Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Langharen Nestendag 22 september 2019

Keurverslagen Nestendag Langharen 22 september 2019


Keurmeester: Mw. R. Lochs-Romans

L447 v. Oscarli. Geb. 04-06-2018. Fokker: W.E. v. Ommen
V: Neef Nizzanice v.h. Eigen Land
M: Hannah Phaeja v. Oscarli
Neef Nizzanice v.h. Eigen Land - eig. R.A. Cordes & E. de Rapper
12 jaar en showt nog een mooie gezonde conditie. In uitstraling een echte langhaar. Mooie lengte-hoogteverhouding, mannelijk hoofd wigvormig, de schedel zou net iets vlakker mogen met normale stop en goede oren. Amandelvormig oog, goed gepigmenteerd en toont correct gebit met gezonde mooie tanden en kiezen. Zwarte neus en goed gepigmenteerd in lip. Goede hals, mooie kraag. Voor- en achterhand past bij elkaar en is normaal in hoekingen. Toont een goede ribbenpartij en goede voorborst. Mooi lang en breed kruis. Correcte staart in stand en beweging. Volle vacht, nog mooi grof aanvoelend, volle broek. Gangwerk normaal met mooie paslengte en voor zijn leeftijd nog mooi sterk. Proficiat voor deze conditie en super gedrag.
Hannah Phaeja v. Oscarli - eig. W.E. v. Ommen
4,5 jaar. Mooie middelgrote, evenredig gebouwde langhaar. Hoofd mooi wigvormig, duidelijk 1:1 en schedel bijna vlak. Goed staand oor, amandelvormig oog. Goede stop. Lippen droog, correct gebit en mooi pigment. Toont een mooie kraag. Goede hals, voor en achter normaal gehoekt. Maar kruis zou nog net iets vlakker mogen zijn, maar dit is niet storend. Voldoende bespiering. Staart aan de korte kant. Mooie vacht en ondervacht, goed van structuur. Donker gestroomd. Gangwerk met goede paslengte en mooie staartdracht. Goede benen en voeten. In gedrag een echte dame, rustig en onbevreesd.
Fellow Macho v. Oscarli - eig. W.E. v. Ommen & E.T. v. Ommen-v. Embden
Mannelijk totaalbeeld. Middelgroot en goed bespierd. Hoofd van goede lengte en vooraanzicht wigvormig, maar schedel nog wat gewelfd. Correct staand oor. Amandelvormig oog met goed pigment. Goede lip, correct pigment en grote complete elementen. Mooie kraag, goede hals. Mooi gehoekte voorhand, achterhand mocht in kruis nog beter zijn. Achterhand is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment wat weinig knie. Staart aan de korte kant. Licht gestroomd. Goede vacht en ondervacht. In gedrag zijn baas en hond heerlijk eigenwijs. Gangwerk met voldoende paslengte, maar achter nog wat nauw. Staartdracht correct.
Totaalbeeld:
Vader, moeder, één zoon. Moeder mooie kwaliteit, maar mocht in schedel net iets vlakker zijn en de staart is wat kort. Haar zoon toont op dit moment hetzelfde. Beide ouders hebben een goede ribkorf. Gedrag eigenwijs, eigenzinnig, net als zijn baas.
L448 Faimshey’s. Geb. 17-08-2018. Fokker: J.M.A. Vreman
V: Neef Nizzanice v.h. Eigen Land
M: Faimshey’s Ieniemienie Icky Flo
Neef Nizzanice v.h. Eigen Land - eig. R.A. Cordes & E. de Rapper
12 jaar en showt nog een mooie gezonde conditie. In uitstraling een echte langhaar. Mooie lengte-hoogteverhouding, mannelijk hoofd wigvormig, de schedel zou net iets vlakker mogen met normale stop en goede oren. Amandelvormig oog, goed gepigmenteerd en toont correct gebit met gezonde mooie tanden en kiezen. Zwarte neus en goed gepigmenteerd in lip. Goede hals, mooie kraag. Voor- en achterhand past bij elkaar en is normaal in hoekingen. Toont een goede ribbenpartij en goede voorborst. Mooi lang en breed kruis. Correcte staart in stand en beweging. Volle vacht, nog mooi grof aanvoelend, volle broek. Gangwerk normaal met mooie paslengte en voor zijn leeftijd nog mooi sterk. Proficiat voor deze conditie en super gedrag.
