Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Kortharen Nestendag 22 september 2019

Keurverslagen Nestendag Kortharen 22 september 2019


Keurmeester: Dhr. J. Wauben

vom Knabstrupperhof. Geb. 12-05-2018. Fokker: G. Pötter
V: Great Monty vom Erftblick
M: Dascha Dea vom Knabstrupperhof
Fenja vom Knabstrupperhof - eig. A.A. Dekker - v.d. Wolfshaar
16 maanden. Goede maat, maar wat compact gebouwd. Correct rastype. Voldoende gestrekt hoofd. Wat rond en breed in schedel. Correcte stop. Oren laag aangezet en wijd geplaatst. Goede snuit. Scharend gebit met goede elementen. Amandelvormig donker oog. Goede ruglijn. Wat sterker hellend bekken. Correcte hoeking. Goed ontwikkeld lichaam. Ellebogen nog wat open. Correct front met ovale voeten. Goed bone. Vrij lichte vachtkleur. Prima temperament. Staart is wat kort en wordt gekruld gedragen. Gangwerk mag wat krachtiger.
K1542  Geb. 12-05-2018. Fokker: M.G. Achterstraat-de Koning
V: Abe v. Breezand’s Bravoure
M: Ubele v.h. Pullenland
Abe v. Breezand’s Bravoure - eig. L. de Louw-Heijligens
6 jaar. Licht gestrekt. Voldoende ras- en geslachtstype. Mooie goudgestroomde kleur en voldoende masker. Voldoende parallel in hoofd. Wat rond in schedel en diep in stop. Mag meer opvulling onder de ogen. Matige hoekingen en een sterk hellend bekken. Staart wat laag aangezet en hoog gedragen. Mag meer stuwen bij het gaan.
Ubele v.h. Pullenland - eig. M.G. Achterstraat-de Koning
4 jaar. Correct ras- en geslachtstype. Licht gestrekt. Prima goudgestroomde vacht. Masker mocht meer. Schedel wat rond. Stop wat diep. Snuit wat fijn en kort. Scharend gebit. Rug mag vaster. Sterk hellend bekken. Voldoende gehoekt, staart wat laag aangezet en kort. Correct gedragen. Mag bij het gaan wat krachtiger.
Addy - eig. J. v. Vlasselaar & J. Coen
16 maanden. Prima geslachtstype. Zeer goed rastype. Zeer licht gestrekt. Goede goudgestroomde vacht met voldoende masker. Licht gestrekt hoofd. Net voldoende lang in snuit. Redelijk parallel. Schedel mag niet breder en is vrij rond. Stop wat diep. Ogen correcte amandelvorm, maar licht. Goede ruglijn. Goede hoekingen, maar sterk hellend in bekken. Goed lichaam met voldoende voorborst. Goede ovaal gevormde voet met correct bone en goed bespierd. Staart is laag aangezet en wordt hoog gedragen. Iets geagiteerd in de ring. Gangwerk mag krachtiger. Complete reu.
Andor - eig. M. Koevoet
16 maanden. Zeer goed geslachts- en rastype. Licht gestrekt. Goede goudgestroomde vacht. Correct masker. Voldoende gestrekt hoofd, bijna parallel. Schedel is wat rond en stop wat diep. Snuit mag meer opgevuld onder de ogen. Mooie expressie. Amandelvormig en donker oog. Scharend gebit met goede elementen. Goede ruglijn. Bekken helt sterk. Correcte hoekingen. Lichaam diep maar mag nog wat langer. Goed bone. Goede ovale voet. Prima bespiering. Prima temperament. Complete reu. Staart is laag aangezet en hoog gedragen. Gangwerk mag krachtiger.
Astor - eig. A.J. v.d. Broek Kuyper
16 maanden. Prima geslachtstype en zeer goed rastype. Licht gestrekt. Goede goudgestroomde vacht en voldoende masker. Gestrekt hoofd. Voldoende parallel. Vrij rond in schedel en diep in stop. Snuit mag meer opgevuld. Prima oordracht. Goed amandelvormig oog, maar wat licht van kleur. Scharend gebit met goede elementen. Goede rug. Matige hoekingen voor, beter achter, echter sterk hellend bekken. Goed lichaam. Zag graag wat meer voorborst. Goed bone met gesloten ovale voeten en prima bespierd. Goed temperament. Staart wat laag aangezet en hoog gedragen. Mag krachtiger bij het gaan. Complete reu.
