Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Inventarisatie keuring

Inventarisatiekeuring

Artikel 7.1.1. van ons VerenigingsFokReglement stelt als eis dat fokdieren na het bereiken van de leeftijd van 9 maanden tenminste één maal schriftelijk zijn beoordeeld

a. op een door de NHC georganiseerd evenement door een voor het ras bevoegde keurmeester en
minimaal de beoordeling “totaalbeeld voldoende” hebben ontvangen.
Als het evenement een NHC clubmatch is, dient minimaal de kwalificatie “goed” te zijn
ontvangen.
b. of op een clubmatch of tentoonstelling door een voor het ras bevoegde en door de NHC erkende
(Nederlandse) keurmeester en daar minimaal de kwalificatie “goed” hebben ontvangen.

Voor eigenaren van reuen en teven die geen schriftelijk keurrapport van hun hond hebben, maar
hun hond wel voor de fokkerij willen inzetten, bestaat de mogelijkheid om zich in te schrijven
voor de inventarisatiekeuring.
Deze inventarisatiekeuring komt dan in de plaats van de in 7.1.1 a en b van het VFR genoemde
keuringen.

De inventarisatiekeuring staat open maar is niet verplicht voor fokdieren die al voldoen aan de eisen uit bovengenoemd artikel en verandert daar ook niets aan, maar door de uitgebreide beschrijving die door twee keurmeesters van de hond wordt gemaakt, geeft deze keuring belangrijke informatie voor
fokkers en Fokkerijadviescommissie.

Enige weken voor een nestendag kunt u uw hond voor de inventarisatie aanmelden via de website.


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login