Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Reuenboek

Tijdens het Fokkerijoverleg op 20 maart j.l. hebben Manon Pabon en Robert Cordes aangeboden voor de Hollandse Herder fokkers een reuenboek, een overzicht van reuen die beschikbaar zijn voor de fokkerij, samen te stellen voor de ruwharen en langharen resp. Voor de kortharen zal er ook iemand worden gevraagd.
De bedoeling is om over enkele weken een formulier op de website te plaatsen waarop reueigenaren de gevraagde gegevens van hun reu kunnen invullen.
Voordat we definitief van start kunnen gaan, zullen we enkele reueigenaren van alledrie de variëteiten vragen het formulier in te vullen om na te gaan of het programma werkt.

Inventory studs.
During the meeting on March 20th.,  Manon Pabon and Robert Cordes have offered to compile a book with an overview of males that might be available to the Dutch Shepherd breeders for breeding purposes for the rough and long hair respectively. For the short hair we will try and find somebody else.
In a few weeks’ time we will post a form on the NHC- website ,which dog owners can fill out to have their dog registered as a stud.
Before we can finally get started, we will ask some dog owners of all three varieties to do a testrun with us to see if the program works properly.

Nellie Nugteren/Ineke Scholten


23 maart 2021
Actueel

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login