Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Winner te Amsterdam 30 november 2008

Winner te Amsterdam 30-11-2008. Keurmeester mevrouw H. Vink
Kortharen
Reuen
Puppy Klasse
    Lucas v.h. Pullenland
- E.C.J.M. Vervoort-Kennis
    Licht goudgestroomde pup van 8 maanden, voor zijn leeftijd erg groot,
    goede lichaamsverhouding, mooie hals - rugbelijning, gestrekte schedel,
    iets aflopende schedel, correct scharend gebit, iets losse lippartij, oren
    goed geplaatst en gedragen, ogen middelbruin, amandelvormig, voldoende
    gehoekt in de voorhand, mooi licht gewelfde ribben, prima borstdiepte,
    iets afhangende croupe. Normaal gangwerk, mag achter de pas wat beter
    afmaken, voor nog steppend, is nog wat nauw, goede vachtstructuur, prima
    staartdracht, prima ringgedrag. 1V  
Tussenklas
    Niek v.h. Oude Landras
- Mevr. H. Karreman
    Licht goudgestroomde reu met weinig zichtbare stroming, 2,5 jaar, mooi
    donker masker, prima type, goed in verhoudingen, mooie hals- en
    rugbelijning, mooi gestrekt hoofd passend bij het geheel, echt reuenhoofd,
    mooie donkere amandelvormige ogen, goed geplaatste oren, goed gedragen.
    Goed gehoekte voorhand, goed achterhand gehoekt, prima ontwikkelde borst,
    vlot gangwerk, gaat moeiteloos door de ring, prima staartdracht, compleet
    schaargebit, goede vachtstructuur, duidelijke kraag en broek aanwezig, fijn
    gedrag. 1U Res. CAC - Res. CACIB
Open Klasse
    Mats v.d. Swiepdrift
- S. Polman
    Goudgestroomde reu van 2,5 jaar, goed in verhoudingen, gestrekte schedel,
    de neusrug is niet geheel recht, schedelgedeelte in verhouding tot
    snuitgedeelte erg breed, abrupte overgang, zeer donkere ogen, die iets
    meer amandelvormig mogen zijn, oren worden zijwaarts gedragen. Prima
    staartdracht. Compleet schaargebit, goede hals - rugbelijning, goed
    gehoekt in de voorhand, flinke borstdiepte, in de achterhand lichte hak
    achter de loodlijn, (lange schenkel) croupe afvallend, goede
    vachtstructuur. Zou achter de pas beter af moeten maken tijdens het gaan.
    Goed gedrag in de ring. 1ZG  
Kampioens Klasse
    Cybe v.d.‘s-Gravenschans
- J. Akkerman
    Goudgestroomde reu van goed formaat, zwart masker, prima
    lichaamsverhoudingen, uitmuntend totaal type, gestrekte schedel, donkere
    amandelvormige ogen, compleet schaargebit, prima gedragen oren van goed
    formaat, goed gehoekt in voor- en achterhand, prima borstkas, goed
    gewelfde ribben, rechte rug, mooie vachtstructuur, goed gedragen staart,
    vlot gangwerk moeiteloos, prettig gedrag. 1U CAC - CACIB - Beste Reu
    Mees Mazzel v.h. Oude Landras - M.C.P.J. Vermeeren
    Licht goudgestroomde reu, uitmuntend type, bijna 4 jaar oud, met masker,
    niet geheel doorlopende schedel, goed gestrekt reuenhoofd, mooie
    amandelvormige ogen, oren van goed formaat, goed geplaatst, goed gedragen,
    voorhand goed gehoekt, flink ontwikkelde borstkas, rug zou iets strakker
    mogen, goede vachtstructuur, vlot regelmatig gangwerk, draait af en toe
    aan de voorkant uit, prettig gedrag in de ring. 2U  
Teven
Open Klasse
    Iente v.h. Pullenland
- M.D.C. Jongenelen-v.Geel
    Licht goudgestroomde teef, 4 jaar, van een uitmuntend type, mooi
    vrouwelijk totaalbeeld, prima schedel, met typische uitdrukking, masker
    aanwezig, compleet schaargebit, mooie donkere sprekende ogen, vlakke
    schedel, goed gedragen en gevormde oren, goed gehoekt in voor- en
    achterhand, goed ontwikkelde borstkas, vlot gangwerk, voor wat
    uitdraaiende ellebogen, prima ringgedrag, mooi totaalbeeld. 1U  
    Mijntje v.d. Swiepdrift - S. Polman
