Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Resultaten von Willebrand Disease Type I

Bij het onderzoek naar de genetische diversiteit van de drie variëteiten van de Hollandse Herder is bij een Langhaar een genetische afwijking gevonden op de plaats waar die afwijking bij andere rassen aan een stollingsziekte von Willebrand Disease Type I gerelateerd kan worden. Het onderzoek naar de genetische diversiteit is uitgevoerd via MyDogDNA.
Samen met de het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht is vervolgonderzoek gedaan naar het voorkomen van de gevonden genetische afwijking in de populatie Langharige Hollandse Herders. In het deel van het onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Utrecht is alleen de plek in het DNA onderzocht waar de afwijking die kan duiden op von Willebrand Disease type I zich bevindt.
Bij de Hollandse Herder Langhaar is geen verband gevonden tussen het aanwezig zijn van de genetische afwijking en een storing in de bloedstolling. Dat geldt voor dragers van én lijders aan de onderzochte afwijking. Bij honden die de afwijking enkel hebben (heterozygoot, A/G in het overzicht) en honden die de afwijking dubbel hebben (homozygoot, A/A in het overzicht) is geen duidelijke afname aangetoond in de bloedstolling vergeleken met honden die de afwijking niet hebben (homozygoot, G/G in het overzicht). Ook bij honden die vrij zijn van de afwijking (G/G) is een lage bloedstolling gevonden.
Zie Keijser et al. 2018 CGE Dutch Shepherd Dog

Het overzicht van de uitslagen staat op:
https://www.hollandseherder.nl/sub/dna_overzicht_resultaten/

Bij de onderzochte Kortharen en Ruwharen is de genetische afwijking niet gevonden. Deze uitslagen zijn niet opgenomen in het overzicht.

Met dragers van de afwijking kan gefokt worden mits de partner vrij is van de afwijking.
Door bij de Langharen te fokken met honden getest op genoemde afwijking kunnen we voorkomen dat er weer dragers geboren worden. Bovendien kunnen we monitoren waar de afwijking in de populatie zit en of die verder verspreid wordt.
In een MyDogDNAprofiel is standaard de test op von Willebrand Disease Type I opgenomen naast testen op vacht, kleur en een flink aantal andere genetische afwijkingen(*). Laboklin en andere aanbieders van DNAtesten bieden de test op de genoemde afwijking ook aan maar dan via een specifieke test.
(*) Bij het vinden van een dergelijke afwijking moet eerst onderzocht worden of die afwijking ook werkelijk duidt op een ziekte voor de Hollandse Herder.


23 augustus 2019
Fokkerij

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login