Faimshey’s Ieniemienie Icky Flo - eig. J.M.A. Vreman
4,5 jaar. Vrouwelijk totaalbeeld. Goede lengte en hoogte. Hoofd wigvormig van beide kanten gezien. Schedel parallel en vlak, kan de oren goed dragen. Amandelvormig oog en goed gepigmenteerd. Correct gebit, onderkaak mag niet smaller worden. Goed gepigmenteerd in lip en neus en droog, met de goede bakken. Goede hals en rechte rug. Voorhand normaal gehoekt, kruis van goede lengte maar mocht vlakker. Correcte knie en rechte hak. Goede borstdiepte en ribkorf. Volle vacht, vrouwelijke kraag, goede onderwol, middel gestroomd. Gangwerk mocht wat krachtiger in de achterhand. Wat nauw in hak en wat matig stuwend, goede staart. Goed gedrag, maar eigenwijs.
Faimshey’s Jofele Jurre Icky - eig. J.H.J. Berendsen
Een elegante reu. Heeft tijd nodig om uit te groeien tot een echte reu. Voorsnuit schedel wigvormig en parallel. Stop past in het hoofd. Amandelvormig oog, goed gepigmenteerd. Oren correct staand. Droge lip en goed pigment in neus en lip, compleet gebit. Goede halslengte en correcte schouder en opperarm. Voorborst voelbaar, borstdiepte tot ellebogen. Mag beslist niet dikker worden. Toont zwaarder dan hij in werkelijkheid is door het gewicht. Onderbelijning past in het geheel. Kruis van goede breedte en lengte maar erg hellend en staart laag aangezet. Achterhandhoeking mocht beter. Passend bone en goed gespierd. Vacht van goede structuur maar wisselvacht. Donker gestroomd. Gangwerk graag telgang, snel in galop. Voor normaal, maar door de stand van de achterhand mist hij kracht en paslengte. Rustig gedrag. Complete reu.
Faimshey’s Juweeltje Jenthe Icky - eig. J.M.A. Vreman
Vrouwelijke uitstraling en goed gespierd. Lengte en hoogte past bij elkaar. Hoofd wigvormig en schedel voor leeftijd voldoende vlak. Passende stop. Mooi donker oog, amandelvormig. Droge lippen en correct gebit, zwart pigment. Oren kunnen correct staan. Maximaal in maat. Goede halslengte, vrouwelijke kraag. Sterk gewelfde lendenen en het kruis erg hellend, wel van goede lengte. Mist hierdoor de hoeking in de achterhand en staat graag ondergeschoven. Goede staart in stand, tijdens het gaan door de aanzet wat lager gedragen. Middel gestroomd maar een beetje bloot. Gangwerk met wat korte pas en snel in galop of telgang. Vrouwelijk gedrag, rustig en eigenwijs.
Faimshey’s Jubelende Juultje Icky - eig. E.G.M. de Rapper-v.d. Velden
Vrouwelijke uitstraling, middelgroot, evenredig en goed gespierd. Hoofd wigvormig aan beide zijden, maar toont nog iets gebogen neusrug. Goede stop. Oog amandelvormig en past in het totaal. Goede oren. Mooie hals-rugbelijning. Jammer, het kruis zou iets vlakker mogen voor het totaal. Goed gehoekte voorhand, voorborst correct. Ribben passend bij leeftijd en correct in diepte. Goede staart, wat laag aangezet. Donker gestroomd. Vrouwelijke, fijne kraag. Vacht in zomerconditie, bloot, maar wel van goede structuur. Gaat met goede paslengte maar achter nog wat onregelmatig. Staart in gang beter gedragen dan in stand en op de juiste hoogte. In gedrag een echte meid, staat rustig en nieuwsierig.
