Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Keurverslagen Bleiswijk 3 november 2019

Keurmeester Mw. M. ten Cate (NL)

Kortharen
Teven
Tussenklasse
Opium Fragance of Scandale De La Terre Des Flandres
– A. Bernard
16 Maanden. Zeer vrouwelijk hoofd en mooi parallel. Goede 1 op 1. Passend oogkleur. Mooi gedragen oor. Prima hals. Adequaat gehoekt. Evenredig. Goed lichaam voor leeftijd. Moet met tijd iets meer diepte krijgen. Passend bone. Voeten kunnen iets krachtiger zijn. Buiklijn loopt iets te sterk op. Mooi bone. Loopt gecoördineerd. Met wat meer training krijgt ze er beter uit. Mooie kleur. 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, BOB.
Ruwharen
Teven
Openklasse
Jet v.d. Zilverstroom
– L. Raphaël & E. Raphaël
Vrouwelijke teef. Goede maat. Prima lichaamsverhoudingen. Passend bone. Voor matig gehoekt, achter maximaal gehoekt. Hoofd mag wat langer zijn, met beter gevulde voorsnuit. Donker oog. Matige stop. Voldoende hooggeplaatst oor. Voldoende hals. Mist wat voorborst. Staat licht oost-west en gaat ook oost-west. Achter stuwend. Lichtvoetig. Mooie kwaliteit vacht, gekruld, rastypisch. Prettig temperament. Mooie staartdracht. 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, BOB.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login