    Donkere goudgestroomde teef van prima type, 2,5 jaar, vrouwelijk en goede
    verhoudingen, mooi gestrekte schedel, prima uitdrukking mooie donkere
    ogen, oren helaas wat zijwaarts gedragen, compleet schaargebit, mooie
    hals- en rugbelijning, goed gehoekt in voor en achterhand, goed
    ontwikkelde borstkas voor leeftijd, vlot gangwerk, goede vachtstructuur,
    goed gedragen staart, prima ringgedrag, perfect voor gedragen. 2U  
Jeugd Klasse
    Hester Anouk v. Stavast
- S. Wesseling
    Licht goudgestroomde teef, 16 maanden, totaalbeeld passend bij leeftijd,
    goed type, mooi gestrekt vrouwelijk hoofd met zwarte snuit, scharend gebit
    mist de P1 onder, goed donkere ogen, mooi amandelvormig, mooie vlakke
    schedel, schouder zou wat schuiner mogen, opperarm erg recht, oren goed
    gedragen. Goed gehoekt in achterhand, moet nog borstkas wat dieper worden,
    mooie vachtstructuur, duidelijke aftekening, vlot gangwerk, voor erg los,
    prima gedrag. 1ZG  
Tussenklas
    Nelie v.h. Oude Landras
- C.M. Helmers-de Regt
    Licht goudgestroomde teef, voor de leeftijd flink ontwikkeld, is 23
    maanden, prima type, uitmuntend hoofd, mooi gestrekt, met prima
    parallellisme, compleet schaargebit, masker aanwezig, mooie donkere
    aansprekende ogen, goed gedragen en geplaatste oren, prima hals- en
    rugbelijning, goed gehoekt in voor- en achterhand, vlot gangwerk,
    regelmatige gangen, goed gedrag. 1U Res. CAC - Res. CACIB
Kampioens Klasse
    Ida Maartje v.h. Oude Landras
- M. van Viegen-Rappange
    Stevig gebouwde teef, 8 jaar, gestrekt lichaam, goud gestroomd, schedel
    passend bij lichaam, compleet schaargebit, rechte snuit, vlakke schedel,
    goed gedragen oren, uitmuntend gehoekt in voor- en achterhand, flink
    ontwikkeld in lichaam, mooie vachtstructuur, goed gedragen staart,
    moeiteloos vlot gangwerk, flink gespierd, prettig gedrag, zelfverzekerd.
    1U CAC - CACIB - Beste Teef - BOB
    Cindy v.d.‘s-Gravenschans - A.H. Borg
    Donker goudgestroomde teef, 6 jaar, van een uitmuntend type, mooie
    verhoudingen, schedel passend bij lichaam, voldoende gestrekt, mooie
    rechte neus, donker amandelvormige ogen, compleet schaargebit, goed
    gedragen oren, mooie hals- en rugbelijning, goed gehoekt in voor- en
    achterhand, mooie borstkas, prima van borst, goede vachtstructuur, mooie
    staartdracht, vlot normaal gangwerk, prettig gedrag. 2U  
    Amazing (v. Heteren) - M. Kolder
    Zeer licht goudgestroomde teef, uitmuntend type, goed formaat, +3 jaar,
    mooie hals- en rugbelijning, prima hoofd, compleet schaargebit, mooi
    donker amandelvormige ogen, vlakke schedel, goed gedragen oren, goede
    schouderlijn, voldoende schuin gelegen opperarm, goed gehoekte achterhand,
    regelmatig gangwerk, pas achter zou iets ruimer mogen, prima
    vachtstructuur, compleet schaargebit, goede staartdracht, goed ringgedrag. 3U  
Langharen
Reuen
Puppy Klasse
    Neef Nizzanice v.h. Eigen Land
- R.A. Cordes & J.A. v.d. Berg
    Prachtige langhaar reu van 7 maanden, mooi zilver gestroomd, goed gestrekt
    lichaam, mooi gestrekt hoofd met wat aflopende schedel, mooie rechte
    neusrug, compleet schaargebit, middelbruine ogen, goed gedragen en
    geplaatste oren, mooie hals, goed gehoekt in voor- en achterhand, borstkas
    moet nog uitzwaren maar in aanleg ontwikkeld voor leeftijd, mooie
    vachtstructuur, goed aanliggende beharing, vlot gangwerk, dat heel soepel
    is, nog wat terughoudend.  1VB  
Jeugd Klasse
    Bruno v.d. Tiendschuur - C.M. Kooijman
    Flinke reu, 13 maanden, in lichaam al ver ontwikkeld, goed gestroomde
    vacht, die goed aanligt, waarvan kraag en broek duidelijk aanwezig zijn.