Totaalbeeld:
Vader mooie rastypische uitstraling en voor zijn leeftijd nog veel allure. Voor zijn ras een mooi voorbeeld en heerlijk hollands eigenwijs. Moeder een echte meid, met goede verhoudingen maar achterhand mag beter. Deze achterhand zien wij ook bij de kinderen terug. Eén teef en de reu tonen een mooie voorhand. Eén teef evenredig maar matig gehoekt. In rasbeeld zijn het echte Hollanders, eigenwijs zowel in stand als in beweging. Doen precies wat zij willen. Als keurmeester net als bij alle andere hollandse rassen, moet je het snel gezien hebben. Allen tonen een mooi rustig gedrag.
L449 v. Sophars Hof. Geb. 28-08-2018. Fokker: H.A.N. Panken
V: Cézan Djairo v.‘t Frouwkes Hof
M: V. Sophars Hof Atseya Elise
Cézan Djairo v.‘t Frouwkes Hof - eig. E.M.Y. v.d. Berg & F.P.J. v.d. Berg
6 jaar. Flinke reu, levendig en macho. Hoofd van goede lengte, versmallend naar de neus. Schedel toont wat zwaar ten opzichte van de voorsnuit maar is wel 1:1, nog wat gewelfd. Mooie maat oor maar wat breed in stand. Donker oog, mooi amandelvormig. Goede stop. Droge lippen, sterk gebit. Goede hals met kraag. Voorhand correct gehoekt, mooie staartlengte. Goede knie en hak. Kruis van mooie lengte en breedte en bijna correct geplaatst. Vacht grof, zomerkleur, bruin getint. Goede onderwol en waterafstotend. Sterk bone, goede borst. Gaat met goede paslengte en correcte staart en met iets minder aandacht (aankijken) toont hij goede gangen voor het ras. Geen snoepjes in de hand. In gedrag heerlijk eigenwijs en een echte heer.
v. Sophars Hof Atseya Elise - eig. H.A.N. Panken
4 jaar, een echte dame. Mooie middelmaat en goed gespierd. Hoofd mooi wigvormig van beide zijden, correct geplaatst oor. Mooie vlakke schedel met wat vlakke stop, maar de wenkbrauwbogen geven een mooie expressie. Droog in lip. Prima pigment in oog, neus en lippen. Compleet gebit met goede elementen. Kleine kraag en goede hals. Mooi correct gehoekte voorhand. Jammer, achterhand kon beter in kruis en knie. Toont mooie lengte in de ribben en goede diepte. Vacht middel gestroomd met goede structuur, waterafstotend met de juiste onderwol. Gangwerk voor correct, achter mist wat stuwing. Mocht in de hakken iets breder lopen. Goede staart. Staat trots en fier in de ring als een echte dame.
v. Sophars Hof Casper Icarus - eig. J. Andeweg & J. Andeweg-Korpel
Complete reu met mannelijke uitstraling. Goede lengte-hoogte verhouding, middelgroot. Voorsnuit schedel is duidelijk 1:1. Door de iets sterkere wangspieren lijkt de voorsnuit kort, maar is correct. Schedel mag nog net iets vlakker worden. Mooie maat oor en correct staand, wel wat breed. Mooi amandelvormig oog, past bij de kleur. Correct gebit met goede elementen. Mooie hals, kraag goed in aanleg. Rechte rug. Normale voorborst en voor leeftijd goed ontwikkelde ribben met goede borstdiepte. Kruis mooi breed, iets hellend. Correcte staart. Staart tijdens gaan goed gedragen, goede paslengte. Vacht van goede structuur, licht gestroomd. Goede ondervacht. In gedrag vriendelijk.
v. Sophars Hof Cuartho Serni - eig. F.A. Koning
Complete reu, mannelijke middelgrote reu. Lengte van het lichaam toont wat kort door het ronde kruis, daardoor staat hij continu onder het lichaam. Hoofd wigvormig maar schedel mag nog net iets vlakker zijn. Mooie lippenpartij, goed geplaatst oog. Goed staand oor, mag niet breder in stand worden. Mooi van kleur, goede elementen. Mooie hals met kleine kraag. Voorhand normaal gehoekt, achter mag beter. Voorborst net voelbaar, maar mocht wat beter zijn. Ribben passend bij de leeftijd maar missen nog wat lengte en diepte. Mooie staart. Mooi bone en goede voeten. Licht gestroomd. Gangwerk licht dansend, door de achterhand worden de voorbenen iets omhoog gehouden. In gedrag mooi rustig en onbevreesd.