Axel - eig. E.J. Vonk-Smid
16 maanden. Wat compacte complete reu. Zeer goed geslachtstype. Licht gestrekt en redelijk parallel in hoofd. Ietsje rond in schedel en maximaal in stop. Goed gevormd en geplaatst oor. Amandelvormig en donker oog. Snuit mag wat voller. Krap scharend gebit met goede elementen. Rug voldoende vast. Correcte hoekingen maar sterk hellend in bekken. Correct front en lichaam. Mag wat meer voorborst. Goede ovale voet. Goed bone en correcte bespiering. Goede goudgestroomde vacht, mag iets meer masker. Correct temperament. Staart is wat laag aangezet en wordt hoog gedragen. Mag meer stuwen.
Abby - eig. M.G. Achterstraat-de Koning
16 maanden. Prima geslachts- en rastype. Licht gestrekt en redelijk parallel in hoofd. Voor leeftijd voldoende vlak in schedel. Goed gevormd en geplaatst oor. Amandelvormig voldoende donker oog. Voldoende krachtige snuit. Scharend gebit met goede elementen. De rug mag wat vaster. Lichaam diep en lang met prima voorborst. Goede hoekingen, maar sterk hellend in bekken. Recht front met goede ovale voeten. Correct bone en goed bespierd. Prima temperament. Mooie goudgestroomde vacht, masker mag iets meer. Staart is wat hoog aangezet en wat hoog gedragen. Mag bij het gaan wat krachtiger.
Alijn - eig. R. v. Houwelingen & E. Aleman
16 maanden. Vrij geagiteerd in gedrag. Licht gestrekt. Zeer goed geslachts- en rastype. Het bone mag wat krachtiger. Licht gestrekt hoofd. Wat rond in schedel. Voldoende stop. Amandelvormig donker oog. Goed geplaatst oor. Snuit is wat fijn. Krap scharend gebit met goede elementen. Rug is voldoende vast. Lichaam is nog wat vlak en voorborst moet meer. Correcte hoekingen met sterk hellend bekken. Ovaal gevormde voet. Correcte bespiering. Goede goudgestroomde vacht. Masker mag iets meer. Staart is wat laag aangezet en wordt wat hoog gedragen. Mag bij het gaan krachtiger.
Amber - eig. M.P.E.M. ten Veldhuis
16 maanden. Licht gestrekt. Zeer goed geslachts- en rastype. Mooie goudgestroomde vacht met correct masker. Zag hoofd graag wat typischer, dat is langer, vlakker in schedel en voller en langer in snuit. Oor ietsje wijd geplaatst, voldoende groot. Amandelvormig maar wat licht oog. Voldoende vaste rug. Lichaam is wat rond. Correcte voorborst. Correcte hoekingen, maar sterk hellend in bekken. Ovaalvormige vaste voet, met goed bone en voldoende bespierd. Iets timide. Staart is laag aangezet en hoog gedragen. Moet bij het gaan wat krachtiger.
Totaalbeeld:
Reu, teef en zeven van de acht pups aanwezig. Compliment aan de fokker. In het algemeen correcte geslachtstypes met correct gedrag. Pas op dat combinaties van dezelfde “foutjes” niet leiden tot foutjes bij de pups. Het scharend gebit van de teef is gelukkig teruggekomen bij de pups. Pas wel op in volgende generaties omdat de reu een ondervoorbeet heeft. Alle pups hebben het te sterk hellende bekken en de te hoog gedragen staart van reu en teef. Ook hebben ze bijna allemaal een vrij ronde schedel, diepe stop en de wat fijnere snuit van de reu. Bij het gaan kan het allemaal wat krachtiger. Prima goud gestroomde vachten en in het algemeen voldoende masker.
K1553 v. Old Diek. Geb. 13-05-2018. Fokker: B. Egging
V: Teus v.h. Oude Landras
M: Calijn v. Old-Diek
Calijn v. Old-Diek - eig. B. Egging
Bijna 8 jaar. Zeer goed geslachts- en rastype. Goede maat. Zeer licht gestrekt. Parallel in hoofd. Schedel iets rond. Wat laag aangezet oor. Amandelvormig donker oog. Voldoende krachtige snuit. Scharend gebit met goede elementen. Rug niet meer zo vast. Goede hoekingen. Correct lichaam. Wat fijn in de lendenen vandaag. Goed bone en bespiering. Prima temperament. Correct gedragen staart. Vlotte gangen.
