Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Leeftijd van de inzet van honden in de fokkerij

Beste leden,

Zoals al te lezen was in de nieuwsbrief van de Raad van Beheer is er voorgesteld om de maximale leeftijd van een teef voor het krijgen van haar laatste nest (een tweede of volgend nest) te zetten op 108 maanden. Dit voorstel tot wijziging van het K.R. zou in juni op de ALV van de Raad worden ingebracht, maar deze ALV is afgelast. Het bestuur van de Raad heeft besloten in verband met de Coronacrisis deze wijziging per 17 april jl. in te voeren. Rasverenigingen kunnen hiervan afwijken in hun VFR.

Het bestuur van de NHC heeft in overleg met de FokkerijAdviesCommissie besloten per direct deze wijziging in de leeftijdsgrens over te nemen. De eventuele definitieve verhoging van de leeftijd naar 108 maanden zal op onze Algemene ledenvergadering in het najaar als agendapunt worden opgevoerd, zodat leden hierover kunnen stemmen,

Hieronder de tekst van de Raad van Beheer met betrekking tot dit voorstel:
Algemene Vergadering 2020, datum n.n.b. 1 van 2 update versie 21 april 2020

Leeftijd van de inzet van honden in de fokkerij

Inleiding

Het bestuur heeft van diverse aangesloten verenigingen, waaronder die uit rasgroep 3, de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden en de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers, het verzoek ontvangen om de mogelijkheden om een teef op oudere leeftijd in te zetten voor de fokkerij te verruimen.
De maximumleeftijd is nu (voor alle rassen) gesteld op 96 maanden.

Advies Commissie Gezondheid
De Commissie Gezond is van mening dat honden, mits in goede gezondheid, ook op latere leeftijd ingezet kunnen worden. Zij adviseren om de maximale leeftijd te verhogen.
De rasverenigingen hebben de mogelijkheid om hier van af te wijken via hun VFR en/of de normenmatrix.
De Commissie Gezondheid is van mening dat een dierenartsverklaring niet overlegd hoeft te worden na het passeren van bijvoorbeeld 8 jaar. Het is arbitrair om dat pas bij de oudere teef te vragen. Ook op jongere leeftijd kunnen er gezondheidsproblemen spelen. Een dierenartsverklaring zou daarbij een schijnveiligheid creëren.

Aanvullende overwegingen
Dit besluit is reeds lange tijd voorbereid door de werkgroep fokkerij & gezondheid. Het staat dus los van de coronacrisis die nu gaande is. De enige link daarmee is dat het bestuur besloten heeft de wijziging per direct (dus vanaf 17 april 2020) in werking te laten treden.
De reden dat de werkgroep een voorstel tot verhoging van de maximum leeftijd had gedaan, en wat ook onderschreven is in het advies van de commissie gezondheid, is dat een aantal erfelijke aandoeningen zich pas op latere leeftijd openbaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor epilepsie.
Verstandige fokkers van rassen waarin een dergelijke aandoening voorkomt, wachten dan langer met hun eerste nest, wanneer de hond gezond blijkt te zijn. Die honden krijgen dan bijvoorbeeld hun eerste nest op de leeftijd van 3 à 4 jaar.
Juist die honden waarvan is gebleken is dat zij gezond zijn, zijn geschikt om – óók op wat latere leeftijd – in te zetten voor de fokkerij.
Het is natuurlijk altijd aan de fokker om goed te kijken naar zijn hond. Die beoordeling moet zorgvuldig plaatsvinden waarbij de leeftijd een van de criteria is die meegenomen wordt om te beslissen of het verstandig is om met die hond te gaan fokken. De Raad van Beheer geeft nu extra mogelijkheden met betrekking tot de maximumleeftijd, het is aan de fokker om die verantwoord in te zetten.

Bestuursbesluit
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft het advies van de commissie gezondheid met betrekking tot de verhoging van de leeftijd van de teef overgenomen.
Het bestuur heeft besloten de ingangsdatum van dit besluit vooruit te laten lopen op de officiële aanpassing op de AV. Dit om fokkers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis

Met vriendelijke groet,
Daniëlle Fama


28 april 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login