    Mooi gestrekt hoofd, met vlakke schedel en lange snuit, geen masker
    aanwezig, goed gedragen en geplaatste oren, compleet schaargebit, goed
    gehoekt in voorhand, voldoende gehoekt in achterhand, vlot gangwerk, mooi
    totaalbeeld. 1U CAC
    Yordan v.h. Fluitekamp - A. v.d. Kolk-Sierksma
    Donker goed gestroomde reu, zilver, 9 maanden, prima type, reuenhoofd, wat
    ronde schedel, compleet schaar gebit, middelbruine ogen, die wat meer
    amandelvormig mogen zijn. Goed geplaatste oren, tonen wat groot, prima
    gehoekt in voor- en achterhand, mooi ontwikkelde borstkas voor leeftijd,
    goede vachtstructuur, mooi aanliggenden vacht, lippen zouden strakker
    mogen, vlot gangwerk, ruime pas nog iets los in het totaalbeeld, vanwege
    het hoofd een ZG nu nog
Kampioens Klasse
    Zoran v.d. Tiendschuur
- H. Bannink
    Donker gestroomde reu, 3 jaar, goed formaat, krachtig reuenhoofd, compleet
    schaargebit, donker amandelvormige ogen, oren van prima formaat, goed
    gedragen, mooie hals - rugbelijning, passend typisch totaalbeeld, flink
    ontwikkelde borst en voorborst, goed gehoekt in voor- en achterhand, mooi
    aanliggende langharige vacht met duidelijke kraag, draait links voor
    voetje naar buiten, vlot normaal gangwerk. 1U CACIB - Res. CAC
Teven
Puppy Klasse
    Nichtje Nadjenna v.h. Eigen Land
- M. de Greef
    Pup 7 maanden, warme goud gestroomde vacht, prima type, vrouwelijk
    totaalbeeld, mooi vrouwelijk gestrekt hoofd, schaargebit, mooie
    halsbelijning en rug, goed gehoekt in voor- en achterhand, voor leeftijd
    goed ontwikkeld lichaam, mooie ogen met prima expressie, kleine attente
    oren, voor en achter goed gehoekt, vlot gangwerk, nu nog erg los.
    1VB Beste Pup
Kampioens Klasse
    Zinderella Zafira v.h. Fluitekamp
- M.A.J. Ros-v.d. Zwart
    Goed gestroomde langhaar teef, uitmuntend type, goed formaat, prima
    verhoudingen, gestrekt hoofd, echter wat ronde schedel, compleet
    schaargebit, middelbruine amandelvormige ogen, goed geplaatste oren, doch
    zijwaarts gedragen, goede hals - rugbelijning, goed gehoekt in voor- en
    achterhand, goed ontwikkeld lichaam, vacht hier en daar wat wellend, goed
    van structuur, vlot normaal gangwerk, prettig gedrag in de ring. 1U Res. CACIB
    Gheynthe - R.A. Cordes & J.A. v.d. Berg
    Absent
Jeugd Klasse
    Ashanti Veunis for Song Dog
- S. Scipio
    Goed gestroomde teef, zeer mooi type, mooi in verhoudingen, 1 jaar, mooie
    gestrekt hoofd, compleet schaargebit, donker amandelvormige ogen, goed
    gedragen en gevormde oren, mooie hals - rugbelijning, goed gehoekt in
    voor- en achterhand, mooie aanliggende vacht, vlot ruim gangwerk,
    moeiteloos, fijn gedrag. 1U CAC - BOB
    Younique v.h. Fluitekamp - A.J. Verschuure
    Mooie typische langhaar teefje, 9 maanden, prachtige verhoudingen, goed
    ontwikkeld lichaam, gestrekte schedel, compleet schaargebit, donker
    amandelvormige ogen, iets aflopende schedel, goed geplaatste oren, die nu
    nog wat groot tonen, mooie hals - rugbelijning, goede hoeking voor- en
    achterhand, mooie goed gestroomde mooi aanliggende vacht, normaal
    gangwerk, wat los in de ellebogen, vanwege het totaalbeeld U. 2U Res. CAC
    Amirah Veunis for Song Dog - R.R.Y.M. v. Dijk & S. v.d. Waal
    Mooi type, 13 maanden, mooi formaat teefje, goed gestrekt hoofd, compleet
    schaargebit, mooie amandelvormige ogen, schedel voldoende vlak, goed
