Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Vereniging Kringgroepen

Een Kringgroep stelt zich ten doel de leden van de N.H.C. in haar werkgebied te verenigen teneinde:

a. door het ontwikkelen van activiteiten op opvoedings-, gehoorzaamheids- en africhtingsgebied het aanzien en de gebruikswaarde van de Hollandse Herdershond te bevorderen;

b. africhtingsexamens en -wedstrijden zoals omschreven in de reglementen van de Commissie Werkhonden te organiseren en haar leden tot deelname hieraan te stimuleren;

c. door het geven van lezingen, demonstraties e.d. de kennis van haar leden op kynologisch- en africhtingsgebied te verhogen.

Kringgroepen bij de NHC:
Kringgroep Noord Oost Nederland
Kringgroep Midden Nederland
Kringgroep Rotterdam (Mw. Fenny Foeken, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken))


19 augustus 2010
Vereniging

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login