Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Hondensport

Nederlands kampioen IPO 2013 Hollandse Herders

Holland Faya v. Le Dobry (KH) eig. Jose Stienstra,


05 augustus 2013
Hondensport

Nederlands kampioen G&G I seizoen 2011-2012

Holland Indra van Le Dobry  (KH) van H. Kling


17 september 2012
Hondensport

Nederlands kampioen IPO 2012 Hollandse Herders

Holland Faya v. Le Dobry (KH) eig. Jose Stienstra,


17 september 2012
Hondensport

^ Terug naar boven

IPO reglement 2012

afbeelding

Bijgaand treft u aan de Nederlandse vertaling van het nieuwe IPO examenreglement dat op 1 januari 2012 van kracht wordt.

De originele versie in de Duitse taal zal op onze website worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Gerard Besselink
Secretaris CWH

Examenreglement Nederlandse vertaling IPO 1-1-2012 definitieve versie juli 2011


01 augustus 2011
Hondensport

^ Terug naar boven

Hondensport VZH IPO Speuren

Werkhondenlijst

Tijdens de discussiemiddag van 15 november 2009 bleek dat veel mensen nog niet op de hoogte zijn van het opheffen van de zogenaamde werkhondenlijst.

Oorsprong
In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd het IPO programma(Internationale Prufungs Ortung met als onderdelen speuren, appel en pakwerk) opgesteld. Voor de deelnemende hondenrassen werd een
internationale lijst opgesteld welke hondenrassen (voornamelijk herdershonden) daaraan deel mochten. In Nederland werd als aanvulling de

Pagina 2 van 2  <  1 2

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login