v. Sophars Hof Charles Rahpos - eig. P. Hemerik
Complete reu. Mannelijke uitstraling. Lengte hoogte heeft nog tijd nodig. Hoofd is wigvormig maar wat kort en toont hierdoor wat sterker ontwikkelde bakken. Schedel:voorsnuit 1:1 maar nog niet geheel parallel. Oog amandelvormig maar wat klein. Staand oor, iets breed gedragen. Goed pigment aan lippen en neus. Onderlip voldoende droog. Toont een mooie voorborst en goede hals. Kraag goed in aanleg. Ellebogen mogen wat beter aansluiten, ribbenpartij heeft wat tijd nodig in lengte en diepte. Achterhand kruis van goede breedte en lengte maar mocht vlakker en staart wat hoog aangezet, staart van goede lengte. Vacht van goede structuur, licht gestroomd. Gangwerk soms telgang, wat kort in pas. Moet nog leren dat voor- en achterhand samen moeten werken. Gaat voor óf achter correct. In gedrag een echte reu. Een echte puber, eigenwijs en ondeugend, maar mag alles met hem doen.
v. Sophars Hof Cenzo Doran - eig. J.R. Jonk-Timmer
Complete reu. Goed totaalbeeld, middelgroot. Hoofd duidelijk wigvormig van beide zijden. Bakken mogen niet sterker ontwikkeld worden. Goede stop. Mooi gepigmenteerd oog, oren goed geplaatst. Droge lippen, goede elementen. Toont een mannelijke kraag. Goede halslengte, staat goed op de benen in het front. Voorborst net voelbaar. Borst tot ellebogen maar nog wat fijn in ontwikkeling. Rechte rug. Voor en achter past bij elkaar maar hoeking mocht net iets beter zijn, kruis ligt hellend. Goede staart. Sterk gespierd. Goede vachtstructuur maar een beetje bloot. Donker gestroomd. Gangwerk speels en ondeugend. Voor en achter moet nog wat sterker worden, iets korte pas. In gedrag zeer eigenwijs en wil alleen wat hij wil. Met veel geduld en liefde mogen we hem toch geheel betasten.
v. Sophars Hof Calvagh Benno - eig. L. Linthorst
Mannelijke uitstraling maar door het macho gedrag kan ik hem helaas niet helemaal betasten. Jammer, want het is een mooie rasvertegenwoordiger. De hond is baas over de baas. Met de juiste training kan hij uitgroeien tot een typische langhaar. Wigvormig hoofd, bijna parallel. Oren kunnen goed worden gedragen. Correct oog en goede lippen. Normale correcte hoekingen, goed lichaam, correcte staart. Vacht van goede structuur maar mist op het moment ondervacht. Gangwerk van goede paslengte en normaal stuwend. Zijn gedrag mag beter, met de juiste begeleiding en training kan hij uitgroeien tot een zeer makkelijke volgzame hond. De hond is het zeer zeker waard.
v. Sophars Hof Chahlista Vanatseya - eig. H.A.N. Panken
Vrouwelijke uitstraling. Elegant, maar alles mooi passend bij elkaar. Voorsnuit:schedel 1:1 en wigvormig. Mooi staand oor. Amandelvormig oog en passend van kleur. Vrouwelijke, vragende uitdrukking. Droge lippen, mooi en compleet gebit. Goede diepte van de ribben, voorborst mag wat sterker ontwikkeld zijn. Voor- en achterhand passend bij elkaar maar mochten wat beter gehoekt zijn. Kruis hellend. Staart wordt als een sabel gedragen. Goede vachtstructuur maar in zomerconditie. Middel gestroomd. Gaat met korte pas, maar wel vrouwelijk. Goede bespiering. In gedrag een echte dame. Rustig en staat samen met de baas als één team.
