Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Dutchdogdata Raad van beheer

De gegevens op dutchdogdata.nl zijn geüpdatet.
Van sommige pups waren de gegevens nog niet compleet maar werden de gegevens toch al vermeld op de website. Dit is nu aangepast.

De verenigingen of fokkers die een link hebben geplaatst op hun website naar de gegevens van hun honden op DutchDogData moeten deze link aanpassen.
De link verwijst niet meer naar de oorspronkelijke hond(en).
Wel kunnen de gegevens en nieuwe link van een hond(en) opgevraagd worden en opgenomen worden op de website


05 februari 2021
Actueel

Mededeling van het bestuur:

In het VFR is opgenomen dat een hond die wordt ingezet voor de fokkerij gezien moet zijn door een Nederlandse keurmeester of een buitenlandse keurmeester die op een NHC evenement heeft gekeurd.
Door de Covid-19 quarantaine maatregelen heeft Hannie Vink in oktober jl. de ZZLkeuring moeten afzeggen. 
De HSCD heeft in haar plaats de heer Thomas Nallin gevraagd te keuren.
De heer Nallin is in Duitsland opgeleid en heeft stage gelopen bij Mark Wibier op de KCM in 2013 en op de Winner 2013.
Bovendien is de heer Nallin in Duitsland benoemd tot rasspecialist voor de Hollandse Herder.

Het bestuur heeft besloten om de keuringen opgemaakt door de heer Thomas Nallin tijdens de ZZL in oktober 2020 aan te nemen als zijnde een keuring verricht door een door ons erkende keurmeester en hem zo spoedig mogelijk uit te nodigen voor een NHC evenement.


19 december 2020
Actueel

Bericht van de Raad van Beheer

Afgelopen dinsdag is IT4Dogs live gegaan.
De migratie was een uitdagende klus met de omvang en complexiteit van alle gegevens.
Bij controle en na activatie van het systeem zijn er geen blokkerende problemen aangetroffen in de dienstverlening voor onze fokkers.

Wel zijn er enkele gegevens niet goed overgekomen. Zo zijn bij twee rassen de omschrijvingen verwisseld: de Dwergkeeshond en Keeshond Klein.
Deze passen we zo spoedig mogelijk aan. De fokkers kunnen wel gewoon aangiftes doen voor die rassen.

Boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen

In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer een nieuw boek over de negen Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’.
Het boek is medio januari 2018 uitgebracht. Auteurs zijn Janny Offereins en Diana Striegel.

Met dit boek willen we de Nederlandse rassen, onderdeel van ons nationaal cultureel erfgoed, extra aandacht geven. 
Voor meer informatie en bestellen van het boek kijk op
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen


24 november 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Centrale Administratie: ledentoegang tot de gegevens

De NHC houdt gegevens van Hollandse Herders bij in de Centrale Administratie (CA).
In het verleden gebeurde dat in het pakket Animal Stackers, nu staan alle gegevens in het online systeem met de naam Zoo Easy. In de database staan gegevens van honden, nesten, uitslagen en van personen die aan die honden, nesten en uitslagen gerelateerd zijn.

Er zijn reeds ruim 100 leden die toegang hebben tot Zoo Easy. Ze worden geïnformeerd door middel van een e-mail en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Via de internetbrowser kan gemakkelijk toegang worden gekregen tot Zoo Easy. De bijdrage voor 2021 is € 10,00.

Leden die ook belangstelling hebben voor de gegevens kunnen ook een abonnement nemen op Zoo Easy. Zij kunnen zich opgeven via e-mail aan de CA-coördinator dhr. Wil van Ommen, e-mail adres .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Wanneer uw hond is overleden kunt u dit ook doorgeven aan de centrale administratie.
Als de hond is overleden aan ouderdom volstaat een korte melding aan de ca. 
Is hij overleden aan een ziekte, dan kan hij/zij met het verslag van de dierenarts met de doodsoorzaak worden doorgegeven aan het meldpunt, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  dit is vertrouwelijk en de naam van de hond/eigenaar wordt niet bekend gemaakt. 

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met bovengenoemde coördinator.


20 oktober 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Leeftijd van de inzet van honden in de fokkerij

Beste leden,

Zoals al te lezen was in de nieuwsbrief van de Raad van Beheer is er voorgesteld om de maximale leeftijd van een teef voor het krijgen van haar laatste nest (een tweede of volgend nest) te zetten op 108 maanden. Dit voorstel tot wijziging van het K.R. zou in juni op de ALV van de Raad worden ingebracht, maar deze ALV is afgelast. Het bestuur van de Raad heeft besloten in verband met de Coronacrisis deze wijziging per 17 april jl. in te voeren. Rasverenigingen kunnen hiervan afwijken in hun VFR.

