Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Nederlands Jeugdkampioen 2016

Hannah Phaeja v. Oscarli LH, eig. W.E. van Ommen

Lord Kaido v. Brabantse Bodem LH eig. K.Post

Vrouw Asahi Kuronama v.’t Cluyn’s Erf RH,  eig. S.O. Kluin-Lutjeharms  


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login