Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Gedrag & Gezondheid

Gedragstherapeuten Hollandse Herder

Daniëlle Fama
Klompstraat 6
7311 CP Apeldoorn
E-Mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website:www.hondenfocus.nl

Marjolein Heldens
Wildforster 26
3772 WC Barneveld
E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website: www.alleshond.nl

Anne-Marijke Koier
Hoevesteeg 28
6975 AE Tonden
Tel.: 06-51536482
Email; .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website: www.problemenmethonden.nl

Willie van der Veldt-van der Wal
Maaiersweide 21
3437 DJ Nieuwegein
Tel. 030-6047277
E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
http://www.hondenlogie.nl/index.html

Carolien Ziel-van Kleef
Blauwe Reiger 11
7827 VN Emmen
Tel. 06-47158464
E-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Website: www.dogharmony.nl


Bovengenoemde personen zijn NHC-lid en gediplomeerd gedragstherapeut. Ze zijn in het bezit van een Hollandse Herder of hebben veel ervaring met ons ras. Hoewel gediplomeerde gedragstherapeuten met alle rassen moeten kunnen omgaan, vinden veel Hollandse Herderbezitters het toch prettig iemand te benaderen, die speciaal met ons eigen ras ervaring heeft.
Indien u op de lijst wilt worden geplaatst en ook aan deze criteria voldoet, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat met een kopie van het behaalde certificaat als gedragstherapeut voor honden.


Laatste update 02-04-2019


04 december 2021
Gedrag & Gezondheid

Eindrapport Gezondheidsenquête

Eindrapport Gezondheidsenquête Hollandse Herder
afbeelding
Tijdens de ALV van 25 november 2017 heeft Drs. Sylvia Keijser van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht het eindrapport aangeboden aan Nellie Nugteren, de voorzitter van de NHC.
De gezondheidsenquete is in 2015 gehouden onder eigenaren van Hollandse Herders die vrijwillig meegewerkt hebben door de gegevens van hun hond(en) met betrekking tot gezondheid en gedrag aan te bieden.  De trend die zich bij het verwerken van de resultaten aftekende had Sylvia al eind mei voorafgaand aan de ALV aan de vereniging gepresenteerd.
Op het rapport rust het copyright van Drs. S.F.A. Keijser, ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren en de NHC. Het rapport mag niet zonder hun toestemming vermenigvuldigd en / of openbaar worden gemaakt.

De conclusie van Sylvia:

De hoofdvraag van de enquête is: Is de Hollandse Herder gezond?
Met als subvragen: Zijn er verschillen in gezondheid en gedrag tussen de drie variëteiten? Spelen er problemen specifiek bij een variëteit zodanig dat er beleid op gemaakt moet worden?
Zoals genoemd in de analyse van de gezondheidsvragen heeft 59% van de enquête-populatie aan geen enkel orgaansysteem klachten (gehad). In zijn algemeenheid is dat een mooi percentage.
De orgaansystemen die in zeer lage aantallen in de enquête gemeld werden zijn op basis hiervan geen reden tot zorg. Hierbij moeten uiteraard de beschreven overwegingen bij een enquête in gedachten gehouden worden.
De orgaansystemen die in de analyse als mogelijk relevant werden gezien zijn nader besproken.

Aandachtspunten die naar aanleiding hiervan voor de Hollandse Herder kunnen worden genoemd zijn de ledematen en de wervelkolom.
Een nadere analyse van de enquête heeft laten zien dat er geen verschillen of problemen te verwachten zijn met betrekking tot eetlust, staartlengte en gedrag.
Het beleid binnen de fokkerij van de Hollandse Herder lijkt voldoende aandacht te schenken aan de gezondheid en er zijn in de enquête geen specifieke problemen gevonden waar het beleid voor aangepast moet worden.

De uitslagen van de officiële gezondheidsonderzoeken voor de Hollandse Herder zijn te vinden op de site van de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online/


28 november 2017
Gedrag & Gezondheid

Wijzigingen oogonderzoek ruwharen

Het oogonderzoek volgens ECVO dat voor een Ruwhaar verplicht is als ermee gefokt wordt, is per eind september 2017 veranderd.
De ECVO, het European College of Veterinary Ophtalmologists, heeft in verband met voortschrijdend inzicht aanpassingen aan het onderzoeksprotocol ingesteld.
Lees hier verder Wijziging oogonderzoek Ruwhaar

Meldpunt

Meldpunt Gezondheid en Gedrag van de NHC

Het is mij vaker gebleken dat het Meldpunt Gezondheid en Gedrag bij veel leden niet bekend is. Het leek mij goed om dit nog een keer onder de aandacht te brengen.

Op de ALV van 23 november 2008 is de Richtlijn Meldpunt Gezondheid en Gedrag aangenomen.
Hoewel in ons ras geen ernstige lichamelijke of mentale erfelijke ziektes voorkomen, is het goed om hier alert op te blijven, zodat we bij problemen adequaat kunnen reageren. Het is dan wel van belang dat deze problemen gedeeld worden.

Als uw hond een lichamelijke ziekte of een gedragsprobleem heeft, kunt u dit melden bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Degene die de meldingen ontvangt, is geen lid van het bestuur of van enig ander orgaan binnen de NHC. Op dit moment is dit Annelies Vermeer, zij is afgestudeerd als dierenarts en heeft geheimhoudingsplicht en zal uw naam daarom niet naar buiten brengen, tenzij u schriftelijk te kennen heeft gegeven dat uw melding niet onder de geheimhoudingsclausule valt.

Informatie over ingekomen meldingen verstrekt het Meldpunt uitsluitend aan de secretaris en voorzitter van het bestuur van de NHC en de voorzitter van de Fokkerijadviescommissie, die ook geheimhoudingsplicht hebben.
Een maal per jaar ontvangt het bestuur een geanonimiseerd jaaroverzicht van alle meldingen
.
Dit overzicht wordt gepubliceerd bij de jaaroverzichten. Indien zich tussentijds ernstige zaken zouden voordoen, wat tot op heden gelukkig niet is gebeurd, neemt mw. Vermeer contact op met genoemde bestuursleden.

U geeft bij het Meldpunt uw naam op en verder worden de volgende gegevens van de hond geregistreerd: naam, stamboomnummer en geboortedatum.
De beschrijving van het gezondheidsprobleem dient zo uitgebreid mogelijk te zijn. Bij een melding van een lichamelijk gezondheidsprobleem ontvangen wij graag een verklaring van een dierenarts, dit waarborgt de betrouwbaarheid van de melding.

Meldingen zonder verklaring worden wel geregistreerd, maar deze meldingen worden niet in de officiële statistieken opgenomen.

Ook gedragsproblemen kunt u melden, bij voorkeur met een verklaring van een erkende gedragstherapeut, hier geldt hetzelfde als bij de gezondheidsmeldingen, zonder verklaring kan de club hier geen consequenties aan verbinden.

Gewone sterfgevallen van uw hond kunt u melden bij de Centrale Administratie (dhr. Wil van Ommen, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) ) Het is belangrijk dat dit gemeld wordt, omdat we zo een indruk krijgen hoe oud de honden worden en waaraan ze overlijden.

Secretaris
aangepast n.a.v. de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement augustus 2017


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login