Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Formulier aanmelding lidmaatschap

De contributie voor een heel jaar bedraagt:

  • € 30,00 Gewone leden
  • € 12,00 Gezinsleden
  • € 40,00 Buitenlandse leden
  • € 5,00 Jeugdleden (personen jonger dan 18 jaar)

excl. € 5,00 eenmalig inschrijfgeld.

Gezinsleden en Jeugdleden betalen geen inschrijfgeld en ontvangen geen clubblad.

Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat, wordt de contributie pro rata geheven over de resterende periode.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden, daarna is volledige contributie verschuldigd.

Voor informatie omtrent het lidmaatschap mail naar ledenadministratie@hollandseherder.nl
English: For information about membership mail to ledenadministratie@hollandseherder.nl
Deutsch: Auskunft ├╝ber Mitgliedschaft mail nach ledenadministratie@hollandseherder.nl

Formulier opgave als lid:

Met het inzenden van dit formulier verplicht u zich tot het betalen van de contributie van het lopende jaar. U ontvangt clubbladen vanaf het moment dat de contributie is bijgeschreven.


Jeugdleden behoeven toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger; download hier de verklaring die moet worden opgestuurd.
NHC Verklaring wettelijk vertegenwoordiger.docx

De Ledenadministratie neemt contact met u op als u zich aanmeldt als vrijwilliger.

* verplicht veld

Hartelijk dank voor uw aanmelding, de Ledenadministratie stuurt u een brief met daarin de wijze van betaling.Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login