Joas v. Old-Diek - eig. H. Looman & M. Looman
16 maanden. Complete reu. Vrij grote reu, maar wel in goede lichaamsverhoudingen. Prima geslachts- en rastype. Gestrekt parallel in hoofd. Vlakke schedel. Lichte bakken. Goed geplaatst oor. Amandelvormig middelbruin oog. Goede snuit. Scharend gebit met goede elementen. Goede ruglijn. Wat sterker hellend bekken. Ovaalvormige voeten. Wat smal in front en lichaam. Correct bone. Goed bespierd. Prima goudgestroomde vacht. Correct masker. Prima temperament. Staart is laag aangezet en correct gedragen. Mag wat krachtiger bij het gaan.
Jet v. Old-Diek - eig. K. Egging
16 maanden. Mooie maat. Licht gestrekt. Prima geslachts- en rastype. Gestrekt en parallel in hoofd. Ietsje ronde schedel. Goed gevormd en geplaatst oor. Correcte stop. Snuit moet nog wat spitser. Scharend gebit met goede elementen. Amandelvormig voldoende donker oog. Rug moet nog iets vaster. Iets hellend bekken. Correcte hoekingen. Lichaam met goede voorborst. Verder in ontwikkeling. Ellebogen nog wat open. Ovaal gevormde vaste voeten. Passend bone en goede bespiering. Prima temperament. Goed gedragen staart. Prima gangen.
Juul v. Old-Diek - eig. G. Hulleman-v.d.Velde
16 maanden. Goede maat. Zeer goed geslachts- en rastype. Nog wat compact in verhouding. Parallel in hoofd. Voor leeftijd voldoende vlak in schedel. Mag in snuit een fractie langer en krachtiger. Oor iets laag aangezet, maar hoog gedragen. Correcte stop. Amandelvormig middelbruin oog. Prima ruglijn. Iets sterker hellend bekken. Lichaam en voorborst in ontwikkeling, vandaag nog wat smal. Passend bone. Correcte bespiering. Ovaal gevormde voeten. Mooie goudgestroomde vacht. Prima temperament. Staart vrolijk gedragen. Vlotte gangen.
Totaalbeeld:
Teef en drie van de zes pups aanwezig. Mooie geslachts- en rastypes. Redelijk uniform. Moeten in lichaam en bone nog wat ontwikkelen. Mooie hoofden met goede expressie en gebitten. Goede hoekingen. Vachten van prima structuur en kleur. Prima gedrag in de ring. Kortom: een leuke combinatie.
K1544 of the Brave Brindles. Geb. 23-05-2018. Fokker: R.H. Visser-Schaap
V: Bolle De Vrolijke Hollander
M: Laska met Frasnay’s flair
Bolle de Vrolijke Hollander - eig. C.C.D. Oudt
7 Jaar. Zeer goed geslachtstype. Wat compact en wat fors in lichaam en lendenen vandaag. Gestrekt parallel in hoofd. Schedel mag niet breder, is wel redelijk vlak. Lichte bakken. Goed geplaatst oor. Amandelvormig donker oog. Goede snuit. Scharend gebit met goede elementen. Rug mag vaster. Lichaam is wat diep. Ellebogen wat open. Correcte hoekingen. Wat sterker hellend bekken. Mooie goudgestroomde vacht. Prima temperament. Staart wat hoog aangezet en gedragen. Voldoende vlotte gangen.
Laska met Frasnay’s flair - eig. R.H. Visser-Schaap
4,5 jaar. Prima geslachts- en rastype. Licht gestrekt en goede maat. Gestrekt en parallel in hoofd. Goed gevormd en geplaatst oor. Prima stop en vlakke schedel. Amandelvormig, voldoende donker oog. Onderkaak mag krachtiger. Lichte ramsneus. Scharend gebit met goede elementen. Goede hals, maar rug mag vaster. Prima hoekingen. Goed gevormd lichaam. Ovaal gevormde vaste voet. Goed bone en bespierd. Prima temperament. Mooie goudgestroomde vacht. Staart iets kort, maar correct gedragen. Voldoende vlot gangwerk.
