Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

Mededeling van het bestuur:

Casper Hilvers is op 24 september 2019 op eigen verzoek uit het bestuur van de NHC gestapt.
Wij zullen zijn deskundige inbreng op een breed terrein missen.

*******************************************************************************

Allemaal Hollanders
Meer dan 850 exemplaren verkocht!

Het boek Allemaal Hollanders is verkrijgbaar op het volgende NHC evenement:
de nestendag van 18 april 2020.
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


03 oktober 2019
Actueel

Communicatie rondom TV item hondenhandel

Komende maandag 14 oktober is er een uitzending op NPO3 waarin Ellie Lust de malafide hondenhandel voor het voetlicht brengt.
De uitzending zal veel aandacht krijgen. We benutten de uitzending om aandacht te vragen bij politiek en media voor dit probleem.
Ook zullen we onze Fairfok-partners vragen dit te doen.
Vooraf zullen we diverse kamerleden en politieke partijen aanschrijven en voor en na de uitzending de diverse pers en media.
Op die manier maken we optimaal gebruik van de uitzending en de aandacht die het oproept.
Verzoek aan alle aangesloten leden om te helpen bij verspreiding van bijgaand item
Bijgaand item is een voorloper en maakt onderdeel uit van onze actie.
Daarvoor is het noodzakelijk dat dit via zo veel mogelijk kanalen wordt verspreid vóór de uitzending komende maandag.
Op websites, social media en door zoveel mogelijk verschillende verenigingen en door afzonderlijke personen. Hoe meer, hoe beter.
Wij rekenen op uw steun en medewerking bij onze actie.

Met vriendelijke groeten,
Raad van beheer

Item Raad van Beheer - hondenwelzijn


14 oktober 2019
Actueel

Onbekende ziekte bij honden in Noorwegen

Geacht secretariaat NHC

De Noorse Kennel Club meldt dat er een nog onbekende ziekte in Noorwegen heerst,
waaraan meerdere honden zijn overleden.
De Noorse Kennel Club adviseert haar leden om alle evenementen met honden het komend weekeind te annuleren.
Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.
De Deense, Finse en Zweedse Kennelclub hebben besloten om tot nader order geen honden uit Noorwegen toe te laten op evenementen.
Bij ons is niet bekend dat de officiële Nederlandse autoriteiten een melding over deze ziekte en/of adviezen met betrekking tot Noorwegen of Noorse honden hebben gemaakt.
Wij vonden het van belang deze informatie met u te delen.
In de loop van volgende week zullen wij aan de hand van de actuele informatie mogelijke actie en adviezen bepalen.
Uiteraard in overleg met de verantwoordelijke autoriteiten en de officiële kanalen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
Het nieuwsbericht van de Noorse Kennel Club (in Noorse taal, wordt regelmatig geactualiseerd)
https://www.nkk.no/aktuelt/category985.html

Nieuwsitem vertaald naar het Nederlands:
https://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=sv&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.nkk.no%2Faktuelt%2Falvorlig-sykdom-hos-hunder-ukjent-arsak-article159244-985.html

Nieuwsitem Dogzine
https://dogzine.eu/nl/nieuwsartikelen/honden-overleden-door-mysterieuze-ziekte-noorwegen

Met vriendelijke groeten,
Raad van Beheer


07 september 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Resultaten von Willebrand Disease Type I

