Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Ledenraadpleging Clubblad

Ledenraadpleging Clubblad, inleiding

Vanaf 1 november 2021 is de Ledenraadpleging voor de leden van NHC beschikbaar.
(english txt below)

De vragenlijst wordt op 31 december 2021 om 12:00 uur ’s middags gesloten.

De ledenraadpleging is een vragenlijst met een aantal vragen over hoe verder te gaan met ons clubblad.

Het clubblad wordt zes keer per jaar uitgebracht en naar de leden gestuurd in de even maanden. Het clubblad staat ook digitaal op de NHC-site en is daar voor leden te lezen.
In de Algemene Ledenvergadering van 8 mei j.l. kwam de vraag aan de orde of we het drukken van het clubblad per 1-1-2022 zouden moeten voortzetten. Op die datum verloopt namelijk het huidige contract met de drukker. Het bestuur moet per die datum het mandaat van de leden hebben om het contract voort te zetten. Wanneer we niets doen, dan wordt het contract voor één jaar verlengd. We kunnen ook weer een drie-jarig contract afsluiten tegen de zelfde condities.

Het bestuur stelde voor opnieuw een contract voor drie jaar aan te gaan. De ledenvergadering stelde hier tegenover dat ze eerst wilde weten hoe de leden er over denken en stonden alleen een verlenging van één jaar toe. Daarnaast kreeg het bestuur de opdracht een ledenraadpleging uit te voeren met als doel na te gaan hoe we verder zouden moeten gaan met ons clubblad. Zouden we b.v. het papieren clubblad continueren, zouden we alleen een digitaal clubblad willen, wat moet er in staan en wat niet enz.
Vóór 1 oktober van enig jaar moet een beslissing genomen zijn omdat de opzegtermijn van het contract drie maanden is. In een voorjaars-ledenvergadering moet er dus een besluit genomen worden.

We houden de ledenraadpleging in het najaar van 2021, zodat we voor de voorjaars- ledenvergadering van 2022 een besluit kunnen nemen hoe verder.

De ledenraadpleging kunt u invullen via deze link op de website van NHC .
Vragenlijst Ledenraadpleging Clubblad

Aan het einde van de ledenraadpleging vragen we u uw naam en woonplaats in te vullen, dit zodat we kunnen nagaan of u ook daadwerkelijk lid bent van NHC. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor dit doel.

Leden die de ledenraadpleging niet online willen of kunnen invullen, kunnen bij het secretariaat een papieren exemplaar aanvragen, het wordt dan kosteloos toegezonden, we stoppen er een retourenveloppe met postzegel bij.

ENGLISH TXT:

The general meeting and the board like to know what the members think about the clubmagazine.
It is about the continuation of this clubmagazine.
We therefore setup a survey. Please fill this. The link is as follows: Member survey clubmagazine
In the last question we ask you to fill your name and residence, only for us to check you are member of NHC.

 


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login