Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Hondensport VZH IPO Speuren

Werkhondenlijst

Tijdens de discussiemiddag van 15 november 2009 bleek dat veel mensen nog niet op de hoogte zijn van het opheffen van de zogenaamde werkhondenlijst.

Oorsprong
In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd het IPO programma(Internationale Prufungs Ortung met als onderdelen speuren, appel en pakwerk) opgesteld. Voor de deelnemende hondenrassen werd een
internationale lijst opgesteld welke hondenrassen (voornamelijk herdershonden) daaraan deel mochten. In Nederland werd als aanvulling de Hollandse Herder toegevoegd.

In 2003 is het reglement herzien en is deze lijst komen te vervallen.
Dit reglement moest eerst in Nederlands worden vertaald en nu staat er als voor waarde voor deelname:

Toelatingsvoorwaarden
Aan de in dit reglement beschreven examens mogen alle honden ongeacht ras, grootte of afstamming deelnemen, tenzij een rashondenvereniging anders heeft besloten. In voorkomende gevallen moet de HG aan deze rashondenvereniging toestemming vragen. (bron: Nationaal IPO reglement maart 2009)

Dit betekent dat de HH aan alle IPO evenementen kan deelnemen, in vrijwel alle landen waar dit reglement geldt voor zover ze de actualisatie van dit reglement hebben doorgevoerd.

De HH kan dus aan alle activiteiten en sporten deelnemen die onder de vlag van de FCI/ Raad van Beheer vallen zoals IPO, speurhonden, reddingshonden, obedience(GG) en agility.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login