    gedragen en geplaatste oren, prima hals- en rugbelijning, goed gehoekte
    voorhand, achterhand voldoende, iets los in de polsen, borstkas moet nog
    verder ontwikkelen, vlot gangwerk, met veel ruimte. 3U  
    Yzzil Lizzy v.h. Fluitekamp - H. de Zeeuw
    Zilver gestroomd teefje, ruim 9 maanden, zou iets gestrekter in lichaam
    mogen zijn, vrouwelijk hoofdje, wat aflopende schedel, compleet
    schaargebit, amandelvormige donkere ogen, oren tonen nog wat groot bij de
    schedel, goede hals- en rugbelijning, schouder zou iets schuiner mogen,
    croupe wat hellend, mooie aanliggende vacht, actief in de ring, vlot
    gangwerk, los in de ellebogen. 4ZG  
    Brenna v.d. Tiendschuur - F. v. Dijk-Krantz & B.M. v. Dijk
    1 jaar, teefje met mooi gestrekt hoofd, ietwat aflopende schedel, goed
    gestroomd, donker amandelvormige ogen, compleet schaargebit, oren goed
    gevormd, wat zijwaarts gedragen, mooie hals- en rugbelijning, prima
    aanliggende vacht, goede structuur, matig gehoekt in de voorhand, iets
    hellende croupe, moet in lichaam nog wat uitzwaren, polsen zouden wat
    steviger mogen, gangwerk los, vooral in de ellebogen, goed ringgedrag. ZG
Open Klasse
    Ylva v.d. Tiendschuur
- F.F. van Dijk-Krantz
    Typische langhaar teef van ruim 3 jaar, donker goed gestroomde vacht,
    gestrekte schedel, donker amandelvormige ogen, compleet schaargebit, goed
    gedragen en geplaatste oren, goed gehoekte voor- en achterhand, normaal
    gangwerk, goede vachtstructuur, prima gedragen staart, prettig gedrag.
    1U CACIB
    Hjiris Hiske v.d. Dorestee - E.D. Vogel-v. Groningen
    Teef 2 jaar, met een warme goed gestroomde vacht, ze heeft een goed
    kosthuis gehad, met overtollig gewicht belemmerd het gewicht, mooi teef
    hoofd, goed gestrekt, compleet schaargebit, middelbruine ogen, iets wat
    rond, goed gedragen en geplaatste oren, overvloedige vacht, die op de rug
    wellend is, goed gehoekte voorhand en prima achterhand, normaal gangwerk,
    zou echter wat vlotter mogen. 2U  
    Hjiris Heidi v.d. Dorestee - S.A. Brand
    Goed gestroomde teef, diepe warme kleur, 2 jaar gestrekt van lichaam,
    gestrekt hoofd, rechte neus, compleet schaargebit, stroming loopt door
    over de neus, goed gedragen iets grote oren, iets ronde schedel, mooie
    hals- en rugbelijning, schuine schouder, opperarm wat steil, mist wat
    voorborst, rechte rug, voldoende gehoekte achterhand, goed aanliggende
    vacht, middelbruine ogen, iets rond, iets hellende croupe, los in de
    ellebogen, fijn gedrag. 3ZG  
    Andra Astra v.h. Fluitekamp - M.A.J. Ros-v.d. Zwart
    Donker goed gestroomde teef, 5 jaar, goed type, hoofd passend bij lichaam,
    schedel iets rond, compleet schaargebit, middelbruine ogen, goed
    geplaatste en gedragen oren, lippen zouden strakker mogen, goed gehoekt
    voor, achter is hellende croupe, vacht zou mogen aanliggen, normaal
    gangwerk, iets los in de ellebogen, prettig gedrag. 4ZG  
Ruwharen
Reuen
Tussenklas
    Sybe-Ids v.d. Bothof
- M. Bats-Vroom
    Krachtige ruwhaar reu, 19 maanden, met veel uitstraling, zeer rastypisch,
    mooie verhoudingen, zowel lichaam als schedel, alerte expressie, compleet
    schaargebit, mooie donkere ogen, uitmuntend amandelvormig, goed geplaatste
    en gedragen oren, mooie hals- en rugbelijning, prima vachtstructuur, goed
    gehoekt in voor- en achterhand, vlot moeiteloos gangwerk, prettig gedrag.
