat gestrekter. Korte nek met behoorlijk wat huid. Rug voldoende vast. Goede hoekingen, wat afvallend in croup. Lichaam mag niet zwaarder. Goudgestroomde vacht. Prima temperament. Mag in gangwerk wat krachtiger, staart te hoog gedragen. 2 Zeer Goed.
Thijs van het Pullenland – eig. H. Graumans & M. Jongenelen-v. Geel.
3 jaar, prima ontwikkeld geslachtstype. Goed op de benen. Voldoende gestrekt hoofd, niet helemaal parallel. Goede expressie en correct masker. Rug mag wat vaster. Correcte hoekingen en lichaam. Goed bone. Prima temperament. Mooi goudgestroomd. Staart wordt wat hoog gedragen. Gaat met wat korte pas. 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Beste reu, Benelux Winner.
Teven
Jeugdklasse
Hilde van de Ganzeweide
– eig. F.A. Keizer.
Absent.
Hebbes van de Ganzeweide. – eig. L. Faasse.
12 maanden. Voor leeftijd prima ontwikkeld geslachtstype. Al in goede lichaamsverhoudingen. Mooi voldoende gestrekt tevenhoofd. Prima schedel, goed aangezet oor. Snuit ontwikkeld nog. Prima expressie en correct masker. Goede rug, goede hoekingen. Lichaam is in ontwikkeling. Bij leeftijd passend bone. Mooie goudgestroomde vacht. Prima temperament. Goed gedragen staart. Gaat voor leeftijd vlot. 1 Uitmuntend, CAC, Benelux Jeugdwinster, Beste teef, BOB.
Esenivery Amara – eig. D.A.F. de Vette
10 maand, voor leeftijd al heel behoorlijk ontwikkeld. Staat goed op de benen, maar nog een echte slungel. Al behoorlijk tevenhoofd, redelijk parallel. Correcte expressie, correct aangezet oor. Goede nek, rug moet vaster, Borstkast moet nog wat langer en voller. Bekken helt sterk, verder correcte hoekingen. Goed bone. Prima temperament. Mooi goudgestroomd. Gaat nog met wat korte pas en hoog gedragen staart. Heeft tijd nodig, maar komt er wel. 3 Zeer Goed.
Esenivery Abby – eig. L. van Gaalen.
10 maand, voor leeftijd al prima ontwikkeld. Goed op de benen. Al behoorlijk tevenhoofd, voldoende gestrekt en redelijk parallel. Goed aangezet oor. Snuit moet nog wat krachtiger. Mooi masker. Rug moet nog wat vaster. Correcte hoekingen en al behoorlijk lichaam. Goed bone. Mooie goudgestroomde vacht. Prima temperament. Gaat voldoende vlot met wat hoge staart.  2 Uitmuntend, RCAC.
Tussenklasse
Carmen de Goude Hollander
– eig. W.G.C. Kling.
16 maand, voor de leeftijd behoorlijk ontwikkeld. Goed op de benen, compact van bouw. Voldoende gestrekt tevenhoofd, iets aflopend in schedel. Goed aangezet oor. Voldoende expressie. Goede hals en rug, maar aflopend in croup en dat toont zich bij het gaan. Matig gehoekt. Goed lichaam. Correct bone. Goudgestroomde vacht. Correct temperament. Staat wordt erg hoog gedragen en gaat met te korte pas. 1 Zeer Goed.
Openklasse
Belle Rifka van IJpelaarsgraaf
– eig. E.C. Vos & C.H.M. Vos-Burgmans.
3 jaar, erg forse teef met wat rond lichaam en een goed kosthuis. Daardoor toont de bovenbelijning zwak. Hoofd mag wat gestrekter en meer parallel. Oog is wat rond. Goede hoekingen maar wat sterk hellend bekken. Bone mag iets zwaarder. Prima temperament. Licht goudgestroomd. Bij het gaan voor wat los. Achter wat krachtiger. 1 Zeer Goed.
Kampioensklasse
Puck van het Pullenland
– eig. M.D.C. Jongenelen-v. Geel.
Absent.
Veteranenklasse
Nena
– eig. L.J.P.A. van Ee-Muyen.
