Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Nestendag

Nestendagen van 2020

Nestendag, Terrein URV, Burgemeester Norbruislaan 680, 3555 EZ Utrecht/Zuilen

Voor meer informatie: Nestendag informatie

Routebeschrijving URV
Routebeschrijving URV Duits


24 september 2017
Nestendag

Nestendag 20-09-2020

Nestendag 20 september 2020

Locatie: Terrein URV, Manitobadreef 8, 3565 CH, Utrecht/Overvecht.
LET OP: andere nieuwe locatie

Keurmeesters: Dhr. J. Ebels, mevr. S. Dubach en mevr. R. Loch-Romans

Door de Covid-19 maatregelen zijn de uitgenodigde nesten van april doorgeschoven naar september, deze nesten zullen een herinnering ontvangen.
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat de maatregelen na 1 september gaan inhouden. Wij plannen (alvast met de nu bekende aanpassingen en voorschriften) een Nestendag die ´Covid-19 proof´ zal zijn. Hierbij kunt u denken aan o.a. alleen deelnemende honden worden toegelaten, strikte regels t.a.v. de inschrijvingen en sluitingsdatum, limiet voor deelnemers aan de sociale test, verplichte looproutes, vaste tijden waarop u aanwezig moet zijn voor de keuringen, alleen komen met uw hond etc. Er zijn geen inventarisatiekeuringen.
Inschrijving voor de Nestendag start begin augustua en sluit uiterlijk op 5 september om 23:59 uur. Na deze datum is er deze keer in verband met het te verwachten aantal aangemelde honden geen toevoeging meer mogelijk en ook op de dag zelf is het niet mogelijk om alsnog deel te nemen.

Inschrijving voor de sociale test staat alleen open voor deelnemers aan de nestkeuring en er is beperkt plek, dus vol is vol.

Onderstaande nesten, geboren in Nederland, worden uitgenodigd voor de Nestendag van 20 september 2020.

var geboortedatum nestnr reu teef
KH     26-09-2018 K1550 Dusty Reggae Of Siam Crown
KH     16-10-2018 K1551 Xavi v. Valesca’s Home Holland Tirana v. Le Dobry
KH 1-12-2018 K1552 V.d.  Zwartewaterhoeve Chino Repke v.h. Pullenland
KH 14-3-2019 K1554 Thijs v.h. Pullenland Caro v. Breezand’s Bravoure
KH 19-5-2019 K1556 V.d. Zwartewaterhoeve Chino Beau v. Breezand’s Bravoure
KH 17-6-2019 K1557 Kras v.d. ‘s-Gravenschans Ubele v.h. Pullenland
KH 29-6-2019 K1558 Thor v.d. ‘s-Gravenschans V.d. Zwartewaterhoeve Chenna
LH 27-10-2018 L451 Edward Hüter des Nordens Chiyo Bieke v.‘t Frouwkes Hof
LH 20-4-2019 L452 Amun Mo Chomradai Elka v.d. Tiendschuur
LH 16-5-2019 L453 Athos Astor van Henita’s Hoes Diamidarus Iris
RH 3-1-2019 R929 Brammert Vom Roneberg Jiske-Blanda v.d. Zilverstroom
RH 23-1-2019 R930 Djurre Vrouw Asahi Kuronama v.‘t Cluyn’s Erf
RH 11-2-2019 R931 Jelco v.d. Zilverstroom Anne’s Puck v.‘t Bikseland
RH 23-3-2019 R932 Heer Argus Pegasus v.‘t Cluyn’s Erf Rjimkje
RH 5-5-2019 R933 Dijk Vom Roneberg Xippe v.d. Bothof
       


De volgende nesten: K1553, K1559, K1560 en L454 worden ook in verband met de te verwachten drukte in overleg met de fokker verplaatst naar de Nestendag van april 2021.

Inschrijven via deze link: Aanmelding nestendag 20 september 2020


03 augustus 2020
Nestendag

Nestendag

Filmpje over het voorbrengen van de hond

Impressie van een nestendag

Routebeschrijving URV
Routebeschrijving URV Duits


Wat is een Nestendag?

De Nestendag is een van de grotere evenementen die de NHC twee keer per jaar organiseert.  Op een Nestendag worden jonge Hollandse Herdershonden, van ongeveer 12 tot 18 maanden, samen met hun nestgenoten en de vader- en moederhond gekeurd.
Voor de fokadviescommissies en voor de fokkers is het belangrijk te weten hoe de keurmeester over de fokcombinatie denkt. Dit speelt een rol bij het uitstippelen van het fokbeleid. De eigenaars krijgen zo een goede indruk van wat een raskeurmeester van hun hond vindt, in vergelijking met de rasstandaard.
Daarnaast is het natuurlijk voor fokker en eigenaars een bijzondere ervaring om het hele ‘hondengezin’ nog eens bij elkaar te zien. Hoe zijn de pupjes uitgegroeid, lijken ze op elkaar, hebben ze dit of dat trekje nu van vader of van moeder…...de antwoorden vindt u op de nestendag!
U krijgt een uitnodiging via de mail wanneer het nest van uw hond gekeurd gaat worden.
Bezoekers zijn op deze dag van harte welkom, en niet-ingeschreven honden mogen ook gerust meekomen. Op de website van de NHC, en in het clubblad, kunt u onder “Agenda” vinden wanneer de volgende nestendag gehouden wordt.
Op de nestendag zijn informatiestands aanwezig van:
- de NHC, voor informatie over lidmaatschap, pupinformatie, clubartikelen enz.
- de NHC-Kringgroepen, voor trainen met uw Hollander
- hondengedragstherapeuten, voor vragen over gedrag en opvoeding
Ook wordt er meestal in de lunchpauze een demonstratie gegeven van het een of ander. Soms alleen om naar te kijken, soms een ‘workshop’ waar u zelf ook met uw hond aan mee kunt doen. Meer hierover bij de aankondiging van de eerstvolgende nestendag.

Hoe gaat het toe op een nestendag? 
Download hier een beschrijving met tips voor deelnemers.
Wat gebeurt er op een nestendag      Litter Day

Dat doet ie anders mooit!
Das macht er sonst nie!
he’s never done that before

Sociale test NHC met toelichting

Formulier sociale test NHC testformulier plus toelichting


12 september 2017
Nestendag

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login