Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Formulier aanmelding lidmaatschap

De contributie voor een heel jaar bedraagt:

  • € 30,00 Gewone leden
  • € 12,00 Gezinsleden
  • € 40,00 Buitenlandse leden
  • € 5,00 Jeugdleden (personen jonger dan 18 jaar)

excl. € 5,00 eenmalig inschrijfgeld.

Gezinsleden en Jeugdleden betalen geen inschrijfgeld en ontvangen geen clubblad.

Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat, wordt de contributie pro rata geheven over de resterende periode.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden, daarna is volledige contributie verschuldigd.

Voor informatie omtrent het lidmaatschap mail naar ledenadministratie@hollandseherder.nl
English: For information about membership mail to ledenadministratie@hollandseherder.nl
Deutsch: Auskunft über Mitgliedschaft mail nach ledenadministratie@hollandseherder.nl

Formulier opgave als lid:

Met het inzenden van dit formulier verplicht u zich tot het betalen van de contributie van het lopende jaar. U ontvangt clubbladen vanaf het moment dat de contributie is bijgeschreven.


Jeugdleden behoeven toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger; download hier de verklaring die moet worden opgestuurd.
NHC Verklaring wettelijk vertegenwoordiger.docx

De Ledenadministratie neemt contact met u op als u zich aanmeldt als vrijwilliger.

Privacyverklaring
De Nederlandse Herdershonden Club, de NHC, gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het bestuur heeft daarvoor beleid vastgelegd in een privacyverklaring. Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de NHC verwerkt van haar leden, deelnemers, relaties en of anderen. De privacyverklaring staat op de website van de NHC NHC Privacyverklaring en kunt u via deze link downloaden.

Tijdens activiteiten kunnen foto’s, video’s en/of filmpjes worden gemaakt van u, uw kinderen en of uw hond(en). Deze kunnen worden gebruikt voor publicatie in het clubblad en sociale mediaprofielen van de vereniging, in groepscorrespondentie (website, nieuwsbrief of anderszins) of interne vertoning. Hiervoor wordt eenmalig toestemming gevraagd, die te allen tijde kan worden ingetrokken door een bericht te sturen naar secretariaat@hollandseherder.nl


accoord

Door het versturen van dit aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de privacy regels van NHC.
Na aanvaarding van uw lidmaatschap worden uw naam, woonplaats en variëteit van uw hond in het clubblad gepubliceerd

* verplicht veld

Hartelijk dank voor uw aanmelding, de Ledenadministratie stuurt u een brief met daarin de wijze van betaling.Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login