Arwin Odin Of The Brave Brindles - eig. D.H. den Braber & A.G.L. den Braber-Entrop
16 maanden. Complete reu. Boven de maat en iets compact. Goed geslachtstype. Zeer goed rastype. Gestrekt hoofd. Voldoende parallel, mag niet zwaarder in schedel. Goed geplaatst oor. Amandelvormig, maar wat licht te licht oog. Lichte ramsneus. Snuit nog wat spits. Goede hals. Rug mag nog wat vaster. Goede hoekingen met sterk hellend bekken. Lichaam moet nog wat voller en meer voorborst krijgen. Ovaal gevormde voeten. Prima bone en bespiering. Goudgestroomde vacht met correct masker. Prima temperament. Staart wordt hoog gedragen en mag achter krachtiger tijdens het gaan.
Akyra Laska Of The Brave Brindles - eig. R.H. Visser-Schaap
16 maanden. Prima geslachts- en rastype. Goede maat en licht gestrekt. Voldoende gestrekt parallel hoofd. Prima stop. Vlakke schedel. Goed geplaatst oor. Snuit mag nog wat krachtiger. Amandelvormig, maar licht oog. Scharend gebit met goede elementen. Goede hals. Rug mag iets vaster. Bekken helt wat sterk, verder prima gehoekt. Goed ontwikkeld lichaam. Ovaal gevormde vaste voeten. Goed bone en prima bespierd. Correcte goudgestroomde vacht. Prima temperament. Staart ietsje kort, maar correct gedragen. Vlotte gangen.
Amy Benthe Of The Brave Brindles - eig. I. Pool
16 maanden. Zeer goed geslachts- en rastype. Mag zich iets socialer gedragen. Goede maat en licht gestrekt. Voldoende gestrekt hoofd. Iets rond in schedel en wat diep in stop. Goede snuit. Scharend gebit met goede elementen. Amandelvormig middelbruin oog. Goede hals. Rug mag vaster. Bekken licht hellend. Lichaam mag nog wat dieper en voller. Ellebogen nog wat open. Ovaal gevormde voeten. Prima bone en goed bespierd. Goudgestroomde vacht met correct masker. Staart correct aangezet en gedragen, wat kort. Voldoende vlotte gangen.
Totaalbeeld:
Reu, teef en drie van de zes pups aanwezig. Mooie geslachtstypes, al is de reu aan de grote kant. Reu net zoals zijn vader iets zwaar in hoofd. Teefjes prima hoofden, maar net zoals de moeder iets zwakker in de rug en wat kort van staart. Wel correcte hoekingen. Goede gangwerken. Mooie vachten en in het algemeen goed gedrag in de ring.
K1545  Geb. 26-05-2018. Fokker: A.G. Tesselaar
V: Holland Orson V. Le Dobry
M: Becky v. Breezand’s Bravoure
Becky v. Breezand’s Bravoure - eig. A.G. Tesselaar
Absent
Anabelle - eig. H. Bolssens
16 maanden. Prima ras- en geslachtstype. Mooie maat en licht gestrekt. Zeer mooi parallel en gestrekt tevenhoofd. Amandelvormig donker oog. Prima oren. Prima snuit. Scharend gebit met goede elementen. Prima hals- en ruglijn. Goede hoekingen. Lichaam al diep, mag nog wat langer. Goede voorborst. Goed bone met ovaal gevormde voeten. Prima bespiering. Mooie goudgestroomde vacht. Prima temperament. Staart iets lang en wat hoog gedragen. Vlotte gangen. Zeer mooi totaalbeeld.
K1547 Oud Hollandse Waterlinie. Geb. 20-07-2018. Fokker: M. Klein
V: Frabalyja’s Fiks
M: Hanke v. Old-Diek
Frabalyja’s Fiks - eig. H. Karreman
3 jaar. Goed in verhouding. Licht gestrekt. Grondkleur mag donkerder. Licht gestrekt hoofd. Voldoende parallel in hoofd. Wat zwaar en rond in schedel. Masker mag meer. Goed aangezet en geplaatst oor. Goede snuit. Tanggebit met goede elementen. Amandelvormig donker oog. Prima rug. Correcte hoekingen en bekken. Goed gevormd lichaam met correcte voorborst. Correct temperament.
