Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Meldpunt

Meldpunt Gezondheid en Gedrag van de NHC

Het is mij vaker gebleken dat het Meldpunt Gezondheid en Gedrag bij veel leden niet bekend is. Het leek mij goed om dit nog een keer onder de aandacht te brengen.

Op de ALV van 23 november 2008 is de Richtlijn Meldpunt Gezondheid en Gedrag aangenomen.
Hoewel in ons ras geen ernstige lichamelijke of mentale erfelijke ziektes voorkomen, is het goed om hier alert op te blijven, zodat we bij problemen adequaat kunnen reageren. Het is dan wel van belang dat deze problemen gedeeld worden.

Als uw hond een lichamelijke ziekte of een gedragsprobleem heeft, kunt u dit melden bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Degene die de meldingen ontvangt, is geen lid van het bestuur of van enig ander orgaan binnen de NHC. Op dit moment is dit Annelies Vermeer, zij is afgestudeerd als dierenarts en heeft geheimhoudingsplicht en zal uw naam daarom niet naar buiten brengen, tenzij u schriftelijk te kennen heeft gegeven dat uw melding niet onder de geheimhoudingsclausule valt.

Informatie over ingekomen meldingen verstrekt het Meldpunt uitsluitend aan de secretaris en voorzitter van het bestuur van de NHC en de voorzitter van de Fokkerijadviescommissie, die ook geheimhoudingsplicht hebben.
Een maal per jaar ontvangt het bestuur een geanonimiseerd jaaroverzicht van alle meldingen
.
Dit overzicht wordt gepubliceerd bij de jaaroverzichten. Indien zich tussentijds ernstige zaken zouden voordoen, wat tot op heden gelukkig niet is gebeurd, neemt mw. Vermeer contact op met genoemde bestuursleden.

U geeft bij het Meldpunt uw naam op en verder worden de volgende gegevens van de hond geregistreerd: naam, stamboomnummer en geboortedatum.
De beschrijving van het gezondheidsprobleem dient zo uitgebreid mogelijk te zijn. Bij een melding van een lichamelijk gezondheidsprobleem ontvangen wij graag een verklaring van een dierenarts, dit waarborgt de betrouwbaarheid van de melding.

Meldingen zonder verklaring worden wel geregistreerd, maar deze meldingen worden niet in de officiële statistieken opgenomen.

Ook gedragsproblemen kunt u melden, bij voorkeur met een verklaring van een erkende gedragstherapeut, hier geldt hetzelfde als bij de gezondheidsmeldingen, zonder verklaring kan de club hier geen consequenties aan verbinden.

Gewone sterfgevallen van uw hond kunt u melden bij de Centrale Administratie (dhr. Wil van Ommen, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) ) Het is belangrijk dat dit gemeld wordt, omdat we zo een indruk krijgen hoe oud de honden worden en waaraan ze overlijden.

Secretaris
aangepast n.a.v. de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement augustus 2017


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login