Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Commissies / Werkgroepen

Clubmatch Werkgroep

Henk van den Ham
Meta Salman
Ineke Scholten
Bestuursvertegenwoordiger: Harrie Panken
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


01 december 2014
Commissies / Werkgroepen

Vereniging commissies PR en Clubblad

Het clubblad verschijnt 6 x per jaar.
Leden ontvangen clubbladen vanaf het moment van ontvangst van betaling van het lidmaatschapsgeld.
Ingezonden foto’s worden op verzoek teruggestuurd. Gaarne postzegel bijsluiten!!
De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren.
Bestuur en redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en advertenties.

Samenstelling redactiecommissie
Casper Hilvers (asp.)
Manon Pabon (asp.)
Mieke Schmid - Clemens
Bestuursvertegenwoordiger: Harrie Panken
Redigeren, lay-out en inleveradres copy

E-mail adres redactie:
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


24 september 2014
Commissies / Werkgroepen

Geschillencommissie

Willie v.d. Veldt (voorzitter)
Maaiersweide 21
3437 DJ NIeuwegein
Tel: 030-6047277
Henk Meijers
Pedro van Wetten
Emailadres: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Vereniging commissies centrale administratie

De Centrale Administratie houdt alle gegevens van hond, nest, eigenaar en fokker bij.

Informatie en meldingen:
e-mail .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Vereniging commissies meldpunt gedrag en gezondheid

Richtlijn Meldpunt Gezondheid en Gedrag van de Nederlandse Herdershonden Club

1. Inleiding
De Hollandse Herdershond is een ras dat zowel lichamelijk als mentaal over een goede gezondheid beschikt. Om het ontstaan van gezondheidsproblemen vóór te blijven is het van belang deze vroegtijdig te signaleren, zodat hiermee in de fokkerij en bij het bepalen van het fokbeleid rekening kan worden gehouden.

2. Doel van het Meldpunt
Het Meldpunt Gezondheid en Gedrag (hierna te noemen het Meldpunt) is het orgaan


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login