Hanke v. Old-Diek - eig. M. Klein
3 Jaar. Prima geslachtstype. Zeer goed rastype. Licht gestrekt. Gestrekt en parallel in hoofd. Mag ietsje krachtiger in totaal. Correcte schedel en oren. Amandelvormig donker oog. Scharend gebit met goede elementen. Goede rug. Correcte hoekingen. Iets sterk hellend bekken. Goed lichaam. Correct temperament. Goud en zilver gestroomd met prima masker. Staart wat laag aangezet en hoog gedragen. Bij het gaan voor wat los en achter mag het wat krachtiger.
Red Oud Hollandse Waterlinie - eig. C. Breevaart-Barendregt
14 maanden. Gecastreerde reu. Zeer goed geslachtstype. Correct rastype. Licht gestrekt. Helaas is de kleur niet zoals we die wensen. Gestrekt hoofd, parallel, met voldoende vlakke schedel. Goed geplaatst oor. Amandelvormig en donker oog. Snuit mag wat krachtiger. Krap scharend gebit met goede elementen. Goede rug. Correcte hoekingen. Correct bekken. Goed front met ovale voet. Goed bone en bespierd. Correct temperament. Staart is correct. Mag wat krachtiger bij het gaan.
Rex Oud Hollandse Waterlinie - eig. J.F. Kruiper & N.M. Lourens
14 maanden.Complete reu. Zeer goed geslachts- en rastype. Licht gestrekt. Licht gestrekt in hoofd, maar wat rond en breed in schedel. Correcte stop. Goed geplaatst en aangezet oor. Amandelvormig oog. Correcte snuit. Scharend gebit met goede elementen. Rug mag wat vaster. Goede hoekingen maar een wat sterk hellend bekken. Goed gevormd lichaam met prima voorborst. Correct front met ovale voeten. Goed bone en bespierd. Mooie goudgestroomde vacht met correct masker. Prima temperament. Staart wat hoog aangezet en gedragen. Mag bij het gaan wat krachtiger.
Rover Oud Hollandse Waterlinie - eig. Q. Tuithof
14 maanden. Complete reu. Zeer goed geslachts- en rastype. Goede lichaamsverhouding. Licht gestrekt en voldoende parallel in hoofd. Schedel is wat rond en mag niet breder. Correcte stop. Goed geplaatst oor. Amandelvormig middelbruin oog. Goede snuit. Scharend gebit met goede elementen. Rug mag wat vaster. Matig gehoekt met sterk hellend bekken. Goed gevormd lichaam met voldoende voorborst, recht front. Ovale voeten. Goed bone. Goed bespierd. Mooie goudgestroomde vacht met voldoende masker. Correct temperament. Mag bij het gaan krachtiger.
Riva Oud Hollandse Waterlinie - eig. J. v. Leerdam
14 maanden. Zeer goed geslachts- en rastype. Helaas mag de kleur typischer. Licht gestrekt. Voldoende gestrekt in hoofd. Schedel mag niet breder. Lichte bakken. Correcte stop. Goed geplaatst oor. Amandelvormig donker oog. Krap scharend gebit met goede elementen. Goede hoeking. Wat sterk hellend bekken. Rug mag wat vaster. Voldoende krachtig in lichaam. Voorborst mag wat meer. Goed front met ovale voeten. Voldoende bespierd. Prima temperament. Correct gedragen staart. Voldoende vlot bij het gaan.
Rosa Oud Hollandse Waterlinie - eig. P.B.S.M. IJsselmuiden
14 maanden. Prima geslachts- en rastype. Licht gestrekt. Voldoende gestrekt en parallel in hoofd met al redelijk vlakke schedel. Prima stop. Snuit moet nog wat voller. Amandelvormig donker oog. Prima hals- en ruglijn. Goede hoekingen en prima lichaam met voldoende voorborst. Recht front met goede ovale voeten. Passend bone met prima bespiering. Mooie goudgestroomde vacht met correct masker. Aantrekkelijk temperament. Correcte staart. Voldoende vlot in gangen.