    1U CAC - CACIB - Beste Reu - BOB
Kampioens Klasse
    Brandy Balèze du Pré aux Vanneaux
- B. Pouvesle
    31 maanden (ongeveer 2,5 jaar) rastypische ruwhaar reu, goed formaat,
    goede verhoudingen, gestrekte schedel, donker masker, compleet
    schaargebit, donkere ogen, goed gedragen en geplaatste oren, warrelige
    vacht, voldoende hard, goed gehoekt in voor- en achterhand, goed gesloten
    voeten, neiging tot steppen, voldoende ruim, borstkast iet wat rond
    (tonvormig) goed gedrag, lekker actief.1U Res. CAC - Res. CACIB
Teven
Jeugd Klasse
    Anne v.d. Zilverstroom
- L. van Leeuwen
    17 maanden, teefje, zeer rastypisch totaalbeeld, mooi formaat, goede
    verhoudingen, goed gestrekt hoofd, mooie amandelvormige ogen, compleet
    schaargebit, goed gedragen oren, goed gehoekt in voor- en achterhand,
    uitmuntende vachtstructuur, goed ontwikkeld lichaam, ruim, krachtig
    gangwerk, flink gespierd. 1U CAC - Beste Teef
    Floor v.d. Zilverstroom - H. Vastenhoud
    Rastypische ruwhaar teef, 17 maanden, zilver gestroomd, nog wat onwennig in
    de ring, goede maat, goed tevenhoofd, passend bij geheel, prima expressie,
    compleet schaargebit, donkere amandelvormige ogen, vlakke schedel, goed
    gedragen en geplaatste oren, evenredig gehoekte voor- en achterhand,
    borstdiepte mag nog wat uitzwaren, prima vachtstructuur, vlot gangwerk,
    regelmatige gangen. 2U Res. CAC
    Utah v.d. Eefdese Enk - M. Imming-Lammers
    Grote teef van + 1 jaar. Zilver gestroomd, goed gestrekt in lichaam, prima
    schedel, zeer krachtig compleet schaargebit, donkere amandelvormige ogen,
    oren van goed formaat, zijwaarts gedragen, goed schuin gelegen schouder,
    opperarm wat steil, rug zou strakker mogen, wat afvallende croupe, prima
    vachtstructuur, vlot moeiteloos gangwerk. 3ZG  
Open Klasse
    Jan’s Suske v. Inlands Akker
- A.C.H. Remmerde-Brugmans & J. Remmerde
    Ruwharige teef, 2 jaar, gestrekt van lichaam, flink aan de maat, gestrekt
    hoofd, compleet schaargebit, amandelvormige ogen, goed gedragen oren,
    goede schouderligging, opperarm zou schuiner mogen, iets lange
    lendenpartij, croupe wat hellend, flink gehoekt in hakken, ruim gangwerk,
    vlot, neiging tot steppen. 1U CACIB
    Jan’s Sira v. Inlands Akker - Mw. R.A. Bannink & G.H.H. Stevens
    Zilvergestroomde teef, 2 jaar, uitmuntend rastype, goed gestrekt in
    lichaam, mooie vrouwelijk hoofd, compleet schaargebit, amandelvormige
    donkere ogen met prima expressie, goed gedragen oren, goed gehoekt in
    voorhand, toont wat overbouwd, goed gehoekt in achterhand, flink gespierd,
    vlot ruim gangwerk, prettig gedrag. 2U Res. CACIB
Kampioens Klasse
    Clara v. Brabantstad
- G. Reker & A. de Regt-Brieffies
    Rastypische ruwhaar teef, 3 jaar, mooi formaat, goede verhoudingen, mooi
    tevenhoofd, gestrekt, compleet schaargebit, grote donkere amandelvormig
    ogen, goed gedragen en geplaatste oren, goed gehoekt in voor- en
    achterhand, vlot gangwerk, mist de correcte vachtstructuur, goed gedrag.
    1ZG  


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login