Bij het onderzoek naar de genetische diversiteit van de drie variëteiten van de Hollandse Herder is bij een Langhaar een genetische afwijking gevonden op de plaats waar die afwijking bij andere rassen aan een stollingsziekte von Willebrand Disease Type I gerelateerd kan worden. Het onderzoek naar de genetische diversiteit is uitgevoerd via MyDogDNA.
Samen met de het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht is vervolgonderzoek gedaan naar het voorkomen van de gevonden genetische afwijking in de populatie Langharige Hollandse Herders. In het deel van het onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Utrecht is alleen de plek in het DNA onderzocht waar de afwijking die kan duiden op von Willebrand Disease type I zich bevindt.
Bij de Hollandse Herder Langhaar is geen verband gevonden tussen het aanwezig zijn van de genetische afwijking en een storing in de bloedstolling. Dat geldt voor dragers van én lijders aan de onderzochte afwijking. Bij honden die de afwijking enkel hebben (heterozygoot, A/G in het overzicht) en honden die de afwijking dubbel hebben (homozygoot, A/A in het overzicht) is geen duidelijke afname aangetoond in de bloedstolling vergeleken met honden die de afwijking niet hebben (homozygoot, G/G in het overzicht). Ook bij honden die vrij zijn van de afwijking (G/G) is een lage bloedstolling gevonden.
Zie Keijser et al. 2018 CGE Dutch Shepherd Dog

Het overzicht van de uitslagen staat op:
https://www.hollandseherder.nl/sub/dna_overzicht_resultaten/

Bij de onderzochte Kortharen en Ruwharen is de genetische afwijking niet gevonden. Deze uitslagen zijn niet opgenomen in het overzicht.

Met dragers van de afwijking kan gefokt worden mits de partner vrij is van de afwijking.
Door bij de Langharen te fokken met honden getest op genoemde afwijking kunnen we voorkomen dat er weer dragers geboren worden. Bovendien kunnen we monitoren waar de afwijking in de populatie zit en of die verder verspreid wordt.
In een MyDogDNAprofiel is standaard de test op von Willebrand Disease Type I opgenomen naast testen op vacht, kleur en een flink aantal andere genetische afwijkingen(*). Laboklin en andere aanbieders van DNAtesten bieden de test op de genoemde afwijking ook aan maar dan via een specifieke test.
(*) Bij het vinden van een dergelijke afwijking moet eerst onderzocht worden of die afwijking ook werkelijk duidt op een ziekte voor de Hollandse Herder.


23 augustus 2019
Actueel

^ Terug naar boven

FCI Herding Trials traditional style Groede 18-19-20 oktober 2019

Op 18-19-20 Oktober 2019 organiseert de Werkgroep Herderen van de NHC weer FCI Herding Trials.
Alle International Herding Trial klassen komen twee maal aan bod en ook de HWT zal twee maal plaatsvinden.
De NHAT (instinct-test) staat gepland voor 1 dag. Bij veel aanmeldingen worden dit er twee.
Het sociale gedeelte van de NHAT is geldig voor het VFR van de NHC.
Zowel deelnemers als bezoekers zijn van harte welkom!
Aanmelden kan tussen 1 Juli en 1 Augustus.
Kijk hier voor meer informatie:
https://docs.google.com/document/d/1cePe5EdaroIBFMuQy10byKQcdEWxjVDurUuxYJhVvpM/edit?usp=sharing

Help beroofde KNON-Hondenschool Borger

Van Janine Schopmeijer, secretaris van de Kringgroep Noord Oost Nederland ontvingen wij een email dat in de nacht van 13/14 maart de NHC Kringgroep NON - Hondenschool Borger slachtoffer is geweest van inbraak, diefstal en vandalisme.
De schade wordt geschat op 8000 à 10.000 Euro
Het bestuur van de NHC heeft besloten een bedrag van 1.000 euro te doneren om de Kringgroep te helpen bij het herstellen van de schade.
Als u ook wilt helpen met het herstel van het Clubhuis: elke bijdrage hoe klein ook is welkom.
Voor meer nieuws zie https://www.facebook.com/hondenschoolborger

Nellie Nugteren
Voorzitter NHC


26 maart 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Samenwerkingsovereenkomst NHC met Laboklin

Laboklin en de NHC hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Zoals in de nieuwsbrief over het Fokkerijoverleg te lezen is, is er een ernstige erfelijke afwijking naar voren gekomen in nesten in Nederland en Frankrijk. Deze afwijking, Cerebellaire Ataxie, is te testen in het DNA met de SDCA1- en SDCA2-test. De overeenkomst omvat alle door Laboklin aangeboden testen. . De resultaten van deze testen helpen ons op een verstandige wijze te fokken zonder honden uit te sluiten.