Totaalbeeld:
Compleet nest. Vader een echte reu, waarvan ik de schedel graag iets vlakker zou zien. Ook van de moeder zou de schedel vlakker mogen zijn. De moeder toont wat hellend kruis en dit zie ik op één reu na bij alle kinderen terug. De moeder is rustig in gedrag, de dochter ook. De reuen zijn op dit moment vrij druk. Op één na (nr 48) was dit zoals het hoort, vooral in gedrag. Eén reu was in gedrag niet optimaal (opvoeding, nr 49). Het gehele nest toont wat zwaar in hoofd, vooral de schedel. Twee reuen tonen wat bakken (45 en 47). De kleur is van licht gestroomd tot donker. Zorg dat het gedrag beter begeleid wordt.
L450 F. ‘t Âlde Gea. Geb. 08-09-2018. Fokker: A.A. Oudega-Gombert
V: Emmes v.h. Meerhuisje
M: Carels Cieuwke v.h. Fluitekamp
Carels Cieuwke v.h. Fluitekamp - eig. A.A. Oudega-Gombert
3,5 jaar. Vrouwelijk totaalbeeld. Lengte hoogte goed in verhouding. Hoofd een wig, normale stop. Schedel-voorsnuit 1:1. Kan de oren goed dragen. Droog in lip. Zwart pigment. Oog amandelvormig en goed gepigmenteerd. Hals van voldoende lengte. Voorhand normaal gehoekt maar zag graag iets meer voor- en ondervoorborst, in zijaanzicht correct in borst en ribben. Rug is recht, maar kruis erg hellend en van boven naar beneden versmallend. Staart wat laag aangezet. Zag graag meer achterhand hoekingen. Staart correct gedragen maar wat kort. Gangwerk voor iets los, ondanks het bekken in de achterhand vrij redelijk gangwerk, maar mocht meer stuwen. Vacht van goede structuur, donker gestroomd. Goed gedrag, een echte meid.
Biko Fan ‘t Âlde Gea - eig. E. Piké
Complete reu, mannelijke uitstraling. Hoofd van mooie lengte, 1:1 en wigvormig. Bijna parallel met normale stop. Oren goed geplaatst. Ogen amandelvormig en goed gepigmenteerd en correct geplaatst. Goede hals. Rug voldoende vast, mag niet dikker worden. Staat voor breed in het front. Borst tot ellebogen. Kruis vierkant, staart wat laag aangezet en zou net iets langer mogen zijn. Achterhand mocht beter gehoekt zijn. Gangwerk moeilijk te beoordelen, een echte springer. Staart wordt wat vrolijk gedragen. Gedrag bij het betasten correct, tijdens het gangwerk is hij de baas. Vacht van goede structuur maar in zomerconditie met een kleine kraag, mist momenteel wat onderwol. Middel gestroomd.
Boris Fan ‘t Âlde Gea - eig. J. v.d. Berg
Complete reu, mannelijke uitstraling. Lengte en hoogte past mooi bij elkaar. Hoofd wigvormig maar schedel licht gerond. Toont 1 tipoor. Oog amandelvormig en kleur voldoende donker. Iets ramsneus. Droge lippen en zwart pigment. Voor- en achterhand passen bij elkaar maar mochten wat beter gehoekt zijn. Voorborst minimaal voelbaar maar ondervoorborst matig ontwikkeld. Ribben tot ellebooghoogte maar nog wat vlak. Staat in front graag frans. Goede hals en rug. Kruis erg hellend en staart laag aangezet, maar van goede lengte. Goed gespierd. Gangwerk toont voldoende paslengte maar nog onvast. Staart iets gebogen gedragen. Goed gedrag in de ring. Vacht donker gestroomd maar mist ondervacht, een beetje bloot.
Britte Fan ‘t Âlde Gea - eig. A.A. Oudega-Gombert
Vrouwelijke dame met elegante uitstraling, alles past mooi bij elkaar en lengte-hoogteverhouding correct. Hoofd mooi wigvormig, duidelijk 1:1 en schedel vlak. Stop mag zich nog iets ontwikkelen, maar door de wenkbrauwbogen lijkt hij dieper. Oog amandelvormig, maar kijkt soms met wat groot oog. Oren staand, maar wat groot. Mooie hals en rug, ribbenpartij tot elleboog. Voor- en achterhand passen bij elkaar maar mochten wat beter gehoekt zijn. Voorborst is voelbaar maar mist ondervoorborst. Goede conditie en mooi gespierd. Staart mocht nog net iets langer zijn. Kruis van goede maat, maar wat hellend. Vrouwelijk bone, met iets grote voet. Vachtconditie een beetje bloot. Ondervacht begint terug te komen, maar is wat kort in bovenvacht. Middel gestroomd. Gaat met sierlijke gangen en passend in paslengte. In totaal heeft zij tijd nodig in de ontwikkeling. In gedrag, zeer fraai, rustig en vriendelijk en gedwee.
