Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Publicaties & PR

Clubblad advertenties

Advertentietarieven NHC 2021 voor het clubblad Allemaal Hollanders

Het NHC-clubblad verschijnt 6 maal per jaar in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december. Het wordt gedrukt op A-4 formaat en verschijnt in full colour.

Advertenties in het blad voor leden:  
hele pagina, buitenzijde achter € 210,00
hele pagina, binnenzijde achter € 140,00
hele pagina, jaaradvertentie met vaste tekst: € 125,00
hele pagina, jaaradvertentie met variabele tekst € 135,00
hele pagina, eenmalige advertentie € 25,00
halve pagina, jaaradvertentie met vaste tekst € 80,00
halve pagina, eenmalige advertentie € 20,00
kwart pagina, jaaradvertentie met vaste tekst € 55,00
kwart pagina, eenmalige advertentie € 16,00
1/8 pagina, jaaradvertentie met vaste tekst € 35,00
1/8 pagina, eenmalige advertentie € 10,00
Advertenties in het blad voor niet leden:  
hele pagina, buitenzijde achter, vaste tekst € 260,00
hele pagina, binnenzijde achter € 190,00
hele pagina, jaaradvertentie met vaste tekst: € 175,00
hele pagina, eenmalige advertentie € 55,00
halve pagina, jaaradvertentie met vaste tekst € 114,00
halve pagina, eenmalige advertentie € 35,00
kwart pagina, jaaradvertentie met vaste tekst € 77,00
kwart pagina, eenmalige advertentie € 25,00
1/8 pagina, jaaradvertentie met vaste tekst € 55,00
1/8 pagina, eenmalige advertentie € 17,00

Zend uw advertentie aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Uw betaling zien wij graag tegemoet op de bankrekening van penningmeester
Nederlandse Herdershonden Club te Bosch en Duin
IBAN:  NL11 INGB 0000159387 onder vermelding van: advertentie clubblad

U dient de tekst aan te leveren in Word-formaat en de illustratie in JPG-formaat.
Neem voor inlichtingen en opdrachten contact op via e-mail: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren.


16 september 2020
Publicaties & PR

Clubblad

Het clubblad verschijnt 6 x per jaar .

Leden ontvangen clubbladen vanaf het moment van ontvangst van betaling van het lidmaatschapsgeld.

Ingezonden foto’s worden op verzoek teruggestuurd. Gaarne postzegel bijsluiten!!

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren.
Bestuur en redactie zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden stukken en advertenties.

E-mail adres redactie:
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login