Belangrijkste punten uit de overeenkomst:
• een extra korting op de prijzen van de testen
• monsterafname tijdens een NHC evenement geldt als een afname waarbij chipcontrole geautoriseerd is zodat een officieel certificaat met de uitslag bijbesteld kan worden zonder naar de dierenarts te hoeven
• verzendkosten zijn in de prijs inbegrepen

data afname: KCM en nestendag:

Prijs per test per hond incl. afname en verzendkosten :
DM: €52,50
SDCA1 + SDCA2: €70,00
Certificaat: €10,00

De resultaten worden per mail naar de eigenaar gestuurd. En in ZooEasy opgeslagen onder Extra velden, DNA profiel.
Bestuur NHC en Fokkerijadviescommissie

Heb je al een resultaat binnen van een van deze testen en je wilt deze uitslag openbaar hebben?
Mail de uitslag dan naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) Deze uitslag wordt dan tevens geregistreerd in ZooEasy


10 maart 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Testen en fokken

Er komen steeds meer testen beschikbaar die je als fokker bij je hond kunt laten doen. Niet alleen de röntgenfoto’s maar ook de ontwikkelingen bij DNA-testen geven ons steeds meer informatie over de gezondheid van je hond en wat je hond aan het nageslacht kan meegeven.
Gezondheidstesten zijn voor de Hollandse Herder niet verplicht, maar dat wil niet zeggen dat het verstandig is om ze dan ook maar niet te laten doen Of te wachten tot er bij een variëteit een erfelijke afwijking vastgesteld wordt die al bij een andere variëteit voorkomt. Al is het alleen maar om als fokker aan de kopers van je puppen te kunnen laten zien dat je je verantwoordelijkheid hebt genomen en zoveel mogelijk hebt gedaan om gezonde puppen geboren te laten worden. Alleen voor de Ruwhaar geldt dat de ogen getest moeten worden volgens het ECVO-onderzoek en dan inclusief de ICAA test.

Welke testen raden wij sterk aan als je met je hond wilt fokken:
1. Röntgenologische testen
  • HD en ED foto’s laten maken en die officieel laten beoordelen door de Raad van Beheer
  • Rugfoto laten maken en een verslag bij die foto vragen met daarin of de rug zonder of met afwijkingen
      is en zo ja welke
2. Genetische testen:
  • SDCA1 en SDCA2 als DNA-test om te zien of de afwijking die verantwoordelijk is voor Cerebellaire
      Ataxie in het genetisch materiaal van je hond voorkomt
  • DM, de DNAtest om te zien of de afwijking voorkomt die gekoppeld wordt aan Degeneratieve
      Myelopathie een neurologische afwijking aan de achterhand die op oudere leeftijd naar voren kan
      komen.  En dan de test op SOD2
  • de test op von Willebrand type I omdat bij de Langharen deze genetische afwijking is gevonden. Dat de
      afwijking samenhangt met de bijbehorende ziekte, een stollingsprobleem in het bloed, hebben we niet
      aan kunnen tonen maar bij het fokken is het sterk aan te raden een drager alleen te combineren met
      een hond die de afwijking niet in zijn DNA heeft
  • MyDogDNA, een behoorlijk uitgebreid genetisch profiel van je hond waarbij SDCA1, DM en von
      Willebrand type I ook getest worden. Het wachten is nu op het toevoegen van de test voor SDCA2

