Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Cup en bokaal puntentelling

Competitie met de Hollandse herder

Aanpassing reglementen Cup en Bokaalcompetitie.
Het bestuur heeft besloten om de regels met betrekking tot het melden van uitslagen voor alle competities gelijk te trekken.
Voor de activiteitencup en sportbokaal verandert er niets. Voor de showcup wel.
De resultaten van de showcup werden altijd automatisch verwerkt.
Helaas worden de keurverslagen steeds later en soms zelfs helemaal niet meer aangeleverd door de Raad van Beheer zodat automatische verwerking niet langer mogelijk is.
Dit beteken voor onze leden die willen deelnemen aan de competitie voor de showcup, dat vanaf April 2019 men zelf de resultaten moet melden binnen een maand na deelname aan de show.
Dit moest altijd al voor de resultaten behaald op een buitenlandse show, maar gaat nu dus gelden voor alle shows.
Het melden kan door een mailtje te sturen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) waarin vermeld wordt aan welke show men heeft deelgenomen, het behaalde resultaat en een kopie van het keurverslag.
We hopen op veel meldingen van alle deelnames zowel in de showring, in de sport of bij activiteiten.

Voor de clubleden van de NHC bestaan er drie competities waarin met Hollandse herdershonden kan worden deelgenomen. De competities “lopen” per kalenderjaar
De Showcup, Aktiviteitencup en de Sportbokaal.

De competities “lopen” per kalenderjaar en de uitreiking gebeurt tijdens de jaarlijkse kampioensschapsclubmatch van de NHC of de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar..

Aanleveren behaalde resultaten is mogelijk tot 1 kalendermaand na het behalen ervan.

Showcup

Voor de showcup kunnen punten behaald worden door aan hondententoonstellingen deel te nemen. De Nederlandse en buitenlandse shows tellen mee. Er mogen maximaal negen uitslagen meetellen plus de kampioensschapsclubmatch van de NHC waarvan maximaal drie uitslagen van buitenlandse shows.

Puntentelling showcup:

Beste van de variëteit (BOB) 2
Beste van de andere sekse (dan de BOB) 1
Kwalificatie U (uitmuntend) 5
Kwalificatie ZG (zeer goed) of VB 4
Kwalificatie G (goed) of B 3
Kwalificatie M (matig) of WB 2
Extra voor plaatsing in de klasse 1/2/3 3-2-1
Extra voor selectie op CAC shows (anders dan de KCM NHC)
Plaatsing in de rasgroep (BIG) 1/2/3 5-3-1
Plaatsing eindkeuring (BIS) 1/2/3 5-3-1
Plaatsing eindkeuring beste pup, beste baby, beste jeugd of veteraan 1/2/3 5-3-1
Extra voor selectie tijdens Kampioens Club Match NHC
Best Pup/Jeugd/Veteraan in show 1
Clubwinnaar van de variëteit 2
Best in show 5


Voorbeeld: u behaalt met uw Hollander de beoordeling:

1U CAC CACIB BOB en in de keuring van de rasgroep plaatst de keurmeester u als derde.

3(1)+5(U)+2(BOB)+1(3e BIG) = 11 punten


Activiteitencup

Voor de activiteitencup behaalt u punten door aan één van de genoemde evenementen deel te nemen.

Puntentelling activiteitencup:

Deelname clubwedstrijd/clubexamens bij K.C. Kringgroep e.a. 1
Slagen/winnen bij clubwedstrijd/clubexamens bij K.C. Kringgroep e.a 5 extra
Deelname clubmatch/show bij K.C. Kringgroep e.a 2
Deelname koppel/groepsklasse 2
Workshop met Hollander 2
Proef/trainings wedstrijden/examens 2
Herding workshop/demonstratie 5
Deelname NHC nest/inventarisatiedag 2
Run-Bike-Run / Cani-Cross / Survival 2
Hondentriatlon 2
Wandeling (georganiseerd en aantoonbaar met bewijsstuk, certificaat o.i.d.) 1
Nest (rashonden) fokken met uw reu 5
Nest (rashonden) fokken met uw teef 10
Overige promotie met Hollander 1
Foto in de media (krant/TV) anders dan het NHC blad 10
 

Sportbokaal (Werkcup)

Voor de sportbokaal behaalt u punten door deel te nemen aan de volgende activiteiten.

Puntentelling sportbokaal:

Examens geslaagd extra voor deelnemen
UV 5 2
Herding aanlegtest 5 2
Gehoorzame hond I/II – Sociale huishond FHN 5/10 3
VZH 15 5
GG/ FCI obedience   basis/1/2/3   15/20/25/30 5
Herding Work Test - HWT 35 10
Reddingshond geschiktheids diploma 25   5
Reddingshond speuren A/B 30/35 5
Reddingshond vlakterevieren A/B 30/35 5
Reddingshond puin A/B 30/35   5
Lawinehond A/B/C 30/35/40 10
Speurhond 1/2 35/40 10
IPO 1/2/3 35/40/45 10
KNPV 1/2 35/40 10
KNPV basiscertificaat zoekhonden 20 5
KNPV certificaat Object/PolitieHond 1/2 45 10
Examens deelcertificaten IPO
IPO 1 afdeling A/B/C – FHN speurcertificaat 1 10 2
IPO 2 afdeling A/B/C – FHN speurcertificaat 2 12 3
IPO 3 afdeling A/B/C – FHN speurcertificaat 3 14 4

De extra punten voor deelnemen aan een examen worden slechts 1 x per soort examen toegekend

Deelname Wedstrijden

IPO/KNPV/GG/RH 15
Plaatsing 1/2/3 5/3/1 extra
Behendigheid 5
Promotie A/B1/B2/C klasse 10
Plaatsing 1/2/3 5/3/1 extra
Deelname deelwedstrijden IPO
Deelwedstrijden A/B/C van IPO 1/2/3 5
Plaatsing 1/2/3 3/2/1 punt extra
Schapen hoeden
Herding Trail (wedstijden) IHT 45
Plaatsing 1/2/3 5/3/1 punt extra
Promotie Klasse 1/2/3 10
Overige wedstrijden
Deelname 5
Plaatsing 1/2/3 3/2/1 punt extra

Bij het insturen van sportresultaten geeft de deelnemer aan of het behaalde resultaat het behalen van een diploma (eerste deelname) of een wedstrijdresultaat (herhaalde deelname) betreft.

Voor deelname aan de cup en bokaalcompetitie stuurt u een kopie van de behaalde uitslag naar
Francisca Callemeijn
Edisonstraat 2a,
6224 GK Maastricht

of per e-mail naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) met de behaalde uitslag als bijlage (origineel inscannen).


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login