Totaalbeeld:
Reu, teef en vijf van de zes pups aanwezig. Compliment aan de fokker. Ik zie wat verschil in type en kleur.  Goede geslachtstypes. Goed gedrag in de ring. De vader heeft een wat brede schedel en lichte bakken. Dat zie ik ook terug in een aantal pups. In het algemeen zijn de hoekingen en gangwerken correct. Prima gebitten en expressie. Twee van de vijf pups helaas een niet typische kleur, dus pas op met een eventuele volgende combinatie.
K1548  Geb. 24-08-2018. Fokker: E. Kapitany
V: Jedi
M: Vella v.h. Pullenland
Vella v.h. Pullenland - eig. E. Kapitany
3,5 jaar. Zeer licht gestrekt, prima geslachtstype. Zeer goed rastype. Gestrekt hoofd met behoorlijk vlakke schedel, parallel. Goede stop. Goed gevormd oor en amandelvormig donker oog. Snuit wat fijn. Rug mag wat vaster. Correcte hoekingen. Iets sterker hellend bekken. Goed gevormd lichaam. Staart ietsje hoog gedragen. Gangwerk mag wat krachtiger.
Boris - eig. S. Overwijk
13 maanden. Complete reu. Zeer goed geslachtstype. Aan de grote kant, maar in verhouding. Licht gestrekt hoofd. Wat diepe stop en wat ronde, vrij zware schedel. Amandelvormig, vrij donker oog. Correcte snuit. Scharend gebit met goede elementen. Correcte rug. Wat rond in lichaam. Wat breed in front met wat open ellebogen. Goede hoekingen. Sterk hellend bekken. Ovaal gevormde vaste voet. Goed bone. Goed bespierd. Prima temperament. Donkere goudgestroomde vacht. Staart is correct. Gangwerk mag krachtiger.
Bumper - eig. M.J. Hofland
13 maanden. Complete reu. Zeer goed geslachts- en rastype. Wat compact gebouwd. Licht gestrekt hoofd. Parallel, maar wat rond en breed in schedel. Goed geplaatst oor. Amandelvormig donker oog. Snuit voldoende lang. Scharend gebit met goede elementen. Goede rug. Bekken helt wat sterk. Verder correcte hoekingen. Goed lichaam. Wat open in ellebogen en breed in front. Ovaal gevormde voeten. Goed bone en correcte bespiering. Donkere goudgestroomde vacht. Correct temperament. Staart wordt wat hoog gedragen. Gangwerk voldoende vlot.
Blij - eig. M.A.C.J.M. Damen & M.A. Damen
13 maanden. Prima geslachts- en rastype. Goede lichaamsverhoudingen. Parallel in hoofd dat iets gestrekter mocht, maar wel in goede verhoudingen is. Voor leeftijd voldoende vlakke schedel. Goed gevormd en geplaatst oor. Amandelvormig donker oog. Snuit moet nog wat krachtiger. Scharend gebit met goede elementen. Mooie ruglijn. Goede hoekingen. Correct bekken. Goed ontwikkeld lichaam. Ellebogen nog wat open. Amandelvormige vaste voeten. Goed bone en prima bespierd. Prima temperament. Iets donkere goudgestroomde vacht. Correct masker. Staart correct aangezet, iets kort, correct gedragen. Vlotte gangen.
Blue - eig. E. de Roo
13 maanden. Prima geslachts- en rastype. Ze is van goede maat, maar mag ietsje gestrekter. Voldoende gestrekt hoofd, parallel. Goede, voor leeftijd, voldoende vlakke schedel. Goed geplaatst oor. Amandelvormig middelbruin oog. Snuit mag wat krachtiger. Scharend gebit met goede elementen. Goede hoekingen. Iets sterker hellend bekken. Goed front. Ovaal gevormde voeten. Goed bone en bespierd. Prima temperament. Goudgestroomde vacht met mooi masker. Staart is wat laag aangezet. Correct gedragen. Voldoende vlotte gangen.
Totaalbeeld:
Moeder en vier van de zes aanwezig. Prima gedrag in de ring. Teefjes lijken op de moeder. De reuen op de vader en met name voor wat betreft het vrij zware hoofd, bakken en schedel. In het algemeen wat compacter gebouwd, zoals ook de vader dat is. Wat donkere vachten, maar goed van structuur. De teefjes hebben mooie hoofden en correcte hoekingen.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login