Hoe ga je nu om met een hond die uit een van de gedane testen drager of lijder blijkt te zijn?
Het feit dat je hond drager is van een erfelijke afwijking betekent nog niet dat je niet met je hond kunt/mag/moet fokken. Zoek alleen een partner uit die die afwijking niet heeft en ook niet als drager de aanleg ervoor door kan geven. Dan kunnen de puppen, die van vader én moeder allebei hun deel van het genetisch materiaal doorgegeven krijgen, hooguit weer drager zijn. Want ze hebben alleen van één ouder de afwijking in het DNA kunnen erven.
Deze vererving, autosomaal recessief, geldt alleen voor een afwijking die je niet opmerkt als ze van één ouder komt waarbij dragers ervan geen verschijnselen of ziekte krijgen die aan zo’n afwijking gekoppeld wordt. De resultaten van deze testen helpen ons op een verstandige wijze te fokken zonder honden uit te sluiten.
Uit bovenstaande blijkt dat zowel de eigenaar van de teef als de eigenaar van de reu de verantwoordelijkheid heeft om bij de te maken afspraken over een gepland nest open en eerlijk te zijn over de uitkomsten van de gedane testen.


09 maart 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Resultaat onderzoek Genetische Diversiteit gepubliceerd

De resultaten van het onderzoek naar de (nog) aanwezige Genetische Diversiteit en daaruit voortvloeiend onderzoek naar von Willebrand Disease type I zijn door Sylvia Keijser et al. gepubliceerd in Canine Genetics and Epidemiology (2018, 5:12)

Begonnen zijn we met 30 Hollandse Herders, 10 uit iedere variëteit, om te zien hoe het met de genetische diversiteit staat. Na het vinden van een mutant op de plek waar bij andere rassen waar die mutant voorkomt von Willebrand Type I, een verminderde stolling van het bloed, vastgesteld is, zijn we uiteindelijk uitgekomen op een onderzoek gebaseerd op genetisch materiaal van zo’n 150 honden. De mutant is alleen bij de Langharen gevonden.

Heel blij zijn we met het eindresultaat dat het aanwezig zijn van de mutant geen ziekteverschijnselen bij de onderzochte Hollandse Herders veroorzaakt. Honden die vrij waren van de mutant lieten bloedwaarden zien die varieerden van slechte tot heel goede stolling. En de honden die drager zijn van de mutant hadden vaak een betere stolling dan honden die de mutant helemaal niet hadden. De twee lijders die we gevonden hebben lieten wel een lage stollingswaarde zien. Kortom: de klinische relevantie van de mutant op von Willebrand Type I is bij de Hollandse Herders niet vastgesteld.

Dat betekent niet dat we nu zonder ons om deze mutant te bekommeren verder kunnen fokken bij de Langharen. Het is raadzaam om van alle Langharen waarmee gefokt wordt te weten of af te kunnen leiden of ouderhonden de mutant hebben. Combineren van twee ouderhonden met beide de mutant moet zoveel mogelijk vermeden worden om niet weer lijders in de populatie te krijgen.

Van bijna alle honden waarvan een MyDogDNA-profiel is opgemaakt gedurende dit onderzoek is inmiddels het profiel openbaar toegankelijk gemaakt. Bovendien is van de honden waar dat relevant voor is ook de Breedertool aangezet. Hiermee krijgen we een extra gereedschap beschikbaar om te kijken hoe een bepaalde combinatie van ouderhonden op DNA-niveau uit gaat pakken. De kracht van deze tool zit hem in het aantal. Hoe meer honden vergeleken kunnen worden hoe beter de uitkomst te gebruiken zal zijn. Het genetisch gemiddelde van de honden in de database per variëteit wordt op 100 gesteld. Honden die (nog) niet openbaar gemaakt zijn, worden wel mee berekend en anoniem getoond.

Project Genetische Diversiteit,

Nellie Nugteren, Ineke Scholten

Keijser et al. 2018 CGE Dutch Shepherd Dog


22 februari 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen

In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer een nieuw boek over de negen Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’.
Het boek is medio januari 2018 uitgebracht. Auteurs zijn Janny Offereins en Diana Striegel.

Met dit boek willen we de Nederlandse rassen, onderdeel van ons nationaal cultureel erfgoed, extra aandacht geven. 
Voor meer informatie en bestellen van het boek kijk op
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen


06 maart 2018
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login