8 jaar, voor leeftijd nog prima in conditie. Goed op de benen en in de juiste verhoudingen. Tevenhoofd parallel. Goede expressie en goed aangezet oor. Rug nog altijd vast. Lichaam is wat rond en lendepartij toont leeftijd. Goede hoekingen. Goudgestroomde vacht. Prima temperament. Correct gedragen staart. Gaat nog altijd vlot. 1 Uitmuntend, Benelux Veteranenwinster, Beste veteraan.
Holland Indra van le Dobrey – eig. W.G.C. Kling.
8,5 jaar, voor leeftijd nog altijd goed. Goed op de benen. Lichaam, lendenen en rug tonen haar leeftijd. Gestrekt en parallel in hoofd, voor een teef maximaal in kracht. Goede hoekingen maar sterk aflopend in bekken. Goed bone. Goudgestroomde vacht. Prima temperament. Gaat voor wat los in pols en voeten zijn niet meer zo vast. Staart wordt wat hoog gedragen. 2 Uitmuntend.
Langharen
Teven
Puppyklasse
Empress Franka van het Meerhuisje
– eig. A. Karsten-Brouwer.
8 maand, voor leeftijd een prima ontwikkeld lichaam. Goed op de benen en al in behoorlijke lichaamsverhoudingen. Gestrekt en al parallel tevenhoofd. Goed aangezet oor, prima expressie. Correct masker. Rug moet nog wat vaster. Goede hoekingen. Lichaam en bone ontwikkelen nog. Mooie goudgestroomde vacht. Prima temperament. Staart soms wat hoog. Gaat voor leeftijd lekker vlot. 1 Veel Belovend, Beste pup.
Jeugdklasse
Guinevere Aquila van Oscarli
– eig. R. Keizer.
10 maand, staat nog volop in ontwikkeling. Aan de maat. Moet nog in de juiste lichaamsverhoudingen groeien. Tevenhoofd, wat aflopend in schedel. Vrij spits in snuit. Rug moet nog wat vaster. Correcte hoekingen, maar erg hellend in bekken. Goed bone. Moet nog wat aan de ring wennen. Vacht niet helemaal optimaal vandaag. Moet bij het gaan wat krachtiger worden. 1 Zeer Goed.
Openklasse
Hannah Phaeja van Oscarli
– eig. W. van Ommen.
2,5 jaar, prima ontwikkeld geslachtstype. Goed op de benen. Prima lichaamsverhoudingen. Gestrekt parallel tevenhoofd met prima oren. Stop mag niet meer. Oog iets rond. Vaste rug, prima hoekingen. Goed ontwikkeld lichaam. Mooie goudgestroomde vacht. Staart ietsje kort, wel goed gedragen. Prima temperament, vlotte gangen. 1 Uitmunten, CAC, CACIB, Beste teef, Benelux Winster, BOB
Ruwharen
Reuen
Gebruikshondenklasse
Ubor Rodo van de Bothof
– eig. J.A. Kruithof & D.M. Roelands.
5 jaar, prima ontwikkeld geslachtstype. Goed op de benen, juiste lichaamsverhoudingen. Gestrekt en voldoende parallel in hoofd. Goed aangezet oor, correcte expressie. Goede hals, rug mag wat vaster. Voldoende gehoekt voor, iets beter achter. Goed ontwikkeld lichaam. Goede ruwharige vacht. Prima temperament. Staart ietsje hoog, gaat vlot. 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Beste reu, Benelux Winner, BOB.
Teven
Jeugdklasse
Vrouw Baltika van ’t Cluyn’s erf
– eig. J.H.M. Engelen.
14,5 maand, voor de leeftijd prima ontwikkeld. Goed op de benen, nog niet helemaal in de juiste lichaamsverhoudingen. Gestrekt tevenhoofd, parallel, goed aangezet oor, prima expressie. Goede bovenbelijning, iets aflopend in bekken. Goed gehoekt. Lichaam ontwikkeld nog. Voor leeftijd goed bone. Vacht goede structuur. Prima temperament. Correcte staart. Gangwerk mag nog wat krachtiger. 1 Uitmuntend, CAC, Beste teef, Benelux Jeugdwinster, Beste jeugdhond.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login