Blitske Fan ‘t Âlde Gea - eig. A.A. Oudega-Gombert
Vrouwelijk totaalbeeld. Lengte van het lichaam past bij de hoogte. Hoofd wigvormig. Schedel mag nog wat vlakker, goede stop. Oor maximaal maar goed geplaatst. Amandelvormig oog met goed pigment. Mooi droog in lip, goed gepigmenteerd. Gebit compleet. Goede hals-, rug- en lendenpartij. Jammer dat kruis wat hellend is en van breed naar smal loopt. Staart wat laag aangezet maar correct in lengte. Hakken wat hoog. Voor normaal gehoekt, achter mocht wat beter gehoekt zijn. Voorborst normaal en ribbenpartij tot de ellebogen maar moet nog uitzwaren. Vacht van goede structuur, onderwol aanwezig, een vrouwelijke kraag en mooie broek. Middel gestroomd. Gangwerk mocht voor en achter beter in balans zijn, mist stuwing. Of gaat voor met de ellebogen licht uiteen. In gedrag rustig en gedwee.
Belle Fan ‘t Âlde Gea - eig. C. Grawe
Een vrouwelijke uitstraling, elegant, maar alles past mooi bij elkaar. Mooi wigvormig hoofd, schedel bijna parallel. Oren correct, maximaal in maat. Amandelvormig oog, mooi pigment en vriendelijk in uitdrukking. Gebit compleet. Zwart pigment. Halslengte correct en rechte rug. Kruis erg hellend en wat kort en smal. Goede bespiering. Voor- en achterhand past bij elkaar maar mocht iets beter zijn in hoeking. Vrouwelijk bone, lichaam past in het totaal maar nog wat fijn. Vacht in zomertenue met lichte kraag. Onderwol is licht aanwezig, een vrouwelijke broek. Staart wat kort. Middel gestroomd. Gaat gemakkelijk en vrij correct, maar met wat korte pas. In gedrag een echte meid, rustig en gedwee.
Bente Fan ‘t Âlde Gea - eig. A.E. de Boer
Vrouwelijke uitstraling, middelgroot. Been en lichaam passen goed bij elkaar en zijn in verhouding. Hoofd vrouwelijk, van alle kanten wigvormig. Mooi staand oor. Amandelvormig oog maar kijkt soms met wat groot oog. Pigment correct. Mooi droog in lip. Correcte gebitselementen. Rechte rug maar jammer, kruis erg hellend. Wel van correcte lengte en breedte van boven naar beneden. Voor en achter evenredig gehoekt, maar mocht beter. Iets grote voet. Ribben tot ellebogen maar moeten nog uitzwaren. Staart wat laag aangezet maar tijdens gaan erg gebogen gedragen. Goed gespierd, vrouwelijk bone. Gaat in verhouding, maar wat kort in pas. In gedrag vrouwelijk en gedwee. Bovenvacht op dit moment wat zacht, maar totale vacht in zomertenue. De broek is correct en kraag weer in aanleg. Middel gestroomd.
Totaalbeeld:
Vader niet aanwezig. Moeder vrouwelijk. Zag graag een betere achterhand. Vooral het kruis mocht beter, erg hellend en van boven naar beneden versmallend. Dit hadden 2 dochters ook. 1 teef heeft een te kort bekken. De teven zijn elegant. Alles past wel bij elkaar maar ze hebben veel tijd nodig in de ontwikkeling. 1 reu heeft een tipoor. Voor het ras mocht het gehele nest wat krachtiger zijn. Allen hebben een mooi rustig gedrag. Vacht is in zomerconditie en daardoor iets zacht. Twee hebben evenredig gangwerk maar wat kort in pas. De overige honden lopen voor of achter correct, maar niet samen. Moeten leren beide te laten samenwerken.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login