Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Fokkerijadvies- commissie

Fokkerijadviescommissie

Doelstelling
De Fokkerijadviescommissie heeft als doel het verantwoord fokken met Hollandse Herders te bevorderen door:

  • fokkers eventueel te adviseren bij het zoeken naar een geschikte combinatie die bijdraagt aan de HH-populatie
  • eigenaren van reuen en teven enthousiast te maken om hun hond in te zetten voor de fok.
  • twee keer per jaar een inventarisatiedag te houden met als doel meer inzicht te krijgen in het beschikbare fokmateriaal
  • een beoogde combinatie te toetsen aan het fokreglement (FR)
  • voor de fokker eventueel als vraagbaak te dienen tijdens de dracht en het opgroeien van het nest
  • informatie te (laten) geven over en vinger aan de pols te houden bij fokkerij- en gezondheidskwesties
  • 1 keer per jaar een fokkerijvergadering te organiseren waarbij nader ingegaan wordt op de verschillende aspecten van de Hollandse herder en de fokkerij

Samenstelling
Omdat de Hollandse herder uit 3 variëteiten bestaat, is de Fokkerijadviescommissie zodanig samengesteld dat per variëteit minstens 1 persoon met kennis van die variëteit in de commissie zitting heeft.

E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Fokkerijadviescommisie
Sectie Kortharen
Anita van Nuland
De Laren 20     5469 PH Erp
Tel. 0413-212201
Carolyn Houdijk
email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Sectie Langharen
Els van Ommen, Drentesingel 75,
6835 HH Arnhem, tel. 026-3230611
Machteld Moerman
Tel: 06-52313719
Marcel Portanger
Tel: 06 14950132
Email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Sectie Ruwharen
Ineke Scholten, Vijfsprongweg 126,
6741 JC Lunteren, tel. 06-14246928
Astrid Trinker
Email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Informatie per variëteit

Korthaar

Langhaar
Fokbeleidsplan 2010-2015  Onderzoeksverslag Hollandse Herdershond langhaar

Ruwhaar


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login