Het bestuur van de NHC heeft in overleg met de FokkerijAdviesCommissie besloten per direct deze wijziging in de leeftijdsgrens over te nemen. De eventuele definitieve verhoging van de leeftijd naar 108 maanden zal op onze Algemene ledenvergadering in het najaar als agendapunt worden opgevoerd, zodat leden hierover kunnen stemmen,

Hieronder de tekst van de Raad van Beheer met betrekking tot dit voorstel:
Algemene Vergadering 2020, datum n.n.b. 1 van 2 update versie 21 april 2020

Leeftijd van de inzet van honden in de fokkerij

Inleiding

Het bestuur heeft van diverse aangesloten verenigingen, waaronder die uit rasgroep 3, de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden en de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers, het verzoek ontvangen om de mogelijkheden om een teef op oudere leeftijd in te zetten voor de fokkerij te verruimen.
De maximumleeftijd is nu (voor alle rassen) gesteld op 96 maanden.

Advies Commissie Gezondheid
De Commissie Gezond is van mening dat honden, mits in goede gezondheid, ook op latere leeftijd ingezet kunnen worden. Zij adviseren om de maximale leeftijd te verhogen.
De rasverenigingen hebben de mogelijkheid om hier van af te wijken via hun VFR en/of de normenmatrix.
De Commissie Gezondheid is van mening dat een dierenartsverklaring niet overlegd hoeft te worden na het passeren van bijvoorbeeld 8 jaar. Het is arbitrair om dat pas bij de oudere teef te vragen. Ook op jongere leeftijd kunnen er gezondheidsproblemen spelen. Een dierenartsverklaring zou daarbij een schijnveiligheid creëren.

Aanvullende overwegingen
Dit besluit is reeds lange tijd voorbereid door de werkgroep fokkerij & gezondheid. Het staat dus los van de coronacrisis die nu gaande is. De enige link daarmee is dat het bestuur besloten heeft de wijziging per direct (dus vanaf 17 april 2020) in werking te laten treden.
De reden dat de werkgroep een voorstel tot verhoging van de maximum leeftijd had gedaan, en wat ook onderschreven is in het advies van de commissie gezondheid, is dat een aantal erfelijke aandoeningen zich pas op latere leeftijd openbaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor epilepsie.
Verstandige fokkers van rassen waarin een dergelijke aandoening voorkomt, wachten dan langer met hun eerste nest, wanneer de hond gezond blijkt te zijn. Die honden krijgen dan bijvoorbeeld hun eerste nest op de leeftijd van 3 à 4 jaar.
Juist die honden waarvan is gebleken is dat zij gezond zijn, zijn geschikt om – óók op wat latere leeftijd – in te zetten voor de fokkerij.
Het is natuurlijk altijd aan de fokker om goed te kijken naar zijn hond. Die beoordeling moet zorgvuldig plaatsvinden waarbij de leeftijd een van de criteria is die meegenomen wordt om te beslissen of het verstandig is om met die hond te gaan fokken. De Raad van Beheer geeft nu extra mogelijkheden met betrekking tot de maximumleeftijd, het is aan de fokker om die verantwoord in te zetten.

Bestuursbesluit
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft het advies van de commissie gezondheid met betrekking tot de verhoging van de leeftijd van de teef overgenomen.
Het bestuur heeft besloten de ingangsdatum van dit besluit vooruit te laten lopen op de officiële aanpassing op de AV. Dit om fokkers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis

Met vriendelijke groet,
Daniëlle Fama


28 april 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Zwitsers onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervel.

Prof. Tosso Leeb (Universiteit Bern) en Prof. Dr. med. vet. Frank Steffen (Universiteit Zürich) maken het mogelijk dat dit onderzoeksproject naar eventuele genetische samenhang van afwijkingen aan de Lumbosacrale overgangswervel dat gestart gaat worden bij de Universiteit van Bern.
Daarvoor moet voor iedere te onderzoeken hond het volgende aangeleverd worden:
- bloedmonster (5ml EDTA)
- kopie van de uitslag van een onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervels (let op: hier is in Nederland geen officieel beoordelingsprotocol voor)
- een kopie van de officiële HD-foto
- kopie van de stamboom
- aanmeldformulier
Wij overleggen nu met de onderzoekers in Zwitserland óf en hoe Nederlandse Hollandse Herders aan dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren omdat in Nederland geen beoordelingsprotocol vastgelegd is voor deze afwijkingen. Wij houden u op de hoogte of en hoe de NHC het aanleveren van monsters gaat organiseren.
Bij honden met rugproblemen worden regelmatig afwijkingen aan de overgangswervel, de laatste lendenwervel, gevonden bij röntgenologisch onderzoek. De afwijkingen worden benoemd in graden. Geen afwijking is graad 0, een afwijking kan 1,2 of 3 zijn. Is er sprake van een extra wervel of een wervel te weinig dan noemt men dat graad 4. (Een hond heeft normaal 7 lendenwervels). Iedere graad staat voor een aparte afwijking, graad 3 is dus niet een zwaardere vorm van graad 1. Op basis van een röntgenfoto kan een dierenarts zien of er sprake is van een afwijking aan de laatste lendenwervel. Helaas is er in Nederland geen officieel beoordelingsprotocol voor de afwijkingen aan de laatste lendenwervel zoals we dat wel kennen voor bijvoorbeeld HD (Heupdysplasie).


20 november 2019
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 2 van 2  <  1 2

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login